וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ירידה של 40% ברווח התפעולי של קבוצת בזק ברבעון השני לכ-161 מיליון שקל

ערן גבאי

28.8.2001 / 23:39

הרווח הנקי של בזק למחצית הראשונה - 156 מיליון ש'; ההכנסות למחצית - 4.08 מיליארד ש'; בירן: על החברות הבנות והחברות המוחזקות להתייעל ולשפר תוצאותיהן

הרווח הנקי של קבוצת בזק לחצי הראשון של שנת 2001 הסתכם בכ-156 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-204 מיליון שקל למחצית הראשונה של שנת 2000, ירידה של 23%.

ההפרש בין התוצאות נגרם בעיקר מירידה ברווח התפעולי של החברה, מגידול בהפסד התפעולי של החברה הבת פלאפון, ומירידה של כ-65 מיליון שקל בסעיף הכנסות אחרות. השפעות אלו קוזזו בחלקן על ידי הירידה בהוצאות המימון של החברה.

ירידה של 23% ברווח הנקי החצי שנתי והרבעוני

הרווח הנקי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-84 מיליון שקל, לעומת כ-109 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של ירידה של 23%.

הרווח למניה למחצית הראשונה של שנת 2001 הסתכם ב-0.065 שקל ל-1 שקל ערך נקוב, לעומת רווח של 0.086 שקל למניה בתקופה המקבילה.

הכנסות הקבוצה במחצית השנה הראשונה - 4.08 מיליארד שקל

הכנסות קבוצת בזק בחצי הראשון של שנת 2001 הסתכמו בכ-4.08 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-4.29 מיליארד שקל בחציון המקביל, ירידה של 5%.

ההכנסות בתקופה המקבילה כללו הכנסות מזמן אוויר לחודשיים, בעוד שבחצי הנוכחי לא נכללות הכנסות מזמן אוויר, בשל השינוי באופי ההתחשבנות של בזק עם חברות התקשורת הסלולריות. בניטרול רכיב הכנסות זה, היתה ההכנסה בתקופה המקבילה עומדת על כ-4.05 מיליארד שקל בלבד. ההכנסה מתנועת תקשורת נייחת בארץ ירדה כתוצאה מהפחתות התעריפים שחלו בחודש מאי 2000 ובחודש מארס 2001, וכמו כן מירידה בתנועת השיחות שקוזזה בחלקה בשל עלייה בתנועת הגישה לאינטרנט.

ההכנסות מתקשורת בינלאומית ירדו בשל הפחתת דמי הנגישות ב-30%, ובשל הירידה בהכנסות החברה הבת בזק בינלאומי.

הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-2.018 מיליארד שקל, לעומת הכנסות בסך 2.010 ברבעון המקביל.

ירידה של 40% ברווח התפעולי הרבעון לעומת הרבעון המקביל

הרווח התפעולי של הקבוצה בחציון הראשון של 2001 הסתכם בכ-426 מיליון שקל, לעומת כ-527 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ירידה של 19%.

הירידה ברווח התפעולי נובעת מהשינויים בסעיפי ההכנסות והוצאות ההפעלה והכלליות, ומירידה בפחת ובתמלוגים לממשלת ישראל. הירידה ברווח התפעולי חלה בחברה האם בזק, ובחברה הבת פלאפון.

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני הסתכם בכ-161 מיליון שקל, לעומת כ-267 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 40%. הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2001 הסתכמו בכ-2.22 מיליארד שקל, לעומת כ-2.24 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2000.

סכומי ההוצאות מושפעים מהשינוי באופן ההתחשבנות של החברה עם חברות התקשורת הסלולרית, החל מחודש מארס 2000 - המועד שממנו ואילך הוצאות החברה אינן כוללות הוצאות בגין זמן אוויר.

קליטת עובדי קבלן כעובדים קבועים

מאידך, הוצאות החברה גדלו, בין היתר משום הגידול שחל בהוצאות התפעוליות של החברה הבת פלאפון. כן חלה עלייה בהוצאות השכר ובהוצאות הכלליות, ונרשמה ירידה בהוצאות קבלני משנה. עיקר הגידול בהוצאות השכר והירידה בהוצאות קבלני המשנה, נבעו מקליטתם כעובדי החברה, של עובדים שהועסקו קודם לכן באמצעות חברות לכוח אדם.

הוצאות ההפעלה והכלליות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.16 מיליארד שקל, לעומת כ-988 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בנטל התמלוגים לממשלת ישראל חלה בחציון הראשון של שנת 2001 ירידה, והם הסתכמו בכ-139 מיליון שקל, לעומת כ-159 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הירידה בתמלוגים באה לידי ביטוי בעיקר בחברת פלאפון.

ירידה של 70% בהוצאות המימון של הקבוצה בין החציונים

בהוצאות המימון של קבוצת בזק חלה בחציון הראשון של 2001 ירידה ניכרת, והם הסתכמו בכ-51 מיליון שקל, לעומת כ-167 מיליון שקל בחציון המקביל בשנת 2000, ירידה של 70%.

הירידה בהוצאות המימון נובעת מירידה בהוצאות הריבית נטו כתוצאה מירידה בהתחייבויות הפיננסיות נטו, וכן מהכנסת ריבית ממס הכנסה, כתוצאה מהסדר שומות לשנים קודמות.

ההון העצמי של קבוצת בזק למחצית הראשונה של שנת 2001 הסתכם בכ-7.2 מיליארד שקל, המהווים כ-41.7% מכלל המאזן, לעומת כ-7.7 מיליארד שקל למחצית הראשונה של שנת 2000, שהיוו כ-48.1% מכלל המאזן.

ירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת

בתזרים המזומנים המאוחד של הקבוצה מפעילות שוטפת בחציון הראשון של שנת 2001, חלה ירידה, והוא הסתכם בכ-1.41 מיליארד שקל, לעומת כ-1.57 מיליארד שקל בחציון המקביל.

הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, נבעה בעיקרה מירידה ברווח הנקי, מירידה בהוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים, ומשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות שוטפות. הירידה קוזזה בחלקה בשל ירידה בתשלומים למימון פרישת עובדים.

במהלך המחצית הראשונה של 2001 נפרעו הלוואות לטווח ארוך בהיקף של כ-196 מיליון שקל, איגרות חוב בהיקף של כ-134 מיליון שקל, וכ-56 מיליון שקל על חשבון אשראי לזמן קצר.

פרעון חובות של הקבוצה בכ-386 מ' ש' במחצית השנה

בסך הכל פרעה הקבוצה במהלך מחצית השנה חובות בסך כולל של כ-386 מיליון שקל. מנגד גייסה הקבוצה חוב חדש בהיקף כולל של כ-664 מיליון שקל, מתוכו כ-155 מיליון שקל בהלוואות חדשות לזמן ארוך, וכ-509 מיליון שקל בהנפקות אג"ח.

הגידול בחוב של החברה וכן הירידה ביתרות המזומנים שלה מ-1.74 מיליארד ש"ח ל-1.50 מיליארד שקל, נבעו מהצורך לממן השקעה של 1.04 מיליארד שקל באג"ח להמרה ששימשו במימון רכישת אחזקות מוטורולה בפלאפון ע"י חברת שמרוק.

נכסי קבוצת בזק למחצית הראשונה של 2001 מסתכמים בכ-17.26 מיליארד שקל, לעומת כ-16.05 מיליארד שקל למחצית הראשונה אשתקד.

סך החוב של הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח הסתכם בתום המחצית הראשונה של השנה בכ-6.6 מיליארד שקל, לעומת כ-6.1 מיליארד שקל במועד המקביל.

בירן: החברות הבנות והמוחזקות צריכות להתייעל

יו"ר דירקטוריון בזק, עידו דיסנצ'יק, אמר עם פרסום הדו"חות הכספיים של הקבוצה לחציון הראשון של שנת 2001 כי היערכות משק התקשורת במדינת ישראל לקראת תחרות מתחילה להיות מורגשת בכל תחומי פעילותה של החברה. היו"ר הביע

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully