וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תוכניות הבונוסים של מנהלי החיסכון הפנסיוני יוצאות מהארון

מאת נועם בר

2.8.2010 / 7:02>> הקשר בין איכות הניהול של החיסכון הפנסיוני של הציבור לבין הבונוסים למנהלי ההשקעות של כספי החיסכון האלו נחשף אתמול לראשונה בפומבי. על פי הוראה שהוציא המפקח על הביטוח הקודם, ידין ענתבי, מחויבים גופים מוסדיים החל מאתמול, 1 באוגוסט, לפרסם את מדיניות התגמול לעובדים במערך ההשקעות של החברה.

מהנתונים שפורסמו החודש ניתן לחלק את הגופים הפעילים בשוק הפנסיוני לשתי קבוצות: אלה שקשרו בין בונוסים לעובדי מערך ההשקעות לתשואות שהם השיגו לעמיתיהם בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים - ואלה שניתקו את הקשר בין הבונוס לביצועים.הקבוצה הראשונה יכולה לטעון להגנתה כי היא העלתה את האינטרס של מנהלי ההשקעות שלה לנצח בתשואות. הקבוצה השנייה, הכוללת רק את בתי ההשקעות אלטשולר שחם, ילין לפידות והכשרה ביטוח, יכולה לומר כי היא הורידה לאפס את המוטיווציה של העובדים לקחת סיכון מוגזם כדי להשיג ביצועים טובים יותר.כמעט בכל בתי ההשקעות קושרים את רווחיות החברה לבונוסים. בית ההשקעות אחד, מיטב, אף צועד שלב נוסף קדימה ומקשר בין היקף הגיוסים והפדיונות בכספי החיסכון הפנסיוני לבין הבונוסים למנהליו.על כל 0.3% בתשואה - משכורת חודשית נוספתבמגדל שוקי הון החליטו כי הבונוסים ייבדקו בהתאם לבנצ'מרק שיורכב מתשואות קופות הגמל המתחרות הגדולות בשוק. כל 0.3% תשואה שמנהלי ההשקעות של מגדל ישיגו מעל הבנצ'מרק יזכו אותם בבונוס בגובה משכורת חודשית אחת. תקרת הבונוס השנתית תהיה של עשר משכורות חודשיות, ולא יותר מ-5% מרווחי החברה לפני מס. בנוסף יהיה בבונוס מרכיב שייקבע על ידי הערכת מנהל. המשמעות של בנצ'מרק כזה היא שגם בתסריט של תשואות שליליות - וגם במקרה שבו מגדל שוקי הון אינה מצליחה להכות את המדדים המובילים בבורסה - מנהלי ההשקעות עשויים לזכות בבונוס.ב-2009 לדוגמה השיגה קרן ההשתלמות קהל שמנהלת מגדל תשואה של 31.7% בזמן שממוצע קרנות ההשתלמות השיג תשואה של 29.52%. בהתאם למדיניות זו היו מנהלי ההשקעות של קהל אמורים ליהנות מבונוס בגובה של לפחות ארבע משכורות חודשיות.בבדיקה על פני תקופה ארוכה יותר, של ביצועיה מתחילת 2008 ועד יוני 2010, השיגה קהל תשואה של 7.08%, הנמוכה מהתשואה הממוצעת של ענף קרנות ההשתלמות שהיתה 7.58%. במצב כזה מנהלי ההשקעות בקהל לא היו זכאים לבונוס בגין הביצועים.הבנצ'מרק שהוגדר לקהל במגדל מתחשב רק בקרנות ההשתלמות הגדולות, המנהלות 2 מיליארד שקל ומעלה והנמצאות במסלול הכללי, כלומר שאינן סקטוריאליות. בהגדרה כזו ביצועי קהל נראים טוב יותר. במגדל שוקי הון מתכוונים לבחון בסוף 2010 את ביצועי מנהלי ההשקעות על פני שלוש שנים, החל מ-2008.גם בחברות הביטוח הגדולות החליטו לקשור בונוסים לתשואות. בכלל ובהראל קשרו בין בונוסים לתשואה, אך סייגו כי אם בשורה התחתונה תסיים החברה את השנה בהפסד, לא יוענקו בונוסים. בכלל הגדירו כמה יעדים שלפיהם ייבחן הבונוס: יעד ברמת הקבוצה כמו רווח נקי שנתי, יעד ברמת זרוע ההשקעות (כנף) כמו עמידה באבני דרך בפרויקטים משמעותיים, ויעד אישי לכל מנהל השקעות - כמו תשואת התיקים שהוא מנהל ביחס לרמת הסיכון בהם. בנוסף יורכב הבונוס מהערכה כללית שיקבל העובד מהבוס הישיר שלו, והמשקל של הערכה זו בקביעת הבונוס יהיה לפחות 20%.בהראל סייגו את הענקת הבונוסים בכך שלאחר הענקתם תעמוד החברה בדרישות ההון הנדרשות ממנה לפי הנחיות המפקח על הביטוח. התקרה המקסימלית למענקים לא פורטה, אך היא תהיה שונה ממנהל למנהל.בהפניקס החליטו לתלות את הבונוס בביצועים של המתחרות העיקריות - ארבעת חברות הביטוח הגדולות מגדל, כלל, הראל ומנורה - בפוליסות המשתתפות ברווחים ובקרנות הפנסיה.במנורה החליטו שהבונוס יושפע משלושה גורמים: 15% מהבונוס יושפעו מביצועי החברה, 25% מביצועי האגף שבו נמצא העובד ו-60% הנותרים ממדידה אישית של העובד, שתכלול גם מדידה של הביצועים שהשיג בתיק שאותו הוא מנהל וגם הערכה אישית.באקסלנס, החברה הבת של הפניקס, החליטו כי בנוסף לבונוס הרגיל, שתהיה לו תקרה מקסימלית של מספר קבוע של משכורות חודשיות, תעניק החברה גם "בונוס מנכ"ל" בגובה של עד משכורת חודשית אחת, שיינתן לכל אנשי מערך ההשקעות על פי שיקול דעת בלעדי של המנכ"ל. הבונוס הרגיל יורכב בין היתר מביצועים שישיגו קופות הגמל של אקסלנס ביחס לבנצ'מרק שיורכב מקופות מתחרות שיוגדרו. מדידת הביצועים תהיה ארוכת טווח, ותבחן ביצועים על פני שלוש שנים. מדיניות הבונוסים למנהלי ההשקעות תהיה רוחבית ואחידה.במיטב בודקים גם את הפדיונות והגיוסיםבמיטב בחרו לקשור את הבונוס גם לפדיונות ולגיוסים שיהיו בכל קופה, זאת מלבד ציון מינימלי שיוגדר ויהיה תנאי הכרחי לקבלת הבונוס. הציון יורכב מהתשואה שהושגה ביחס למתחרים ומסטיית התקן של התיק ביחס לאחרים. בקופות שהגיוסים בהן הסתכמו ביותר מ-10% מנכסי הקופה בתחילת השנה יוכפל הציון במקדם 1.2, ואילו בקופות שפדו יותר מ-20% מנכסי הקופה יוכפל הציון במקדם 0.8.כך למשל ב-2009 פדתה קופת מיטב תגמולים כ-16% מנכסי הגמל שהיו לה בתחילת השנה. מצב כזה לא היה משפיע על הבונוס של מנהלי ההשקעות בקופה, בגין הביצועים העודפים שהיו לקופה ב-2009 ביחס לשאר השוק. בפדיונות נוספים של 23 מיליון שקל היו מפעילים את מנגנון החלשת הציון של מנהלי ההשקעות בקופה, שהיה עלול לפגוע משמעותית בגובה הבונוס למנהלי הקופה.גם בפסגות ובאנליסט בחרו לקשור בין התגמול לעובדי מערך ההשקעות לביצועי התיקים שמנהל העובד. בעת בדיקת הביצועים תיבחן גם רמת הסיכון שניטלה בדרך להשגת היעדים. בפסגות הגדירו את היחס המותר בין הבונוס לרכיב הקבוע בשכר, כך שהבונוס לא יהיה משמעותי מדי לעובד ויעודד אותו לקחת סיכונים גדולים. במקרים שבהם גובה הבונוס יחרוג מהיחס הזה, הוא יצטרך לקבל אישור מיוחד של הדירקטוריון. באנליסט הכניסו למרכיבי הבונוס גם שיקולים כמו מנהיגות, יצירתיות ופתרון בעיות.בהלמן אלדובי בחרו לקשור בין בונוסים לביצועים, כש-50% מהבונוס יושפעו מביצועי התשואה של עובדי מערך ההשקעות וה-50% האחרים יושפעו מגורמים כמו התרשמות כללית ושיתוף פעולה."על תגמול אפשר לעבוד"לעומת אלה, באלטשולר שחם, בילין לפידות ובהכשרה ביטוח החליטו שלא לקשור בין הבונוסים לתשואות שמשיגים העובדים בניהול הכספים הפנסיוניים, והסתפקו בשיקולים שיושפעו מרווחי החברה הכוללים ומהערכה כללית שייתנו המנהלים לעובדים. כבהכשרה ביטוח הוגבל הבונוס להיקף של עד חמש משכורות חודשיות. "את המוטיווציה של העובד אנחנו משיגים מהערכת מנהל כללית, ולא באמצעות משוואה מדויקת שתפעיל כל הזמן את העובד. אפשר לעבוד על משוואה, אבל לא על מנהל בשר ודם", אמרו באחד מבתי ההשקעות הללו.בונוסים על לא פחות מ-3 שנים של תשואות>> החשש של האוצר מכך שקשר חזק ומיידי בין בונוסים לביצועים של מנהלי ההשקעות ועובדים אחרים בגופים מוסדיים ידרבן אותם לקחת סיכונים גדולים בעבודתם - הוביל את ידין ענתבי (לשעבר הממונה של שוק ההון והביטוח באוצר) לפרסם בסוף 2009 חוזר שפירט עקרונות שלפיהם יגבשו הגופים המוסדיים מדיניות תגמול לעובדים.מדיניות התגמול החדשה לעובדים במערך ההשקעות נכנסה לתוקף כבר ב-1 ביולי, ואילו המדיניות לשאר העובדים צפויה להיכנס לתוקף בתחילת 2011. הסכמי שכר ישנים יצטרכו להתעדכן עד סוף 2011.לפי הוראות האוצר, הבונוסים על ביצועים, כמו תשואות שמושגות בתיקים הפנסיוניים (לעובדים שעוסקים בפועל בניהול ההשקעות), יתבססו על תקופת ביצועים של שלוש שנים ויותר. לגבי עובדים שנמצאים במערך ההשקעות של גוף מוסדי פחות מ-3 שנים, יגבש הדירקטוריון של כל גוף את מדיניות הבונוסים.מדיניות התגמול לבעלי משרה שאינם פעילים בניהול ההשקעות תעמוד בכמה עקרונות, כמו איזון הולם בין הבונוס לשכר הבסיס ובדיקת הביצועים של העובדים, לא רק בפני עצמם, אלא גם ביחס לסיכון שהיה כרוך בהשגתם.בנוסף, מדיניות התגמול תצטרך להתחשב בקריטריונים ביצועיים שאינם פיננסיים, כמו פיתוח המערכים השונים בגוף וציות להוראות הרגולציה. את המדיניות לשאר בעלי המשרה בגוף מוסדי יצטרכו החברות להעלות לאינטרנט בתחילת השנה הבאה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully