וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

איזה מכשיר חיסכון מתאים לכם: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה או קופות גמל?

אתי אפללו

5.9.2007 / 9:56

כספי החיסכון לטווח ארוך למטרות פרישה מעבודה מנוהלים באמצעות שלושה מכשירים עיקריים; בעתיד הלא רחוק יוכלו חוסכים רבים לנייד את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם בין המוצרים השונים; כדי להבין טוב יותר מה מתאים לכם, הנה הסברים קצרים עליהםאתמול פירסמנו כאן כתבה ראשונה בסדרה בנושאי פנסיה וביטוח פנסיוני. הכתבה עסקה בתהליך הבחירה של המוצר הפנסיוני המתאים לכל אדם, וסוגי הביטוחים שנילווים אליו. בכתבה הנוכחית ננסה להרחיב מעט היריעה ולהסביר מה כולל כל אחד מסוגי החיסכון הפנסיוני שמוצעים לנו.כספי החיסכון לטווח ארוך למטרות פרישה מעבודה מנוהלים באמצעות שלושה מכשירים: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל. בעיתונות הכלכלית ניתן למצוא דירוגים למכביר: איזו קרן פנסיה הכי גדולה; איזה ביטוח מנהלים השיג את התשואה הכי טובה; או מה טוב יותר - קופת גמל קטנה או גדולה.ואולם רוב הצרכנים, גם אם הם רואים את הפרסומים מאירי העיניים, לא ממש מבינים מהו בעצם המוצר שנקרא קרן פנסיה, מה הוא כולל, ומה ההבדל בינו לבין המוצר החלופי לו - ביטוח מנהלים.בעתיד הלא רחוק, עוד שנה או שנתיים, יוכלו חוסכים רבים לנייד את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם בין המוצרים השונים. כדי להבין טוב יותר מה מתאים לכל אחד, הנה הסבר קצר על כל אחד מהמוצרים. קוראים שיתעוררו אצלם שאלות נוספות מוזמנים להתקשר מחר (יום ה') בין 11:00 ל-16:00 לקו החם שנפעיל יחד עם יועצי הביטוח הפנסיוני של סוכנות הביטוח תמורה. התשובות לחלק מהשאלות יפורסמו בשבוע הבא בעיתון.קרן פנסיה חדשה (מקיפה)מהות המוצר: לקרן פנסיה חדשה מופקדות הפרשות כספים סוציאליות. המעביד מפריש לפיצויי פיטורים ותגמולים והעובד מפריש תגמולים בלבד (תגמולי עובד). חלק עיקרי מהכספים שהתקבלו מהמעביד והעובד נחסכים בקרן הפנסיה לגיל פרישה.כספים אלו ישולמו לחוסך כמשכורת חודשית לכל החיים (קצבה) לאחר הפרישה. הכספים שהופקדו על חשבון פיצויי פיטורים על ידי המעביד ניתנים למשיכה בסכום חד-פעמי בעת סיום עבודה. משיכת כספי הפיצויים תשפיע על גובה הקצבה החודשית שנקבל מקרן הפנסיה, שכן משיכתם תקטין את הסכום הצבור לחיסכון.מדיניות המיסוי: בשונה מכל הקופות האחרות, בהן מתקבל זיכוי מס בגובה 25%, גובה זיכוי המס בקרן פנסיה מקיפה הוא 35%. לדוגמה: עובד המפקיד לקרן 300 שקל יקבל זיכוי (החזר מס) בגובה 105 שקל. הסכום המקסימלי אותו ניתן להפקיד מדי חודש לקרן פנסיה מקיפה הוא 3,090 שקל.כיסויים ביטוחיים: קרן פנסיה מקיפה, כשמה כן היא - מקיפה ויש בה הגנה ביטוחית לפנסיית שארים (ביטוח חיים), ופנסיית נכות (ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה).קצבת שאירים: כיסוי למקרה פטירה. כיסוי זה יקנה לבן זוג שהתאלמן משכורת חודשית לכל החיים וכן תשלום עבור ילדיו עד הגיעם לגיל 21.קצבת נכות: כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה (שיכולה להגיע עד 75% משכר העמית, תלוי בגילו ובמסלול שבחר). כיסוי זה יקנה למבוטח משכורת חודשית בתקופה שבה אינו יכול לעבוד, כל עוד אינו יכול לעבוד, ולכל היותר עד הגיעו לגיל הפרישה.במהלך התקופה שבה מתקבלת קצבת הנכות, ממשיכות ההפקדות לחשבונו בקרן הפנסיה על חשבונה של הקרן. את גובה קצבת השארים וקצבת הנכות, בוחר המבוטח באמצעות מסלול הביטוח שהוא בוחר. המסלולים השונים מציעים תמהיל שונה בין חיסכון, שארים ונכות.עלות כיסויי הביטוח במסלולי הביטוח בקרן תוכננו כך, שהעלות המצטברת של הביטוח לנכות ולשארים עד לגיל הפרישה, לא תעלה בממוצע על 35% מהתגמולים המופקדים בקרן. הקרן גובה מעמיתיה את עלויות הביטוח לנכות ולשארים בהתאם לסטטיסטיקה הכללית.כמה זה עולה לנו: דמי הניהול מהפרמיה החודשית יכולים להגיע עד ל-6% מההפקדה. דמי ניהול מהסכום שנצבר יכולים להגיע עד ל-0.5% לשנה בלבד.ניהול הכספים: בשונה מכל המוצרים הפנסיוניים, 30% מהכספים של קרנות הפנסיה מושקעים באיגרות חוב אותן מנפיקה המדינה במיוחד לקרנות הפנסיה (איגרות חוב מיועדות). אלו איגרות חוב שמבטיחות תשואה (ריבית) של 4.86% לשנה, וכן הצמדה לאינפלציה. יתרת הכספים מנוהלים כמעין תיק השקעות, באמצעות החברה המנהלת של הקופה, בדומה לביטוחי המנהלים וקופות הגמל.איזון אקטוארי של קרן הפנסיה: קרן פנסיה פועלת על בסיס ביטוח הדדי בין העמיתים והיא מאוזנת אקטוארית. בכל מקרה שבו נדרשת הקרן לשלם לעמיתיה קצבאות נמוכות מהצפוי נוצר לה גירעון אקטוארי. הגירעון מכוסה באמצעות הפחתת הזכויות של עמיתי הקרן. בכל מקרה שבו נדרשת הקרן לשלם לעמיתיה קצבאות גבוהות מהצפוי נוצר לה עודף אקטוארי. העודף מחולק באמצעות הגדלת הזכויות לכל העמיתים.קרן פנסיה כללית (משלימה): סוג נוסף של קרן פנסיה היא קרן פנסיה כללית שמשמשת בעיקר את המעוניינים להפקיד סכומים החורגים ממגבלת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה מקיפה (3,090 שקל לחודש). בדומה לקרן פנסיה מקיפה, הכספים מתקבלים כמשכורת חודשית לכל החיים (קצבה), ולא כסכום חד-פעמי (הון). דמי הניהול מהצבירה יכולים להגיע עד ל-2% לשנה בדומה לקופת גמל.ביטוח מנהליםמהות המוצר: ביטוחי מנהלים הוניים הם למעשה קופת חיסכון (כמו קופת גמל) שעליה נוספים רכיבים ביטוחיים. לביטוחי המנהלים מופקדים בדרך כלל תגמולי העובד, תגמולי מעביד והפיצויים.קיימים שני סוגים של ביטוחי מנהלים - ביטוח מנהלים למטרות הון (בגיל פרישה מקבלים סכום חד-פעמי), וביטוח מנהלים למטרות קצבה (בגיל פרישה מקבלים קצבה חודשית לכל החיים). ההבדל מתבטא באופן שבו מתקבלים הכספים בגיל הפרישה. גם כאן, כמו בקרן הפנסיה, משיכת כספי הפיצויים תקטין את הקצבה החודשית.מדיניות מיסוי: על הפקדות פנסיוניות לביטוח מנהלים מתקבל זיכוי מס בתלוש בהיקף של 25% מההפקדה, כאשר זיכוי המס מוגבל לתקרה של 504 שקל. הטבת המס המקסימלית היא אפוא 126 שקל בחודש. הפקדה לביטוח מנהלים הוני (כמו גם לקופת גמל) שנגזרת משכר גבוה מ-7,200 שקל בחודש תגרום לאובדן חלק מהטבות המס.כיסויים ביטוחיים: בביטוח מנהלים המבוטח רוכש את הכיסויים הביטוחיים הבאים:א. ביטוח חיים: כיסוי למקרה פטירה. סכום ביטוח החיים שנבחר, בנוסף לחיסכון שנצבר, ישולם במקרה פטירה למוטבים של המבוטח, כפי שיבחר. סכום ביטוח החיים ייקבע על ידי המבוטח, ועל פיו ייקבע גובה התשלום לכיסוי.ב. ביטוח אובדן כושר עבודה: כיסוי זה יקנה למבוטח משכורת חודשית בתקופה שבה אינו יכול לעבוד. במהלך התקופה שבה מתקבל התשלום ממשיכות ההפקדות לקופת הביטוח, על חשבונה של חברת הביטוח, בדומה למצב שבו היה ממשיך לעבוד.בקרן פנסיה יש כיסוי מובנה לאובדן כושר עבודה (פנסיית נכות) ובביטוח מנהלים צריך להוסיף את הכיסוי. גובה הכיסוי לביטוח אובדן כושר תלוי בשכר של המבוטח. ניתן לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה עד לגובה של 75% מהשכר.כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה באמצעות קרן הפנסיה (פנסיית נכות) נחשב פחות טוב לעובדי צווארון לבן מכיסוי אובדן כושר עבודה באמצעות חברת ביטוח. בפוליסות של 2004 ואילך, עלות הביטוחים מתומחרת בנפרד מדמי הניהול. עלות הביטוחים גבוהה יותר מבקרן פנסיה, אבל יש הבדלים בכיסויים שמקבל המבוטח. לדוגמה, במקרה של פטירה, בביטוחי חיים יקבלו המוטבים סכום חד-פעמי, ובפנסיה - קצבת שארים.כמה זה עולה לנו: חברת הביטוח גובה דמי ניהול מהפרמיה אשר יכולים להגיע עד ל-13% שיורדים מההפקדה. בנוסף גובה החברה המנהלת דמי ניהול מהצבירה, אשר יכולים להגיע עד ל-2% בשנה.ניהול הכספים: כספי החיסכון מנוהלים כמעין תיק השקעות, באמצעות החברה המנהלת. ככלל, בביטוחי מנהלים לא קיימת הבטחת תשואה. בביטוחי מנהלים חדשים מ-2004 ניתן לבחור מסלולי השקעה שונים בדומה לקופות גמל והעובד יכול לבנות לעצמו מסלול השקעות שמתאים לטעמו האישי (מסלול מנייתי, מסלול אג"חי או מסלול משולב).קופות גמלמהות המוצר: קופת גמל הינה המוצר הפשוט מבין כל המוצרים. קופת גמל היא קופת חיסכון, ולאחר פתיחתה מקבל החוסך את סכום החיסכון (הון). ישנן קופות גמל לעצמאים ולשכירים (בהן יש גם הפקדות מעביד).מדיניות מיסוי: על ההפקדות הפנסיוניות לביטוח מנהלים מתקבל זיכוי מס בתלוש של 25% על ההפקדה. זיכוי המס מוגבל לתקרה של 504 שקל בחודש (הטבה חודשית של 126 שקל).כיסויים ביטוחיים: בחלק קטן של קופות הגמל קיים מרכיב מצומצם של ביטוח חיים, אך מדובר על חריג מהכלל.כמה זה עולה לנו: בקופת גמל אין דמי ניהול מהפרמיה. דמי הניהול מהצבירה יכולים להגיע עד ל-2% בשנה.ניהול הכספים: כספי החיסכון בקופת גמל מנוהלים כמעין תיק השקעות, באמצעות החברה המנהלת של הקופה. ניתן לשלב מסלולי השקעה: מניות בישראל ובחו"ל, אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, מט"ח ועוד. בקופת גמל לא קיימת הבטחת תשואה.כיום בקופות הגמל יש מסלולי השקעה לבחירת העמיתים. בכוונת האוצר לאפשר לעמיתים לנהל קופת גמל אישית (IRA), שבה העמית מנהל באופן אישי את השקעותיו. העמית יהיה עצמאי בניהול כספו בקופה על פי טעמו האישי.מה זה "מקדם קצבה" ואיך הוא משפיע על גובה הקצבה החודשי?גובה הקצבה אותה תקבלו בקרנות הפנסיה או בביטוח מנהלים קצבתי, מורכב מכמה גורמים. תוכנית הקצבה ממירה את הכספים שנצברו בה לקצבה חודשית (משכורת לכל החיים), על ידי חלוקתם במשתנה שנקרא "מקדם הקצבה". לדוגמה, אם נצברו בקופה מיליון שקל, ומקדם הקצבה הוא 200, הקצבה החודשית תהיה 5,000 שקל בחודש. ככל שמקדם הקצבה גבוה יותר, הקצבה החודשית נמוכה יותר.מקדם הקצבה בקרנות הפנסיה נקבע בתקנון הקרן, ומקדם הקצבה בפוליסות הביטוח נקבע כחוזה בין המבוטח לחברת הביטוח.מה משפיע על גובה הצבירה?על גובה הצבירה של החיסכון משפיעים גובה ההפקדה החודשית, שיעור דמי הניהול שגובה הגוף המנהל, והתשואות שהחיסכון צבר לאורך השנים. בקרן פנסיה משפיע גם מנגנון האיזון האקטוארי של הקרן (הערבות ההדדית בין העמיתים).חברי הקרן נושאים בהפסדיה ומתחלקים ברווחיה ובסוף כל שנה מאזנים את הקרן. בהתאם לעודף או לחוסר שנוצר, מפחיתים או מגדילים הזכויות של העמיתים.מה משפיע על מקדם הקצבה?על מקדם הקצבה משפיעים כמה גורמים:1. שיעור דמי הניהול שגובה החברה המנהלת את הקופה בעת קבלת הקצבה. ככל שדמי הניהול גבוהים יותר, כך הקצבה נמוכה יותר.2. הגיל שבו בחר המבוטח להמיר את הסכום שצבר לקצבה. ככל שההמרה מבוצעת בגיל מבוגר יותר, כך הקצבה גבוהה יותר (מכיוון שצריך לחלק אותה לפחות שנים).3. מין המבוטח. תוחלת החיים של נשים גבוהה יותר, ולכן הקצבה החודשית שלהן נמוכה יותר.4. תאריך הלידה של המבוטח. ההנחה הגלומה במקדמי הקצבה היא שתוחלת החיים מתארכת והולכת ולכן למבוטחים צעירים מקדם הקצבה יהיה נמוך יותר.5. גובה הקצבה אותה מעוניין המבוטח להבטיח לאחר פטירתו. המבוטח צריך להחליט אם לאחר פטירתו הוא מעוניין שבת זוגו תמשיך לקבל את אותה הקצבה אשר קיבל הוא למשך כל ימי חייה, או רק חלק ממנה.מה יישאר לנו בסוף הדרך?מתוך הכספים המופקדים, מנוכים בעת ההפקדה דמי הניהול מהפרמיה ועלויות הכיסויים הביטוחיים. יתרת הכספים מתוספת לחיסכון הצבור. לא בכל הקופות יש דמי ניהול מהפרמיה ולא בכל המכשירים קיימים כיסויים ביטוחיים. לכן, קיימים הבדלים גדולים באשר לחלקם של הכספים המופקדים בקופה ומשמשים למטרת חיסכון.כספי החיסכון מנוהלים כמעין תיק השקעות. הכספים יכולים להיות מושקעים בכל סוגי הנכסים - מניות בישראל ובחו"ל, איגרות חוב של המדינה ואיגרות חוב קונצרניות, נכסים סחירים ונכסים שאינם סחירים. למעט חריגים (30% מהצבירה בקרנות הפנסיה המקיפות), אין הבטחת תשואה בגין הכספים.תוצאות ההשקעות יכולות להיות גם שליליות, כפי שקורה בחודשים גרועים בשוק ההון. מתוך היתרה הצבורה, נגבים דמי הניהול מהצבירה, שמשתנים בין המכשירים השונים. בגיל הפרישה יעמדו לרשותנו הכספים אשר ייצברו בקופה. אלה הם הכספים אשר הופקדו בה, בניכוי דמי הניהול מהפרמיה ובניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים אשר נרכשו, בתוספת התשואה אשר הושגה בגין ההשקעות, ובניכוי דמי הניהול אשר נגבו מן הצבירה.עזר בהכנת הכתבה דודי הרשברג, יועץ פנסיוני מרול ייעוץ


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully