וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אריסון אחזקות ביצעה מימון מחדש לחוב בנקאי של 700 מיליון שקל

אתי אפללו

28.11.2010 / 7:02

מסמך של מידרוג, חברת הדירוג הקודמת של אריסון, חושף כי הוצאות המימון של אריסון אחזקות הן 140 מיליון שקל בשנה, וכי בשנים שבהן בנק הפועלים לא חילק דיווידנד - אריסון הכניסה את היד לכיס>> מסמך שפורסם בשבוע שעבר חושף סדרה של נתונים על מצבה הפיננסי של החברה הפרטית שבאמצעותה מחזיקה אשת העסקים שרי אריסון בבנק הפועלים. הסיבה לפרסום היא דו"ח שפירסמה חברת הדירוג מידרוג, לאור העובדה שאריסון אחזקות החליפה בשבוע שעבר את החברה המדרגת את סיכון החוב שלה, s&p מעלות, בחברת הדירוג מידרוג.החלפת המדרג השתלמה לאריסון: לאחרי שדורגה על ידי מעלות בדירוג a פלוס, קיבלה כעת ממידרוג דירוג גבוה יותר השקול ל-aa מינוס. בין השיקולים העיקריים לדירוג מציינת מידרוג כי יחס המינוף של החברה גבוה יחסית לחברות מסוגה בעולם.

מדו"ח הדירוג של מידרוג עולה כי החוב הכולל של אריסון אחזקות מסתכם ב-2.35 מיליארד שקל, מתוכם 1.44 מיליארד שקל באג"ח ו-710 מיליון שקל בחוב בנקאי, המוגדר כחוב לזמן קצר. בנוסף נטלה החברה ברבעון הרביעי אשראי מתגלגל לזמן קצר בהיקף של 170 מיליון שקל.אריסון העמידה לטובת הבנקים המממנים שעבוד שלילי על מניות בנק הפועלים, ובנוסף התחייבה בפני הבנקים לעמוד באמות מידה פיננסיות שלפיהן יחס ההון העצמי למאזן לא יפחת מ-40%. עם זאת, התנאים של הבנקים המממנים מקלים יותר מהדרישות שהציב לה המפקח על הבנקים בהיתר השליטה שקיבלה בהפועלים, ושבהן היא עומדת. כך למשל, על פי תנאי היתר השליטה אריסון אינה יכולה לשעבד את מניות הפועלים.הסכמי המימון החדשים שעליהם חתמה החברה ב-2010 קובעים כי האשראי הבנקאי ייפרע בשני תשלומים: 100 מיליון שקל ייפרעו בדצמבר 2012, ושנה אחר כך, בדצמבר 2013, יגיע מועד פירעון מסיבי של 600 מיליון שקל.האג"ח צפויות להתחיל להיפרע ב-2014, והקרן צפויה להיפרע במשך ארבע שנים - סך של 200 מיליון שקל בשנה. בינתיים משלמת אריסון אחזקות תשלומי ריבית מדי שנה. עד 2009 הסתכמה הריבית בכ-70 מיליון שקל בשנה, ואילו לפני כשנה היא עלתה לכ-100 מיליון שקל בשנה בעקבות הורדות הדירוג של האג"ח, שהפעילו סעיף בשטר הנאמנות שהוביל לעליית הריבית. בחודשים האחרונים ניסתה אריסון אחזקות ללא הצלחה לגייס רוב בקרב המשקיעים המוסדיים הגדולים לשינוי תנאי האג"ח ולהפחתת הריבית עליהן.הארכת הסכמי ההלוואה עם הבנקים והעלאת הריבית על האג"ח מגדילות את הוצאות המימון השוטפות של אריסון אחזקות ל-140 מיליון שקל בשנה. אריסון אחזקות צפויה לעמוד בסוף 2013 בפני תשלום של כ-740 מיליון שקל לבנקים ולמחזיקי האג"ח, והמקורות למימון התשלום הזה אמורים להגיע בחלקם מבנק הפועלים, שנוהג לחלק דיווידנד של 50% מהרווח השנתי השוטף.ב-2008-2009 לא חילק הפועלים דיווידנד עקב ההפסדים שאליהם נקלע בעקבות המשבר העולמי, ומידרוג מעריכה בדו"ח הדירוג שלה כי הפועלים לא יחלק דיווידנד גם ב-2010. במערכת הבנקאות מעריכים כי יחזור לחלק דיווידנד ב-2011.בשנים שבהן לא חילק בנק הפועלים דיווידנד, מימון הפעילות השוטפת של החברה - בעיקר הוצאות מימון של 110 מיליון שקל בשנה, וצבירת מזומנים בקופה - בוצע באמצעות גידול באשראי לזמן קצר מהבנקים, מכירת מניות שיכון ובינוי לחברה האחות אריסון השקעות והנפקת שטרי הון לבעלי המניות בחברה בהיקף של 207 מיליון שקל. מצד שני העמידה החברה הלוואה לחברה אחות בקבוצה בסך של 116 מיליון שקל, לפירעון ביולי 2014.אריסון העמידה ערבויות למפקח על הבנקיםהפעילות העסקית של קבוצת אריסון מוחזקת על ידי שלוש חברות אחיות: אריסון אחזקות המחזיקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים, אריסון השקעות שמחזיקה בחברות שיכון ובינוי ומלח, ותאגיד המים מיה. אריסון אחזקות ממומנת בחוב בנקאי ובאג"ח שהנפיקה לגופים המוסדיים. אריסון השקעות לא הנפיקה אג"ח אך נטלה הלוואה מארבע גופים - מנורה, מבטחים, הראל ובנק מזרחי טפחות - בסך של כ-1.4 מיליארד שקל, שכבר החלה להיפרע. במו"מ עם המלווים שדרשו חיזוק של הביטחונות להלוואה בתקופת המשבר אף הקדימה אריסון השקעות חלק מהפירעונות כדי להוריד את רמת המינוף של החברה. בדצמבר הקרוב תבצע תפרע אריסון השקעות חלק נוסף מהקרן, ויתרת ההלוואה תהיה אז 1-1.1 מיליארד שקל.הדו"ח של מידרוג מגלה פרטים מעניינים על האחזקה של אריסון אחזקות בגרעין השליטה בבנק הפועלים - על פי הדו"ח, השווי בספרים שלפיו רשומות מניות בנק הפועלים הוא 4.35 מיליארד שקל. נכון להיום, שוויין בבורסה הוא 4.24 מיליארד שקל, כך שלאחר שצללה המניה בתקופת המשבר, אך התאוששה בשנים 2009 ו-2010 עם כל מניות המגזר הפיננסי, עדיין מופסדת אריסון אחזקות על הנייר ממניות אלו בנטרול דיווידנדים.עוד מעיד הדו"ח כי על פי תנאי בנק ישראל, היתר השליטה של אריסון בהפועלים קובע כי 80% מהנכסים במאזן של אריסון אחזקות צריכים להיות ממומנים בהון עצמי. עם זאת, המפקח התיר לאריסון להגיע למצב שבו רק 60% מהנכסים ממומנים בהון עצמי אם בעלי השליטה יעמידו ערבויות למפקח. שיעור המינוף באריסון אחזקות עלה, ויחס ההון העצמי לנכסים באריסון אחזקות מגיע כיום ל-60.4%. בעלת השליטה העמידה ערבויות למפקח על הבנקים, והיא עומדת בכל תנאי ההיתר.ההחלפה - בבדיקה משפטית אצל הנאמןהחלפת חברות הדירוג מעלה סימני שאלה בקרב המשקיעים המוסדיים מחזיקי האג"ח. הנאמן של סדרת האג"ח, הרמטיק, בוחן כעת לבקשתם את המשמעות המשפטית של ההחלפה, שכן בשטר הנאמנות נקבע כי כשהדירוג יורד ל-a פלוס (דירוג מעלות האחרון) או פחות, מופעל מנגנון שלפיו יכולה החברה לבחור באחת משתי חלופות: פירעון מוקדם של האג"ח השנייה או תשלום ריבית גבוהה יותר על האג"ח, עד שהוא חוזר לדרגת aa. עד כה בחרה אריסון אחזקות בחלופה השנייה, ותשלומי הריבית על האג"ח עלו. הם ימשיכו להיות במדרגה הגבוהה גם על פי דירוג מידרוג, ששקול ל-aa מינוס. עם זאת, העלאת הדירוג מקרבת את אריסון אחזקות בצעד אחד לדירוג ה-aa, שיאפשר לה את הורדת הריבית בחזרה לריבית הנקובה בתנאי האג"ח.עם זאת, שטר הנאמנות מתייחס במפורש לדירוג של חברת מעלות לשם קביעת הריבית על האג"ח. הדוברת שלאריסון מסרה בתגובה: "אריסון אחזקות היא חברה פרטית, ובשל החשיבות שביצירת סטנדרטים ומתודולוגיות דירוג אחידים בחברות אחזקה פרטיות הוחלט לבצע החלפה של חברת הדירוג למידרוג, אשר מדרגת את חברות האחזקה של הקבוצה (שכולן פרטיות). אריסון אחזקות היא חברה בעלת חוסן פיננסי איתן לאורך שנים, ודירוג מעלות כמו גם זה של מידרוג מעידים על כך. מעלות מדרגת את החברות הציבוריות בקבוצת אריסון".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully