וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

רשות ני"ע מרחיבה חובות דיווח על נדל"ן להשקעה; תחייב פרסום מידע על השינויים בשווי ההוגן של הנכס

מיכאל רוכוורגר

23.2.2009 / 19:23

החברות ימסרו פרטים על המתודולוגיה לפיה בוצעה הערכת השווי ויינתן גילוי לתשואת הנכס ביחס לשוויו ההוגן


לאור הקושי בניתוח וקריאה של דו"חות כספיים של חברות הנדל"ן בעקבות יישום תקני החשבונאות הבינלאומיים (ה-IFRS), הרשות לניירות ערך, בניהולו של פרופ' זוהר גושן, מרחיבה את חובת הדיווח של החברות הציבוריות אודות נכסי נדל"ן שנרכשו לצורך השקעה.

הרשות אישרה לאחרונה פרסום הנחיות דיווח לחברות, לפיה ישנה דרישה לדווח על נתונים הנוגעים לנכסי נדל"ן להשקעה, בדגש על מדידת שוויים ההוגן. הדבר יאפשר לבצע בחינה השוואתית של המגמות והשינויים בשווי ההוגן של הנכסים.

ההשוואה תאפשר לראות את השינויים שחלו בפרמטרים ששימשו בחישוב השווי ההוגן, ונתונים נוספים הרלוונטיים להבנה ולניתוח של פעילות התאגיד בקשר לנכסים אלו. כל זאת, תוך הצגת המידע גם עבור תקופות דיווח קודמות באופן שיאפשר הבנת המגמות והשינויים על פני זמן.

הדברים כוללים בין היתר מאפיינים עיקריים של נכסים אלה, בהם מיקום הנכס, מועד ועלות רכישתו, הזכויות המשפטיות בנכס, שיעור התפוסה בו, פרטים על המתודולוגיה לפיה בוצעה הערכת השווי שלו ופרמטרים עיקריים אשר שימשו בהערכה זו. בנוסף, יינתן גילוי לתשואת הנכס ביחס לשוויו ההוגן.

התקן החשבונאי הבינלאומי 40 IAS, מחייב להציג במאזן נכס נדל"ן להשקעה לפי אחת משתי השיטות: עלותו המופחתת או השווי ההוגן שלו. גם כשהחברה בוחרת לטפל בנכסי נדל"ן להשקעה לפי מודל העלות, עליה לפרסם גם את השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה למועד הדוחות הכספיים במסגרת הביאורים לדו"חות הכספיים.

ההנחיה שאישרה הרשות שמה דגש על הבנת המגמות והשינויים שחלו בשווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה והפרמטרים שסייעו בחישובו, על פני ציר הזמן. על כן, עבור מרבית הנתונים הכמותיים נדרשים נתוני השוואה לתקופות דיווח קודמות. הכוונה היא לאפשר לקוראי הדו"חות הכספיים לבחון את השינויים העיקריים שחלו בפרמטרים המשמשים לקביעת השווי ההוגן.

כמידע משלים לגילוי על נכסי נדל"ן להשקעה אשר הינם מהותיים ומוחזקים בידי התאגיד במועד הדו"חות הכספיים, דורשת ההנחיה מתן מידע בדבר נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים אשר מומשו על ידי התאגיד במהלך התקופה המדווחת. מידע כאמור יכלול, בין היתר, נתונים בנוגע למחיר המכירה של הנכס והמועד בו בוצעה, ערך הנכס בספרי התאגיד עובר למועד המכירה, כיצד ומתי נקבע, והסברים להבדל בין מחיר המכירה לבין הערך בספרים בסמוך לפני המכירה, ככל שקיים הבדל כזה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully