פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   בנק ישראל מקשיח את התנאים למשכנתאות

   לצד השארת הריבית ללא שינוי, הוציא נגיד בנק ישראל הוראה לבנקים להקשיח את תנאי המשכנתאות. המטרה של פישר נועדה לבלום את המשקיעים אך גם הזוגות הצעירים צפויים להיפגע

   בנק ישראל מקשיח שוב את תנאי המשכנתאות - והפעם מדובר במשכנתאות באפיק בריבית משתנה. על פי הוראה שהוציא בנק ישראל לבנקים השונים, הוא ידרוש מהם להגדיל את ההפרשות על הלוואות שניתנות בריבית משתנה, כאשר ההלוואות ניתנות בשיעור מימון של מעל ל-60% מערך הנכס, ושיעור ההלוואה שניתנה באפיק צמוד המדד בריבית משתנה הוא מעל ל-25% מסך המשכנתא שנתנה. במקרה כזה, הבנקים ידרשו להקצות הון עבור המשכנתא בשיעור של 100% מערכה.

   בין המשכנתאות הצמודות לטווח קצר של עד 5 שנים, נמצאות משכנתאות שנלקחות בריבית משתנה הנקראות "שנה שנה" או "שלוש שלוש" בהן כל שנה (או כל שלוש שנים, בהתאמה) משתנה הריבית על פי עוגן שנקבע בהסכם ההלוואה. משכנתאות אלו הפכו בשנה האחרונה לפופולאריות בקרב הציבור. ההנחיה לא תחול על משכנתא שנלקחה בהיקף של פחות מ-800 אלף שקל.

   להלן נוסח ההודעה המלא:

   המפקח על הבנקים פירסם היום טיוטת הנחיות להתייעצות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור. ההנחיות קובעות דרישה להקצאת הון גבוהה יותר בגין הלוואות לדיור שניתנו בשיעור מימון גבוה ובריבית משתנה. ההנחיות לא יחולו על הלוואות לדיור שניתנו בסכומים נמוכים או לזכאים.

   ההנחיות החדשות נקבעו על רקע המשך ההתפתחויות בשוק הדיור - עליית מחירי הדירות והתרחבות האשראי לדיור בחודשים האחרונים - מעבר לעלייה בהכנסה הממוצעת של משקי הבית, וכהמשך לצעדים קודמים שנקט בנק ישראל לתמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.

   ההתפתחויות בשוק הדיור הובילו לגידול מתמשך בתיק האשראי לדיור ובעיקר בשיעור האשראי הניתן בריבית משתנה ולעלייה בגובה ההלוואה הממוצעת. כתוצאה מכך, צפוי גידול בשיעור ההחזר החודשי של הלווים במצב של עליית ריבית. ההנחיות משקפות את הגידול בסיכון האשראי הגלום לתאגידים הבנקאיים בתיק זה.

   במסגרת ההנחיות החדשות, נדרשים התאגידים הבנקאיים להגדיל את הקצאת ההון בגין הלוואות לדיור בריבית משתנה שאושרו החל מיום 26.10.2010, אשר שיעור המימון בהן במועד העמדת האשראי (היחס שבין החוב לבין שווי הנכס) גבוה מ-60%, והיחס בין חלק ההלוואה לדיור שהועמד בריבית משתנה לבין סך ההלוואה שווה ל-25%, או יותר. הלוואות העומדות בתנאים אלו ואשר שוקללו ב-35% או ב-75% ישוקללו לצרכי דרישות הקצאת הון החל ממועד זה ב-100%.

   עם זאת, מתוך כוונה להימנע מפגיעה בציבור המשתכנים בכללותו, ההנחיות לא יחולו על הלוואות לדיור שבעת העמדתן עמדו על סך נמוך מ-800 אלף שקל. נוסף על כך, הן לא יחולו על הלוואות לדיור שנלקחו על ידי מי שזכאי להטבה בלקיחת משכנתה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

   בכוונת בנק ישראל והפיקוח על הבנקים להמשיך ולעקוב אחר הסיכון בענף, לבחון את הצורך בהמשך הצעדים שננקטו ובצורך בנקיטת אמצעים נוספים, ככל שיידרש.