שלום יודיע על מיסוי שוק ההון ב-25%

מסים על מניות, הכנסות מריבית, תוכניות חיסכון ופיקדונות

שר האוצר, סילבן שלום, יודיע היום על מיסוי שוק ההון. ראש הממשלה, אריאל שרון, קיבל אתמול את עקרונות תוכנית הקיצוצים של האוצר בתקציב 2002, שהציגו בפניו ראשי המשרד.

לפי המלצות האוצר, יוטל מס ריאלי של 25% על ריבית בשוק ההון, כולל אפיקי החיסכון השונים (תוכניות צמודות למדד, תוכניות צמודות מט"ח, תוכניות לא צמודות), פק"מים וקופות גמל. לא יוטל מס על רווחי הון בחיסכון בקרנות ההשתלמות. המס לא יהיה בתחולה רטרואקטיווית. בנוסף יוטל מס על רווחים ריאליים בגובה של עד 25% על הבורסה - מניות ואג"ח. בהתאם למדרגות המס יוכל כל אזרח להקטין את המס עד ל-15%, לאחר שיפתח תיק במס הכנסה ויבצע תיאום מס.

שר האוצר יודיע היום על תוכנית משרדו למיסוי שוק ההון בהתאם להמלצות ועדת רבינוביץ לרפורמה במס הכנסה. זאת אף שהוועדה עתידה לסיים את עבודתה רק בעוד כחודש, ועדיין לא הגיעה לשלב גיבוש ההמלצות. הודעת השר חיונית, שכן היא תקבע כי מי שירכשו החל מהיום תוכניות החייבות במס - הוא יחול עליהן. לעומת זאת, המס לא יחול על תוכניות שנרכשו קודם להודעת השר. מכיוון שעדיין אין המלצות סופיות, יהיו חסרים פרטים רבים בהודעת השר.

מיסוי שוק ההון אינו מצריך חקיקה בכנסת, שכן זו התקבלה לפני כשנתיים עם פרסום מסקנות ועדת בן-בסט וקיימות הוראות מעבר לעניין זה. הפעלת ההוראות חייבת את הסכמת ועדת הכספים של הכנסת. במקביל יתחיל האוצר, ובעיקר אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, בהיערכות לביצוע הגבייה. מדובר בתוספת תקציב, כוח אדם מיומן, מחשבים ועוד. ההערכה היא כי המהלך יגדיל את הכנסות המדינה ממסים בסכומים קטנים בתחילה - מאות מיליוני שקלים ב-2003 - ועם השנים בסכומים גבוהים שיגיעו למיליארדי שקלים בשנה.

ההחלטה על מיסוי שוק ההון התקבלה באוצר רק ביום שני בעקבות לחצים כבדים של צמרת המשרד על שר האוצר. נאמר לו כי לא ייתכן שתוגש תוכנית קיצוצים מקיפה המגדילה בצורה ניכרת את נטל המס, בשעה שהממשלה נמנעת מהטלת מס על העשירים. בנוסף אמרו במשרד כי כל הוועדות שהוקמו באוצר לעניין זה בשנים האחרונות, המליצו על מיסוי שוק ההון. בכירי האוצר העריכו כי הציבור בשל למיסוי שוק ההון.

ראש הממשלה קיבל אתמול את הצעת האוצר לקיצוץ מקיף של 13 מיליארד שקל בתקציב המדינה ל-2002. הקיצוץ נשען על 3 סעיפים: קיצוץ של 6 מיליארד שקל בתקציב המדינה; העלאת יעד הגירעון בתקציב 2002 מ-3.0% ל-3.9% שתתרום לתוכנית 4 מיליארד שקל, והגדלת הנטל במסים קיימים בסכום של כ-3 מיליארד שקל. לא יוטל היטל ביטחון.

לפי הסיכום אתמול עם שרון, תקציב המדינה יקוצץ באופן שווה בכל המשרדים בהיקף של 4%, למעט משרדי הביטחון והחינוך וללא סעיף המשכורות. משמעותו של כל אחוז היא 400 מיליון שקל לקופת המדינה. סך כל הקיצוץ בתקציב יתרום לקופה 1.6 מיליארד שקל.

המע"מ יגדל ב-1%, מ-17% ל-18%; המס על הדלק יועלה בפחות מ-10% והמס על סיגריות יועלה בשקל אחד לחפיסה; כל קצבאות הביטוח הלאומי יקוצצו באופן שווה, 4%, להוציא קצבאות הנכות; קצבאות הזקנה יקוצצו ב-4% רק לבעלי הכנסה נוספת על קצבאות הביטוח הלאומי; יוחמרו הקריטריונים לדמי אבטלה והבטחת הכנסה; קצבאות הילדים יקוצצו ב-25%, אך לא למי שאחד מהוריו שירת בצבא, ומהחלטה זו ייפגעו בעיקר ילדים ערבים וילדי חרדים.

תוכנית הקיצוצים כוללת גם העלאת תקרת הביטוח הלאומי ומס הבריאות מחמש פעמים השכר הממוצע במשק (35 אלף שקל) לשבע פעמים השכר הממוצע (50 אלף שקל). הביטוח הלאומי ומס הבריאות מסתכמים בכ-10%. משמעות ההחלטה - מי שמשתכרים יותר מ-35 אלף שקל ברוטו בחודש ישלמו מעתה 10% מס נוספים על כל שקל שמעל ל-35 אלף, עד ל-50 אלף. כלומר, המס על בעלי שכר של 50 אלף שקל ויותר יגדל ב-1,500 שקל.

אתמול גם סוכם על קיצוץ בשיפוי המעסיקים - הסיוע שהממשלה נתנה עד כה למעסיקים בתשלומי הביטוח הלאומי. גם ההטבות במס הניתנות היום ל-500 יישובים, כולל התנחלויות, יקוצצו. לא סוכם עדיין בכמה, ואולם מדובר בקיצוץ דרסטי.

תוכנית האוצר כוללת גם הקפאת השכר בחקיקה בכל המשק, ולא רק במגזר הציבורי - כפי שהעריכו עד כה. מדובר בצעד חסר תקדים בתולדות המדינה, שכן מעולם לא הוסדרו עניינים מובהקים שבתחום השכר או יחסי העבודה במשק - בחקיקה.

עיקרי התוכנית הכלכלית

* הטלת מס בשיעור 25% על רווחים ממניות

* הטלת מס של 25% על הכנסות ריבית מאג"ח, פיקדונות ותוכניות חיסכון, למעט קרנות ההשתלמות

* המע"מ יועלה ב-1%, ל-18%

* המס על הדלק יועלה בפחות מ-10%

* קצבאות הביטוח הלאומי יקוצצו באופן שווה, 4%

* קצבאות הילדים יקוצצו ב-25%, למעט מי שאחד מהוריו שירת בצבא

* שיפוי המעסיקים יוקצץ

* יקוצצו ההטבות במס ל-500 יישובים, כולל ההתנחלויות

* יוחמרו הקריטריונים לקבלת דמי אבטלה והבטחת הכנסה

* תקרת הביטוח הלאומי תועלה ל-7 פעמים השכר הממוצע

* יבוצע קיצוץ בתקציב של 13 מיליארד שקל

* יעד הגירעון יועלה מ-3.0% ל-3.9%