וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בנק הפועלים: חברות התקשורת והנדל"ן - המרוויחות העיקריות מהורדת הריבית

אלי דניאל

25.12.2001 / 11:28

זאת בשל המינוף הגבוה שלהן; טבע, כי"ל ומכתשים אגן הנוקטות בשיטת דיווח דולרית, יושפעו לחיוב מהפיחות בשל שחיקת הוצאותיהן השקליות;

כלכלני בנק הפועלים מפרסמים הבוקר את תחזיותיהם בנוגע להשפעת התוכנית הכלכלית על שוק ההון. להערכתם, הורדת הריבית במשק צפויה להמשיך את המגמה החיובית הקיימת בשוק המניות, בשל מספר טעמים. בין היתר מציינים כלכלני הבנק כי מחיר היוון נמוך יותר לתזרים המזומנים העתידי של הפירמות, מעלה את שוויין הכלכלי באופן ניכר.

כמו כן, הורדת הריבית תביא לשיפור ניכר בנטל המימון של חברות ממונפות באשראי שקלי או צמוד מדד. עם זאת, בחברות ישראליות הממונפות באשראי מט"חי ניתן לצפות לגידול בנטל המימון. בנוסף, הירידה באטרקטיוויות של אפיקי ההשקעה האלטרנטיוויים, בעיקר של הפקדונות השקליים, עתידה לתרום אף היא לבורסה המקומית.

כלכלני הבנק סבורים כי הורדת הריבית צפויה להשפיע לחיוב על חברות הנדל"ן והתקשורת (לאור המינוף הגבוה שלהן) ועל חברות הביטוח (בשל הפוטנציאל לרווחי הון).

עם זאת, בבנק מדגישים כי למרות שקיים קשר הפוך מובהק בין הריבית הנומינלית במשק והתנהגות שוק המניות, הרי ששוק זה תלוי גם במספר גורמים אקסוגניים רבי השפעה ובכללם, רמת האלימות באזור וההתפתחויות במדד הנאסד"ק.

בהתייחסם לאפיק המט"חי מציינים כלכלני הבנק כי בטווח הקצר, צפויה הירידה המשמעותית בריבית להוביל לגידול בתנודתיות שער החליפין ביחס לדולר ולהתכנסותו לרמה של כ-4.5 שקלים לדולר עד לסוף שנת 2002.

כלכלני הפועלים סבורים כי לאור הגירעון הצפוי בתקציב הממשלה, הירידה בריבית בנק ישראל תבוא לידי ביטוי מלא בריבית לטווח ארוך ועקום התשואות צפוי לנוע בין 4.4% בטווח הקצר ו-6.1% בטווח הארוך. להערכתם, רווחי ההון באפיק השקלי קרובים למיצוי ועל כן עדיפה השקעה באגרות לטווח הקצר-בינוני, אגרות אשר ברמות הנוכחיות עדיין ניתן להשיג בהן רווחי הון.

בבנק מוסיפים כי לפי שעה אין בכוונת הממשלה להעלות מסים, אולם, לאור ההתנגדות הצפויה לאישור כל סעיפי התוכנית הכלכלית, עשויה הממשלה - בחיפושיה אחר מקורות כספיים - לחדש את היוזמות למיסוי תוכניות החיסכון והפיקדונות השקליים, צעד אשר אם יתבצע ייתן עדיפות לאגרות השקליות הסחירות.

באשר לאינפלציה הצפויה בחודשים הקרובים, כלכלני בנק הפועלים מעריכים כי מדד דצמבר ירד בשיעור של 0.2% בעוד שמדד ינואר צפוי לעלות בשיעור מתון של 0.1%. בבנק מציינים כי בהינתן הריבית המוניטרית המעודכנת במשק, העומדת על שיעור של 3.8%, ותחזיות לאינפלציה של 2%, מתקבל עקום התשואות הצפוי לנוע בין 2.5% באיגרות הקצרות ו3.8% באיגרות הארוכות, מה שמותיר עדיין פוטנציאל לרווחי הון, בעיקר בטווחים הארוכים.

בבודקם את השפעת הורדת הריבית על חברות האחזקה, מציינים כלכלני פועלים כי הורדה זו צפויה להיטיב במישרין עם כלל תעשיות , אשר לה תיק אשראי שקלי ברובו, בעוד שהשפעה שלילית צפויה על הוצאות המימון של חברות בעלות אשראי דולרי המדווחות בשקלים, כדוגמת בז"ן המוחזקת ע"י החברה לישראל.

באשר לחברות הפועלות בתחום הכימיה והפרמצבטיקה, בבנק מציינים כי השפעת הפיחות בשער החליפין של השקל כנגד הדולר על חברות דוגמת טבע , כי"ל ומכתשים אגן תהיה חיובית, שכן, חברות אלו נוקטות בשיטת דיווח דולרית, כך שהפיחות שוחק את הוצאותיהן השקליות.

כלכלני בנק הפועלים מקדישים מקום נכבד להשפעת הורדת הריבית על חברות התקשורת. לדבריהם, "המכרסמים" העיקריים ברווחיותן של חברות תקשורת רבות הם הוצאות המימון הגבוהות, הוצאות אשר עשויות לרדת בעקבות מהלך הורדת הריבית, וזאת במידה והאשראי של חברות אלה הוא שקלי ומדדי. כמו כן, שוויין הכלכלי של חברות בכלל וחברות תקשורת בפרט, נקבע במקרים רבים על ידי היוון תזרים המזומנים העתידי שלהן, כאשר ירידה בריבית ההיוון תגדיל באופן ישיר שווי זה.

אפקט זה משמעותי בקרב חברות התקשורת מאחר שרבות מחברות אלה מפסידות בהווה וימשיכו להפסיד ברבעונים הקרובים, כאשר שוויים נגזר בעיקר מתזרים חיובי בעוד מספר שנים. בהקשר זה מציינים בבנק כי חברת ברק צפויה ליהנות מהירידה בשיעור ההיוון, אם כי היא גם צפויה להיפגע בהוצאות המימון שלה, אשר ברובן דולריות. באשר לבזק , הרי שזו לא צפויה להיפגע מהתחזקותו של הדולר מאחר והיא מבצעת הגנות מלאות להוצאותיה הדולריות, אולם הכנסותיה מריבית על פיקדונות, ייפגעו.

רשתות השיווק וחברות המזון צפויות אף הן ליהנות מהורדת הריבית אשר עתידה להוביל לגידול בצריכה הפרטית ולצמצום בהוצאות המימון, אם כי אסם צפויה להיפגע במידת מה, שכן עד כה היא נהנתה מהכנסות מימון על יתרותיה הנזילות.

באשר לבנקים למשכנתאות, בבנק הפועלים סבורים כי ההשפעה על היקפי ביצועי המשכנתאות שלהם צפויה להיות חיובית אך מתונה, ואילו אצל חברות הביטוח עתידה הפחתת הריבית להשפיע לחיוב על היקף הרווח. אצל הבנקים המסחריים צפויות השפעות בכיוונים מנוגדים - בעוד שהעלייה הצפויה בהיקף הפעילות בשוק המניות תוביל לגידול בעמלות, הסרת תקרת הנפקת המק"מ עלולה להקטין את היקפי הפקדונות שהבנקים מפקידים בבנק ישראל, כך שהכנסותיהם מפעילות זו יפגעו.

בבנק הפועלים מסכמים כי חברות הנדל"ן יהיו מהנהנים העיקריים של הירידה בריבית, שכן, צעד זה צפוי להוביל, באמצעות השפעותיו על האפיקים הצמודים הארוכים, לירידה בריבית על המשכנתאות, ירידה אשר תשפיע לחיוב על הביקושים לדיור במשק. כמו כן, התחזקות משמעותית בדולר, באם תתרחש, עשויה לדרבן רוכשים פוטנציאלים לבצע עסקות מחשש להתייקרות מחירי הדירות, כמו גם להוביל לשיפור בתמורה השקלית על הכנסותיהן של החברות מנכסים מניבים, אשר דמי השכירות בגינם, צמודים לדולר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully