וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הוראות בנק ישראל בעניין סיכוני אשראי יגדילו את מחיקות הבנקים בגין חובות בעייתיים ב-5%

ואדים סבידרסקי

6.3.2011 / 15:44

ההון העצמי המצטבר של המערכת הבנקאית צפוי לקטון גם הוא ב-5%מתחילת השנה הנוכחית נכנסו לתוקף הוראות של המפקח על הבנקים בנושא למדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי. הוראות אלו מאמצות סטנדרטים למדידה וגילוי של סיכוני אשראי בדו"חות הכספיים של הבנקים במטרה להגביר את היכולת לערוך השוואות בין הבנקים בישראל ולבין בנקים בעולם, לשפר את יכולתם לעקוב ולנהל את סיכוני האשראי ולשפר את הראייה לעתיד בחישוב ההפרשות להפסדי אשראי.על סמך האומדנים לסוף הרבעון השלישי 2010, מציינים בפיקוח מספר מגמות המסתמנות ביחס להשפעת ההוראות החדשות על נתוני המערכת הבנקאית כמכלול. כך, הסכום המצטבר של המחיקות החשבונאיות וההפרשות להפסדי אשראי במערכת הבנקאית בכללותה צפוי לגדול בכ-5% בעקבות יישום ההוראה.כתוצאה מכך, ההון העצמי המצטבר של המערכת הבנקאית בכללותה צפוי לקטון באותו שיעור. כמו כן, ביתרה הכוללת של החובות המסחריים הבעייתיים (שאינם של פרטיים) צפוי קיטון מסויים, כאשר במקביל צפוי גידול במשקל החובות המסחריים בעלי סיווג הבעייתיות הגבוה ביותר המכונים כיתרת החובות הפגומים מסך האשראי המסחרי לציבור בשיעור של עד 200 נקודות בסיס בנתוני כלל המערכת (נכון לסוף רבעון שלישי 2010 עמד יחס זה על כ-3.7%), כל זאת לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות והפרשות פרטניות להפסדי אשראי.עם זאת, מדגישים בבנק ישראל כי למרות ההשלכות של ההוראה על הנתונים הפיננסיים של בנקים ספציפיים, יישום ההוראה לא צפוי להשפיע על מידת העמידה של המערכת הבנקאית בדרישות המפקח על הבנקים, לרבות בדרישות הלימות ההון.השינוי העיקרי שחל עקב אימוץ ההוראות החדשות הוא שינוי סיווג והגדרה של חוב בעייתי. בהוראה הוגדרו שלושה סוגים עיקריים של חובות בעייתיים, היוצרים מדרג של חומרת הבעייתיות בחוב מהחמור לפחות חמור: חוב פגום, נחות וחוב בהשגחה מיוחדת.כמו כן, נקבעה הבחנה בין הפרשה על בסיס פרטני, הנדרשת לכיסוי הפסדי אשראי צפויים בגין חובות שנבדקו על בסיס פרטני וזוהו כפגומים, לבין הפרשה על בסיס קבוצתי, בגין חובות שנבדקו על בסיס פרטני ולא זוהו כפגומים וכן, הפרשה בגין קבוצות גדולות של חובות קטנים והומוגניים, וכן, נקבעו כללים לצורך חישובן.עוד נקבע בהוראות כי יש למחוק חשבונאית כל חוב שנחשב לחוב שאינו בר גבייה ובעל ערך נמוך במידה כזו שהותרתו כנכס אינה מוצדקת. לגבי חובות קטנים המוערכים על בסיס קבוצתי כללי, המחיקה החשבונאית מתבססת בעיקר על תקופת הפיגור שלהם. לא ירשמו הכנסות ריבית אשר טרם נגבו בגין חובות שסווגו כפגומים, וזאת נוכח חוסר הודאות ורמת הסיכון הגבוהה.ההוראות החדשות מרחיבות את הגילוי שניתן בדו"חות לציבור לגבי איכות האשראי וההפרשות להפסדי אשראי, בהתאם למקובל במדינות מובילות בעולם, וכן מרחיבות את הגילוי שניתן לגבי השיטות וההנחות ששימשו בעת מדידת ההפרשות להפסדי אשראי, על רכיביהן השונים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully