וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ישיר בית השקעות: המשבר הנוכחי בשוק העבודה יעמיק ויביא לעלייה בשיעור האבטלה ל-8.5% בסוף שנת 2009

TheMarker Online

12.10.2009 / 9:55

להערכת כלכלני ישיר, הריבית צפויה לעלות בחודשיים הקרובים בעוד 0.25% ולהיוותר על שיעור של 1% עד סוף השנהנקודות עיקריות:בעולם: נכנסים לכוננות צמיחה - קרן המטבע הבינלאומית עדכנה החודש את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2010 ל-3.1% בשל הצלחת ההתערבות הממשלתית המתואמת שהביאה להתעוררות הביקושים והיצע בכל העולם. להערכת ישיר בית השקעות, כלכלני קרן המטבע הפריזו בתחזיתם, שכן ההתערבות הממשלתית צפויה להאט ולהתחיל בהסרת התמיכות בהדרגה במחצית הראשונה של 2010, דבר שעשוי להעיב על קצב הצמיחה בשנת 2010 ובשנים הבאות 2011-2012.בארץ: המיקרו מטה את המאקרו - בחינת הנתונים ברזולוציה גבוהה יותר מגלה כי עיקר הצמיחה ביצוא נובעת מפתיחת מפעל אינטל (מיקרו) שהביא לעלית יצוא השבבים מסך היצוא לשיעור של 20% לעומת 7% טרם נפתח המפעל. שאר מרכיבי היצוא ממשיכים לדשדש, כפי שמשתקף גם במדד היצור התעשייתי שירד בחודש אוגוסט בשיעור של 2.8%.להערכת כלכלני ישיר בית השקעות, לאור התפנית שחלה ברבעון השני, ועם התאוששות היצוא וסחר החוץ העולמי, מעלים את תחזית הצמיחה לשנת 2009 מ-(1.0%-) לשיעור של 0.2% ואת תחזית הצמיחה לשנת 2010 ל-2.5%.שוק העבודה: אחרי החגים זה עכשיו: צפוי גידול באבטלה - הקיפאון השורר בשוק העבודה זה 4 חודשים ברציפות (7.9%) עשוי להפשיר בקרוב תוך עלייה בשיעור האבטלה בשל העלייה במספר דורשי העבודה והירידה בשיעור ההשתתפות.להערכת כלכלני ישיר בית השקעות, על אף נקודת המפנה, המשבר הנוכחי בשוק העבודה טרם הסתיים כך ששיעור האבטלה יעלה ל-8.5% עד סוף שנת 2009.מדיניות מוניטרית: הריבית תעלה ל-1% עד סוף השנה - בשל ייחודה של ישראל המצויה באינפלציה לעומת מרבית העולם המערבי השרוי בדפלציה, בנק ישראל הוא הראשון בעולם שהחל להעלות ריבית ולאחרונה הצטרפה אוסטרליה. להערכת ישיר בית השקעות, הריבית צפויה לעלות עד סוף השנה ב-0.25% ולהיוותר על שיעור של 1%, זאת בהינתן יציבות בצפיות האינפלציה.אינפלציה: מדד ספטמבר יהיה סביב ה-0% - מדד ספטמבר עשוי לנוע סביב ה-0% בעיקר בשל העלייה בסעיף הדיור, מעלית מחירי הבנזין שיתקזזו עם הוזלה עונתית של מחירי הלבשה והנעלה וסעיף חינוך תרבות ובידור.להערכת ישיר בית השקעות, האינפלציה ב-2009 תסתכם ב-4.1% והאינפלציה הצפויה ב-12 החודשים הבאים תהיה 2.0%.מט"ח: בנק ישראל נצמד למגמה העולמית - בנק ישראל נוקט היום במדיניות יותר סתגלנית עם נטיה לירידה ממותנת בשער הדולר תוך היצמדות למגמה העולמית. כאשר עיקר התערבותו מתבצעת ברגע שהירידה בארץ היא בשיעור גבוה יותר מהירידה העולמית.הפעילות הריאלית - זה כבר לא מאקרו, זה מיקרובחודשים האחרונים חלה התאוששות בפעילות הריאלית במשק המשתקפת במרבית האינדיקטורים הכלכליים ובראשם היצוא. אלא מה, בחינת הנתונים ברזולוציה גבוהה יותר מגלה כי עיקר הצמיחה ביצוא נובעת מפתיחת מפעל אינטל (מיקרו) שהביא לעלית יצוא השבבים מסך היצוא לשיעור של 20% לעומת 7% טרם נפתח המפעל.שאר מרכיבי היצוא ממשיכים לדשדש, כפי שמשתקף גם במדד היצור התעשייתי שירד בחודש אוגוסט בשיעור של 2.8%.המדד המשולב של בנק ישראל לחודש אוגוסט עלה ב-1.3%, זאת בהמשך לעדכון שני המדדים הקודמים. המדד המשולב לחודש יולי עודכן כלפי מטה מ-1.2% ל-1.1% והמדד לחודש יוני עודכן מ-0.6% לעלייה של 0.7% - כך שמתקבל כי במשק חלה תפנית חיובית לפני ארבעה חודשים שהביאה להתרבות הפעילות הכלכלית.העלייה החודש נובעת בעיקר ממדד יצוא השירותים שעלה באוגוסט ב-7.1% ויצוא הסחורות שעלה ב-4.5% ומירידת מדד היבוא ב-1.5%.מנגד, לאחר שרשם עלייה ראשונה השנה בחודש יוני (2.1%), חזר מדד הייצור התעשייתי לרדת בחודש יולי (2.8%-) ולהזכיר לנו כי טרם חלף המיתון, ושהיציאה עשויה להיות ארוכה ומתישה.להערכת כלכלני ישיר בית השקעות, המדדים הקרובים יהיו חיוביים לאור התאוששות היצוא, יחד עם זאת, מדד היצור התעשייתי עשוי להמשיך ולהעיב על התאוששות המשק.הצריכה הפרטיתהצריכה הפרטית עלתה ברבעון השני של 2009 בשיעור 4.4% במונחים שנתיים, לאחר ירידה של 3.9% ברבעון הראשון של השנה. בישיר בית השקעות מעריכים כי ברבעון השלישי תמשיך מגמת ההתחזקות של הצריכה הפרטית בשל התפנית החדה שחלה בשוק ההון ואשר הביאה לעלייה בעושר של משקי הבית וכן הריבית הנמוכה אשר מעודדת צריכה.כמו כן, ברבעון זה עלה מדד אמון הצרכנים לו מתאם גבוה עם רמת הצריכה בישראל, וכן חלה עלייה מרשימה במדד רכישות כרטיסי אשראי.שוק העבודה: הקיפאון באבטלה יפשיר בקרובמחודש מאי ועד חודש יולי (הנתון האחרון שהתפרסם) קפא שיעור האבטלה על שיעור של 7.9%. הקיפאון מוסבר בירידה במספר המפוטרים במשק ומהירידה במספר דורשי העבודה.בחודש אוגוסט עלה שיעור דורשי העבודה ב-1.7% (מנוכה עונתיות) ועמד על כ-228,646 דורשי עבודה. עלייה זו באה לאחר ירידה של 2.7% שנרשמה בחודש יולי. מתחילת השנה חלה עלייה של 10% בדורשי העבודה, המוסברת בעיקר בירידה בפעילות הכלכלית במשק.בישיר בית השקעות מעריכים כי על אף ההתמתנות הנוכחית, הקיפאון בשיעור האבטלה עשוי להפשיר בחודשים הקרובים תוך כדי עלייה בשיעור האבטלה ל-8.5% בסוף שנת 2009. בשנת 2010 שיעור האבטלה יעמוד על 9% בשל קצב הצמיחה הצפוי בשנה הבאה.אינפלציה - מדד ספטמבר 0.1%מדד ספטמבר עשוי להיות חיובי בשיעור של 0.1% בעיקר בשל העלייה בסעיף הדיור ומעליית מחירי הבנזין וההתייקרות העונתית של ירקות ופירות. להערכת כלכלני ישיר בית השקעות, האינפלציה ב-2009 תהיה 4.2% והאינפלציה הצפויה ב-12 החודשים הבאים תהיה 2.1%.מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.5% לאחר עלייה של כ-1.1% ביולי. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-3.1%, מעל יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%-3%), לאחר ביקור קצרצר לפני 3 חודשים בתחום היעד.בהנחה שהמדד הקרוב יהיה 0% צפויה האינפלציה השנתית להסתכם ב-3.1%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים ב-3.7%, המדד ללא ירקות ופירות ב-3.3% והמדד ללא אנרגיה ב-3.2%.העלייה העיקרית במדד אוגוסט נבעה מהתייקרות שירותי דיור בבעלות שתרמו כמחצית מעליית המדד הכולל. ב-12 החודשים האחרונים עלה סעיף הדיור ב-11.8% כאשר ומתחילת השנה ב-4.5%.12 חודשים אחרונים: ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים בשיעור של 3.1%, המדד ללא ירקות ופירות ב-3.2%, המדד ללא דיור ב-0.9% והמדד ללא אנרגיה ב-4.1%. בתקופה זו עלה מדד הדיור ב- 11.8%, מדד השונות עלה בשיעור של 4% ומדד הבריאות ב-2.8%.מנגד, בתקופה זו ירד מדד ריהוט וציוד לבית ב-2.2% ומדד התחבורה ב-0.4% בשל ירידת מחיר חבית נפט בלמעלה מ-50% בתקופה האמורה.סביבת האינפלציה: בחודש ספטמבר צפוי המדד להיות 0% ובחודש אוקטובר האינפלציה צפויה לעלות בכ-0.3%. האינפלציה השנתית צפויה להיות בספטמבר על כ-3.1%. להערכת כלכלני ישיר בית השקעות, המדיניות הפיסקאלית המרחיבה הממומנת באמצעות העלאת המיסים העקיפים יביאו לאינפלציה של 4.1% בשנת 2009 ו-2% ב-12 החודשים הבאים.מדיניות מוניטרית - הריבית תעלה ל-1% עד סוף השנההנגיד הותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי בשיעור של 0.75% לאחר שהעלה אותה בספטמבר ב-0.25%. להערכת כלכלני ישיר בית השקעות, הריבית צפויה לעלות בחודשיים הקרובים בעוד 0.25% ולהיוותר על שיעור של 1% עד סוף השנה, זאת בהינתן יציבות בצפיות האינפלציה.החלטת הנגיד בעניין הריבית התקבלה על אף האינפלציה הגבוהה מיעד האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים (3.1%), בתואנה כי בניכוי השפעות במיסוי ועונתיות, האינפלציה נמצאת במרכז היעד. בנוסף, מציינים בבנק ישראל כי סיבה נוספת להותרת הריבית היא הירידה בציפיות האינפלציוניות למרכז היעד ופער התוצר שהתרחב ופועל למיתון הלחצים האינפלציוניים.פרסום המדד המשולב של בנק ישראל לחודש אוגוסט (1.3%) מחזק את התפנית והיציאה של המשק מהתוואי היורד שהחל לפני 4 חודשים. התוצאה המתבקשת היתה לעלות את הריבית כבר בחודש ספטמבר, אלא שחשיפת במשק באופן כה ניכר לגלובליזציה, מנעה את העלייה המתבקשת.להערכת ישיר בית השקעות, הריבית צפויה לעלות בחודשיים הקרובים לשיעור של 1%, ולהיוותר בשיעור זה עד סוף השנה. הריבית צפויה לעלות בשנת 2010 לשיעור של 2%-2.5%, לנוכח בועת הנדל"ן המתפתחת בישראל ואשר דוחפת את האינפלציה, דרך סעיף הדיור במדד המחירים, כלפי מעלה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully