וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

לחסוך על חשבון המדינה

מאת עידו באום

3.12.2008 / 7:06

מה כדאי לעשות כדי לשלם פחות מסים לפני סוף השנה? קזזו הפסדים בשוק ההון כנגד רווחים ממכירת דירה, בדקו אם רכב חברה צמוד באמת משתלם, ואם פוטרתם דרשו את ההחזרים המגיעים לכם. TheMarker ומומחי המס עושים סדר בכיס>> שנת המס 2008 מתקרבת לסיומה בצעדי ענק, והמשבר הכלכלי מחייב לפשפש בתלוש המשכורת, בהוצאות ובהכנסות.

TheMarker ביקש מעו"ד ורו"ח רמי אריה ועו"ד ורו"ח ג'ק בלנגה עצות לחיסכון במס על רקע ההאטה הכלכלית הגוברת.לקזז הפסדים בשוק ההון* אריה ממליץ למי שספג הפסדים בשוק ההון לממש אותם על ידי מכירה בפועל של ניירות ערך: "אם שילמתם מס במקור בגין רווחים בתחילת השנה, רק מימוש ההפסדים יקנה לכם זכות לקבלת החזרי המס ששולם בשל הרווחים".* ההזדמנות הגדולה של ההאטה הכלכלית היא היכולת של בעלי שליטה שיש להם הפסד שמומש משוק ההון לקזזו כנגד משיכת דיווידנד מחברה שבשליטתם. אריה ובלנגה מסבירים כי דיווידנד חייב במס של 25% ואילו ההפסד חוסך מס של 20%, ולכן מייצר מגן מס של 5%.בלנגה מציין כי ניתן לקזז כנגד דיווידנד הפסדים ממגוון סוגים של ניירות ערך: תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר, איגרת חוב או מילווה של מדינת ישראל, איגרת חוב של מדינת חוץ, יחידה בקרן נאמנות, השקעה בשותפות נפט או בסרטים, וגם נייר ערך שהונפק מחוץ לישראל או עסקה עתידית. "באפשרות לקזז גם הפסד מעסקה עתידית, נכללת מכירה בהפסד של נייר ערך שטרם נרכש על ידי המוכר - מכירה בשורט", מבהיר בלנגה.* מי שקיבל הכנסות מריבית על איגרות חוב במהלך 2008, יוכל לקזז כנגד הכנסה זו את ההפסדים מניירות הערך. גם במכירת נדל"ן ברווח החייב במס שבח ניתן לקזז ממס זה את הפסדי שוק ההון, מסביר בלנגה. הוא ממליץ לתכנן את הקיזוז כנגד רווחים החייבים במס שבח בשיעור מלא של 47%. "את החזר המס ניתן לדרוש באמצעות הגשת דו"ח לפקיד שומה בתחילת 2009", אומר בלנגה.להפחית תשלומי מקדמות* למי שעסקו סובל מירידה בהכנסות, ממליץ אריה להקטין את שיעור המקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי עוד לפני תום שנת המס. "אין טעם לשלם יותר מהצפוי לרשויות המס. עדיף שעודפי הכספים יישארו ברשותכם ולא בידי רשות המסים בשעת משבר כלכלי", הוא מבהיר.* כדי להקטין או לבטל את המקדמות יש לבצע בדיקה של ההכנסה החייבת ושל חבות המס הצפויים ב-2008 (ניתן עדיין להקטין את מקדמות נובמבר-דצמבר). בלנגה מציין כי בחישוב המס הצפוי כדאי לבצע הפרשות מתאימות בגין הוצאות והפסדים כגון חובות אבודים, ירידת ערך מלאי והפרשות לפיצויים, ובגין ההפסדים בשוק ההון שהיו השנה.להתאגד כחברות בע"מ* אריה ממליץ לבעלי עסקים להתאגד כחברות בע"מ מתחילת 2009, כדי ליהנות מהמשך הפחתת מס חברות בשנה הבאה, שיהיה כמחצית נטל המס החל על יחידים החייבים, בנוסף למס הכנסה גם בתשלום דמי ביטוח לאומי שחברה פטורה מהם. אריה מציין כי יש בכך יתרון נוסף: במשבר כלכלי הפעלת עסק בחברה בע"מ תגן על בעליו מפני תביעות אישיות אם העסק יקרוס.ליהפך לחברה משפחתית לצורכי מס* למי שעסקיו מנוהלים במסגרת חברה שכל בעלי מניותיה הם קרובים ובני משפחה אחת וצופה כי ב-2009 יהיו לו הפסדים, מציע בלנגה לבחון את כדאיות הפיכת החברה לחברה משפחתית שקופה לצורכי מס.לדבריו, "בחברה משפחתית הפסדי החברה או רווחיה ב-2009 ינוקזו לידי הנישום המייצג - בעל המניות אשר נבחר כמי שאליו ייחסו לצורכי מס את הכנסות החברה. הוא יוכל להגיש דו"ח מאוחד על כל ההכנסות, שבו יקוזזו הפסדי החברה כנגד הכנסותיו ממשכורת או רווחי החברה מפעילות עסקית".בלנגה מבהיר כי קיימת אפשרות לחזור מהבקשה להיחשב כחברה משפחתית ל-2009 עד למועד החוקי להגשת הדו"ח לשנה זו באפריל 2010. לכן, בתחילת 2010 כדאי לבצע בדיקה של כדאיות השארת החברה כחברה משפחתית או הפיכתה לחברה רגילה.להשלים הפרשות לקרן השתלמות* כדאי להשלים את הפרשתכם לקרן השתלמות עד תום שנת המס, עד המקסימום המרבי האפשרי - שהוא 7% מהכנסותיכם בשנת המס, עד התקרה בסך 15 אלף שקל בחודש. לדברי אריה, למרות הירידות בקופות הגמל, לקרן השתלמות עדיין עדיפות רבה בהיותה מכשיר ההון היחידי כיום במשק שההפקדות אליו מוכרות למס ורווחיו פטורים מכל מס.לא לשכוח - הוצאות השגחה על ילדים* המהפכה בתחום ניכוי הוצאות השגחה על ילדים ממתינה עדיין להכרעה בבית המשפט העליון. עם זאת, אריה מבהיר כי עצמאים ושכירים יכולים להגיש דו"חות להחזרי מס בשל הוצאות למעונות ולמטפלות לפי פסק דין ורד פרי החל משנת המס 2002 ואילך, כל עוד הדו"חות יוגשו עד ל-31 בדצמבר 2008. שימו לב: תביעות להחזר ניתן להגיש רק עד שש שנים מתום שנת המס שבגינה מבוקש ההחזר.לבדוק אם הרכב הצמוד משתלם* לאור הרפורמה שאושררה להעלאת שווי השימוש ברכב צמוד לעובדים, וכן ההסדר החדש לתיאום הוצאות רכב שאינו צמוד לעובד ספציפי (הוצאות עודפות), כדאי לשקול מחדש את כדאיות החזקת רכב צמוד לעומת קבלת רכיב "החזקת רכב" בשכר העובד.לדברי אריה, כאשר אין שימוש פרטי גבוה ברכב, כדאי להפסיק לקבל רכב צמוד מהחברה, בתמורה לקבלת החזקת רכב במשכורת ככסף ממש. כדאי לשקול את רכישת הרכב, גם לפי קוד הקבוצה שאליה הוא משויך ובהתאם לשווי השימוש של קבוצה זו בשנים הבאות שבהן יוחזק על ידי העובד.משכירי דירות - בדקו את המסלול* הכנסה מדמי שכירות מדווחת על בסיס מזומן. לכן, כדאי לשקול הקדמה לשנה זו או דחייה של התקבולים מדמי השכירות לשנה הבאה - לפי מצב המיסוי שלנו השנה. לדברי אריה, כשמשכירים דירות מגורים כדאי לבדוק אם סך ההכנסות מההשכרה ב-2008 יעלה על התקרה הפטורה ממס (4,320 שקל בחודש). באם עלה, כדאי לשקול מעבר למסלול 10% מס על ההכנסות ללא קיזוז הוצאות, בתנאי שהמס ישולם עד 30 בינואר 2009.פוטרתם? אולי מגיע לכם החזר מס* כל מי שפוטר עקב גל ההאטה הנוכחי ואינו עובד כרגע, צריך לבדוק את חבות המס המצטברת ב-2008 ולדרוש החזרי מס עקב חישוב המס השנתי ל-2008. לדברי בלנגה, "מאחר שחישוב המס הוא שנתי, אי קבלת משכורת במשך שלושה חודשים עקב אבטלה יוצר תשלום מס ביתר בגין התקופה שבה נתקבלה משכורת. לכן, בחישוב שנתי נוצר תשלום מס ביתר אשר זכאים לדרוש אותו באמצעות הגשת דו"ח שנתי בתחילת 2009".* עם זאת, בלנגה ממליץ לבצע חישוב מס של כלל ההכנסות ב-2008 לפני הגשת הדו"ח במקרה שהמפוטר קיבל דמי אבטלה או פיצויי פיטורים החייבים במס.סידורים אחרונים: לגמור ללמוד, לתרום וללדתיש עוד כמה דברים שיחסכו לכם מסים אם רק תספיקו לגמור אותם לפני סוף השנה.* למשל, כדאי לסיים זכאות לתואר אקדמי, תעודת הוראה או לימודי מקצוע בהיקף של 1,700 שעות לפני 31 בדצמבר 2008, כדי לקבל את זיכוי המס המגיע בשל לימודים אלה כבר מתחילת 2009. "כל דחייה לזכאות לתואר תגרום לקבלת הזיכוי רק מ-2010 ואילך", מסביר אריה.* שכירים שעבדו השנה עבודה חלקית, כדאי שיעשו תיאום מס עד 31 בדצמבר 2008 ויקבלו אישור למס מופחת, ובכך יחסכו הגשת דו"ח להחזרי מס בשל 2008 בעתיד.* אריה ממליץ "לשלם למוסד סיעודי בשל החזקת ילד, בן זוג או הורה לפני 31 בדצמבר 2008, לתרום למוסד ציבורי מוכר, להשקיע במחקר ופיתוח, בסרטים או בחיפושי נפט, ואפילו לנשים בהריון מומלץ ללדת לפני תום השנה, כדי לקבל את הזיכוי השנתי בעבורו כבר השנה".-רמי אריה הוציא באחרונה מהדורה חדשה של ספרו "הוצאות מוכרות למס הכנסה, למע"מ, למס שבח מקרקעין ולביטוח לאומי"; ג'ק בלנגה כינס בספרו "תכנון מס" מגוון עצות מיסוי

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully