וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ועד הקו-אופ לבג"ץ: בכוונתנו לפנות לביהמ"ש המחוזי לביצוע הסדר פשרה, למכור נכסי האגודה ולחלק הכסף

אמיר הלמר

4.12.2001 / 13:29

הוועד הגיע להסדר עם שר העבודה; טוען שבמידה שההסדר יאושר, תשלום ראשון יחולק תוך כמה חודשים; מבקש להותיר את העתירה בבג"ץ פתוחה למקרה תקלה בביצוע ההסדר



הוועד הממונה של אגודת הקו-אופ, בראשותו של עו"ד ליפא מאיר, הגיש היום את תגובתו לבג"צ במסגרת עתירתו של עו"ד אליעזר לויט למתן שווי ריאלי לבעלי המניות באגודה.



בתגובה, מודיע הוועד למעשה לביהמ"ש כי הגיע לפשרה מוסכמת עם שר העבודה שלמה בניזרי וכי בכוונתו לממש את תוכניתו המקורית - פנייה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב לצורך אישור הסדר פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, בו יסמיכו בעלי המניות באגודה את הוועד הממונה למכור את כל נכסיה ולחלק את הכסף שיצטבר לבעלי המניות.



הוועד מבקש מבג"צ שיותיר את העתירה של לויט על כנה "כדי שבמקרה בו לא יאושר הסדר ברוב הנדרש, ניתן יהיה במקרה הצורך לחזור לביהמ"ש העליון כדי שזה יקבע הסדר אחר".



הוועד הממונה פורש בפני בג"צ את מתווה ההסדר אותו יתבקש ביהמ"ש המחוזי בתל אביב לאשר ושיוצג בפני האסיפות של בעלי המניות שיכונסו בהוראת ביהמ"ש המחוזי.



נכסי האגודה יימכרו במסגרת מכרז פומבי שיפורסם בעתונות על-ידי הוועד הממונה, בו יוכלו המציעים להגיש הצעות לרכישת נכסי האגודה הכוללים כ-78% מרבוע כחול ישראל , כ-80% מהמשביר לצרכן , 75% איקאה וכן מספר נכסי מקרקעין שבבעלות האגודה.



לאחר קבלת ההצעות ייבחר הזוכה או הזוכים שלהם ימכרו הנכסים, וזאת בהליך של התמחרות בין מציעי הסכומים הגבוהים ביותר.

הוועד הממונה יבקש מביהמ"ש להסמיכו למכור את איקאה בהליך נפרד או בשלב מאוחר, וזאת לאור תנאי הסכם הזיכיון עם איקאה העולמית האוסר העברת הזיכיון עד תום תקופתו.



הוועד הממונה, מציין בית המשפט המחוזי, יתבקש לפקח על הליכי המכרז וההתמחרות ויידרש אישורו לבחירת ההצעות הזוכות.



בשלב הבא, מציין הוועד הממונה, ישולמו המסים הכרוכים במכירת הנכסים, בהתאם ל-ruling שניתן לאגודה בספטמבר על-ידי נציבות מס הכנסה.



הוועד מציין כי בעלי המניות והיורשים של חברים שנפטרו יהיו שווים בזכויותיהם לקבלת הפדיון של המניות.



לאחר המכירה ותשלום המיסים ישולם לבעלי המניות וליורשים התשלום הראשון שיתבסס מספר החברים החיים ועל מספר החברים שנפטרו, אשר הוכרו בהחלטת רשם האגודות ובערעורים על החלטתו שיתקבלו עד מועד זה.



יש לציין כי מספר החברים שהוכר עד כה עומד על 12.5 אלף אשר מצויים בחיים וכ-9,000 שנפטרו כך שלמעשה התשלום הראשון, בהנחה שהסכום שיתקבל ע"פ הערכות ממכירת הנכסים יעמוד על כ-600 מיליון דולר, והמס שישולם בגינו יהיה כ-100 מיליון דולר, יעמוד על כ-18-20 אלף דולר לבעל מניות. הסכום הסופי שצפוי לקבל כל בעל מניות הינו כ-22-25 אלף דולר.

הוועד מציין כי תוקם קרן לתשלום עבור בעלי זכויות נוספים באגודה שיוכרו בעתיד כחברים. סכום הקרן יקבע בהתחשב עם מספר הערעורים והפניות שיהיו תלויים ועומדים באותה עת. בעניין זה יש לציין כי כבר כיום תלוי ועומד ערעורם של כ-980 עובדי חברת הרבוע הכחול על ההחלטה שלא להכיר בהם כחברי אגודת הקו-אופ. לפי תוכניתו המקורית של הוועד בכוונתו להותיר בקרן כספים לתשלום לכ-5,000 חברים. מדובר כ-125 מיליון דולר.

ביהמ"ש המחוזי יקבע תקופה שבמהלכה יהיה רשאי כל מי שטוען שהינו בעל זכויות באגודה להוכיח את זכויותיו. מי שיוכר על-ידי רשם האגודות כבעל זכות באגודה מנייתו תיפדה מתוך סכום הקרן שתשמר לצורך כך.



השלב השני יתבצע עם תום תקופת הזכאות להוכחת זכויות בו תחולק יתרת הסכום שתוותר בקרן בין כל החברים ובעלי הזכויות שיוכרו עד לאותו מועד.



הוועד הממונה מציין בתגובתו כי בכוונתו לבקש מביהמ"ש המחוזי בתל אביב הנחיות בקשר לביצוען של אסיפות בעלי המניות במיוחד בהתחשב בכך שקיים ציבור בעלי מניות חיים וציבור היורשים. עוד יבקש הוועד הנחיות בדבר הדרך לפרסום האסיפות והאפשרות להצביע בהן באמצעות ייפויי כח.



בעניין זה בונים בוועד הממונה על ייפויי הכוח שהצטברו בוועד הפעולה הארצי של האגודה בראשותה של עו"ד יונה מרקוביץ שהצליח להשיג למעלה מ-6,000 ייפויי כח חתומים של חברים בקו אופ.



הוועד מבקש למעשה לאשר את ייפויי הכוח הללו ובכך למעשה להשתמש בנציג אחד שיצביע פה אחד לטובת ההסדר הנ"ל באסיפות שייקבעו. בנוסף מצויה בידי הוועד הממונה החלטה של עמותת גמלאי הקו-אופ המייצגת כ-1,700 חברים המצדדים בהסדר המוצע.



לצורך בחינת ייפויי הכוח מבקש הוועד הממונה להקים ועדה בת ארבעה חברים: עו"ד איטה ילין - סגן רשם האגודות השיתופיות, עו"ד תומר מוסקוביץ - היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה, עו"ד גלי גרוס - ממשרד המשפטים וב"כ הוועד הממונה ועוד טרם כינוס האסיפות תודיעה ועדה זו עמדתה באשר לייפויי הכוח.



הוועד מציין כי בהתאם להחלטת רשם האגודות בדבר שינוי סיווגה של האגודה מאגודה צרכנית לאגודה לשירותים, יכולים למעשה בעלי המניות לפנות לועד הממונה לשם פידיון מיידי של המניה שברשותם.



עם זאת עיכב הרשם את כניסתה לתוקף של ההחלטה לתקופה של שלושה חודשים.
עיכוב זה, מציין הוועד, מסתיים היום לפיכך במידה שרשם האגודות השיתופיות לא יורה על הארכת עיכוב הביצוע של החלטתו, יבקש הוועד מבית המשפט לתת צו לפיו לא ניתן יהיה לפתוח בשום הליך נגד האגודה בקשר עם הזכות לפידיון המניות והזכויות באגודה בערכן הריאלי.



הוועד מבקש בתגובה כי ביהמ"ש ידחה את עתירתה של ההסתדרות כנגד האגודה בעניין שכן הקשר היחיד של ההסתדרות לאגודת הקו-אופ הינו באמצעות ברית הקאופרציה אשר נכנסה ע"פ החלטת רשם האגודות להליך פירוק.



לסיום טוען הוועד הממונה כי "ההליך בפני ביהמ"ש המחוזי צפוי להיות קצר יחסית, כפי שמקובל בבקשות לאישור הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות" וכי הוועד הממונה סבור כי אם לא ייתקל בקשיים בלתי צפויים כל ההליך יסתיים בתוך מפר חודשים בהם יקבל החלק הארי של בעלי המניות באגודה סכום פידיון ריאלי בתוך תקופה קצרה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully