אוצר החייל: הרווח ירד ב-8% ל-19.8 מיליון שקל

ההכנסות מעמלות הסתכמו בכ-49 מיליון שקל ברבעון הראשון. התשואה על ההון 11.24%. מתכנן פתיחת שני סניפים בהמשך השנה

שרון שפורר

בנק אוצר החייל, שבשליטת הבנק הבינ"ל, רשם ברבעון הראשון של השנה ירידה של 8% ברווח הנקי, ל-19.8 מיליון שקל וירידה בתשואה על ההון של 11.24% לעומת 14.75% ברבעון הראשון של 2007. הרווח מפעולות מימון של הבנק - הנובע בעיקר מהמרווח בין הריבית שהבנק משלם על פקדונות לבין הריבית שהוא גובה על מתן אשראי - צמח ברבעון הראשון בשיעור קל של 2.8%, ל-94.7 מיליון שקל. ההפרשה של הבנק לחובות מסופקים ירדו ברבעון הראשון בשיעור דרמטי, והסתכמה ב-600 אלף שקל. ירידה זו נבעה בעיקר מעלייה בהיקף הגבייה של חובות שנקבעו כמסופקים בעבר והוחזרו לבנק. ההכנסות התפעוליות, שמייצגות בעיקר את העמלות שהבנק גובה מלקוחות, הסתכמו ברבעון הראשון ב-49.3 מיליון שקל - יציבות אל מול הרבעון המקביל אשתקד.

מבחינת התפלגות ההכנסות והרווח - אוצר החייל רשם עלייה קלה בכל המגזרים מלבד מגזר הניהול הפיננסי, המרכז את ניהול החשיפות של הבנק, את המוצרים הפיננסים, ומרכז את פעילות הנוסטרו שלו. מגזר זה הציג ירידה של כ-3 מיליון שקל בהכנסות, ל-11.6 מיליון שקל, והרווח ממנו ירד בכ-1.5 מיליון שקל, ל-5.3 מיליון שקל. ברקע לירידה הזו ניצבת מכירה של פקדונות ברבעון הראשון בשנה שעברה, שהניבה אז לבנק רווח של 3.8 מיליון שקל - רווח שנעדר מהרבעון הראשון של 2008.

ההוצאות התפעוליות והאחרות של הבנק - שהחלק הארי בהן הוא הוצאות השכר - צמחו ב-9 מיליון שקל, ל-109.8 מיליון שקל. הצמיחה הגיעה מגידול בהוצאות שכר, שמשקף את השפעת הסכמי השכר, את השפעת התשואות השליליות בקופות הפיצויים על חבות הבנק, ואת הגידול בכוח אדם ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. גורם נוסף שהשפיע על הגידול בהוצאות התפעוליות של הבנק הוא גידול בהוצאות המחשוב והיערכות ליישום הוראות באזל 2. האשראי לציבור של אוצר החייל הגיע בתום מארס 2008 לגובה של 8.65 מיליארד שקל, מול 8.47 מיליארד שקל שנה קודם לכן. הונו העצמי של הבנק צמח ב-22 מיליון שקל, ל-742 מיליון שקל וזאת מתוך מאזן של 12.4 מיליארד שקל בתום הרבעון הראשון. יחס הלימות ההון של בנק אוצר החייל עמד בסוף הרבעון על 10.39%, מול 10.66% בסוף 2007. יחס זה מייצג את כמות ההון שעל הבנק לשריין ככרית בטחון ביחס לנכסי הסיכון שלו - בעיקר האשראי שהוא מעמיד - וזאת למקרה שייקלע למשבר. הבנק מתכנן פתיחת סניפים חדשים ברחובות ובמערב ראשון לציון בהמשך השנה, ובכוונתו להרחיב את הסניף במודיעין. בסוף אפריל 2008 קיבל הבנק רישיון לעסוק בייעוץ פנסיוני.

מדו"חות הבנק עולה כי פעילות מגזר משקי הבית של אוצר החייל עשויה להפגע בעתיד באופן משמעותי, היות שמגזר זה מוטה בבנק מהותית לכיוון אוכלוסיות השייכות למערכת הביטחון. במהלך השנה הקרובה צפוי משרד הביטחון לקיים מכרז שיקבע תנאים להלוואות בתנאים מועדפים ותנאי ניהול חשבונות של עובדי מערכת הביטחון ותנאים לשרות במחנות צבאיים. במקביל מקיים ארגון חבר - ארגונם של עובדי מערכת הביטחון - מו"מ עם חברות כרטיסי האשראי במטרה להנפיק כרטיס אשראי חוץ בנקאי, מיוחד לחברי הארגון. שני גורמים אלה עשויים לפגוע מהותית בהכנסות מקבוצת עובדי מערכת הביטחון.

לצד הבנק הבינלאומי של בינו צדיק, המחזיק ב-68% ממניות הבנק, מחזיקים במניותיו גם חבר משרתי הקבע והגמלאים (24%) וקופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית (8%).

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully