וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כלל ביטוח עשויה להזדקק להשלמות הון ניכרות ברבעון הרביעי

מאת אתי אפללו

25.11.2008 / 8:51

כלל פיננסים, הפסדי הנוסטרו והירידה בתחום ביטוח החיים - הובילו את כלל ביטוח להפסד של 225 מיליון שקל בינואר-ספטמבר, ולירידה בהון של יותר מחצי מיליארד שקל>> כלל ביטוח מקבוצת אי.די.בי פותחת את עונת הדו"חות של ענף הביטוח לרבעון השלישי, והמספרים אינם נראים טוב. תוצאות הרבעון השלישי אינן מעודדות. עם זאת, אחד הדברים המעניינים בדו"ח של החברה הוא דווקא התוצאות הצפויות לרבעון הרביעי.בסוף דו"ח הדירקטוריון, בסעיף המתייחס להשפעות אוקטובר ונובמבר, מעריכה כלל ביטוח כי ההשפעה על ההון בשל הירידות בשווקים היא הפסד של 400 מיליון שקל נטו, ואילו ההשפעה על ההון בשל שינוי שער החליפין באוקטובר-נובמבר היא רווח של 80 מיליון שקל.

בשלושת הרבעונים הראשונים רשמה החברה, בניהולו של שי טלמון, הפסד של 225.8 מיליון שקל. אם כוללים גם הפסד שנזקף לקרנות הון בשל ירידה בשווי ההוגן של הנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה והפרשי תרגום, מגלים שכלל ביטוח הפסידה 545 מיליון שקל מתחילת השנה.רוב ההפסד המיוחס לקרנות הון נובע מהפרשי תרגום בשל פעילות בגין מטבע חוץ, וירידה בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה. בכל תשעת החודשים הראשונים של השנה הניבו תחומי הפעילות של כלל הפסד של 157 מיליון שקל, לעומת רווח של 912.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.לאחר מיסוי והוצאות מימון מציגה כלל ביטוח הפסד של 225.8 מיליון שקל, לעומת רווח של 641.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ההפסד המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתקופה זו ב-186 מיליון שקל, לעומת רווח של 624 מיליון שקל בתקופה המקבילה.כלל פיננסים מכבידהעל התוצאות שמציגה כלל ביטוח משפיעים כמה גורמים עיקריים. גורם אחד הוא הפסדי הנוסטרו. שווי תיק הנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה ירד ברבעון הראשון ב-230 מיליון שקל. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הוא ירד ב-317 מיליון שקל, כשרוב הירידה היא בשל ירידות באג"ח קונצרניות סחירות.גורם עיקרי נוסף הוא בית ההשקעות כלל פיננסים. מתחילת השנה מסתכמים הפסדי כלל ביטוח בגלל פעילות כלל פיננסים ב-167.4 מיליון שקל, כשברבעון השלישי ההפסד בגינו הוא 110 מיליון שקל.עוד גורם הוא הפסד מתחום ביטוח החיים, שרשם מתחילת השנה הפסד של 203.5 מיליון שקל. ההפסד הנובע בעיקר מהפסד מהשקעות, וכן מירידה בהכנסות מדמי ניהול בפוליסות המשתתפות. כל זמן שהתשואות המצטברות בפוליסות המשתתפות שליליות, כלל אינה יכולה לגבות דמי ניהול משתנים בפוליסות האלו.מה שמאזן את ההפסדים מתחום ביטוח החיים הם רווחים מפעילות הפנסיה והגמל של כלל ביטוח. סך ההפסד של כלל מפעילות בתחום החיסכון ארוך הטווח מתחילת השנה הוא 83 מיליון שקל.תחום נוסף שבו מציגה כלל ביטוח הפסדים הוא רכב חובה. מתחילת השנה הפסידה כלל מפעילות בתחום 42 מיליון שקל, כשעל התוצאות משפיעים שני גורמים: המרווחים שהולכים ומצטמצמים בתחום לאחר הרפורמה ברכב חובה, והתוצאות שוק ההון. שכן משום שמדובר בענף עם זנב תביעות ארוך, יש לשמור רזרבות ולהציג אותם בהצמדה של 3%, כשבמקביל ההשקעה של הרזרבות בשוק ההון בתקופה זו הניבה הפסד.מתחילת השנה מציגה כלל גם הפסד של 122 מיליון שקל שאינו משויך למגזר פעילות כלשהו של החברה, ונובע רובו מהוצאות מימון.תחומים שמאזנים את תוצאות כלל ביטוח הם רווח של 33 מיליון שקל מתחום ביטוחי הבריאות מתחילת השנה; רווח מפעילות אחרת, שהיא בעיקרה פעילות סינדיקט ברודגייט בחו"ל בגובה של 15 מיליארד שקל מתחילת השנה; ורווח מפעילות חברת הביטוח גארד בארה"ב, שעל אף שהיא חשופה בעיקרה לשוק העבודה בארה"ב היא מציגה מתחילת השנה רווחיות של 22 מיליון שקל.השלימה הון, אבל תצטרך עודכלל ביטוח, כמו כל חברות הביטוח, נדרשת לעמוד בהון עצמי מינימלי רגולטורי. לאחר הרבעון השלישי היתה כלל ביטוח בגירעון בהיקף של 188 מיליון שקל מההון העצמי המינימלי. החברה ביצעה הנפקת הון ראשוני בהיקף של 75 מיליון שקל, הנפיקה הון משני בהיקף של 126 מיליון שקל והקטינה נכסים שחייבו ריתוקי הון בהיקף של 41 מיליון שקל.בגיוס ההון האחרון גייסה החברה כהון משני (כתבי התחייבות נדחים) בהיקף 200 מיליון שקל, כשמתוכם ניצלה 126 מיליון שקל ברבעון השלישי. עודף ההון לאחר הפעולות האלו הסתכם ב-54 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי. ואולם כלל מציינת כי ההשפעה השלילית על ההון העצמי באוקטובר ותחילת נובמבר היא הפסד. גם ברבעון הרביעי, אם המגמה לא תתהפך, כלל תעמוד בפני צורך בהשלמת הון.ההשפעה השלילית על ההון של כלל באוקטובר-נובמבר היא 320 מיליון שקל. בניכוי עודף ההון בסוף הרבעון השלישי (54 מיליון שקל) ועודף ההון מהגיוס האחרון (74 מיליון שקל), יחסר לחברה הון עצמי בסך 190 מיליון שקל כדי לעמוד בדרישות ההון, זאת מהנתונים שהתפרסמו עד כה. עם זאת, החברה מציינת כי הנתונים שנמסרו לאחר תאריך המאזן הם חלקיים ואינם כוללים רכיבי הכנסות או הוצאות אחרות מהשקעות, וכן את יתר ההשפעות של פעילויות הקבוצה על התוצאות וההון העצמי. נתונים אלה עדיין לא עובדו ונבדקו באופן סופי, והם כפופים לשינויים נוספים בשערי החליפין והשפעת השווקים עד סוף הרבעון. יצוין כי באוקטובר, כשנדרשה החברה לגייס הון, היא לא נתקלה בבעיות מיוחדות וגייסה הון מבנק הפועלים. בשיחות עם אנליסטים ציינה החברה כי אם לא תשתנה המגמה בשווקים ואם תזדקק להשלמות הון ברבעון הרביעי - היא תעשה זאת.חברות הדירוג מורידות דירוגהשוק ער לקשיים שעוברים על כלל ביטוח. מתחילת השנה איבדה המניה 77%, כששווי השוק של החברה צנח מ-5.5 מיליארד שקל בסוף 2007 לשווי של 1.2 מיליארד שקל. כלל פינתה את מקומה כחברת הביטוח השנייה בגודלה בשוק להראל. היא נהפכה לחברה השלישית בגודלה בשוק, כשהפער בינה לבין חברת הביטוח הרביעית בשוק, מנורה מבטחים, הוא כ-100 מיליון שקל בלבד.חברות הדירוג ערות למצבה של כלל ביטוח. כך, מידרוג הורידה את אופק הדירוג של החברה מיציב לשלילי (כולל את אופק הדירוג למבטח ואת אופק הדירוג לכתבי ההתחייבות). S&P מעלות הורידה את דירוג המנפיק לחברת האחזקות מ-AA ל-AA מינוס.כלל ביטוח מקצצת את שכרם של 400 מעובדי הקבוצה>> כלל ביטוח מקבוצת אי.די.בי תקצץ בשכרם של 400 מנהלים ובכירים בקבוצה. יו"ר הקבוצה, אביגדור קפלן, ומנכ"ל הקבוצה, שי טלמון, הודיעו ביוזמתם על קיצוץ של 12% משכרם החל בנובמבר 2008 ועד לסוף 2009.בנוסף, החברה הודיעה גם על קיצוץ של 10% בשכר למשנים למנכ"ל כלל ביטוח ומנכ"לים של חברות בנות בקבוצה עד סוף 2009. 309 מנהלים ועובדים אחרים יוותרו על עד מלוא משכורת 13, או סכום מקביל למי שלא זכאי למשכורת 13, ב-2009. להערכת הנהלת החברה, החיסכון הכספי כתוצאה מהוויתורים יסתכם בסך 11.6 מליון שקל ברוטו. הקבוצה החלה כבר לפני כמה חודשים בתהליך קיצוץ בהוצאות השוטפות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully