פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   הפסדים בחברת החשמל

   נמשכת הירידה בצריכת החשמל: החברה רשמה צלילה של 30% בהכנסות, המסתכמים בהפסד נקי של 653 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2010

   הפרשה בסך 529 מיליון שקל וצלילה של 30% בהכנסות הביאו את חברת החשמל לרשום הפסד נקי של 653 מיליון שקל בסיכום הרבעון הראשון של שנת 2010, לעומת הפסד של 130 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

   מדו"חות החברה עולה עוד כי למרות ההתאוששות במשק נמשכת הירידה בביקושים לחשמל אשר הסתכמה בשלושת החודשים הראשונים של 2010 בשיעור של 1.2% - לאחר שבשנת 2009 ירד הביקוש לחשמל לראשונה מאז 1957 בשיעור של 2.42%.

   במסגרת עדכון בסיס התעריפים האחרון של רשות החשמל, לא הכירה הרשות לחברה במלוא העלויות שרשמה בגין הקמת תחנות הכח של החברה בעבר, משום שאלה היו גבוהות מעלות ההקמה הנורמטיבית שקבעה הרשות. משום כך, אולצה חברת החשמל לרשום הרבעון הפרשה בסך 529 מיליון שקל. בנוסף, מונחת על צוואר החברה הפרשה נוספת בסך כ-1.3 מיליארד שקל בגין "קנסות" בהם תחוייב בגין איחור בהקמת תחנות הכח המוקמות כיום במסגרת תוכנית החירום למשק החשמל. ואולם החברה טרם ביצעה הפרשה זו בהנחה הפחתת עלויות זו תימנע.

   הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2010 צנחו בכ-30% והסתכמו ב-3.6 מיליארד שקל לעומת 5.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בשל קיטון של 28.5% בהכנסה הממוצעת לקווט"ש אשר הביאה לירידה של 1.45 מיליארד שקל בהכנסות – וכן בשל המשך הירידה בביקושים לחשמל אשר הסתכמה ברבעון בשיעור של כ-1.2% (לעומת ירידה של 8.7% ברבעון המקביל של המיתון במשק).

   ירידה גם בהון העצמי

   הוצאות הדלק הסתכמו ב-1.47 מיליארד שקל בלבד, צניחה של 42.45% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זאת, בעיקר בגלל הוזלה של כ-43% במחיר הפחם אשר הביאה לירידת מחיר ריאלית בסך 760 מיליון שקל. כמו כן, הביא קיטון בשריפת הסולר והוזלת מחירו הממוצע בכ-20% לירידת מחיר ריאלית של 270 מיליון שקל בהוצאות הדלק של החברה – אשר קוזזה בגידול של 134 מיליון שקל בעלות רכש הגז הטבעי, כתוצאה מזינוק של כ-33.4% במחירו הממוצע.

   ההפרשה בסך 529 מיליון שקל הביאה את החברה לרשום רווח גולמי של 74 מיליון שקל בלבד, לעומת 1.06 מיליארד שקל ברבעון המקביל. זאת, כאשר בנטרול ההפרשה רושמת החברה ירידה של 43% ברווח הגולמי.

   ההוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים הסתכמו בתקופת הדו"ח בשלושה מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 33 מיליון שקל ברבעון המקביל, ואת הרבעון סיימה חברת החשמל בהפסד תפעולי של 264 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 684 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

   שחיקת ההתחייבויות הפיננסיות של החברה במטבע חוץ קוזזה בהגדלת הוצאות המימון כתוצאה משינוי מנגנון ההכרה בידי רשות החשמל, והביאה לקיטון של 300 מיליון שקל בלבד בהוצאות המימון לעומת הרבעון המקביל, אשר הסתכמו ב-561 מיליון שקל. אלה הביאו את חברת החשמל לסיים את הרבעון הראשון של 2010 בהפסד נקי של 653 מיליון שקל לעומת הפסד של 130 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

   ההון העצמי של החברה גדל ב-4.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיע ל-16 מיליארד שקל, אך פחת בכ-4% לעומת ה-31 בדצמבר 2009. יחס ההתחייבויות להון העצמי גדל מתחילת השנה מ-3.7 ל-3.85, אך החוב הפיננסי נטו ירד ב-13.3% מ-48.24 ל-41.8 מיליארד שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ירד ברבעון הראשון ב-5.6% והסתכם ב-1.06 מיליארד שקל, כאשר נכון ל-31 במרץ החזיקה חברת החשמל בקופתה יתרת מזומנים בסך כ-4 מיליארד שקל.

   יתרת ההפקדות בקופת הגמל של העובדים (כפ"י) עמדה בסוף הרבעון על 19.5 מיליארד שקל, לעומת חבות אקטוארית של 16.5 מיליארד שקל בלבד. עם-זאת, חבות זו צפויה לגדול בסכום של כ-2.8 מיליארד שקל לאחר החתימה על הסדר הפנסיה החדש עם העובדים (הכרוכה בהצמדת גמלת הגמלאים למדד). סך הכספים אותם מחזיקה החברה בחשבון הנאמנות עבור ההטבות הנוספות לעובדיה צמח ב-4.5% והסתכם בסוף הרבעון ב-1.8 מיליארד שקל.