וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פרשת קרנות הפנסיה של גילעד: היועצת המשפטית פוטרה והמנכ"ל זילברברג עומד בפני הדחה

יואב יצחק/Nfc

29.12.2007 / 20:06

ד"ר דוד האן שמונה לבדוק את הפרשה שנחשפה ב-Nfc מצביע על עבירות פליליותחשיפה חדשה: דירקטוריון חברת גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ, המפעילה את קרנות הפנסיה גילעד א' וגילעד ב', החליט בישיבתו ביום שני ה-24 בדצמבר לאמץ את הדוח החמור שהגיש ד"ר דוד האן, ולמצות את הדין עם כמה מהבכירים שסרחו בכך שסידרו לעצמם הטבות במיליונים, באופן הנוגד את החוק. למרות ההחלטה הדרמטית, לא יזם הדירקטוריון מסירת דיווח מסודר ומיידי לעמיתי הקופות.ישיבת הדירקטוריון, כמו גם הדוח המיוחד שהוגש על-ידי האן, אירעו בעקבות החשיפה ב-Nfc של פרשת השחיתות שבה מעורבים לפחות שלושה בכירים: היועצת המשפטית של גילעד, עו"ד מאורה טייטלר; המנכ"ל, רו"ח יעקב זילברברג; והיושב-ראש, אברהם פומרנץ.בישיבה דנן הוסכם, בין היתר, לפטר מיידית את עו"ד טייטלר ולדון בישיבה הבאה בכהונתו של רו"ח זילברברג. באשר ליו"ר פומרנץ, הוסבר כי שאלת כהונתו נתונה בידי האסיפה הכללית, שבה משתתפים נציגי העמיתים. כל המידע הרלוונטי יוגש לאסיפה כדי שתקבל החלטותיה.הדיונים בדירקטוריון ובוועדת הביקורת החלו מייד עם חשיפת הפרשה ב-Nfc ב-4 בדצמבר. עיקרה: המנכ"ל והיועצת המשפטית זייפו פרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון, וניסו, בדרך זו, להכשיר קבלת טובות הנאה לכיסו הפרטי של זילברברג בשווי של כ-12 מיליון שקל, כספים שהיו אמורים להיות משולמים מחברת הראל - במסגרת, כביכול, רכישת קופת הפנסיה גילעד ב' תמורת 100 מיליון שקל, והעסקת זילברברג במתן ייעוץ, כביכול, במשך 10 שנים (100 אלף שקל לחודש).עוד נחשף, כי זילברברג וטייטלר זייפו את הפרוטוקול הסופי (המודפס) - הפרוטוקול המקורי נכתב בכתב יד - כך שיציג כאילו הדירקטוריון אישר לזילברברג להתקשר עם הראל בהסכם מקיף יותר ומיטבי עבורו, ולפיו יוכל להינות מ"הקדמת התשלומים". בכך נעשה ניסיון להכשיר "דמי תיווך" אסורים, שהובטחו לזילברברג במסגרת עסקת גילעד-הראל, משל מדובר בהסכם עבודה רגיל.נודע, כי עו"ד טייטלר שיתפה פעולה מרצון עם זילברברג, בשל טובת הנאה בסכום של 1.5 מיליון שקל שהובטחה לה במסגרת העסקה, ונוכח קשרים מיוחדים ותמוהים שנרקמו בינה לבין זילברברג; פומרנץ נהנה גם הוא מהעסקה ומהתרמית, ובמסגרת זו הוא אף ניסה להבטיח לעצמו פיצויים מוגדלים עם פרישתו הקרובה מגילעד.השתלשלות הפרשה ומינוי ד"ר האןועדת הביקורת של גילעד דנה בפרשה בו-ביום החשיפה. יומיים לאחר מכן התכנס הדירקטוריון והקים ועדת בדיקה, וזו מינתה את ד"ר האן לתת חוות דעת. ד"ר האן התבקש לסיים עבודתו תוך ימים ספורים, הואיל ועסקת מכירת קרן הגימלאות גילעד, לקבוצת הראל, אמורה לצאת לפועל לא יאוחר מה-31 לדצמבר 2007.ואכן, ד"ר האן סיים את עבודתו והגיש דוח חמור ביותר. הדוח מאשר את הממצאים שנחשפו ב-Nfc ומספק ניתוח משפטי המצביע על חומרת העבירות הפליליות לכאורה שביצעו האישים הנ"ל.האן קובע מפורשות, כי זילברברג וטייטלר הפרו אמונים כלפי החברה, ופעלו תןך ניגודי עניינים - לטובתם האישית, תוך ניצול לרעה של מעמדם והאמון הרב שניתן בהם מצד חברי הדירקטוריון. באשר לפומרנץ קובע האן, כי הוא נמנע מגילוי מלא המידע לחברי הדירקטוריון, פעל תוך ניגודי עניינים, וסייע לזילברברג באופן בלתי חוקי ומטעמים שאינם ברורים די הצורך.החלטות הדירקטוריוןבישיבת הדירקטוריון, לאחר דיון מתוח ונרגש - שבו הביעו חלק מחברי הדירקטוריון את חששם כי הם עצמם חשופים עתה לתביעות משפטיות בסכומי כסף גבוהים ביותר, אם לא יפעלו מיידית לתיקון הפגמים ולהדחת הבכירים שסרחו - קיבלו חברי הדירקטוריון את ההחלטות שבהמשך. במהלך הישיבה נאלץ היו"ר פומרנץ לעזוב את המקום, נוכח החשדות החמורים נגדו בדו"ח האמור. גם המנכ"ל והיועצת המשפטית נאלצו לעזוב את חדר הישיבות. בן-ציון דל, משפטן, המכהן כדירקטור חיצוני, מונה כיושב-ראש לנהל את הישיבה. אלה ההחלטות שהתקבלו:■ דו"ח ד"ר דוד האן - לאשר את המלצת ועדת הביקורת לאימוץ דו"ח הבודק ד"ר האן בנוסח שנמסר לחברי הדירקטוריון. ההחלטה התקבלה פה-אחד. במהלך הישיבה התבטאו חברי הדירקטוריון בדבר חומרת הממצאים, ושיבחו את האן על עבודתו המקיפה.■ כהונת היועצת המשפטית עו"ד מאורה טייטלר - הוחלט לפטר לאלתר את עו"ד טייטלר. ההחלטה התקבלה פה אחד. העילה: הפרת אמונים, בשל זאת שהסתירה מידע חיוני מהדירקטוריון; בשל השינוי שערכה באופן בלתי חוקי בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון; ובשל ניגודי עניינים מכוחם פעלה, כאשר כרתה עם הראל הסכם שכר טירחה בסכום כולל של 1.5 מיליון שקל לגבי עסקת גילעד-הראל - בעוד היא משמשת יועצת משפטית לגילעד ואמורה לשמור אמונים לגילעד (ולא להראל) - מבלי לדווח על-כך לדירקטוריון ולקבל את הסכמתו, ומבלי שהקפידה לשרת את האינטרסים של גילעד, בלבד.■ הסכם זילברברג-הראל - הוחלט, פה-אחד, לבטל, למעשה, את האישור המקורי שניתן להסכם זילברברג-הראל (הסכם ייעוץ); וכמו-כן את האישור שניתן, כביכול, תוך זיוף הפרוטוקול מצד זילברברג-טייטלר, זיוף שהכשיר, לכאורה, זכאות זילברברג להקדמת תשלומים מצד הראל. העילה: הפרת אמונים והטעיית הדירקטוריון, לרבות השינויים הבלתי חוקיים שנערכו בפרוטוקול הישיבה מיום 8 בדצמבר 2007.■ העסקת זילברברג על-ידי גילעד - הוחלט, ברוב של תשעה נגד שניים ושני נמנעים, שלא לקיים דיון בשלב הנוכחי. חברי הדירקטוריון הסכימו לדון בזאת בישיבה הבאה שנועדה להתקיים תוך זמן קצר.■ הסכם גילעד-הראל - לאחר דיון מקיף שנערך, ונוכח מסקנתו של ד"ר האן לפיה הראל לא היתה שותפה לקנוניה שרקחו זילברברג-מאורה (שלה היה שותף היושב-ראש פומרנץ), ולאחר שהוצגו הערכות לפיהן הראל משלמת סכום הוגן עבור קרן הפנסיה גילעד ב' - ולמרות הכשלים באופן ניהול המכירה - הוסכם כי אין מקום לסגת מהעסקה. הדירקטוריון אישרר אפוא מחדש את העסקה, ועתה מצוי הכדור במגרשו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ידין ענתבי.המפקח ממתין בטרם יכריע כיצד לפעולההחלטות הנ"ל, כמו גם עצם קיום הישיבה, התקיימו כאשר ברקע הדברים ממתין המפקח ידין ענתבי להחלטות הדירקטוריון. נודע כי ענתבי, שפנה לחברת גילעד והנחה אותה כיצד לפעול, כבר מינה צוות בדיקה, שתפקידו לבחון האם יש מקום למינוי מנהל מורשה לגילעד, וזאת נוכח חומרת המעשים וכשלי הדירקטוריון עצמו - שתחת אפו הצליחו זילברברג וטייטלר להובילו בכחש ולזייף פרוטוקול ומסמכים נוספים.במהלך הימים הקרובים יוכרע נושא זה, ובמקביל יכריע ידין: האם להגיש את הדוח המלא ואת הממצאים לחקירת המשטרה. נודע, כי במשרד האוצר מתגבשת הדעה, לפיה נוכח חומרת המעשים והראיות הברורות לביצוע עבירות, אין מנוס מהעברת הפרשה לחקירה משטרתית.הידיעה המקורית פורסמה באתר Nfc


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully