וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מתחילת השנה: 8 חודשים רצופים של תשואות חיוביות - השנה מסתמנת עד כה כשנה הטובה ביותר בתולדות תעשיית קופות הגמל

TheMarker Online

2.9.2009 / 10:03

מיטב בית השקעות: בחודש אוגוסט צפויה תשואה ממוצעת של כ-1.8% בקופות הגמל - הפסדי 2008 נמחקומסיכום חודש אוגוסט 2009 עולה כי:התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד באוגוסט 2009, המהוות כ-33% מתעשייה כולה, צפויה להיות חיובית מתונה, ולנוע בתחום שבין 1.0% ל-1.8%.תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח מעט רחב יותר בין 1.0% לבין 2.7%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע על תשואה של כ-1.8%.האפיק הקונצרני, הסחיר והלא סחיר, תרם לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש.

גם איגרות החוב הממשלתיות הארוכות, הן השקליות והן הצמודות, תרמו לתשואה החיובית.בניגוד לכך, שוק המניות המקומי השיג תשואות מעורבות החודש ובכך מיתן את התשואה החודשית החיובית.מתחילת השנה: 8 חודשים רצופים של תשואות חיוביות - השנה מסתמנת עד כה כשנה הטובה ביותר בתולדות תעשיית קופות הגמלהתשואה המשוקללת של התעשייה: 24.1%.קיימת שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-23% עד 27%, הבינוניות והקטנות בין 27% ל-34%, עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 35% ל-42%.מבין הקופות המסלוליות בולטות מאוד אלה המתמחות במניות עם תשואה משוקללת של כ-55%, אך המובילות תצבענה על תשואה הגבוהה מ-100%.אוגוסט 2009בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים על ידי קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות: גדיש, עצמה, תמר, קה"ל, כנרת, המהוות כ-33% מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו באוגוסט 2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ-1.0% עד 1.8%.לעומת זאת, קופות אחרות שהן בינוניות בגודלן או קטנות יותר, יציגו, בדרך כלל, תשואות גבוהות יותר וגם טווח התשואות שלהן גדול יותר: בין 1.0% ל-2.7%. לפיכך, מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 1.8%.העליות של איגרות החוב הקונצרניות, בעיקר בחצי השני של החודש, תרמו לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג. גם איגרות החוב הממשלתיות הארוכות, הן השקליות והן הצמודות, עלו החודש, ותרמו לתשואת הקופות. לעומת זאת, המגמה המעורבת בשוק המניות וכן התשואות השליליות של איגרות החוב הממשלתיות הקצרות והבינוניות מיתנו תשואה חיובית זו.האפיק הקונצרני עלה החודש כאשר מדד התל בונד 20 עלה ב-1.4%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.1% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 1.2%. העליות הללו נבעו בעיקר מחיפוש המשקיעים אחר אפיקי השקעה אטרקטיביים יותר ביחס לריבית האפסית המתקבלת מהפק"מים.גם איגרות החוב הקונצרניות הלא סחירות, המשוערכות על ידי "שערי ריבית", עלו החודש בכ-3% ותרמו לתשואה של הקופות, עד כחצי מן התשואה החודשית שלהן!באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה, כאמור, מגמה מעורבת כאשר מדדן עלה ב-0.6%. מרבית האיגרות הממשלתיות הצמודות דווקא ירדו החודש, מלבד האיגרות לטווח הפדיון הארוך ביותר שמשכו את המדד הכללי כלפי מעלה.בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה שהאג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים ירדו ב-0.3%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים ירדו בשיעור של 1.1%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים נותרו ללא שינוי, ואילו איגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור חד של 2.2%.מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב-0.6%, כאשר נרשמה מגמה מעורבת בהתאם לטווחי הפדיון השונים: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים ירדו בשיעור של 0.1%, השחרים לטווח של 2–5 שנים ירדו ב-0.1%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 1.6%. המק"מים עלו ב- 0.03% והגילונים עלו ב-0.4%.שוק המניות בארץ התאפיין בחלקו בתשואות שליליות, בעיקר בשל הירידות בימי המסחר האחרונים של החודש. מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 0.1% ואילו מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 1.3%. מניות חברות חיפושי הנפט הן שהובילו את ירידות השערים החודש, עם ירידה בשיעור של 6%.לעומת זאת, בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית. מדדי המניות בארה"ב עלו החודש, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.5%, מדד ה-500s&p עלה ב-3.4% והנאסד"ק עלה ב-1.5%. גם באירופה נרשמו עליות: ה-dax הגרמני עלה ב-2.4%, ה-cac הצרפתי עלה ב-6.6% וה-eurostoxx 50 עלה בשיעור של 5.2%. באסיה, הניקיי עלה ב- 1.3% וההנג-סנג ירד ב-4.1%. "הגדילה לעשות" הבורסה של שנחאי שצנחה ב-22%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.מכל אלו מסתמן, כי תשואות אוגוסט בקופות הגמל תהיינה חיוביות, בעיקר - תודות לעליות בשוק איגרות החוב הן הקונצרניות והן הממשלתיות.סיכום מתחילת השנה 2009 (ינואר-אוגוסט)שמונה חודשים רצופים של תשואה חיובית נרשמו לקופות הגמל, ומתחילת השנה תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-24.1%.עד כה, שנת 2009 מצטיירת כאחת השנים המוצלחות בשוק ההון הישראלי, כאשר כל אפיקי ההשקעה המרכזיים הניבו תשואות חיוביות, וחלקם אף חיוביות מאוד.שוק המניות הניב תשואות גבוהות במיוחד, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 44.5%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 56.7% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור מדהים של 110.4%.איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים גבוהים מאוד גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 18.1%, מדד תל בונד 40 טיפס ב-38.0%, ואיגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) נסקו בכ-90%.איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית של שנת 2008, אך הפגינו תנודתיות גבוהה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-8.6% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) הסתפקו בעלייה צנועה של 1%.כל התשואות הללו סייעו מאוד לתעשיית קופות הגמל להשיג תשואות מרשימות ויוצאת דופן לטובה, לאחר תשואות שליליות מאוד בחצי השני של שנת 2008. בכך, הצליחו חלק ניכר מקופות הגמל להחזיר לעמיתיהם את הפסדי 2008, או קרוב לכך.קופות הגמל הכלליות השיגו, כאמור, תשואה משוקללת, שמגיעה, להערכת מיטב, ל-24.1% כשפער התשואות הפנימי בין הקופות השונות הוא גדול מאוד, בעיקר, כפונקציה של רכיב המניות והאג"ח הקונצרניות שבתיקיהן.וכך, קבוצת הקופות המובילות צפויות להשיג תשואה שבין 35% ל-42%, בעוד שהמפגרות, בעלות רכיב נמוך של מניות ואג"ח קונצרניות, השיגו תשואה של פחות מ-23%.בהסתכלות על הקופות המסלוליות המתמחות, ניתן לראות באופן מובהק כי הקופות המתמחות במניות הן המובילות (למרות הירידות הקלות בשוק המניות החודש), בפער עצום מעל שאר הקופות המתחמות.קופות אלו צפויות להציג תשואה משוקללת של כ-55%. חשוב להדגיש, כי הפערים בין המובילות לבין המפגרות הם גדולים מאוד, בהתאם לרמת החשיפה למניות, כאשר המובילות צפויות להצביע על תשואה של יותר מ-100%, והמפגרות יצביעו על תשואה של פחות מ-45%.הסקירה נכתבה על ידי שרון גלייזר, מנהלת השקעות במיטב בית השקעות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully