וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

השפעת המשבר על ענף הגמל: יותר ריכוזיות, פחות תחרות

מאת נועם בר

16.12.2010 / 6:49

הסיפורים הקטנים על שוק ההון והביטוח כפי שעולים מדו"ח הממונה על הביטוח ל-2009>> השבוע, באיחור רב, פירסם משרד האוצר את דו"ח הממונה על שוק ההון והביטוח ל-2009. הדו"ח, שאורז את שלל הנתונים והמגמות בעולם הביטוח והחיסכון הפנסיוני לכדי תמונה מקיפה, אך לא מחדש הרבה. הוא כן מחדד את מצב השוק. הדו"ח מצביע על כך שהמשבר פגע בתחרות בענף החיסכון ארוך הטווח - חברות נעלמו וענף הגמל נהפך לריכוזי יותר.עוד עולה מדו"ח הממונה על שוק ההון כי בתי ההשקעות לא מצליחים לחדור לענף קרנות הפנסיה, שנשלט - יותר מ-96% - על ידי חברות הביטוח. מי שכן נהנה מהסדר פנסיית החובה הן בעיקר קרנות הפנסיה הבינוניות-גדולות, שנגסו בנתח השוק של שתי הקרנות הגדולות בענף, מבטחים החדשה ומקפת.

לנוכח התמונה העולה מהדו"ח נראית הרפורמה בענף הפנסיה שהציג האוצר לפני שלושה שבועות כמתבקשת מאליה. החייאת ענף הגמל, הקמת המסלקה הפנסיונית וקידום מערך ההפצה הבנקאי - כל אלה יכולים להוות יחד פתרון שיגביר את התחרותיות בשוק הפנסיוני, למרות המגמה הרגולטורית המתמשכת, שגורמת לגופים הקטנים בענף להיכחד ולחברות הביטוח להתחזק.החולשה של בתי ההשקעות - מערך הסוכנים והסוכנויות>> 2009 היתה שנה קצת חלשה לסוכני הביטוח. בביטוח הכללי חברות הביטוח קיצצו לסוכנים את שיעור העמלות מהפרמיה ב-0.6% ל-14.4% בממוצע - לעומת שיעור עמלות ממוצע מהפרמיה של 13.8% ב-2008.את הקיצוץ החד ביותר עשו חברות הביטוח איילון וש.שלמה, ששיעור העמלות בהן ירד ב-2.8% וב-2.2% בהתאמה. ש.שלמה עוררה באחרונה את חמתם של סוכני הביטוח כשהחליטה לפתוח מיזם משותף עם רמי לוי למכירת פוליסות ביטוח בסניפי הסופרים שלו - בלא סוכנים.בתחום ביטוחי החיים השחיקה בעמלות הסוכנים היתה קטנה יותר והסתכמה בירידה של 0.1% בשיעור העמלות מסך הפרמיות שגבו חברות הביטוח. באופן כללי חברות הביטוח הגדולות שילמו ב-2009 עמלות גדולות יותר לסוכנים מאשר חברות הביטוח הקטנות.דו"ח הממונה מצביע על חולשת בתי ההשקעות במערך ההפצה העיקרי כיום בחיסכון ארוך הטווח - מערך הסוכנים והסוכנויות שמשרת בעיקר את חברות הביטוח. רק 3.9% מהסוכנים שפועלים בתחום הפנסיוני הפיצו את המוצרים של פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל. בבתי השקעות אחרים המצב היה בעייתי אף יותר.תמונה קצת חיובית יותר, אם כי עדיין בעייתית, עולה מנתוני הסוכנויות שהפיצו את מוצרי בתי ההשקעות. רק 15.1% מהסוכנויות הפועלות בישראל הפיצו את המוצרים של פסגות. 13.4% מהסוכנויות הפיצו את מוצרי אקסלנס ו-10.3% הפיצו את מוצרי בית ההשקעות אלטשולר-שחם. הדבר מלמד על החשיבות שיש למערך ההפצה הבנקאי לקידום תחרות אמיתית בשוק החיסכון הפנסיוני.הרגולציה משחקת לידי חברות הביטוח>> הרגולציה של השנים האחרונות בענף החיסכון ארוך הטווח ממשיכה לשחק לידי חברות הביטוח, ששולטות ביותר מ-96% משוק קרנות הפנסיה החדשות. סגירת הקרנות הוותיקות למצטרפים חדשים והסדר פנסיה חובה, המחייב הפרשה לפנסיה לכלל העובדים השכירים במשק, הביאו להגדלת מספר מבוטחי הקרנות החדשות ב-21% ב-2009 - ל-2.2 מיליון מבוטחים.על אף שעובדים יכולים לבחור להפריש את הפנסיה שלהם גם למוצרים אחרים, כמו קופות תגמולים וביטוחי מנהלים, ברירת המחדל שקבע האוצר היא קרן פנסיה מקיפה הכוללת חיסכון פנסיוני לצד כיסויים ביטוחיים למוות ונכות. בתחילת השנה הורחב חוק פנסיה חובה גם לעצמאים - מה שמבשר כי מגמת העלייה במספר המצטרפים לקרנות הפנסיה רק תתחזק.כך, בזמן שהיקף ההפקדות לקופות הגמל ירד ב-14.8% ב-2009, ל-5.3 מיליארד שקל, ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות צמחו ב-18.1% והסתכמו ב-10.9 מיליארד שקל. ההפקדות לביטוחי החיים גדלו ב-2.3% בלבד. הנהנית העיקרית מיישום חוק פנסיה חובה היא חברת הראל שב-2008-2009, השנים שבהן קיים הצו, הוסיפו קרנות הפנסיה שלה 127 אלף מבוטחים. זהו מספר המצטרפים הגדול ביותר בענף - למרות היותה של הראל הגוף הרביעי בגודלו בענף הפנסיה.למרות צו פנסיה חובה שיעור ההפקדות לחיסכון הפנסיוני מהתמ"ג ירד מ-7.4% ב-2008 ל-7.1% ב-2009, בהמשך למגמה שהחלה כבר באמצע העשור. באוצר מסבירים את הירידה בתיקון 3, שביטל את הפטור ממס על חיסכון הוני ל-15 שנה - מה שמקטין באופן עקבי את היקפי הפקדות העצמאים לקופות הגמל.חשיפה גוברת למבטחי משנה>> המשבר שפקד את השווקים בסוף 2008 אילץ את חברות הביטוח לשתף ב-2009 את מבטחי המשנה בנתח גדול יותר מעוגת הפרמיות שהן גבו. ההפסדים בשוק ההון פגעו במצב ההון של החברות וכדי לעמוד בדרישות ההון של המפקח על הביטוח - הן נאלצו להוציא החוצה למבטחי משנה חלק גדול מההתחייבויות שנטלו על עצמן.כך, בעוד שב-2005-2008 היתה יציבות בשיעור הפרמיות שהעבירו חברות הביטוח למבטחי משנה בענף הביטוח הכללי, ב-2009 החברות נאלצו לוותר בממוצע על 8% נוספים מהפרמיות שגבו ונתח מבטחי המשנה מהפרמיות שגבו חברות הביטוח הגיע ל-30.86%. בולטות במיוחד במגמה הזו הן חברות הביטוח הראל, מנורה מבטחים ואיילון, שרשמו גידול של 14%-55% בשיעור הפרמיות שהעבירו למבטחי המשנה.אחד הדברים שבודקים באוצר בהקשר זה הוא רמת החשיפה של חברת ביטוח למבטח משנה בודד. חשיפה גדולה של חברת ביטוח למבטח משנה בודד עלולה לאיים על יציבות חברת הביטוח.חברות הביטוח aig והראל היו החשופות ביותר למבטח משנה בודד ב-2009 - עם שיעור חשיפה מההון העצמי של 65.4% ו-61.4%, בהתאמה. המשמעות של שיעור חשיפה כזה הוא היקף הפגיעה בהון העצמי של חברת הביטוח במקרה שמבטח המשנה הגדול שלה ייקלע למצב של חדלות פירעון. מבטח המשנה שאליו חשופה במיוחד הראל מדורג aa מינוס ומבטח המשנה שאליו חשופה aig מדורג a פלוס. הדילמה היא בין ריכוז החשיפה אצל מבטח משנה בודד עם דירוג גבוה של טריפל a לבין פיזור החשיפה בין שלושה מבטחי משנה בדירוג בינוני של a בלבד. בישראל חברות הביטוח פועלות בעיקר מול מבטחי משנה המדורגים בדירוג a ויותר.משבר האשראי הקטין את התחרות>> המשבר הפיננסי של סוף 2008 והגברת הרגולציה בענף הגמל העצימו את הריכוזיות בענף ועצרו תהליך מתמשך של פיזור והתרחבות, שהחל מאז יישומה של רפורמת בכר ב-2005. פירוק בית ההשקעות פריזמה והעברת קופות הגמל שלו לפסגות, לצד מיזוגים ורכישות אחרים שהיו ב-2009, הגבירו את הריכוזיות בענף הגמל והחזירו אותה לרמה שהיתה סמוך לתחילת רפורמת בכר.מלבד פירוק פריזמה, עסקה נוספת בולטת שהיתה ב-2009 - והעלימה על הדרך שני גופי גמל - היא עסקת המיזוג בין בית ההשקעות מיטב, גאון שוקי הון וישיר בית השקעות.שלושת הגופים הגדולים בענף הגמל - פסגות, כלל ודש-איפקס - החזיקו בסוף 2009 בנתח של 36% מהענף. בדומה לרמת הריכוזיות שאיפיינה את הענף ב-2006. לשם השוואה, ב-2008 החזיקו שלושת הגופים הגדולים בענף רק 31% מהנכסים המנוהלים בו.בענפים המתחרים בגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי החיים, הריכוזיות נותרה ברמה גבוהה במיוחד, בדומה ל-2008. בקרב קרנות הפנסיה החדשות מחזיקים שלושת הגופים הגדולים - מבטחים, מקפת ומיטבית עתודות - ב-82% מנכסי הענף. בביטוחי החיים מחזיקות שלוש החברות הגדולות - מגדל, כלל והפניקס - ב-74% מהענף.הראל וכלל גדלות על חשבון מבטחים>> ב-2009 המשיכה קרן הפנסיה הגדולה בישראל, מבטחים החדשה, לאבד נתח שוק - זו השנה השביעית ברציפות. בעוד שבסוף 2003 היה נתח השוק של מבטחים בענף קרנות הפנסיה 51%, הרי שבסוף 2009 הוא צנח ל-39.2%. שנה קודם החזיקה מבטחים בנתח שוק של 40.7%. הירידה בנתח השוק של מבטחים מתרחשת למרות הצמיחה החדה בנכסי הקרן, שנהנית מצבירה ממוצעת של כ-300 מיליון שקל בחודש.הנהנות העיקריות מהירידה בנתח השוק של מבטחים הן קרן מיטבית עתודות של כלל ביטוח וקרנות הפנסיה שמנהלת הראל. כל אחת מהן הוסיפה ב-2009 נתח שוק של 1%. בסוף 2009 הגיע נתח השוק של מיטבית עתודות ל-16.8% ושל קרנות הפנסיה שמנהלת הראל - ל-11.7%.אחת הסיבות העיקריות להמשך הירידה בנתח השוק של מבטחים היא העברות נטו שליליות של 65 מיליון שקל ב-2009 - הגבוהות בענף. מנגד, קרנות הפנסיה של הראל נהנו מהעברות גבוהות במיוחד של 133 מיליון שקל, ומיטבית עתודות נהנתה מהעברות חיוביות של 18 מיליון שקל. נתח השוק של השחקנים הקטנים בענף הפנסיה - אותן קרנות שמנהלים בתי השקעות - לא השתנה בהשוואה ל-2008, והסתכם יחד בפחות מ-4%.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully