וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

יבואנית סובארו - יפנאוטו - מציגה גידול של 35.4% במכירות הרכב לכ-10,000 רכבים

דנה גלברג

17.3.2008 / 18:31

שכר המנכ"ל אלי דוד, בצירוף תשלומים למירג' פיתוח ומיטס קפיטל, עומדים על 15 מיליון שקלחברת יפנאוטו, המוחזקת בחלקים שווים ע"י ומירג' פיתוח ישראל, מכרה השנה 10,112 כלי רכב. זאת לעומת 7,467 כלי רכב שמכרה בשנה שעברה. קבוצת יפנאוטו הינה יבואנית, מפיצה ומשווקת של כלי רכב וחלקי חילוף מדגמי סובארו מתוצרת פוג'י-יפן. השנה הגדילה החברה את נתחה משוק הרכב בישראל, והשנה הוא עומד על 5.2%, לעומת שיעור של 4.9% ב-2006.הכנסות החברה מיבוא רכב הסתכמו השנה בכ-1 מיליארד שקל- עלייה של 36% לעומת 2006. מכירות הרכב בישראל עלו השנה בכ-40 אלף כלי רכב. הגידול בשוק הרכב נובע מגידול במכירות לשוק המוסדי. יפנאוטו נהנתה גם ממגמת הגידול בחלק היחסי של דגמים המיוצרים ביפן, שעומד ב-2007 על שיעור של 45.8%. זאת לעומת הירידה בחלק היחסי של רכבים אירופאים וקוריאניים. מגמה זו התחזקה השנה ביתר שאת, עקב הפער בשערי מטבעות היורו והיין. כמו כן נהנתה יפנאוטו, הרוכשת מוצריה ביין, משערי מטבע נוחים עקב התחזקות השקל מול היין.הרווח הגולמי ב-2007 עומד על 179.7 מיליון שקל, לעומת 100.4 מיליון שקל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עומד השנה על 15.7%, בעוד שב-2006 הרווחיות הגולמית הייתה 11.8%. הרווח התפעולי רשם עלייה גבוהה מאוד: מ-51.3 מיליון שקל אשתקד ל- 124.3 מיליון שקל השנה. גם שיעור הרווח התפעולי עלה השנה: מ- 6% ל-10.9%. בדוחות החברה מוסבר כי חל חיסכון יחסי בהוצאות הקבועות, דבר שתרם להגדלת הרווחיות. הוצאות המימון עלו השנה ב- 23% ועומדים על סך 46.7 מיליון שקל. הוצאות המס השנה הכפילו עצמם פי 4 והסתכמו לכדי 21 מיליון שקל, זאת בעקבות הגידול ברווחי החברה.הרווח הנקי של החברה הסתכם השנה ב-56.4 מיליון שקל, כ-4.9% מסך הכנסות החברה. זאת לעומת אשתקד, אז הסתכם הרווח הנקי ב-5.8 מיליון שקל, ויחס רווח נקי של 0.7%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2007 מסתכם ב-101.5 מיליון שקל, המהווה כ-9% מסך ההכנסות. ב-2006 תזרים המזומנים היה גבוה יותר ועמד על 127.4 מיליון שקל, ויחס תזרים המזומנים היה 15%. כלומר זרם המזומנים שהחברה הפיקה מפעילות שוטפת ירד השנה. הסיבה העיקרית לירידה בתזרים המזומנים הינה העלייה במלאי.ההון העצמי עלה השנה ל-85.6 מיליון שקל, לעומת 29.2 מיליון שקל ב-2006. הגידול בהון העצמי נובע מהגידול ברווח הנקי.מנכ"ל החברה, אלי דוד, הכפיל את משכורתו השנה. ב-2006 הרוויח 2 מיליון שקל, ואילו השנה עלות משכורתו עומדת על 4 מיליון. בסעיף "תשלומים וטובות הנאה" נרשמה קפיצה לעומת 2006, אז קיבלו יחד חברות האם, מטיס קפיטל ומירג' פיתוח, 2 מיליון שקל. השנה קיבלו שתי החברות סכום מכובד של 11 מיליון שקל. חברת יפנאוטו הינה חברת אג"ח, ולכן השכר אינו מכספי הציבור שהוא בעל חוב ולא בעל מניות.קבוצת יפנאוטו בוחנת מתחילת 2007 אפשרות להעתיק את פעולותיה מהמקרקעין בהרצליה לשטח פריפריאלי. בגין נכס המקרקעין של החברה בהרצליה, שם ממוקם מרכזה הלוגיסטי, נדרשת החברה מעיריית הרצליה בתשלום חוב ארנונה רטרואקטיבי בסך 15 מיליון שקל. מינואר 2008 נמצאת החברה במגעים עם חברת אחות, מירג' נכסי נדל"ן, בנוגע לרכישת שטח באזור התעשייה בלוד. תמורת השטח תשלם יפנאוטו 8.75 מיליון דולר, והמרכז הלוגיסטי יועתק למגרש ששטחו כ-25 דונם.
, המוחזקת בחלקים שווים ע"י מטיס קפיטל ומירג' פיתוח ישראל, מכרה השנה 10,112 כלי רכב. זאת לעומת 7,467 כלי רכב שמכרה בשנה שעברה. קבוצת יפנאוטו הינה יבואנית, מפיצה ומשווקת של כלי רכב וחלקי חילוף מדגמי סובארו מתוצרת פוג'י-יפן. השנה הגדילה החברה את נתחה משוק הרכב בישראל, והשנה הוא עומד על 5.2%, לעומת שיעור של 4.9% ב-2006.הכנסות החברה מיבוא רכב הסתכמו השנה בכ-1 מיליארד שקל- עלייה של 36% לעומת 2006. מכירות הרכב בישראל עלו השנה בכ-40 אלף כלי רכב. הגידול בשוק הרכב נובע מגידול במכירות לשוק המוסדי. יפנאוטו נהנתה גם ממגמת הגידול בחלק היחסי של דגמים המיוצרים ביפן, שעומד ב-2007 על שיעור של 45.8%. זאת לעומת הירידה בחלק היחסי של רכבים אירופאים וקוריאניים. מגמה זו התחזקה השנה ביתר שאת, עקב הפער בשערי מטבעות היורו והיין. כמו כן נהנתה יפנאוטו, הרוכשת מוצריה ביין, משערי מטבע נוחים עקב התחזקות השקל מול היין.הרווח הגולמי ב-2007 עומד על 179.7 מיליון שקל, לעומת 100.4 מיליון שקל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עומד השנה על 15.7%, בעוד שב-2006 הרווחיות הגולמית הייתה 11.8%. הרווח התפעולי רשם עלייה גבוהה מאוד: מ-51.3 מיליון שקל אשתקד ל- 124.3 מיליון שקל השנה. גם שיעור הרווח התפעולי עלה השנה: מ- 6% ל-10.9%. בדוחות החברה מוסבר כי חל חיסכון יחסי בהוצאות הקבועות, דבר שתרם להגדלת הרווחיות. הוצאות המימון עלו השנה ב- 23% ועומדים על סך 46.7 מיליון שקל. הוצאות המס השנה הכפילו עצמם פי 4 והסתכמו לכדי 21 מיליון שקל, זאת בעקבות הגידול ברווחי החברה.הרווח הנקי של החברה הסתכם השנה ב-56.4 מיליון שקל, כ-4.9% מסך הכנסות החברה. זאת לעומת אשתקד, אז הסתכם הרווח הנקי ב-5.8 מיליון שקל, ויחס רווח נקי של 0.7%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2007 מסתכם ב-101.5 מיליון שקל, המהווה כ-9% מסך ההכנסות. ב-2006 תזרים המזומנים היה גבוה יותר ועמד על 127.4 מיליון שקל, ויחס תזרים המזומנים היה 15%. כלומר זרם המזומנים שהחברה הפיקה מפעילות שוטפת ירד השנה. הסיבה העיקרית לירידה בתזרים המזומנים הינה העלייה במלאי.ההון העצמי עלה השנה ל-85.6 מיליון שקל, לעומת 29.2 מיליון שקל ב-2006. הגידול בהון העצמי נובע מהגידול ברווח הנקי.מנכ"ל החברה, אלי דוד, הכפיל את משכורתו השנה. ב-2006 הרוויח 2 מיליון שקל, ואילו השנה עלות משכורתו עומדת על 4 מיליון. בסעיף "תשלומים וטובות הנאה" נרשמה קפיצה לעומת 2006, אז קיבלו יחד חברות האם, מטיס קפיטל ומירג' פיתוח, 2 מיליון שקל. השנה קיבלו שתי החברות סכום מכובד של 11 מיליון שקל. חברת יפנאוטו הינה חברת אג"ח, ולכן השכר אינו מכספי הציבור שהוא בעל חוב ולא בעל מניות.קבוצת יפנאוטו בוחנת מתחילת 2007 אפשרות להעתיק את פעולותיה מהמקרקעין בהרצליה לשטח פריפריאלי. בגין נכס המקרקעין של החברה בהרצליה, שם ממוקם מרכזה הלוגיסטי, נדרשת החברה מעיריית הרצליה בתשלום חוב ארנונה רטרואקטיבי בסך 15 מיליון שקל. מינואר 2008 נמצאת החברה במגעים עם חברת אחות, מירג' נכסי נדל"ן, בנוגע לרכישת שטח באזור התעשייה בלוד. תמורת השטח תשלם יפנאוטו 8.75 מיליון דולר, והמרכז הלוגיסטי יועתק למגרש ששטחו כ-25 דונם.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully