אדלר-חומסקי תלוי בעמלות היתר

משרד הפרסום שמעוניין לצאת להנפקה חושף כי 42% מהכנסותיו נובעים מעמלות היתר, עליהן עלולים להטיל הגבלות

עדי דברת
30/10/2007

42% מהכנסות אדלר-חומסקי במחצית הראשונה של 2007 מגיעות מעמלות יתר. ההכנסות של אדלר-חומסקי מעמלות יתר גדלו בשנים האחרונות: במחצית הראשונה של 2006 היו ההכנסות מעמלות יתר 40%, וב-2005 ו-2004 36%. להשוואה, ההכנסה של הקבוצה מלקוחות היא 48%, וההכנסה מלקוחות ריטיינר (המשלמים תשלום כולל קבוע על שירותים שהם מקבלים מהמשרד) היא 10% בלבד.

החברה מתריעה בתשקיף כי במידה שיוטלו מגבלות חוקיות על נושא עמלות היתר, הכנסותיה עלולות לקטון והיא תיאלץ ליצור הסדרי תגמול חדשים בינה ללקוחותיה.

עם זאת, החברה אומרת כי אין שום ודאות שנושא עמלות היתר אכן יגיע לחקיקה.

בתשקיף נכתב כי עמלת הפרסום שנהוגה בענף היא 15%, אך חלה הפחתה מדורגת של שיעור העמלה. במשא ומתן לקביעת גובה העמלות מביאה אדלר-חומסקי בחשבון כמה פרמטרים: גובה תקציב הפרסום שיוציא הלקוח, רמת הסיכון הכלכלי של הלקוח, עוצמת העבודה, האם הלקוח קונה מדיה דרך הקבוצה והעמלה אותה שילם הלקוח בעבר.

במחצית הראשונה של 2007 הרוויחה החברה 41.2 מיליון שקל מפרסום קלאסי, המהווים 81.8% מכלל הרווחים. מפרסום לאינטרנט באותה תקופה הרוויחה החברה 3.3 מיליון שקל , המהווים 6.7% מהרווחים. ההכנסות מהפרסום למגזרים במחצית הראשונה של 2007 היו 3.6 מיליון שקל, המהווים 7.2% מכלל הרווחים.

במחצית הראשונה של 2007 ההכנסות מקבוצת בזק, הלקוחה הגדולה של המשרד, היוו כ-19% מסך הכנסות החברה. ואולם, ההתקשרות עם כל אחת מהחברות השייכות לקבוצת בזק נעשית באופן עצמאי, ואין שום חברה בודדת שתקציבה מהווה יותר מ-10% מסך הכנסות החברה. לאדלר-חומסקי יש מעל ל-100 לקוחות פעילים, מהם למעלה מ-15 לקוחות שתקציב הפרסום השנתי שלהן גבוה ממיליון דולר.

חלק מהתקשרויות החברה עם לקוחותיה נעשה בכתב וחלקם נעשה בהסכמה בעל פה. לעתים, על אף שתקופת ההתקשרות על פי ההסכם פוקעת, ההתקשרות עם הלקוח מוארכת ללא התקשרות בכתב. להערכת החברה, על פי ניסיון העבר אין סיכון מהותי בעובדה זו.

עין צופייה לחו"ל

דבר נוסף שעולה מהתשקיף הוא כי הקבוצה בוחנת את הרחבת פעילותה מחוץ לישראל בשני אפיקים מרכזיים: הראשון, מתן שירותים בתחומי התקשורת השיווקית ללקוחות ישראלים בפעילותם בחו"ל באמצעות הכלים העומדים לרשות הקבוצה בישראל ובשיתוף עם נציגויות גריי (החברה הבינלאומית שלה הסכם ייצוג עם אדלר-חומסקי) באותן מדינות. השני, רכישה או כניסה לשותפות במשרדי פרסום בחו"ל.

אדלר-חומסקי מציינת כי היא רואה בפעילות זו מנוע צמיחה. לפי הסכם הנציגות עם גריי העולמית, החברה היא נציגה של גריי בישראל, וגריי התחייבה לעשות כל שיכולתה כדי שלקוחותיה של גריי בישראל ישתמשו בשירותי החברה ולשמש כנציגתה של אדלר-חומסקי בכל פעילות של לקוחותיה הישראלים בחו"ל. עוד צוין כי ההסכם עם גריי הוא הסכם בלעדיות למעט במקרים ספציפיים. פעילות החברה בחו"ל תנוהל מישראל והביצוע המקומי יהיה בשיתוף משרדי גריי במדינות הרלוונטיות, או עם סוכנויות מקומיות אחרות, זאת בהתאם להסכמת גריי.

בין הלקוחות שפעילותן נמצאת בשלבי בדיקה לפעילות בחו"ל נמנים קבוצת נדל"ן הפועלת בצפון אמריקה, סין והודו, לקוח בתחום האנרגיה המפעיל רשת תחנות דלק במערב אירופה, לקוח השולט בבנקים בשווקים מתפתחים בטורקיה ובקזחסטאן, לקוח בתחום המלונאות בגרמניה והולנד ולקוח בתחום הליסינג ויבוא הרכב במרכז ומזרח אירופה.

גורם נוסף שעלול להשפיע על עסקי החברה היא הרגולציה. החברה מתריעה כי במידה ויוטלו מגבלות חוקיות על נושא עמלות היתר, הכנסותיה עלולות לקטון והיא תיאלץ ליצור הסדרי תגמול חדשים בינה לבין לקוחותיה. עם זאת, החברה אומרת כי אין שום ודאות שנושא עמלות היתר אכן יגיע לחקיקה.

מפחדים מהמצב הביטחוני

בין הגורמים החיצוניים שהחברה חושבת שעלולים להשפיע על פעילותה נמצאים המצב הביטחוני והמדיני בישראל. החברה טוענת כי ענף הפרסום מושפע מהתפתחויות ואירועים פוליטיים וביטחוניים שעלולים להביא לירידה בהיקף תקציבי הלקוחות. עם זאת, החברה רואה גם יתרונות ואפשרות להשפעה חיובית על עסקיה, מכיוון שהיא מחשיבה את עצמה כמומחית בתחום השיווק הפוליטי, וראובן אדלר, בעל השליטה בחברה, נחשב למומחה מוביל בתחום.

לחברה חוב של כ-459 אלף שקל לגריי בגין עמלות המגיעות לגריי בהתאם להסכם הנציגות. הסכמת גריי נדרשת לביצוע מספר פעולות, ביניהן התקשרות בהסכם חדש עם לקוח שעסקיו מתחרים עם עסקים של לקוחות גריי בחו"ל, הפסקה מצד אדלר-חומסקי של התקשרות עם לקוח שהופנה אליה על ידי גריי, התקשרות עם לקוח בתחום הפרסום מחוץ למדינת ישראל לרבות פעילות בינלאומית של לקוח ישראלי. כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו על ידי הודעה בכתב של חצי שנה מראש.

רוצים להגדיל פעילות המזון, הנדל"ן והאופנה

בהתאם לתשקיף, לקבוצה יתרון בשלושה תחומי פעילות: תקשורת, קמעונות ושירותים פיננסיים. הקבוצה מעוניינת להגדיל את פעילותה בתחומי המזון, הנדל"ן והאופנה. כמו כן, בכוונתה להרחיב את היצע השירותים שלה לתחומים נוספים כמו יחסי ציבור צרכניים, קידום מכירות ואירועים וכן תוכן דיגיטלי. הקבוצה בוחנת דרכי פעולה שונות להתרחבות בתחומים אלה, אם על ידי רכישת חברה קיימת או כניסה לשיתוף פעולה אסטרטגי. עוד בכוונת הקבוצה לפעול לרכש של משרדי פרסום העוסקים בפרסום קלאסי. להערכת החברה, נתח השוק שלה בתחום הפרסום הקלאסי הוא פחות מ-10% וברצונה להגדילו. בכוונת החברה להמשיך את השקעותיה כמשקיעה בחברות הזנק הפועלות בתחומים הקשורים לפעילותה.

הקבוצה מעריכה כי במידה שהבחירות המוניציפליות המתוכננות ל-2008 יפנו לקבלת שירותים מהקבוצה, יווצר גידול חריג בהכנסות החברה ב-2008. זאת מכיוון שהבחירות לכנסת מתקיימות בשנים האחרונות באופן לא סדיר ולא ניתן לחזות מראש את השפעתן בטווח של 12 החודשים הקרובים.

החברה מנהלת משא ומתן עם צדדים שלישיים בקשר למספר מיזמים חדשים כגון הקמת חברה לשירותי לובינג או שיווק בספורט. לא ברור אם המשא ומתן יבשיל לכדי הסכמים מחייבים. בהתאם לתשקיף אדלר-חומסקי שפורסם אתמול מוגדרים בעלי התפקידים בחברה: אדלר משמש כיו"ר דירקטוריון החברה, חומסקי מכהן כמנכ"ל, אורי לברון מכהן בתפקיד מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי, אבשלום הרצוולף כמנהל פיתוח עסקי ואורי עיני ואמיר גיא מוגדרים סמנכ"לי לקוחות בחברה. החל מינואר 2008 ימונו השניים לתפקיד מנהלי פעילות הפרסום של הקבוצה. עומר שמעוני מוגדר כסמנכ"ל הכספים של החברה.

עוד בוואלה!

הפתרון לכאב הברכיים קרוב מתמיד - בזכות טכנולוגיה בנעל

מוגש מטעם אפוסתרפיה

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully