וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מסימני ההאטה: ההכנסות ממסים צנחו בחודש ינואר ב-16.4% ל-14.3 מיליארד שקל

טל לוי

5.2.2009 / 10:34

הממשלה סיימה את ינואר בעודף של 1.5 מיליארד שקלים - כפי שקורה מדי שנה


על פי אומדנים ראשונים שנערכו על ידי החטיבה למידע ניהולי באגף החשב הכללי, בחודש ינואר היה לממשלה עודף בסך של 1.5 מיליארד שקל (עודף של 1.8 מיליארד בפעילות למימון, גירעון כולל מתן אשראי נטו).

בפעילות מקומית היה לממשלה עודף של 1.5 מיליארד שקל ובפעילותה בחו"ל גירעון של כ- 0.1 מיליארד שקל. מדובר בעודף תקציבי אופייני לחודשי ינואר עקב הוצאה עונתית נמוכה.

בחודש ינואר פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2008 בכל חודש.

מסגרת ההוצאה החודשית הכוללת שתוכננה בינואר על ידי החשב הכללי עמדה על סך של כ-17.5 מיליארד שקל, בכ-8.3 מיליארד שקל פחות מ-25.8 מיליארד שקל שהם כ-1/12 של תקציב 2008. התכנון נעשה בהיקף כזה על פי הנחיות החוק ועקב הוצאה עונתית נמוכה בחודש ינואר בכל שנה ועל מנת להשאיר יתרה מספקת לתשלום החזר חובות (קרן וריבית) בהיקף של כ-32.8 מיליארד שקל בחודשים פברואר ומארס 2009.

ההכנסות ממיסים ירדו

בחודש ינואר הסתכמה רמת ההוצאה כמתוכנן, בסך של כ-17.4 מיליארד שקלים. מתוך זה הוצאות המשרדים מסתכמות ב-11.8 מיליארד בהשוואה ל-11.8 ו-10.5 בחודשי ינואר 2007 ו-2008 בהתאמה. רמת ההוצאות של המשרדים בחודש ינואר, כאמור לעיל, נמוכה עונתית ואינה אינדיקטיווית להוצאות בחודשים הבאים. היקף פירעון חובות (קרן וריבית) הסתכם בכ-5.6 מיליארד שקלים.

סך ההכנסות ממסים הסתכמו בכ-14.3 מיליארד שקל, ירידה נומינלית של 16.4% לעומת ינואר 2008: הכנסות ממסים ישירים (מס הכנסה) הסתכמו בכ-7.2 מיליארד שקל לעומת 9 מיליארד שקל בינואר 2008. הכנסות ממסים עקיפים (מכס ומע"מ) הסתכמו בכ-6.7 מיליארד שקל לעומת 7.6 מיליארד שקל בינואר אשתקד.

בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי שינויי החקיקה והתאמות, גביית המסים בחודש ינואר 2009 ירדה בשיעור ריאלי של כ-18.7% לעומת חודש ינואר אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות ממיסים עקיפים בשיעור ריאלי של כ-18% וההכנסות ממיסים עקיפים ירדו בשיעור ריאלי של כ-19%.

בפעילות המימונית של הממשלה היה גיוס הון נטו מקומי חיובי בסך 5.1 מיליארד שקל, גיוס הון נטו שלילי בחו"ל בסך 0.2 מיליארד שקל. ביתרות הממשלה בבנקים חלה עליה של כ 6.7 מיליארד שקלים כתוצאה מהפעילות התקציבית (גירעון ומימונו).

"ירידה בכל האינדיקטורים במשק"

הכנסות רשות המסים בישראל בחודש ינואר 2009 הסתכמו בכ-13.9 מיליארד שקל לעומת כ–16.7 מיליארד שקל בינואר 2008; בניכוי תיקוני החקיקה והתאמות, נרשמה ירידה ריאלית בשיעור של 18.7%. הירידה הסתמנה בשיעורים דומים הן בהכנסות ממסים עקיפים (19%-) והן בהכנסות ממסים ישירים (18%-). בחודש ינואר 2008 נרשמו הכנסות גבוהות בעיקר עקב היקפי יבוא גבוהים של כלי רכב.

נתוני הכנסות הרשות תואמים לאינדיקטורים על ההתפתחות הכלכלית במשק ברבעון האחרון של 2008 (אוקטובר – דצמבר), המצביעים על המשך הירידה כמעט בכל האינדיקטורים המרכזיים במשק: יבוא חומרי הגלם ירד ב-17.7%, הייצור התעשייתי ירד ב-6%, פדיון ענפי המסחר והשירותים ירד ב-5.6%.

הירידה הבולטת ביותר נרשמה בפדיון ענף המסחר הסיטוני 7.9%- ; ירידה נרשמה אף ביצוא הסחורות בשיעור של 4.7%; מספר לינות הישראליים בבתי מלון ירד ב-0.7% ואילו מספר לינות התיירים בבתי מלון עלה ב-9%.

ההכנסות משוק ההון ירדו ב-45%

שוק ההון - הגביה משוק ההון הסתכמה ב –160 מיליון שקל, ירידה ריאלית של 45% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומשקפת את המשבר בשווקים הפיננסיים והירידה בשעורי הריבית. ההכנסות מריבית ירדו בכ-30% והירידה בהכנסות מני"ע ירדה בכ-70%.

הגבייה ממס הכנסה הסתכמה בחודש ינואר 2009 בכ-3.1 מיליארד שקל לעומת 3.5 מיליארד שקל בינואר 2009: ירידה ריאלית בשיעור 16.4%. הירידה בגבייה מסתמנת בעיקר בגבייה מחברות (בשיעור של 20%). בגבייה מעצמאים נרשמה ירידה מתונה יותר בשיעור של 10%.

ניתוח הגבייה לפי ענפים מעיד כי למעט בתעשייה נרשמה ירידה בכל הענפים. נמשכת הירידה המשמעותית בענפי הבנקאות בשעור של 64.4% בעקבות המשבר הפיננסי (הענף היווה כ-30% מהגבייה וכיום משקלו ירד ל-7%). כמו כן, נרשמה ירידה חדה בגבייה מענף הבנייה בשיעור של 27% הנובעת בחלקה מרווח גבוה ממימוש נכסים של אחת מחברות הבנייה בינואר 2008 (הענף מהווה 4.5% מהגבייה).

ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו בכ-322 מיליון שקל, ירידה ריאלית של 49% לעומת ינואר 2008. בניכוי שתי עסקות חריגות בנדל"ן מניב, שנערכו בינואר 2008, מסתכמת הירידה בכ-30%, המבטאת בעיקר האטה בביצוע עסקאות במשק.

ההכנסות ממע"מ ירדו ב-15%

ההכנסות ממס ערך מוסף בחודש ינואר 2009 הסתכמו בכ-4.8 מיליארד שקל - ירידה ריאלית של 15% לעומת ינואר 2008. עיקר הירידה חל בהכנסות ממע"מ יבוא בשיעור של 31% וזאת כתוצאה מהירידה בערך היבוא בשיעור של 28%. יש לציין כי ההחזרים קטנו בשיעור 22% - בשל הירידה בכלל היבוא המהווה תשומה אצל המגזר העסקי ובפרט מהירידה ביבוא חומרי גלם המהווים תשומות להשקעה.

ההכנסות ממס קנייה יבוא הסתכמו ב-868 מיליון שקל, ירידה של 42% שנובעת מירידה של כ-52% בהכנסות מיבוא רכב, וכן ירידה של 28% בהכנסות מיבוא אחר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully