וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

לכצמן ולסגל מצפה עדיין עבודה רבה בדורי הנדסה: עלייה של 158% בהפסד נקי ל-10.3 מ' ש' ברבעון

מיכאל רוכוורגר

23.11.2007 / 12:26

ההכנסות הכוללות של החברה גדלו ברבעון השלישי ב-40%, ל-244 מ' ש', לעומת הרבעון המקבילביום חמישי בערב, כשהפעילים בשוק ההון נמצאים בדרכם לחופשת סוף השבוע לאחר שבוע עבודה מייגע, פירסמה חברת , שבבעלות חברת אכד הפרטית - הנשלטת על ידי אורי דורי, דוד כץ ו של חיים כצמן ודורי סגל - את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של השנה.בשוק ההון מקובל כי חברה שמפרסמת את תוצאותיה בימי חמישי בערב, מעדיפה שהן ייעלמו או לפחות יחלפו במהירות בעיניהם הבוחנות של המשקיעים השונים.הוצאות המימון הכבדות, בשל עליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השלישי בשיעור של 2.5%, וכן גידול בעלויות הכרוכות במכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו - גרמו לחברה להפסד של כ-10.3 מיליון שקל ברבעון השלישי - גידול בהפסד של כ-158%, לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה החברה עם הפסד של כ-9 מיליון שקל, אם כי מדובר בצמצום של הפסדים בכ-22%, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. הוצאות המימון של דורי הנדסה זינקו ברבעון השלישי ב-76.5% לעומת הרבעון המקביל - והסתכמו ב-21.25 מיליון שקל.סך ההכנסות של דורי הנדסה - העוסקת בייזום, בפיתוח, בהקמה ובמכירה של פרויקטים בתחומי הנדל"ן והתשתיות בישראל ובחו"ל, וכן בביצוע עבודות קבלנות ופעילות נדל"ן מניב - גדלו ברבעון השלישי ב-40% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, והסתכמו ב-244.1 מיליון שקל.את תשעת החודשים הראשונים סיימה החברה עם עלייה של 36% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה, ל-687.6 מיליון שקל.הרווח הגולמי של דורי הנדסה גדל ברבעון השלישי בכ-30% לעומת הרבעון המקביל, ל-28.5 מיליון שקל. שיעור הרווחיות הגולמית מתוך מחזור ההכנסות הסתכם ברבעון השלישי ב-11.7% - ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל.הרווח התפעולי של החברה גדל ברבעון השלישי בכ-25.2%, לעומת הרבעון המקביל, והסתכם ב-9.2 מיליון שקל.ההתחייבויות השוטפות של החברה גדלו מתחילת השנה בכ-50%, והסתכמו נכון לסוף הרבעון השלישי בכ-827 מיליון שקל. הגידול בהתחייבויות נובע מהגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, מגידול בהתחייבויות לספקים וכן בשל הגידול במקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות.החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם גירעון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בהיקף של כ-100 מיליון שקל, אם כי מדובר בירידה של כ-36% בגירעון.ההון העצמי של החברה גדל מתחילת השנה ב-68.3% והסתכם, נכון לסוף הרבעון השלישי, בכ-138 מיליון שקל. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהמרת איגרות החוב סדרה ב' שהנפיקה החברה, למניותיה של דורי הנדסה.התמורה של המרה זו בתקופת הדו"ח הסתכמה ב-59 מיליון שקל. נכון לפרסום הדו"חות הכספיים, הומרו כ-71.4 מיליון איגרות החוב מסדרה ב' לכ-20.7 מיליון מניות רגילות של החברה.פעילות מגוונת בארץ ובאירופהבתחום היזמות בישראל, לחברה צבר קרקעות ופרויקטים עתידיים בהיקף כולל של כ-3,000 יחידות דיור ומקרקעין, המיועדים לבניית כ-50 אלף מ"ר של שטחי מסחר ומשרדים.בתחום קבלנות הביצוע, צבר ההזמנות של החברה נאמד בכ-900 מיליון שקל במסגרת הפרויקטים השונים הצפויים להתבצע במהלך השנים הקרובות, ובהם מעורבת החברה.בתחום היזמות בחו"ל, פועלת דורי הנדסה ביחד עם שותפים בפעילות ייזום למגורים בפולין, בבולגריה ובאוקראינה. החברה מחזיקה בצבר קרקעות ופרויקטים במדינות הללו, בהיקף של כ-4,000 יחידות דיור.החברה מציינת בדו"חותיה כי היא ממשיכה לבחון אפשרויות להתרחבות במדינות בהן היא כבר פועלת וכן כי היא בודקת כניסה לשוקי יעד חדשים.לא מקפחת בעלי תפקידים בכיריםהחברה היקצתה במהלך הרבעון השלישי של השנה כ-1.9 מיליון אופציות, הניתנות למימוש למניות רגילות של דורי הנדסה, לאופיר גרינברג - המשמש כמנהל הכספים של החברה.מחיר המימוש של האופציות נקבע על 3.87 שקלים. לאחר עסקת ההעברה של מניות החברה לגזית גלוב, הואצו מועדי הבשלת האופציות של גרינברג, כך שיהיו ניתנות למימוש החל מספטמבר האחרון, במשך 4 שנים, פעם אחת בכל שנה. השווי הכלכלי ההוגן של האופציות שהוענקו לגרינברג נקבע על 2.9 מיליון שקל.בונים על שיתוף פעולה פורה ותרומה הדדית עם גזית גלובבמסגרת יישום האסטרטגיה העסקית של הרחבת הפעילות גם לתחום היזמי, נכנסה לפני כשלושה חודשים חברת גזית גלוב, שבשליטת כצמן וסגל, כשותפה בגרעין השליטה בחברת אכד הפרטית. אכד היא החברה האם של דורי הנדסה.גזית גלוב רכשה 50% מהון המניות של אכד, אשר מחזיקה בכ-74% מהון המניות של דורי הנדסה (כ-54.3% בדילול מלא), תמורת 44.4 מיליון דולר - מה ששיקף לאכד שווי של כ-90 מיליון דולר, וכנגזר מכך שווי של כ-117 מיליון דולר לדורי הנדסה. מדובר בפרמיה של 30% מעל מחירה בשוק ב-21 באוגוסט, יום העסקה.בעקבות הרכישה, מחזיקה כיום גזית גלוב, בשרשור, בכ-37% מדורי הנדסה. אורי דורי ודוויד כץ מחזיקים כיום ב-50% הנוספים של אכד.ראשי דורי מקווים שבעזרת הקשרים חובקי העולם והגב הפיננסי האיתן של גזית גלוב, יוכלו למנף ולהגדיל את פעילותה של החברה ברחבי העולם. כצמן וסגל, לעומת זאת, נכנסו לשותפות בדורי הנדסה בכדי לגוון את תיק ההשקעות שלהם - ולהתרחב לא רק לתחום הנדל"ן היזמי אלא גם לתחום האנרגיה, אשר עליו מדברים ראשי גזית זה זמן רב.זאת, שכן דורי הנדסה מחזיקה ב-18.75% מהון המניות של חברת דוראד, הפועלת להקמת תחנת כוח פרטית בהספק של כ-800 מגה ואט באזור אשקלון, והיא בעלת נסיון רב גם בפעילות בתחום האנרגיה בחו"ל.מאז ההודעה על העסקה עם גזית גלוב, עלתה מניית דורי הנדסה בכ-12.5%. החברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-437.5 מיליון שקל.הנפקה מוצלחת של רונסון בפולין תוביל לרווחי הון גבוהיםחברת רונסון, המרכזת את פעילותה של דורי הנדסה בשווקים במזרח אירופה, השלימה לפני פחות מחודש הנפקת מניות ראשונה בבורסה של וארשה, פולין. החברה גייסה סכום כולל של כ-240 מיליון שקל (כ-42 מיליון יורו), לפי שווי חברה של כ-2 מיליארד שקל (כ-360 מיליון יורו) לאחר הכסף.דורי צפויה לרשום בעקבות ההנפקה רווח הון נטו, שינוע בין 100 ל-115 מיליון שקל, ושגובהו המדויק ייקבע לאחר שחתמי ההנפקה יחליטו האם לממש את האופציה שניתנה להם, להגדלת היקף ההנפקה.רונסון הנפיקה לציבור המשקיעים המוסדיים באירופה ובארה"ב כ-26.66 מיליון מניות, לפי מחיר של 5.75 זלוטים פולניים (כ-1.55 יורו) למניה.רונסון פועלת בעיקר בתחום הייזום למגורים בפולין, ובמיוחד באיזורי הביקוש של הערים וארשה, פוזנן, וורוצלב ושצ'צין.החברה חולשת כיום על צבר פרויקטים בהיקף של כ-7,000 יחידות דיור, מתוכן כ-500 מצויות בשלבי הקמה. החברה מציגה בשנים האחרונות צמיחה עקבית בהיקפי פעילותה וברווחיה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully