המדריך המלא לנזקי מזג האוויר

החורף הגיע ויחד עם הגשם מגיעות גם ההצפות, הרטיבות והרדיפה הבלתי פוסקת אחר חברת הביטוח. עו"ד אסף ורשה מגיש את המדריך השלם להתמודדות עם הגשם. לגזור ולשמור... במקום יבש

עו"ד אסף ורשה

מי שיטפונות חדרו לביתי וגרמו לו לנזק. מי הגורמים שאוכל לתבוע ?

לרשות בעל הרכוש עומדת האפשרות לתבוע את חברת הביטוח, ככל שזה רכש מבעוד מועד פוליסה תקנית לביטוח דירה, המעניקה פיצוי לרוב הנזקים העשויים להיגרם בשל סערת גשמים, שלגים או סופת ברד. עם זאת, חדירת מים מבעד לקירות או מבעד לתקרה - אינם מכוסים, כמו גם נזקים שנגרמו לגדרות ולשערים הרגישים יותר לרוחות בפרט ולפגעי מזג האוויר בכלל.

במידה ואין ביטוח המכסה את מבנה ותכולת הדירה, ניתן לתבוע את הרשות המקומית בגין הנזקים שנגרמו לרכוש בעקבות השיטפונות. ניסיון העבר מלמד, שבית המשפט לא קיבל את טענות של העירייה כי מדובר בכוח עליון, שלא ניתן לצפות את הנזק שהוא יגרום, ורואה באחזקת התשתית העירונית כך שתעמוד בפרץ אחריות של העירייה. לפיכך, במרבית המקרים שבהם נגרמו נזקים מהותיים בעקבות הצפת ביוב חייב בית המשפט את הרשות בפיצוי הניזוקים.

עוד בוואלה! NEWS

קדימה לעבודה: שבעה טיפים שיעזרו לכם לעבור ראיון וירטואלי

לכתבה המלאה

מי גשם חדרו לדירתי בשל איטום לקוי של הגג. את מי אני יכול לתבוע?

במידה ומדובר בדירה חדשה שנרכשה מקבלן, הרי שחוק מכר הדירות קובע, כי על הקבלן לתת אחריות במשך שלוש שנים לגבי חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט, ללא כל תנאים מגבילים המקפחים את רוכש הדירה. כן עומדת האפשרות לתבוע את הקבלן בגין ירידת ערך לדירה – באם נגרמה ,וכן לתבוע ממנו פיצוי בגין עוגמת הנפש שנוצרה לאור כך.

אם מדובר בבית מגורים משותף ששכר בעל מקצוע על מנת שיאטום את הגג, אך למרות כך מים חדרו לתוך הדירה - הרי שיש כאן עילת תביעה ישירה נגד בעל מקצוע. לשם כך, יש לאתר את החוזה עמו ואסמכתא בגין התשלום ולצרפה לכתב התביעה. כמו כן, יש להציג בפני בית המשפט דו"ח שמאי שקושר את הנזק לאיטום הלקוי.

בית העסק שלי הוצף ותכולתו ניזוקה. האם יש לכך כיסוי במסגרת פוליסת הדירה?

בניגוד לפוליסת הדירה, הרי שפוליסת בית העסק אינה כוללת באופן אינטגראלי כיסוי עבור כך. כיסוי עבור נזקי הצפה ניתן אך ורק אם הפוליסה הורחבה מבעוד מועד, לרוב תמורת תשלום פרמיה נוספת.

רכבי ניזוק בעקבות פגעי מזג האוויר. את מי אני יכול לתבוע?

לרשות בעל הרכב עומדות מספר אפשרויות: במידה וקיים ביטוח מקיף לרכב, הרי שניתן להגיש תביעה לחברת הביטוח, בין אם מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מנפילת עץ או בשל חדירה של מי גשם לרכב.יש לשים לב כי השמאי מתייחס גם להביט של ירידת ערך, ככל שזו נגרמה בשל הנזק.
כמובן שמסלול זה מצריך תשלום השתתפות עצמית המשתנה מפוליסה לפוליסה. מסלול זה לרוב, יהיה הקצר ביותר שכן המדובר בקשר חוזי עם חברת הביטוח שאינו מצריך הוכחת רשלנות מצד גורם כלשהוא - מהלך מורכב אשר עשוי במקרים רבים להימשך זמן רב.

את תשלום ההשתתפות העצמית בה נשא בעל הרכב, ניתן לתבוע מהגורם שיימצא אחראי לקרות הנזק, בין אם זה רשות מקומית ובין אם מדובר בעץ שנמצא בחצר של בית פרטי או בניין משותף.

מעבר לכך, הרי שתשלום השתתפות עצמית כרוך באובדן הטבת "היעדר תביעות" אשר מזכה את בעל הרכב בהנחה בפרמיית הביטוח. גם הפסד זה יכול להיכלל במסגרת הנזקים שייתבעו מהגורם שהתרשל. כמו כן, ניתן אף לתבוע ממנו את פיצוי עבור הפסד ימי עבודה בשל שהיית הרכב במוסך
במידה ולא קיים ביטוח מקיף, הרי לרשות בעל הרכב עומדת האפשרות להגיש תביעה נזיקית כנגד הרשות המקומית שבשטחה חנה הרכב עת הפגיעה בו. פקודת הנזיקין מטילה אחריות על הרשות המקומית שנדרשת לתחזק את העצים שנמצאים בשטחה ולהבטיח תוך ביצוע פעולות סבירות, כי העץ לא יעוף ויגרום לנזק, בין אם לרכוש ובין אם לגופם של התושבים.
אם ייקבע כי עוצמת הרוחות לא הייתה חריגה, ובכל זאת העץ נפל וגרם לנזק, ייתכן כי מדובר ברשלנות של הרשות המקומית. לעומת זאת, אם יוברר כי מדובר בעוצמת רוחות נורמאלית, שגרמה לקריסה עצים רבים, הרי שעל פניו, ניתן לייחס את האחריות לפגעי הטבע החריגים, אותם לא אמורה הרשות לצפות.

במידה והעץ נשתל בשטחו של בית פרטי או בניין מגורים משותף, הרי שהגורם שנושא באחריות הינו בעל הבית או דיירי הבניין וועד הבית. על מנת לתבוע אותם, נדרש בעל הרכוש שניזוק להוכיח כי העץ לא טופל כראוי, בין אם שלא נגזם או שלא יוצב כמתחייב ממצבו. במידה ויצליח הניזוק להוכיח זאת, הרי שסביר להניח כי בית המשפט יחייב את האחראים לשלם פיצוי בגין הנזק.

מים מחלחלים לתוך סלון דירתי. מה עלי לעשות?

כמובן שיש להבטיח קודם כל את שלומם של השוהים בו וכך, במידה ולא נשקפת סכנה ממשית לבריאות, הרי שעל המבוטח חלה החובה לפעול באופן מיידי לאחר קרות הנזק כדי להקטין את נזקיו, להציל את הרכוש ולצמצם ככל הניתן את הנזק. חברת הביטוח אינה חייבת לשלם עבור נזק שניתן היה למנוע או להקטינו באמצעים סבירים. כך למשל, גם בעת הצפה, על המבוטח להרים חפצים מהרצפה על מנת להקטין את חשיפתם למים. הרמת רהיטים מרצפה רטובה תמזער את יכולת ספיגת המים של העץ וכך תקטין את הנזק.

באיזה שלב אני נדרש ליידע את חברת הביטוח אודות הנזק שנגרם?

יש לעדכן את חברת הביטוח או את סוכן הביטוח ללא דיחוי. בדרך זו ימנע המבוטח את האפשרות כי חברת הביטוח תטען להשתהות מצד המבוטח, שיכלה להגדיל את הנזק. כך לדוגמא, בחורף שעבר, שטיחי דירה נפגעו כתוצאה מהצפה, אך המבוטח לא טרח לעדכן את חברת הביטוח באופן מיידי וייבש את השטיחים באופן עצמאי ונגרם להם נזק בלתי הפיך. בשל כך, חברת הביטוח פיצתה אותו בסכום הקטן משמעותית משווי הנזק שנגרם.

אני חולק על דו"ח השמאי שניתן בשל הנזק. מה עלי לעשות?

ככלל, מוטב למבוטח לצלם את הנזקים והממצאים בסדרת תמונות, כולל תצלומים מרחוק כך שיוכלו לתת תמונה כללית על האירוע.

לאחר קרות הנזק, חברת הביטוח תשלח לבית המבוטח שמאי מטעמה. בפני השמאי יש להציג את הצילומים שמתארים את הנזק וכל מידע אחר שיכול ללמדו על היקף ואופי הנזקים שנגרמו לרכוש, את העבודה שבוצעה בנוגע למזעור הנזק לבית ולתכולתו. במקרים שבהם הערכת הנזק של חברת הביטוח אינה מקובלת עליכם, ניתן לדרוש שומה נגדית, אך קודם לכך יש לדרוש מחברת הביטוח להעביר את השומה שגיבש השמאי מטעמה לידי המבוטח, ובהקדם האפשרי.

חברת הביטוח מסרבת להעביר לידי את דו"ח השמאי. מה עלי לעשות?

בכל מקרה יש לדאוג כי ההתנהלות עם חברת הביטוח תיעשה בכתב: כך גם במצב שבו חברת הביטוח מסרבת להעביר למבוטח את שומת הנזק שבידיה, וניתן יהיה לטעון בבית המשפט לחוסר תום מצידה.


הכותב הוא ד"ר ועו"ד - מומחה לדיני ביטוח ונזיקין

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully