וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חשד להונאת מיליונים בפרויקט המחשוב של משרדי הממשלה

מאת גיא לשם

12.11.2008 / 8:03

מדו"ח שהוגש לחשב הכללי במשרד האוצר עולה כי רביב רז, המשמש יועץ חיצוני בכמה משרדי ממשלה, קיבל כ-12 מיליון שקל שלא כדין, לאחר שהחברה שבראשה הוא עומד קיבלה תשלומים החורגים מהסכם ההתקשרות עמה והעבירה דיווחים כוזבים לכאורה בנוגע לשעות העבודה של עובדיה; מהדו"חבעקבות תחקיר TheMarker

>> היחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל (יאח"ה) תחל בימים הקרובים בחקירת חשד לקבלת כ-12 מיליון שקל שלא כדין לכאורה על ידי רביב רז, יועץ חיצוני לענייני מחשוב. רז הועסק בכמה משרדי ממשלה בעשור האחרון, והוא עומד בראש חברת E121, שבבעלות הורי אשתו.לפני כשנה וחצי פורסם ב-TheMarker תחקיר בנושא העסקת יועצי מחשוב חיצוניים כחלק מפרויקט מרכב"ה (מחשוב רוחבי כולל במשרדי הממשלה), שבאחריות החשב הכללי במשרד האוצר. התחקיר חשף קשרים אישיים בין מובילי הפרויקט באגף החשב הכללי ובמשרדי ממשלה נוספים לבין כמה מהיועצים החיצוניים הבולטים, בהם רז. מהתחקיר עלה כי ההתקשרות עם רז והחברה שבבעלות משפחתו בוצעה לכאורה ללא מכרז ותוך קביעת תנאי סף שהותאמו למידותיו, בסיוע גורמים בכירים במשרד הבריאות ובמשרד החשב הכללי שהיו מעוניינים בהעסקתו.בנוסף, סביב העסקתו של רז, המתמחה במערכות מבוססות תוכנות SAP, עלו טענות כי התקשרות עמו תחסום למעשה כל אפשרות להתמודדות של חברות המספקות מוצרים שאינם מבוססי SAP על ביצוע פרויקט מחשוב בתי החולים ופרויקטים נוספים להם ייעץ רז. למעשה, באופן זה תאבד המדינה כל יכולת מיקוח מול הספק שייבחר לביצוע הפרויקטים, המוערכים במאות מיליוני שקלים.בעקבות שאלות בנושא שהופנו בדצמבר 2007 למשרד הבריאות, החליט מבקר המשרד אריה פז לבדוק את הנושא. הבדיקה בוצעה על ידי רו"ח קובי נבון ממשרד רואי החשבון נבון-וייספלד ושות', המשמש כמבקר חיצוני עבור יחידת הביקורת של החשב הכללי במשרד האוצר. עם תום הבדיקה בפברואר השנה הגיש נבון דו"ח לפז, שהעביר את הממצאים להנהלת משרד הבריאות וכן לאיתן קשמון, סגן החשב הכללי באוצר והממונה על ביקורת בנוגע להתקשרויות משרדי הממשלה עם נותני שירותים חיצוניים.קשמון הורה על הרחבת הבדיקה לכל משרדי הממשלה להם סיפקו רז ו-E121 שירותים. דו"ח מסכם בעניין הוגש ביולי האחרון, ובעקבותיו הוחלט להעביר את הממצאים לחקירת משטרה שתחל בימים הקרובים. במקביל הוחלט באחרונה על עריכת שימוע לרז, שבעקבותיו יוחלט אם להפסיק את ההתקשרות עמו.יועץ או מבצעבשנים האחרונות מוביל האגף למחשוב ולשירותי מידע במשרד הבריאות, בראשות מנהל המחשוב של המשרד, איתן מלמד, ובשיתוף אגף החשב הכללי באוצר, האחראי על תחום טכנולוגיה וממשל זמין, כמה פרויקטים בתחום מחשוב שירותי הבריאות הציבוריים. מדובר בחלק מפרויקט מרכב"ה, שלפי דו"ח מבקר המדינה כלל חריגות חמורות מנוהלי תשלום והזמנת עבודות מקבלנים ויועצים חיצוניים.בין הפרויקטים שמוביל משרד הבריאות בולטים פרויקט מחשוב בתי החולים הממשלתיים (מזו"ר) שהיקפו מוערך בכ-250 מיליון שקל, פרויקט רשומה רפואית לאומית ופרויקט ניהול המלאי הרפואי בבתי החולים. רז היה אחד ממעצבי החזון של הפרויקטים, לאחר שבסוף שנות ה-90 שימש יועץ לוועדת ההיגוי של פרויקט מרכב"ה באגף החשב הכללי, שבו פעל לצד סגן החשב הכללי איציק כהן.כהן עצמו פרש מהתפקיד לפני כשנה לאחר שני דו"חות חריפים של מבקר המדינה שהתפרסמו במהלך חמש השנים האחרונות, וקבעו כי הפרויקט סובל מחריגות תקציביות מהותיות ואינו עומד בלוח הזמנים שנקבע. עוד קבעו הדו"חות כי כהן ואנשיו ניהלו את הפרויקט תוך מסירת נתונים מוטעים למקבלי ההחלטות ויצירת מצגי שווא בנוגע לדרישות תקציביות והתקדמות הפרויקט. לפני כשנה וחצי חשף תחקיר TheMarker כי במסגרת הפרויקט בוצעו תשלומים חורגים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לקבלנים חיצוניים.בתחילת שנות ה-2000 החל רז לעסוק במחשוב תחום הבריאות, וב-2004 ניסח את תוכניתו במסמך בן שמונה עמודים שהוגש למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר אבי ישראלי. במסמך קבע רז כי יש להקים במערכת הבריאות מערכת מחשוב מרכזית שניהולה יתבסס על טכנולוגיית SAP, שנציגתה בישראל היא חברת נס טכנולוגיות - המבצעת גם את פרויקט המרכב"ה.המסמך, שהועבר לכל מנהלי בתי החולים הממשלתיים וראשי מערכת הבריאות, היה כנראה משכנע מאוד: תשעה חודשים לאחר כתיבתו מונה רז לחבר בוועדת ההיגוי הפיננסי של פרויקט מחשוב בתי החולים. מאוחר יותר קיבל רז כתב הסמכה ממנכ"ל משרד הבריאות כמנהל משותף בפרויקט. במסמכים שונים שהוצאו בשנים שחלפו מאז הוא הוזכר כנציג משרד האוצר, כחבר ועדת ההיגוי העליונה של הפרויקט ולעתים רק כיועץ.כלומר, בזמן שרז כיהן כחבר בוועדת ההיגוי האחראית על הפרויקט, הוא שימש כאחד ממנהליו וגם תיפקד כיועץ חיצוני לאחד ממנהליו. איש במשרד הבריאות לא חשש כי יש בעיה של ניגוד עניינים בין תפקידיו הרבים של רז עד לנובמבר 2007, אז פנה חשב משרד הבריאות, ערן הורן, לראש האגף למחשוב איתן מלמד, ותהה כיצד ייתכן שרז נבחר לספק שירותים מבלי שנערך מכרז.עד למועד ביצוע הביקורת, בתחילת 2008, המשיך רז בתפקידו כיועץ וכמנהל בפרויקט ללא הפרעה. מדו"ח הביקורת עולה כי במקביל, חברת E121 בראשה הוא עומד הועסקה בפרויקטים להם ייעץ ואותם ניהל במשרד הבריאות. גם במקרה זה נעשה הדבר ללא מכרז כנדרש.נבון בדק את חוזה ההתקשרות עם החברה מ-2004 ואת התשלומים שהועברו לה על בסיס החוזה עד סוף 2007, ומצא כי החוזה הורחב כמה פעמים והחברה הועסקה בפרויקטים נוספים מלבד אלה שלשמם נשכרה במקור, מבלי שנאלצה להתמודד מול חברות מתחרות. עוד מצא נבון כי לחברה הועברו תשלומים מעבר למה שסוכם בחוזה - כמו הוצאות רכב וטלפונים ניידים לעובדים - תוך הסתמכות על נתונים שסיפקו מלמד ועובדת נוספת הכפופה לו. דיווחים אלה איפשרו תשלומים בהיקף של מיליוני שקלים ללא מכרז, ותוך חריגה ניכרת מהתקציב שאושר.עובדים חרוצים במיוחדבמהלך בדיקת הדיווחים שהעבירה E121 למשרד הבריאות ושימשו לחישוב התשלומים לחברה, מצא נבון כי כמה מהעובדים שהעסיקה החברה בפרויקטים במשרד הבריאות דיווחו על שעות עבודה ארוכות באופן חריג, כולל בערבי שבת, חג, ימי חול המועד ומועדים בהם אותם משרדים היו סגורים. באופן מפתיע, דיווחי השעות של העובדים היו דומים לדיווחים שהועברו בחודשים אחרים, ועקב כך עלה החשש שאלה הועתקו מדי חודש, ומשרד הבריאות שילם סכומים ניכרים שלא לצורך.בדיקה מעמיקה יותר העלתה כי מדובר בעובדים חרוצים במיוחד, בעלי יכולות כמעט על-אנושיות: עם העברת ממצאי הדו"ח ליחידת הביקורת באגף החשב הכללי, הוחלט על בדיקת חוזי ההתקשרות של החברה עם משרדי ממשלה נוספים. בבדיקה זו נמצא כי החברה דיווחה וקיבלה תשלומים ממשרדי האוצר והמשפטים עבור אותם עובדים - ובאותם תאריכים ושעות בהם דווח כי אלה מועסקים בפרויקטים של משרד הבריאות.בבדיקה נמצאו מקרים רבים בהם דיווחו עובדים על תחילת עבודה במשרד ממשלתי אחד בדיוק באותה שעה שהחברה דיווחה על העסקתם במשרד ממשלתי אחר; הדבר חזר על עצמו גם בשעת סיום העבודה, מה שהעלה חשש כי הדו"חות הועתקו תוך שימוש בפונקציית "גזור" ו"הדבק".בחלק מהדיווחים לא צוין במה עסקו עובדי החברה; באחרים דווח על פרויקטים שכלל לא בוצעו בפועל. מבדיקת TheMarker עולה כי בין 2004 ל-2007 קיבלה החברה ממשרד האוצר כ-4 מיליון שקל; בין 2005 ל-2008 קיבלה החברה ממשרד הבריאות כ-4 מיליון שקל; באותה תקופה קיבלה החברה כ-2 מיליון שקל ממשרד המשפטים, זאת ללא הסכום שהתקבל עבור העסקתו של רז עצמו, הנאמד בכ-2 מיליון שקל עבור אותן שנים. בנוסף נמצא כי בפרויקטים שונים קיבלה החברה תשלומים משני משרדי ממשלה עבור אותה עבודה במקרים אחרים העבירה החברה דו"חות נוכחות שכללו ימי עבודה - עוד לפני שבוצעו בפועל או שלא בוצעו בכלל.מקורות באגף החשב הכללי אמרו השבוע ל-TheMarker כי ממצאי הדו"ח מעלים חשש לביצוע עבירות פליליות של קבלת תשלומים באמצעות דיווחים כוזבים, וכן חשש לחריגה חמורה מנוהלי ההתקשרות בין משרדי ממשלה לקבלנים ויועצים חיצוניים. המקורות אישרו כי חלק מהחשדות נוגעים לתהליך קבלת ההחלטות במשרדי הממשלה בהם הועסקו רז ו-E121, ומעורבותם לכאורה של בכירים באותם משרדים, כפי שעלה מממצאי הדו"ח.לאחר דיון בממצאים הוחלט להעביר את העניין לטיפול המשטרה. באגף החקירות של המשטרה הוחלט על פתיחת חקירה, שנוהלה עד לאחרונה על ידי יחידת ההונאה של מחוז ירושלים. בשבוע שעבר הוחלט כי בשל מורכבותה תעבור החקירה ליחידה הארצית לחקירות הונאה. במקביל הוחלט באגף החשב הכללי לערוך שימוע ל-E121 ולשקול הפסקת ההתקשרות עמה ועם רז. בנוסף יבחן האגף מחדש את הליך קבלת ההחלטות בפרויקטים השונים של מחשוב מערכת הבריאות הציבורית בהם היה מעורב רז.ממשרד הבריאות נמסר בתגובה כי לא ניתן לענות לשאלות בנושא עקב חשש משיבוש חקירת המשטרה. תגובה דומה נמסרה גם ממשרד האוצר. ממשרד המשפטים נמסר: "אגף מערכות מידע נתבקש באחרונה להעביר את המידע שברשותו בעניין חברת E121 לחשבות המשרד, שהעבירה את הנתונים לחשב הכללי. עוד לא קיבלנו את הממצאים וההמלצות של אנשי החשב הכללי, ולפיכך לא נוכל להגיב עליהם בשלב זה. אף לא קיבלנו את הדו"ח המסכם בנושא שערך האוצר, אם אכן קיים דו"ח מסכם שכזה".רביב רז: "למיטב ידיעתי הבדיקה הסתיימה ללא ממצאים">> "עד כמה שידוע לי בדיקת מבקר משרד הבריאות הסתיימה לפני כמה שבועות ובסיומה הוחלט שאין ממש בטענות" - כך הגיב רביב רז על פניית TheMarker בעניין. רז הוסיף כי מאחורי מרבית הטענות עומדות חברות מסחריות שראו את עצמן כנפגעות ודרשו בדיקה."בדקו אותנו בכל משרדי הממשלה בהם עבדנו ונמצא כי לא היתה אפילו שעת עבודה אחת שסיפקנו ללא מכרז", הוסיף רז. "לגבי הדיווחים הכפולים של שעות העבודה, מדובר בחוסר הבנה ובערבוב של שנים שונות ופרויקטים שונים. במהלך השנים סיפקנו אלפי ואולי עשרות אלפי שעות עבודה, וכיום המחלוקת היא על כמה עשרות שעות שדווחו ללא הסבר מספק. בנושא זה הוחלט לערוך בדיקה נוספת. כשמעסיקים עובדים הכל יכול לקרות, ואני לא פוסל את האפשרות שעובד זה או אחר עיגל את דיווח השעות. בסופו של דבר אני שמח שבדקו, כי נותרו מעט מאוד סימני שאלה."לא אני בחרתי את טכנולוגיית SAP לביצוע הפרויקטים, ולא הייתי חבר בוועדת ההיגוי בשום תפקיד. לא היתה לי כל השפעה על הבחירה, אף שזו בחירה נכונה לדעתי. מרגע שנבחרה הפלטפורמה, אני נבחרתי לקדם אותה כי זה תחום התמחותי. יש עוד הרבה פלטפורמות אחרות במשרד הבריאות בהן אני לא בקיא ולא נוגע. אני מוכן לכל בדיקה נוספת בנושא".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully