וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

7%-6% מהשכירים נעדרים ממקומות עבודתם בגלל מחלה; ההיעדרות במגזר הציבורי: 50% יותר מבמגזר הפרטי

חיים ביאור

20.11.2006 / 7:38

נשים נעדרות מפאת מחלה יותר מגברים; שכירים נעדרים יותר מעצמאים; ובחורף נעדרים פי 2 מאשר בקיץ; מה התעריף ליום מחלה ולמה לא כדאי להיעדר רק יום אחד? מדריך לזכויות העובד החולה

"עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה, חייב למסור למעסיקו הודעה על כך בתוך שלושה ימים מתחילת היעדרותו וגם להודיע לו על התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבוד", אומרת עו"ד הילה פורת, מומחית לדיני עבודה מקבוצת קו מנחה. לדבריה, כדי לקבל דמי מחלה, על העובד להמציא למעביד תעודת מחלה מרופא, הכוללת את כל פרטיו האישיים של העובד ואת אבחון מחלתו. "אם התעורר ספק אצל המעסיק לגבי אמינותה של תעודת המחלה שהציג לו העובד, הוא רשאי להפנות את העובד לבדיקה רפואית חוזרת, אצל רופא אחר". פורת מציגה שאלות ותשובות נוספות הנפוצות בהקשר של היעדרות עובדים עקב מחלה.מתי משולמים דמי המחלה?יש לשלם לעובד דמי מחלה במועד שבו משולם לו השכר הרגיל אילו עבד (בדרך כלל בין 1 ל-9 בחודש) ובלבד שהעובד הגיש את תעודת המחלה למעביד לפחות 7 ימים לפני מועד תשלום המשכורת.לעתים הרופא קובע על פי הבדיקה שערך כי בגלל מגבלות רפואיות העובד אינו מסוגל לבצע עבודה מסוימת לתקופה מוגדרת, או שהעובד מסוגל לבצע את אותה עבודה, אך באופן חלקי בלבד. במקרה זה רשאי המעסיק להורות לעובד לבצע עבודה מתאימה אחרת, ואז העובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה. עם זאת, אסור ששכרו בעבודה שהוצעה לו יפחת משכרו הרגיל שהיה מקבל אילו המשיך בעבודתו הקודמת". לדבריה, אם המעסיק לא הציע עבודה מתאימה - כזו שלא חלות עליה מגבלות רפואיות - העובד יהיה זכאי לקבל דמי מחלה.האם יש מקרים של שלילת הזכות לקבל דמי מחלה?אם בתקופת מחלתך יתגלה כי עבדת למעשה בעבודה אחרת בשכר או בתמורה אחרת, לא תהיה זכאי לדמי מחלה. אם דמי המחלה כבר שולמו לך, המעסיק או קופת הגמל יהיו רשאים לתבוע ממך להחזיר את הסכום או יוכלו לנכות את דמי המחלה משכר העבודה.האם מי שעובד בחצי משרה זכאי רק למחצית ימי המחלה הצבורים לזכותו?לא. אין תלות בין מספר ימי צבירת מחלה של עובד לבין היקף משרתו. גם מי שמועסק במשרה חלקית זכאי ל-1.5 ימי מחלה בחודש. היקף המשרה רלוונטי רק כשבאים לחשב את גובה דמי המחלה שישולמו לעובד במקרה של היעדרות עקב מחלה.נפגעתי בתאונת דרכים בתקופה שבה נעדרתי מהעבודה. לזכותי 32 ימי מחלה צבורים. האם אני זכאי לדמי מחלה מהמעסיק?אדם הנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל כספים (בין היתר, אובדן ימי השתכרות) מחברת הביטוח שבה מבוטח הרכב, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לפיכך, במקרה הזה לא מוטלת החובה על המעסיק לשלם דמי מחלה, אלא אם בהסכם הקיבוצי או בחוזה האישי קיים סעיף המציין אחרת. לפנים משורת הדין, מעסיק יכול לשלם דמי מחלה לעובד בגין היעדרות שנגרמה בעקבות תאונת דרכים, על חשבון ימי המחלה הצבורים, כהלוואה, עד שיועברו אל העובד הכספים בגין אובדן עבודה מחברת הביטוח.יש לציין שבמקרה שבו תאונת הדרכים התרחשה במהלך העבודה או עקב העבודה, לרבות בדרך מבית העובד למקום העבודה ובחזרה (ללא סטייה מהדרך), ייחשב האירוע לתאונת עבודה, שתזכה את העבודה בדמי פגיעה מהמוסד לביטוח הלאומי.פוטרתי מעבודתי כמרכזנית בחברה פרטית, עקב צמצומים. המעסיק הודיע שישלם לי פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת של חודש אחד פידיון ימי חופשה שלא נוצלו על ידי ודמיהבראה. המעסיק מסרב לפדות לי ימי מחלה רבים שצברתי לזכותי, שטרם ניצלתי, בטענהשלא מגיע לי. האם הוא צודק?כן. חוק דמי מחלה אינו מקנה לעובד בעת סיומם של יחסי עובד ומעביד את הזכות לפדות לכסף ימי מחלה שלא ניצל בתקופת העסקתו, בניגוד לימי חופשה שהוא חייב לפדותם. הזכאות של עובד לדמי מחלה קיימת רק במהלך עבודתו בפועל ולא לאחר הפיטורים ממקום העבודה.יוצאי דופן בעניין זה הם העובדים במשרדי הממשלה. תקנון שירות עובדי המדינה (תקשי"ר) קובע כי עובד שפרש משירות המדינה (בנסיבות מסוימות, למשל פרישה לפנסיה או פטירה), ישולם לו או לשאיריו פיצוי בעד ימי חופשת המחלה שלא הספיק לנצל.אני עובד בחברה לראיית חשבון זה 4 חודשים ומקבל משכורת חודשית קבועה. באחרונה חליתי ונעדרתי מהעבודה במשך שבוע וחצי. כשחזרתי, הצגתי למעסיק תעודת מחלה בגיןתקופת היעדרותי. המעסיק סירב לשלם לי דמי מחלה, בטענה שטרם סיימתי שנת עבודה אחתולפיכך אין זכות לדמי מחלה. האם הוא צודק?לא. חוק דמי מחלה אינו מתנה את הזכאות לקבלת תשלום דמי מחלה בפרק זמן של עבודה. גם אם אתה עובד כמה חודשים אתה זכאי לדמי מחלה לפי הנוסחה הקיימת לגבי עובדים ותיקים.יצאתי לחופשה ללא תשלום למשך חודש, באישור המעסיק. כששבתי מהחופשה, הגשתי למעסיק אישורים רפואיים בגין שבוע מחלה. האם אני זכאי לדמי מחלה עבור תקופה זו?בעת חופשה ללא תשלום, מושהים יחסי עובד ומעביד. בפרק זמן זה העובד אינו חייב לעבוד והמעביד אינו חייב לשלם את שכרו. כשעובד נמצא בחופשה ללא תשלום שנקבעה מראש וחלה בעודו בחופשה, המחלה אינה הגורם להיעדרותו ממקום העבודה. לפיכך, המעסיק אינו חייב לשלם דמי מחלה לעובד שחלה בעת שהיה בחופשה ללא תשלום.נאלצתי להיעדר מהעבודה בגלל מחלה של בן משפחה מדרגה ראשונה. האם ייפגע שכרי בשל כך?עובד זכאי להיעדר עד 6 ימים בשנה בשל מחלת בן זוגו או מחלת הורה שמלאו לו 65 שנה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. העובד חייב למסור למעסיקו אישור רפואי מהרופא המטפל ולפיו בן הזוג או ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיות (לבישה, אכילה, שליטה בצרכים, רחצה וניידות עצמית בבית). אם לא מולאו דרישות אלה - היעדרות העובד ממקום העבודה לא תזכה אותו בדמי מחלה.הורה לילד שגילו מתחת ל-16 זכאי להיעדר מהעבודה עד 8 ימים בשנה בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, בתנאי שבן זוגו הוא עובד ולא נעדר ממקום עבודתו מאותה סיבה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully