וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בבנק הפועלים מעדכנים את תחזיות הצמיחה בישראל לשנים 2009 ו-2010 כלפי מעלה

נדב עבודי

10.9.2009 / 11:36

במבט קדימה סבורים כי האינפלציה צפויה להתמתן באופן ניכר - עליית מחירי הדיור נמצאת בהאטה ובפועלים מניחים שהיא תיעצר בקרובנתוני המשק מפתיעים לחיוב. המשק צמח ברבעון השני בשיעור שנתי של 1% ביחס לרבעון הראשון, כך שלמעשה תקופת ההתכווצות בפעילות הייתה קצרה - שני רבעונים בלבד, שגם בהם עוצמת הירידה הייתה מתונה מאוד יחסית למדינות המפותחות.אינדיקטורים כלכליים אחרים הצביעו אף הם על שינוי מגמה ומעבר להתרחבות בפעילות: הירידה ביצוא נבלמה והמדד המשולב למצב המשק רשם ביולי חודש שלישי רצוף של עלייה. סקרי אמון הצרכנים ומנהלי הרכש צופים המשך מגמת עלייה בביקושים ובייצור. בדומה למרבית המשקים בעולם, להתייצבות ולרגיעה בשווקים הפיננסיים הייתה תרומה גדולה להשבת האמון בקרב הצרכנים והמשקיעים.הסחר העולמי החל להתאושש וגם בישראל ניכרת עלייה ביצוא בחודשים האחרונים. מעבר לכך שהתפנית בישראל היא מרשימה, יש לזכור שהיא הושגה ללא תוכנית ממשלתית רחבה להגדלת הביקושים, כמו בחלק גדול מהמדינות בעולם.בבנק הפועלים מעדכנים את תחזיות הצמיחה בישראל לשנים 2009 ו-2010 כלפי מעלה ובשיעורים משמעותיים: 0.3%- ב-2009 ו-3.0% ב-2010.עדכון התחזיות נובע משני גורמים עיקריים: הנתונים החיוביים לגבי המשק שצוינו קודם לכן ועדכון כלפי מעלה של תחזיות הצמיחה בעולם ובעיקר של המדינות המפותחות, שהם שוקי היעד העיקריים ליצוא.יחד עם זאת, יש לזכור שהמעבר לצמיחה בעולם היה מושפע מאוד מהמדיניות הכלכלית שהופעלה וקיימת עדיין אי-ודאות גבוהה באשר להימשכות המגמה במועד בו יסתיימו תוכניות העידוד הממשלתיות.מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב-1.1%, הרבה מעל לציפיות המוקדמות. העלייה החדה במדד מוסברת בהיטל הבצורת שייקר את מחיר המים ב-26.7% ובהעלאת שיעור המע"מ. מדד המחירים לצרכן עלה בשנים עשר החודשים האחרונים בשיעור של 3.5%.סעיף הדיור התייקר בתקופה זו ב-14.5% והיה הגורם העיקרי לחריגת האינפלציה מהגבול העליון של היעד. בבנק הפועלים מעריכים כי התייקרות מחירי הדיור קשורה במידה רבה למדיניות המוניטרית המרחיבה, אך השפעתה של זו לא הייתה כה גדולה אלמלא מלאי הדירות החדשות היה כה מצומצם."במבט קדימה אנו סבורים כי האינפלציה צפויה להתמתן באופן ניכר - עליית מחירי הדיור נמצאת בהאטה ואנו מניחים שהיא תיעצר בקרוב. כמו כן השכר נמצא במגמת ירידה והוא צפוי לרסן את עליות המחירים. האינפלציה צפויה להסתכם בשנים עשר החודשים הקרובים בכ-2%", אומרים בבנק הפועלים.בנק ישראל הודיע במהלך חודש אוגוסט על הפסקת רכישות המט"ח הקבועות בסך מאה מיליון דולר ליום. יחד עם זאת הבנק הודיע הבנק כי ימשיך להתערב כאשר התנודות בשער החליפין אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים.הערכת כלכלני הפועלים היא שבנק ישראל ימשיך גם בעתיד לרכוש מט"ח, אם לחצי הייסוף יגברו, ולראיה בחודש אוגוסט, בד בבד עם פרסום השינוי במדיניות, רכש הבנק כארבעה מיליארד דולר, סכום כפול מזה של חודש קודם.רמת שער החליפין מול סל המטבעות דומה כעת לזו בה החל בנק ישראל לרכוש מט"ח. בבנק הפועלים סבורים כי חוזקו של השקל נובע בראש וראשונה מהעודף הגדול בחשבון השוטף של מאזן התשלומים שצפוי להגיע השנה להערכתם לכ-2% מהתוצר.המשק הישראלי הוא אמנם אטרקטיבי בעיני משקיעים זרים בשל יציבותו הרבה, אך הריביות הנמוכות בהשוואה למדינות אחרות ובפרט לשווקים מתעוררים מקטינות את הסיכוי לתנועות הון ספקולטיביות למשק.בנק ישראל העלה את הריבית לחודש ספטמבר ב-0.25 נקודת אחוז לרמה של 0.75%. שני גורמים הכריעו את הכף להעלאת ריבית: האינפלציה שנמצאת תקופה ארוכה מעל הגבול העליון של היעד וצפויה להישאר שם בחודשים הקרובים (חודש לעומת מקבילו אשתקד) והתפנית בפעילות הכלכלית במשק.מעבר לחשש מנתוני האינפלציה עצמם, קיימת משמעות לכך שאי תגובה לאורך זמן אינה מתיישבת עם מדיניות יעד האינפלציה, והעלאת הריבית מהווה מבחינה זו איתות. המדיניות המוניטרית בישראל ממשיכה להיות מרחיבה מאוד גם לאחר העלאת הריבית.הריבית היא שלילית במונחים ריאליים בהתייחס לציפיות אינפלציה של כ-2% וגם בהשוואה לעולם היא נמוכה - בגוש היורו הריבית עומדת על 1%."אנו לא סבורים כי אנו עומדים בפתחן של העלאות ריבית רציפות בחודשים הקרובים", אומרים בבנק הפועלים. סביר להניח שהמדיניות תהיה תלויה במידה רבה במדיניות המוניטרית בעולם. בשלב זה לא נראות בפתח העלאות ריבית במדינות המפותחות וגם בנק ישראל ציין זאת בהודעתו.בנוסף, פתיחת פער מול הריבית בחו"ל לא מתיישבת עם הרצון למנוע התחזקות של השקל. כלכלני הפועלים מעריכים כי הריבית תעלה בעוד כ-0.25% עד סוף השנה ובשתי נקודות אחוז נוספות במהלך שנת 2010.הערכה זו מתבססת על תחזיותיהם להתמתנות האינפלציה והיא לא תעמוד במבחן המציאות אם האינפלציה תתברר כגבוהה מהציפיות.מניות ספטמברהמעו"ף לא מצליח לחצות את רף 1,000 הנקודות. במהלך חודש אוגוסט ניסה מדד ת"א 25 פעמיים לחצות את רף 1,000 הנקודות, אך נסוג מתחת לרמה זו."אנו סבורים כי מדובר ברף פסיכולוגי בעל חשיבות גבוהה וכי חציית רף זה תיתכן רק בתמיכת עליות שערים בשוקי המניות בעולם", אומרים בבנק הפועלים.מנגד, ישנם גם קולות המעריכים כי בחודשיים הקרובים יתכנו דווקא ירידות שערים, כשהטיעונים לכך נעים בין הטיעון הרציונלי – מימושי רווחים לאחר העליות האחרונות, לבין המיתוסים של "קללת ספטמבר" ומיתוס "אוקטובר השחור".כך או כך, בפועלים סבורים כי בטווח הקצר אכן תיתכנה ירידות מסוימות בשווקים על רקע מימושי רווחים, אולם בטווח הבינוני והארוך אנו סבורים כי הכף נוטה יותר לכיוון החיובי.דו"חות הרבעון השני - האם הרע מכל מאחורינו? עונת הדו"חות לרבעון השני הסתיימה והתמונה העולה ממנה מעורבת. בראייה כללית מרבית דו"חות החברות הגדולות תאמו את הציפיות המוקדמות.ברבות מהחברות נראה כי עברנו את נקודת השפל של המשבר הנוכחי וכי ברבעונים הקרובים צפויה התאוששות בביצועים העסקיים. בהקשר זה נזכיר כי לאחרונה הועלו תחזיות הצמיחה של המשק הישראלי, וכעת צופים בבנק ישראל כי המשק יצמח ב-2010 ב-2.5%, קצב כפול מזה שצפה הבנק המרכזי בתחזיות הקודמות.דבר זה צפוי להטיב גם עם ביצועי החברות המקומיות. בסיכום הרבעון השני, הרווח הנקי המצרפי של חברות המעו"ף התכווץ ב-33% ביחס לרבעון המקביל, שהיה כזכור הרבעון האחרון טרם קריסת ליהמן ברדרס והתעצמות המשבר הפיננסי והסתכם בכ-6.7 מיליארד שקל.הכנסות החברות הצטמקו ברבעון השני ב-14% ל-89.2 מיליארד שקל. בחלוקה ענפית נציין כי הענפים שבלטו בשיפור בתוצאות היו הפרמצבטיקה, הביטוח, התקשורת והאלקטרוניקה. שאר הענפים הציגו תוצאות מעורבות עד שליליות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.השוואה גלובלית אמביוולנטית. בבנק הפועלים סבורים כי ההשפעה העיקרית על שוק המניות המקומי מגיעה מההתפתחויות מעבר לים. מלבד התנודות היום-יומיות בשווקים, סבורים כי ישנם שני כוחות מנוגדים שמשפיעים על הבורסה המקומית: רמות המחירים (כפי שמשתקפות במכפילי הרווח) והביצועים המצטברים של השווקים מתחילת השנה.מבחינת התשואה מתחילת השנה, הבורסה המקומית היא מהשווקים שרשמו את התשואות הגבוהות ביותר מתחילת השנה, במיוחד בהשוואה לשוקי המניות המערביים. מתחילת השנה ועד לתחילת ספטמבר, עלה מדד תל אביב 100 בכ-45%.בכך רשם המדד המקומי תשואה עודפת משמעותית על פני שאר השווקים המערביים שעלו בשיעור ממוצע של 12% בלבד. העלייה שנרשמה בתל אביב 100 זהה לזו שרשם מדד השווקים המתעוררים של msci, קבוצת ההשתייכות הנוכחית של השוק המקומי (עד לחודש מאי הקרוב).למרות העליות החדות בתל אביב ביחס לשווקים המערביים, הרי שבחינת מכפילי הרווח הנקי, דווקא מציגה תמונה, ולפיה התמחור של השוק המקומי זול ביחס לשוקי המניות בעולם, וזאת הן בהשוואה לשווקים המערביים, והן בהשוואה למדינות המתעוררות. אנו סבורים כי חרף עליות השערים שנרשמו מתחילת השנה רמת המכפילים תמשיך לתמוך בהמשך המגמה החיובית בבורסה בתל אביב בטווח הבינוני והארוך."אנו מעריכים כי העצירה במגמה החיובית בחודש האחרון בבורסה בתל אביב היא אתנחתא טבעית לאחר העליות החדות שנרשמו בחודשים מרס-יולי", אומרים בבנק הפועלים, "להערכתנו מדובר במימוש רווחים שעלול להימשך בטווח הקצר, בהתאם למגמה שתירשם בשוקי העולם".מחד גיסא, הבורסה בתל אביב רשמה תשואה עודפת על השווקים המערביים, מה שהוביל למימושי רווחים. מאידך גיסא, המכפיל העתידי בתל אביב נמוך מהממוצע הרב שנתי שלו (בדומה לשאר העולם), והוא נמוך בהשוואה לשווקים המערביים - מה שעשוי לתמוך בבורסה המקומית בהשוואה לעולם.כלכלני בנק הפועלים סבורים כי ב"מאבק" בין שני הכוחות הללו, הסבירות הגבוהה יותר היא להמשך המגמה החיובית בטווח הבינוני והארוך, בעיקר נוכח התשואות האלטרנטיביות הנמוכות יחסית (גם לאחר העלאת הריבית במשק).תמיכה נוספת צפויה לשוק מכיוון הכלכלה, נוכח הצפי להמשך השיפור בתוצאות החברות והסביבה המאקרו כלכלית, לאור ההערכות כי הכלכלה המקומית עברה את נקודת השפל במשבר הנוכחי."לאור האמור לעיל, המלצתנו היא להמשיך ולהחזיק בפוזיציה מנייתית ארוכת טווח, תוך דגש על התאמת מידת החשיפה לרמת הסיכון של כל משקיע. בנוסף, על מנת לפזר את הסיכון בתיק הנכסים אנו ממליצים לבצע פיזור גיאוגרפי של הרכיב המנייתי", מסכמים בבנק הפועלים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully