רפורמת הליסינג - כל השאלות והתשובות

שווי השימוש ברכב הקבוע בחוק, נמוך באופן משמעותי מהשווי הכלכלי של ההטבה הגלומה - כך נוצרת אפליה במיסוי בין עובדים

טל לוי

במשרד האוצר מודעים לשאלות הרבות הקשורות לנושא הרפורמה המתוכננת בנושא שווי השימוש בכלי רכב בליסינג ובנושא הרפורמות במס ההכנסה. אי לכך, שלחו במשרד האוצר מסמך מפורט המכיל תשובות לשאלות הנפוצות.

עוד בוואלה! NEWS

טבליה אחת ביום: איך שומרים על השיער, העור והציפורניים שלנו?

לכתבה המלאה

1. מדוע מעלה משרד האוצר את שווי השימוש על רכב צמוד?

שווי השימוש ברכב נועד לשקף את טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי של עובד ברכב שהעמיד לרשותו המעביד. נכון להיום, שווי השימוש ברכב הקבוע בחוק, נמוך באופן משמעותי מהשווי הכלכלי של ההטבה הגלומה בקבלת רכב צמוד ממקום העבודה וכך נוצר מקלט מס, תוך אפליה במיסוי בין עובדים בעלי שכר זהה, כאשר לאחד יש רכב צמוד ולשני אין.

2. מדוע שווי השימוש זהה לסוכן מכירות, טכנאי, מפתח תוכנה ומנהל?

שווי השימוש נקבע כסכום קבוע בשקלים לחודש בגין מרכיב שימוש פרטי נורמטיווי, ללא תלות בהיקף הנסיעה הכולל של הרכב. משמעות הדבר היא כי לעניין המרכיב הפרטי, מרגע שהסתיים יום העבודה, גם אם הטכנאי או סוכן המכירות נסע במהלך יום העבודה בכל רחבי הארץ, ומפתח התוכנה או איש המנהלה לא קמו מהכיסא במשרד, כולם מבצעים במסגרת המרכיב הפרטי - לאחר שעות העבודה - שימושים נורמטיביים דומים - קניות, בילויים, חופשות וכל שימוש פרטי אחר. לכן, אין סיבה לתשלום מס שונה. כל הוצאה בגין נסיעה למקום העבודה ובחזרה - בין אם ברכבו של העובד, בין אם ברכב צמוד ובין אם בתחבורה ציבורית - אינה מוכרת לצורכי מס.

3. האם יושווה מצבם של עצמאים ושל שכירים בהיבט מיסוי המרכיב הפרטי?

המרכיב הפרטי של שימוש ברכב אינו מוכר לצרכי מס. מאחר והמהלך המדובר מטפל בכך שהחישוב של מרכיב השימוש הפרטי מוטה משמעותית כלפי מטה, הרי שיש להכיל אותו באופן זהה גם על עצמאים. מכאן, שהמהלך יביא לביטול האפליה בין שכירים לעצמאים כך שבשני המקרים לא יותר לניכוי מרכיב השימוש הפרטי בסכומים זהים.

4. האם יהיה שינוי בקבוצות המחיר של כלי הרכב?

השינוי היחידי בקבוצות המחיר, הינו הרחבה של הקבוצה הראשונה כך שתכלול כלי רכב שמחירם עד 97 אלף שקל (במקום 87 אלף שקל היום). מטרת המהלך היא להגדיל את מגוון הדגמים המוצעים בקבוצה 1, כך שעובד יוכל לבחור ברכב קטן וזול יותר, שבגינו יזקף שווי שימוש נמוך יותר.

5. כיצד תשפיע העלאת שווי השימוש על בעלי רכב צמוד?

העלאת שווי השימוש תבוצע באופן הדרגתי על פני שלוש שנים בהתאם לטבלה המצורפת.

6. יש לי רכב צמוד מהמעסיק בקבוצה 2, כיצד תשפיע עליי העלאת שווי השימוש?

ההעלאה תתפרס על פני שלוש שנים עד שנת 2009 באופן הדרגתי. דהיינו, בכל שנה יתווספו לשווי הנזקף 480 שקל בחודש, כך שהעלאת שווי השימוש בקבוצה 2 תסתכם בסופו של התהליך ב-1,440 שקל ברוטו לחודש. גובה המס שישולם יקבע בהתאם לשיעור המס השולי של כל עובד ועובד. בטבלה להלן ניתן לראות את תוספת המס נטו ברמות שכר שונות. תוספת המס לוקחת בחשבון הפחתת תשלומי המס כתוצאה מהשינוי המתוכנן בשיעורי מס הכנסה (ראה שאלה 9 בהמשך).

7. לאן יופנו המקורות הכספיים שיתקבלו כתוצאה מהעלאת שווי השימוש?

במקביל להעלאת הזקיפה של שווי השימוש ברכב תבוצע הפחתת מס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית מעבודה. כל המקורות שיתקבלו כתוצאה מהמהלך של העלאת שווי השימוש, יופנו ישירות להפחתת מס הכנסה ליחידים. הפחתת המיסים מתמקדת בשכבות הביניים, במטרה להקל על נטל המס המוטל על אוכלוסיה זו מחד, ולקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם על ידי המשתמשים ברכב צמוד, מאידך.

8. כיצד יופחת מס ההכנסה?

השינויים בשיעורי המס מעבר לתוואי החקיקה הקיים יתפרסו עד שנת 2009, כאשר עד לשנה זו יותאמו השיעורים באופן הדרגתי כדלהלן: - הפחתה מדורגת בשיעור המס במדרגת מס ברמות שכר שבין 4,270 שקל לבין 7,600 שקל, משיעור של 17% לשיעור של 13%. - הפחתה מתונה של שיעור המס במדרגת המס הבאה עד 11,410 שקל, משיעור של 25% לשיעור של 23%.

9. מכיוון שאין לי רכב צמוד מהעבודה, כיצד ישפיע עליי המהלך המשולב של העלאת שווי השימוש והפחתת מס ההכנסה?

יחיד המשתכר למעלה מסף המס (כ-4,000 שקל כיום) ואין ברשותו רכב צמוד, ירוויח מהרפורמה המוצעת, היות והתשלומים שלו למס הכנסה יופחתו כל חודש בהתאם לטבלה הבאה:

10. המעסיק שלי מפחית לי בכל חודש אלפי שקלים מהשכר ברוטו בגין הרכב הצמוד שאני מקבל מהעבודה, אם כן מדוע יש צורך בהעלאת שווי השימוש?

העובד מחליט האם כדאי לו לקבל הצעה להפחתה של 3,000 שקל (לדוגמה) משכרו ברוטו (סכום שמועבר על ידי המעביד ישירות לחברת הליסינג), בגין השימוש הפרטי שהוא עושה ברכב (בגין שימוש עסקי יש החזר הוצאות מהמעביד). במקרה זה, הופחת שכרו של העובד ב-3,000 שקל בתמורה לקבלת רכב צמוד, בעוד שהמס שהעובד משלם הינו על שווי של 1,330 שקל בלבד. תשלום מס ריאלי מחייב הטלת מס על מלוא ערכה הכלכלי של ההטבה, שעומד כאמור על 3,000 שקל.

רק כך ניתן להשוות בין שני שכירים שההבדל היחידי ביניהם הוא הרכב הצמוד. זו היא תמצית מקלט המס, שכן כיום הן העובד והן המעביד מעדיפים להשתמש בהטבה בשווי 3,000 שקל ולשלם מס בגין פחות ממחצית מהסכום.

חישוב הכדאיות הכלכלית נעשה על ידי כל עובד ועובד, תוך השוואת עלות הרכישה והאחזקה של רכב, לעומת מכלול פרמטרים המתקשרים עם קבלת רכב צמוד ממקום העבודה, לרבות ההפחתה מהשכר, המס בגין זקיפת ההטבה, התועלות שנובעות מהנוחות התפעולית, השקט הנפשי של דאגה לטיפולים, תיקונים, ביטוחים, וכן הלאה. מקלט המס הקיים כיום הינו הפער בין שווי השימוש בגובהו הנוכחי לבין הערך הכלכלי הריאלי, שאין כל הצדקה כלכלית לקיומו.

11. מה יקרה לגיל הרכב בישראל, שכן חברות הליסינג רוכשות יותר ויותר כלי רכב חדשים?

הרכישות בעשור האחרון לא הושפעו יתר על המידה מרכישות של חברות הליסינג. דווקא בעשור האחרון, בוודאי ביחס לשנים 2006-2001 - בהן עלה באופן משמעותי משקל הרכישות של חברות הליסינג - חלה עלייה בגיל הממוצע של רכב פרטי. הסיבה היא שהגידול ברכישות רכב בעשור האחרון היה נמוך מהמשוער, עקב צמצום הרכישות במגזר הפרטי, וירידה (ביחס למצבת כלי רכב) בהיקפי הורדת כלי רכב ישנים מהכביש (גריטה). העובדה שחברות הליסינג רוכשות אך ורק כלי רכב חדשים אינה רלבנטית, שכן בכך יש כדי להשפיע בעיקר על התפלגות המכירות בין ציי הרכב למשקי הבית, ולא על היקף המכירות. מכיוון שכך, לא צפויה השפעה על גיל הרכב הממוצע.

12. האם לא תיפגע בטיחות כלי הרכב שכן עובדים שיחזירו את הרכב ירכשו רכב משומש?

גם במידה ויוחזרו חלק ניכר מכלי רכב לחברות הליסינג, יש להתחשב בשתי השלכות: האחת, גידול בביקוש לכלי רכב משומשים שאינם יכולים להופיע "יש מאין". השנייה, יצירת היצע גדול של כלי רכב שיימכרו על ידי חברות הליסינג. בסופו של המהלך בהחלט ייתכן שכלי רכב חדשים יחליפו "בעלים" עם בעליהם של כלי רכב ישנים ולהפך, אולם לא יקרה דבר לגיל הרכב הממוצע או לבטיחות הממוצעת. בכל מקרה, רכישה של רכב חדש יותר אינה ערובה לרכב בטוח יותר, זאת לאור הבדלים בין הרמה בטיחותית של דגמי רכב שונים, האבזור הבטיחותי המותקן ברכב ועוד.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully