וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ועדת גבאי: צמצום הקצבאות לאברכים - רק בעוד ארבע שנים

צבי זרחיה, מאת צבי זרחיה

19.12.2010 / 7:04

לפי המלצות הוועדה, תקוצר תקופת הזכאות לתשלום ויוגבל מספר מקבלי הקצבה. הממשלה צפויה להצביע היום בעד ההמלצות - המפלגות החרדיות ינצלו את הזמן לפעול לשינויין>> תקופת התשלום של קצבת הבטחת הכנסה לאברכים תקוצר לחמש שנים בלבד, ולראשונה ייקבע מספר הזכאים לקבלת קצבה בלא הגבלת זמן - כך עולה מהמלצות ועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי, שבחנה את הנושא. ההמלצות, הכוללות תוספת של 50 מיליון שקל לקרן הסיוע לסטודנטים נזקקים, יועלו להצבעה היום בממשלה.בנוסף תדון היום הממשלה במתן פטור לחרדים מגיוס לצה"ל בתמורה להנהגת שירות אזרחי שייארך שנה, על פי הצעה שגיבשה ועדה בראשות גבאי (ראו עמוד 6).

בקואליציה מעריכים כי המלצות ועדת גבאי בעניין קצבאות האברכים יאושרו היום בממשלה גם אם ש"ס לא תתמוך בהן בהצבעה; ליהדות התורה אין נציגים בממשלה. נראה כי הממשלה מתכוונת להסתפק בהחלטתה ולא תפנה לחקיקה ראשית בכנסת, כנראה מחשש שהח"כים ינסו להכניס הסתייגויות להצעה או להגדיל את היקף התמיכה בסטודנטים.על פי הערכות בכנסת, המפלגות החרדיות יפעלו לשנות את המלצות ועדת גבאי. ואולם, הן ינקטו צעדים אלה בשנים הקרובות, שכן קצבת הבטחת הכנסה לאברכים תופחת על פי המלצות הוועדה רק בעוד ארבע שנים. כיום משולמת קצבת הבטחת הכנסה ל-11 אלף אברכים - מתוך 70 אלף אברכים - שהם הורים לשלושה ילדים לפחות, והם ונשותיהם אינם משתכרים יחדיו יותר מ-1,200 שקל בחודש."מטרת ההסדר החדש היא לאזן בין שני עקרונות מרכזיים", אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על המלצות הוועדה. "העיקרון הראשון הוא רגישות אנושית. מדובר באוכלוסייה ענייה מאוד, של אלפי משפחות עם ילדים קטנים, ואי אפשר לפגוע בבת אחת ברמת ההכנסה שלה. העיקרון השני, שעליו אני עומד בכל תוקף, הוא שאסור להנציח את העוני. אסור לנו לעודד את המשך המצב הקיים. ההסדר החדש יתמרץ את אוכלוסיית האברכים לצאת לעבודה ולשפר את מצבה הכלכלי וגם יגלה רגישות כלפי אלפי משפחות עניות. פתרון הבעיה יהיה הדרגתי".שר החינוך, גדעון סער, הודיע כי יצביע נגד ההצעה בעניין הבטחת הכנסה לאברכים. בכנסת נמתחה ביקורת הן על ההצעה לתשלום קצבת הבטחת הכנסה לאברכים והן על ההצעה למתן פטור מגיוס לחרדים. מקורות בכנסת טענו כי בשתי ההצעות מבקש נתניהו לבוא לקראת החרדים. שכן, 80%-90% מהאברכים ימשיכו לקבל את הקצבה לכל חייהם למרות ההמלצות המוצעות, והתקציב לקצבאות האברכים יגדל ב-110 מיליון שקל ל-127 מיליון שקל בשנה. אשר למתן הפטור מגיוס לצה"ל, נטען כי מדובר בעצם בהסדר המאפשר לחרדים לקבל פטור מצה"ל בגיל צעיר בתמורה לשירות אזרחי של שנה.בעקבות בג"ץהוועדה להסדרת תשלום קצבאות הבטחת הכנסה לאברכים הוקמה לאחר שבג"ץ קבע ביוני 2010 כי על הממשלה להפסיק לשלם קצבאות הבטחת הכנסה לאברכים מכוח חוק התקציב החל בינואר 2011. "ההסדר אינו עולה בקנה אחד עם סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, מכיוון שהוא פוגע בזכות לשוויון בתמיכות התקציביות שמעניקה המדינה ליתר אוכלוסיות הלומדים בישראל המוחרגות מחוק הבטחת הכנסה", נכתב בהחלטתו.בג"ץ הקציב לממשלה להסדיר בחקיקה עד סוף דצמבר 2010 את המשך תשלום הקצבאות לאברכים. הממשלה החליטה להקים את הוועדה לנוכח איומיהן של ש"ס ויהדות התורה לפרוש מהקואליציה אם תשלום קצבת הבטחת הכנסה לאברכים ייפסק בינואר 2011, כפי שקבע בג"ץ.בוועדה כיהנו המנכ"ל גבאי; פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה וחברה; סגן הממונה על התקציבים, משה בר-סימן טוב; המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אורית קורן; סמנכ"ל משרד החינוך, מנחם כהן; עמיחי כץ ממשרד התמ"ת; ואורנה ורקוביצקי מהביטוח הלאומי. נציגי משרד החינוך בוועדה התנגדו להמלצות, בטענה שאינן מרחיקות לכת. נציגי משרד התמ"ת והביטוח הלאומי הגישו הסתייגות.על פי המלצות ועדת גבאי, הקצבאות לאברכים יינתנו לתקופה מוגבלת של חמש שנים. בארבע השנים הראשונות תינתן קצבה מלאה בסך של עד 1,040 שקל. השנה החמישית תהיה שנת השתלבות, שבה תינתן קצבה של 75% מהסכום הראשוני, כלומר 780 שקל בחודש. בשנה החמישית ילמד האברך חצי מזמנו, כלומר, 23 שעות בשבוע, ויוכל לעבוד בחצי משרה בניסיון להשתלב בשוק העבודה. בשנה החמישית הוא יוכל להשתכר עד 2,700 שקל ולהיות בעל רכב.לאחר חמש שנים תשולם הקצבה רק לאברכים שיתמידו בלימודי התורה. מספרם של "הלומדים המתמידים", שיזכו לקצבה מתמשכת, יוגבל וקצבתם תהיה חלקית. היקף התמיכה הממשלתית באברכים אלה יוגבל ל-20 מיליון שקל בשנה. כלומר, רק כ-2,000 אברכים יוכלו להמשיך ללמוד תורה ולקבל קצבת הבטחת הכנסה מעבר לחמש שנים. הממשלה תקבע את גובה הקצבה החלקית לאברכים אלה עד 31 ביוני 2014 ותתחשב בין היתר במספר הזכאים בכל אחת מהתקופות ובמספר התלמידים שהשתלבו בעבודה.ההמלצות לא יחולו על אברך שכיום הוא בן 29 וכבר מקבל את הקצבה. אברך כזה יוכל להמשיך ולקבל את הקצבה ולא ייפגע. אברך שגילו נמוך מ-29 יוכל לקבל את הקצבה מעתה למשך חמש שנים בלבד.סך התקציב הממשלתי למימון החוק יהיה 127 מיליון שקל בשנה. זהו סכום קבוע, כלומר, אם מספר האברכים יגדל - סכום הקצבה לכל אברך יקטן. לעומת זאת, אם מספר האברכים יקטן - הקצבה שלהם לא תוגדל והסכום העודף יוחזר לקופת המדינה.משרד התמ"ת ומשרד האוצר יגבשו תוכנית להגברת השתלבות בתעסוקה של אברכים הזכאים למלגה, לרבות לוחות זמנים לביצועה, בתוך שישה חודשים. משרד החינוך, בתיאום עם משרד האוצר, יתאים בתוך חצי שנה את מנגנוני הפיקוח לתשלום הקצבה.גם הסטודנטים ייהנובמקביל ממליצה הוועדה להגדיל את קרן הסיוע לסטודנטים נזקקים ב-50 מיליון שקל בשנה כבר משנת התקציב 2011 ואילך. הגדלה זו לא תפגע בתקציבי סיוע קיימים לסטודנטים נזקקים. במסגרת זו מציעה ועדת גבאי להגדיל את מספר הסטודנטים הנזקקים שיקבל את רמות הסיוע הגבוהות ביותר ולהרחיב את האפשרות לקבל מלגות אחרות בלי שתישלל הזכאות לקבלת מלגה מקרן הסיוע."יש קושי לקבוע כי קיים אי שוויון מובהק לעיין סכומי הכסף לאברכים נזקקים ביחס לסכומי הכסף המוצעים לסטודנטים", נכבת בדו"ח הוועדה. "מדובר בשתי אוכלוסיות שונות בכל פרמטר אפשרי - בממדים שלהן, בצרכים שלהן, בפוטנציאל ההשתכרות הנוכחי והעתידי שלהן ובמערכי הסיוע הכולל שבאמצעותם הם נתמכים על ידי המדינה. נבדלות זו מקשה על הקביעה כיצד ואם ניתן ליצור מכניזם לשוויון מוחלט בין שתי האוכלוסיות."היקף התמיכה הכולל במלגות בעלות פרמטרים סוציו-אקונומיים לסטודנטים הוא כ-450 מיליון שקל, ואולם היקף התמיכה בסטודנט נזקק שאינו זכאי לתמיכות מהמדינה נמוך מהיקף התמיכה באברך. לפיכך, הציעה הוועדה להגדיל את קרן הסיוע לסטודנטים ב-50 מיליון שקל, כך שיתאפשר לסטודנט נזקק לקבל תמיכה דומה בהיקפה לתמיכה שמקבל אברך נזקק בכפוך למצבו המשפחתי".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully