פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   רשות ני"ע: זהו נתח המשקיעים הקטנים מקידוחי הגז

   רשות ני"ע חושפת כמה נדרש המשקיע הקטן לממן בכל קידוח - ולאיזה שיעור מההכנסות יזכה. המשקיעים הקטנים של גבעות, למשל, יממנו 107.5% מהוצאות הקידוח ויזכו ל-66% מההכנסות

   בערב בו פירסמה וועדת ששינסקי את המלצותיה הסופיות לגבי חלקה של המדינה בהכנסות מגז ונפט, פרסמו גם השותפויות השונות בבורסה, לפי דרישת רשות ני"ע, מסמך מפורט המסביר למשקיעים בדיוק כמה הם אמורים לממן את פעולות החיפושים וההפקה – ומנגד, כמה הם אמורים לקבל. ממעבר על הנתונים, מסתבר כי לעיתים קרובות מדי המשקיעים הקטנים מממנים אחוז גבוה מההוצאות, ומקבלים אחוז קטן הרבה יותר מההכנסות.

   מבנה שותפויות חיפושי הגז והנפט בבורסה הישראלית הינו שונה מזה של חברה רגילה בע"מ. השותפות מורכבת מ"שותף כללי" - חברה המנהלת את החברה וזכאית לאחוז מההכנסות בתור "תמלוגי על", ללא קשר לאחזקותיה בשותפות. כל שאר המשקיעים בשותפות מכונים "שותפים מוגבלים" והם נושאים בעלויות החיפושים וההפקה לפי חלקם היחסי בשותפות.

   בנוסף לשותף הכללי, הזכאי לתגמול על, לעיתים קרובות זוכים גורמים נוספים בנתחים מההכנסות, ללא קשר לכמה הם השקיעו- כך, גיאולוגים, שותפים עסקיים, או חברות מתווכות בעסקאות, זוכות לתמלוגי על, המופרשים מההכנסות עוד לפני הורדת ההוצאות- שחלות על השותף הכללי. בנוסף, לכל קידוח מוגדר "מפעיל", שהינו במקרים רבים השותף הכללי. נוסף לדמי מפעיל, הוא מקבל לעיתים קרובות שכר הנגזר מההוצאות.

   השותפות שבה הפער הגדול ביותר היא גבעות-עולם, המחפשת ותתחיל להפיק נפט מקידוח "מגד 5" שליד ראש העין. המשקיעים הקטנים בגבעות מממנים 107.5% מהוצאות השותפות – אך מנגד זכאים רק ל-66.17% מהכנסות השותפות – כאשר יהיו. הפער העצום נבע מכך שהשותף הכללי בגבעות-עולם משמש גם כמפעיל הקידוח ולכן גובה 7.5% מסך ההוצאות כדמי מפעיל בעבור שירותיו. מנגד, הוא זכאי בחוזה ל-20% מההכנסות- שיעור תמלוגי על גבוה מאוד יחסית, שהמתווספים ל-12.5% שמשלמת השותפות למדינה כתמלוגי-על, טרם המלצות ועדת ששינסקי נכנסות לתוקפן.

   אולי, בגלל זה אמר אמש טוביה לוסקין, גיאולוג השותפות כי "המלצות דו"ח ששינסקי מתייחסות אך ורק לתעשיית הגז ואינן מתייחסות כלל לתעשיית הנפט. אם הן ייושמו על סקטור הנפט, הן יביאו לחיסולו".

   גבעות-עולם הינה אולי הדוגמא הקיצונית ביותר, אך מנתוני השותפויות עולים נתונים מעניינים נוספים. שותפות החיפושים הזדמנות ישראלית עשויה כיום להחזיק ב-10% מההיתר הימי "גל" ומששת רישיונות "פלאג'יק" – תלוי באישור הממונה על הנפט. בינתיים, חושפת השותפותאת הנתונים שלה.

   משקיעי הזדמנות ישראלית יממנו 11.56% מהיתר גל, בו מחזיקה השותפות כולה 10%. זאת, הודות לדמי מפעיל של 7.5% מההוצאות שגובה גם השותף הכללי בהזדמנות ישראלי, למרות שאינו מפעיל הקידוח, שמתווספים ל-7.5% המשולמים למפעילת ההיתר שהינה רציו. בסעיף ההכנסות, מנוכים 3% לגיאולוג השותפות, 3% לרציו, 12.5% למדינה, ו-10% לשותף הכללי של הזדמנות ישראלית. כך שהמשקיעים נותרים עם 7.15% בלבד מההכנסות בהם הם מחזיקים 10%.

   במקרה של רישיונות פלאג'יק, שהזדמנות דורשת כעת ממשקיעיה לאשר להם העברת 2.5 מיליון דולר למימון הקידוח טרם אישור הממונה, ישלמו המשקיעים 10.92% מהוצאות הרישיונות, ומקבלים 7.25% מההכנסות- במקרה ויימצא גז במקום.

   לשם השוואה, המשקיעים הקטנים בקידוח תמר דרך שותפות ישראמקו המחזיקה ב-28.75% מהקידוח ישלמו את אותו החלק בהוצאות הפיתוח של מאגר הגז הטבעי שמול חופי חיפה. עד החזר ההשקעה על ידי השותפות יהיה המשקיעים זכאים ל-23.6% מהכנסות תמר (בניכוי התמלוגים למדינה ותמלוגים של 5% לשותף הכללי ו-1% לישראמקו אינק), ולאחר החזר ההשקעה הם יהנו מ-22.4% מההכנסות.

   משקיע שיבחר את ההשקעה בתמר דרך דלק קידוחים (15.6% מהקידוח), ישלם 15.6% מההוצאות, ויהיה זכאי ל-13.40% מההכנסות טרם החזר ההשקעה ו-12% לאחר ההחזר. זאת, לאחר תשלום של 11.2% למדינה, תמלוג של 3% לשותף כללי טרם החזר ההשקעה ו-13% לאחר ההחזר, ותמלוג נוסף בשיעור של 1.25% לדור כימיקלים.