פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   ירידה ברווחיות דיסקונט ברבעון השלישי

   הבנק, בניהולו של גיורא עופר מדווח על הרעה בריווחיות ברבעון השלישי של 2010. נרשם ברווח הנקי קיטון של 1.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התשואה על ההון ירדה ל-11.3%

   בנק דיסקונט מפרסם הבוקר את תוצאותיו העסקיות לרבעון השלישי של 2010 ומציג ירידה ברווחיות. התשואה על ההון העצמי ירדה ל-11.3% ברבעון החולף לעומת 12.7% ברבעון המקביל אשתקד ובשורה התחתונה נרשם קיטון של 1.3% לעומת התקופה המקבילה ברווח הנקי אשר הסתכם ב-288 מיליון שקל.

   יציבות נרשמה בפעילות הליבה של הבנק. הרווח מפעילות מימון, שעיקרה גביית ריבית בגין האשראי שניתן כולל משכנתאות בניכוי תשלומי ריבית על פיקדונות והחסכונות, הסתכם בכ-1.33 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2010 בהשוואה ל-1.32 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

   עם זאת, חל קיטון משמעותי בהפרשה לחובות מסופקים (רישום חשבונאי עבור חובות שהבנק מטיל ספק ביכולתו לגבות) מ-246 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-169 מיליון שקל ברבעון החולף. ירידה של 31% בהפרשות מעידה על כך שהבנק הצליח לגבות מעבר למה שחשב או שהוא הפריש פחות מראש.

   בתחום הליבה הנוסף, גביית עמלות תפעוליות כגון טיפול בחשבונות עובר ושב ותיקי ניירות ערך, רשם דיסקונט הרעה של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לסך של 635 מיליון שקל. כמו כן, הציג הבנק מעבר חד בביצועים מהשקעותיו במניות ועבר מרווח של 65 מיליון שקל ברבעון המקביל, אשר נבע בעיקרו ממימוש מניות בזק, להפסד של 16 מיליון שקל ברבעון החולף.

   תרומת הצמצום בהוצאות השכר בכ-9% לסך 738 מיליון שקל, קוזזה על ידי ירידה של כ-30% ברווחים של חברות בנות, בעיקר בנק מרכנתיל לסך 32 מיליון שקל.

   יחס ההון העצמי של הבנק לסך נכסיו, השתפר, נכון לתקופת הדו"ח, לשיעור של 5.9% בהשוואה ל-5.5% בסוף שנת 2009. מדובר בהלימות הון שהוא הפרמטר העיקרי למדידת יציבות הבנק. על פי יישום הנחיות באזל ii, מחושבת הלימות ההון של הבנק בכ-7.45% בהשוואה ל-7.08% בסוף 2009.