חגיגות סוף שנת המס?

מדי סוף שנה מתעורר גל שמועות ועצות באשר לפעולות שיש לעשות על מנת להקטין את נטל תשלום המס. חלק גדול מהמיתוסים שגוי, חלק אף יכול להוביל לפתיחת הליך פלילי נגד הנישום

רו"ח אברהם לוי

כבכל סוף שנה, רבים מבין משלמי המסים מבצעים פעולות חשבונאיות שגויות, שמתבססות על מיתוסים לצורך הקטנת נטל תשלום המס.

המציאות מלמדת, כי לצד ההפסד הכספי הניכר שעשוי להיגרם בשל ביצוע פעולות שגויות אלו, יש לכך השלכה משפטית שעשויה במקרים מסוימים להוביל לפתיחה של הליך פלילי כנגד הנישום.

טוב לדעת (מקודם)

בשל ביקוש גובר לטיפול יעיל בכאבים: בי-קיור לייזר במבצע מיוחד

לכתבה המלאה

מרכישת ציוד ועד שכ"ד

להלן המיתוסים הרווחים :

1. רכישת סחורה בסוף השנה תקטין את הרווח לצורך מס:
רכישת סחורה בתום שנת המס, מבלי למכור אותה קודם לכן, לא תשפיע על גובה הרווח השנתי. זאת, מאחר שמוטלת חובה על כל עסק שמחזיק במלאי, לבצע את ספירתה ביום האחרון של שנת המס.

יש לזכור, כי סחורה שלא נמכרה, תיכלל בספירת המלאי ולפיכך, רק הסחורה שנמכרה תבוא לידי ביטוי בסעיף הקניות בדו"ח הרווח וההפסד של העסק. חובה על בעלי העסקים לדעת, כי אי הכללת מלאי כאמור מהווה עבירה פלילית.

2. רכישת ציוד, ריהוט, מכונות או רכב בסוף השנה תקטין את הרווח לצורך מס:
רכישת ציוד אינה תורמת להוצאות העסק, אלא אם ניכו פחת בהתאם לתקנות מס הכנסה, שקובעות את אחוז הפחת השנתי שניתן לנכות לגבי כל ציוד, בהתאם לסוגו.

הקטנת הרווח הנה מינורית משום שרכישה כזו שתתבצע בסוף השנה תופחת בהתאם לשיעור הפחת השנתי בחלקו היחסי לכל השנה.

כך למשל, רכישת ציוד בחודש דצמבר ששיעור הפחת השנתי שלו הנו 7% תביא להפחתה בשיעור הקרוב ל 0.6% ממחיר הרכישה שלו , לצד העובדה כי ההוצאה תתפרש על פני כ - 15 שנים.
שיעורי הפחת העיקריים הם: ציוד כללי (7%) , רכב (15%) מחשבים ותוכנה (33% ) ציוד אלקטרוני (15%)


3. הפקדה לקופות גמל וקרנות השתלמות צריכה להתבצע בסוף שנת המס:
קיימת חובה להפקיד כספים באופן תדיר מידי חודש בחודשו כך שאין לכך משמעות.

4. הפקדה לקופת גמל על ידי עצמאים תקטין את חבות המס:
בהתאם להוראת חוק שנכנסה לתוקף בשנה שעברה, הפקדה לקופת גמל, שאיננה קופת פנסיה, תזכה את העצמאי בהטבת מס רק אם קודם לכן הופקד סכום ראשוני של 13 אלף שקל בתוכנית פנסיה. בהתאם להוראה, רק מעל להפקדת סכום ראשוני זה, ניתן להפקיד כספים בקופת גמל.

5. רישום רכב חברה על שם בעל מניות:
החל מיום 01.09.2007, לא תינתן לתאגיד האפשרות לטעון בפני רשות המסים, כי כלי הרכב הוא בבעלותו, אם במרשמי רשות הרישוי, כלי הרכב אינו רשום על שמו. מאוחר יותר אף הובהר, כי מי שיפעל בניגוד להוראה יראו אותו כמי שמשך כספים מהתאגיד ולפיכך יש לחייבו במס בהתאם.

6. הפקדה לקופת גמל עבור הילדים תזכה בהטבות מס ותאפשר אף למשוך את הכסף שנצבר כעבור 15 שנים:
אין כיום אפשרות למשוך כספים שהופקדו בקופת גמל החל מיום 1.1.2006 לפני גיל 60 וצבירת ותק של 5 שנים בקופה.

7. רצוי להקים את העסק החדש בתחילת שנת המס הבאה לצורך חיסכון בעלויות הטיפול שכרוכות בהגשת דו"ח למס הכנסה בגין השנה השוטפת:
מערך השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת קבלת החלטה על מועד פתיחת העסק הינו רחב ויש לבחון זאת בהתאם למכלול ההיבטים הקיימים. כך למשל, אדם שלא עבד כל השנה, במידה ויקים את העסק עוד בשנה הנוכחית יוכל לקבל פריסת ההכנסה על פני כל השנה הנוכחית וליהנות משיעורי מס נמוכים מאוד (אם בכלל ישולם מס). זאת, בעוד שהכנסה כזו שתתקבל בשנה הבאה לא תזכה להטבה כזו, שכן חישוב המס נעשה באופן שנתי.

8. דחיית הכנסות לשנת המס הבאה תגרור הקטנת חבות המס לשנה זו:
הזכות לדיווח בדבר ההכנסות שנתקבלו על בסיס יום התקבול בפועל, נתונה רק לעסק שמדווח ב"שיטת מזומן", כאשר לרוב מדובר בנותני שירותים. עסקים אחרים, שמחזיקים מלאי, או מבצעים עבודות, חייבים בדיווח על ההכנסה ביום בו קמה להם הזכות לקבלה, גם אם לא קיבלו אותה בפועל, ולכן , דחיית תקבול לשנה הבאה לא תביא בהכרח לדחיית ההכנסה לצרכי מס.

יש לזכור, כי דחיית הכנסה גורמת לדחיית המס בלבד, וכך, כתוצאה מדחיית ההכנסה -יגדל סכום המס לתשלום בשנה הבאה והרווח היחיד הוא חיסכון בריבית כתוצאה מדחיית המס.

9. במידה ואקדים הוצאות מהשנה הקודמת לשנה זו , אוכל להקטין את תשלומי המס של השנה הנוכחית:
לא בהכרח, הקדמת תשלום הוצאות רלוונטית אך ורק לעסק המדווח על בסיס מזומן, יתר הפירמות רשאיות לתבוע הוצאות לפי מועד התהוותם (כגון חשמל טלפונים וכו ) ולא על פי עיתוי תשלומם. כך למשל, לא ניתן לתבוע הוצאות שכר דירה של השנה הבאה גם אם שולמו בשנה הנוכחית.

10. בעסק שמתנהל מהבית ומשלם שכר דירה ניתן לקזז חלק יחסי מהוצאות שכר הדירה בספרי העסק:
חוזי שכירות מגדירים לרוב, כי מטרת השכירות הינה למגורים בלבד, שמאפשרת לקבל פטור מהכנסת דמי השכירות, שאם לא כן , יחויב בעל הבית במס על הכנסה זו.

יש לזכור, כי כל המשלם דמי שכירות מחויב לנכות במקור את התשלום ולהעבירו למס הכנסה. זאת לצד העובדה כי מנגד, המקבל דמי שכירות מעסק חייב לנהל תיק עצמאי במס הכנסה. המציאות מלמדת כי, במרבית המקרים אין זה כך ולפיכך, אין לרשום את התשלום כהוצאה עסקית.

11. משיכת כספים כהלוואה מהחברה:
בעלי חברות רבים נוהגים למשוך כספים מהחברה שבבעלותם כהלוואת בעלים מתוך הנחה, כי בצורה זו הם נמנעים מלשלם מס על המשיכות. בהתאם לחוק, יש לשלם הצמדה, ריבית ומע"מ על ההלוואות ובמצבים מסוימים גם ביטוח לאומי. בשנים האחרונות, השלטונות רואים בהלוואות אלה כמשכורת שלא דווחה ומחייבים בשל כך את החברה בתשלום מס לפי חישוב גילום ההלוואה שנלקחה.

התוצאה היא שעלויות משיכת הלוואה מהחברה הינן גבוהות מאוד ומבטלות את כדאיות משיכת הלוואה. הנזק נגרם בעיקר לחברה לה נרשם הפסד ושאינה יכולה ליהנות מההוצאות שנכפו עליה.

הערה : כמובן שיש להתייעץ עם בעל מקצוע לפני שמבצעים פעולות בתום שנת המס, שכן, הגבול בין פעולה לגיטימית להקטנת חבות המס, לבין מעשה פלילי- הינו דק מאוד. נישום שלא יפעל בהתאם לחוק עלול למצוא את עצמו במשרדי החקירות של מס הכנסה.

* הכותב הוא רו"ח ובעל האתר www.yazamot.co.il.

האמור לעיל מהווה סקירה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ חשבונאי פרטני.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully