וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בקשה לייצוגית נגד פריזמה: שינתה השקעות

הילה רז

10.4.2011 / 13:30

בקשה לייצוגית בסך 1.3 מיליארד שקל נגד פריזמה הוגשה בשל הטענה כי שינתה השקעות כדי להתאים למיזוג עם פסגות. לפי התביעה, השינוי הוביל לאיבוד ממוצע של 17% מחסכונות העמיתים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ- 1.3 מיליארד שקל הוגשה היום נגד חברות פנומנל החזקות ופנומנל החזקות החדשה, לשעבר פריזמה קופות גמל ופריזמה קופות גמל החדשה ונגד דירקטורים בחברות.

לטענת התובעים הייצוגים, לצורך מכירתה של פריזמה לבית ההשקעות פסגות בסוף שנת 2008, שינתה פריזמה את תמהיל תיק ההשקעות שלה באופן קיצוני ואגרסיבי כדי לאפשר את המיזוג בין החברות וגרמה בכך לחוסכים להפסיד חלק ניכר בחסכונותיהם.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב מתארים התובעים כי במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2008, בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר, ביצעה פריזמה הליך שנועד לאפשר מיזוג בינה לבין בית ההשקעות פסגות. במסגרת זאת, נטען, ביצעה פריזמה מכירות מאסיביות ואגרסיביות חסרות תקדים של אג"ח קונצרניות בתקופה קצרה ביותר, והגדילה את החזקתה במזומן ואג"ח ממשלתיות, באופן אשר מאפשר מיזוג קל ומהיר יחסית עם פסגות.

"במהלך תקופה זו, כאשר פעילות בית ההשקעות פריזמה הוצעה למכירה לכל המרבה במחיר וכאשר בוצעה הפעילות הבלתי חוקית שתוארה, סבלו עמיתי קופות הגמל של פריזמה מתשואות שליליות חריגות ביותר, ואיבדו בממוצע, במהלך תקופה קצרצרה זו, כ- 17% מחסכונותיהם", נכתב בתביעה.

שלושה חודשים - למעלה מ-4 מיליארד שקל

בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד עמית מנור, יוקי שמש, שלומי מושקוביץ ויניב סטיס מצויין כי "כל חוסך פנסיוני תמים, שהפקיד את חסכונותיו לניהולה של פריזמה, אשר אינו מכיר את העובדות החמורות שמגוללת הפרשה, עלול לסבור בטעות כי אובדן חסכונותיו נגרם בשל ירידות ערך בשוק או בשל גורמים כלכליים מקובלים ואשר מהווים חלק מהסיכון הכרוך בהשקעה פנסיונית.

"אלא שבמקרה שלפנינו נגרם חלק ניכר מאובדן חסכונותיהם של עמיתי קופות הגמל של פריזמה כתוצאה מפעילות חסרת תום לב, נגועה בניגוד עניינים קיצוני, רשלנית, בלתי סבירה ונטולת כל רסן, שבוצעה, בתקופה הרלוונטית בתיק ההשקעות של עמיתי קופות הגמל של פריזמה ונועדה לאפשר את מכירת פעילות ניהול קופות הגמל לבית השקעות אחר".

במהלך הרבעון האחרון של 2008, לפי נתונים שמציגים התובעים, ירד אחוז ההשקעה באג"ח הקונצרניות סחירות ולא סחירות בתיקי הנכסים של קופות הגמל של פריזמה מ- 42% נכון ל-28 בספטמבר ל- 26% נכון ל-31 בדצמבר 2008 - שינוי שמגלם ירידה של 38% בשווי ההשקעה באג"ח הקונצרניות מתוך כלל הנכסים. באותם שלושה חודשים נחתכה ההחזקה באג"ח הקונצרטיות הסחירות מ- 28% משווי הנכסים של כלל קופות הגמל של פריזמה, ל- 14% בלבד, כלומר: ירידה של 50%.

על פי התביעה, "במהלך שלושה חודשים בלבד נפטרה פריזמה מאג"ח קונצרניות בסך של למעלה מ-4 מיליארד שקל והציפה את השוק המקומי בכמויות עתק בלתי נתפסות של אג"ח קונצרניות. בתקופה זו עלה סך מכירות אג"ח הקונצרניות של פריזמה במאות מיליוני שקלים על סך מכירות אג"ח הקונצרניות שבוצעו על ידי כל הגופים המנהלים קופות גמל בישראל גם יחד, כאשר שווי הנכסים שניהלה פריזמה היווה בתקופה נשוא התובענה רק כ- 10% משווי כל הנכסים שנוהלו בשוק קופות הגמל. והדברים דוברים את עצמם".

פריזמה, קובלים התובעים, הציפה את השוק ומכרה אג"ח קונצרניות בהיקפים לא נתפסים וחסרי תקדים, בסכומים של מיליארדי שקלים חדשים, ובכך הפילה את שערי אג"ח הקונצרניות. "פעולות מזיקות אלו של פריזמה השליכו באופן הרסני לא רק על עמיתי פריזמה שהחזיקו באג"ח הקונצרניות, אלא גם על כלל מחזיקי האג"ח הקונצרניות במדינת ישראל", נטעו בכתב התביעה.

התוצאות המזיקות לא איחרו להגיע

מספר ימים לאחר מכן וכשפסקו המכירות העצומות של אג"ח הקונצרניות, נמכרה פעילות ניהול קופות הגמל של פריזמה לבית ההשקעות פסגות. על פי הודעותיהן של פריזמה ופסגות, עסקת מכירת קופות הגמל והליך העברת ניהול קופות הגמל מפריזמה לפסגות הושלמו ב-6 באפריל 2009.

התובעים מלינים כי "תוצאותיהן המזיקות של מכירות אג"ח הקונצרניות, לא איחרו להגיע והן גרמו, במשך תקופה קצרה בת שלושה חודשים בלבד, לנזקי עתק לעמיתי קופות הגמל של פריזמה, המוערכים בהערכה שמרנית, כעולה מחוות הדעת של פרופ' אברמוב, בסך של כ- 1.3 מיליארד שקל לפחות".

מהנתונים המוצגים בתביעה בסוף חודש ספטמבר 2008 ניהלו החברות המנהלות של פריזמה נכסים של עמיתי קופות הגמל של פריזמה, בהיקף של כ- 24 מיליארד שקל שהוחזקו ב-56 קופות.

בתחילת 2008 התפוצצה הפרשה המכונה "פרשת קופות הגמל של פריזמה", שהסעירה את שוק ההון הישראלי. באותה פרשה התברר כי מנהל השקעות בפריזמה, בן גביזון, ביצע מסחר מסוכן בכספי העמיתים בקופות הגמל - "חרמון", "תבור" ו"עצמון". בעקבות הפעולות של אותו מנהל תיקים, ספגו הקופות תשואות שליליות חריגות ביותר של כ-8% בחודש בודד.

בשל התפוצצות הפרשה, מונה חוקר חיצוני אשר קבע כי התנהלותה של פריזמה הייתה חריגה, בלתי תקינה ונגועה בכשלים רבים. פריזמה נאלצה לפצות את עמיתיה שנפגעו בסך כולל של 106 מיליון שקל.

בעקבות הפרשה, התפטרו מנהל התיקים של פריזמה ומנכ"ל פעילות קופות הגמל של פריזמה, דאז, עזרא עטר שנשאר לכהן כדירקטור בפנומנל. עטר צורף כנתבע בתביעה הייצוגית , לצד חברי דירקטוריון אחרים: פרנסין דאדי, נילי מארק, מאיר וידל, איתי מל, יובל גביש ונועם ברוורמן.

"התכנסות"

במהלך שנת 2008 התבצעו חילופי מנהלים בפריזמה, אך בית ההשקעות התקשה לשמור על היקף נכסיו וסבל מהיקף משיכות עמיתים גבוה ביותר. התובעים מעלים כי בתשעת החודשים שקדמו לעסקת המיזוג עם פסגות בוצעו פדיונות חסרי תקדים על ידי עמיתי קופות הגמל של פריזמה, בסך כולל של כ- 2.26 מיליארד שקל, שהיוו כ- 9% מסך הנכסים הממוצע שנוהלו עבור עמיתי קופות הגמל, כאשר מעל מיליארד שקל מתוכם נפדו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2008.

מטבלאות וחישובים שערך מומחה מטעם התובעים פרופ' דורון אברמוב, מומחה למימון מאוניברסיטת פנסילבניה, ומהחוג למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, עמיתי קופות הגמל של פריזמה הפסידו בממוצע במהלך התקופה כמעט פי שניין מההפסד הממוצע של יתר עמיתי קופות הגמל בשוק.

פרופ' אברמוב מצביע על כך שהשינוי בשיעור ההשקעה של קופות הגמל של פריזמה במרכיב אג"ח הקונצרניות הסחירות היה חריג ביותר בשוק קופות הגמל בתקופה נשוא התובענה, וכי ההסתברות, שבהתקיים התנהלות סבירה, תחול הקטנה בשיעור ההשקעה במרכיב אג"ח הקונצרניות הסחירות של פריזמה, בשיעור שהוא פי 3 סטיות תקן מההקטנה הממוצעת בשוק - הינה אפסית.

אברמוב מפרט בחוות דעתו כי מתוך מכירות אג"ח הקונצרניות בסך של 4.283 מיליארד שקל, שבוצעו על ידי החברות המנהלות בתקופה הרלוונטית לתביעה בוצעו מכירות עודפות של אג"ח בסך של כ- 3.278 מיליארד שקל מאחוריהן לא עומד כל טעם כלכלי, כגון פדיונות עמיתים, ירידות ערך של אג"ח הקונצרניות וכו'.

פרופ' אברמוב בחן שתי השערות חלופיות בנוגע למכירת האג"ח הקונצרניות. הראשונה: השערה לפיה המכירה נועדה להגדיל את רכיב המזומן ואג"ח בתיק ההשקעות של קופות הגמל ובכך להכשירו למכירה לבית השקעות גדול אחר, כגון פסגות. ההשערה השנייה: המכירה נועדה להתאים את הרכב תיק ההשקעות של פריזמה להרכב תיק ההשקעות של פסגות ברכיב המזומן ואג"ח הממשלתיות כדי לאפשר את תהליך המיזוג של הקופות המנוהלות ע"י פריזמה אל תוך פסגות; תהליך המכונה "התכנסות" או "convergence".

מחוות דעתו עולה כי אג"ח ממשלתיות ומזומן הם הנכסים הסחירים והנזילים ביותר בתיק ההשקעות, והם מאפשרים לבצע התאמות מהירות בנכסי הקופות מבלי שהפעולה תהיה כרוכה בעלויות עסקה גבוהות. "תמהיל גבוה של מזומן ואג"ח ממשלתיות, מאפשר מיזוג יחסית קל ומהיר עם כל גוף מנהל, לרבות פסגות. מאליו, ברור כי כל גוף מנהל הרוכש תיק השקעות מעוניין לרכוש מזומנים ונכסים הקרובים בנזילותם למזומנים כדי שיוכל לנהל לאחר הרכישה של תיק ההשקעות את תיק ההשקעות כראות עיניו" הוא כותב.

בתביעה הסבירו עורכי הדין כי "במהלך 3 החודשים בהן בוצעו מכירות מאסיביות של אג"ח הקונצרניות, אותן לא ניתן להסביר מטעמים כלכליים סבירים, עמלו קשה בפריזמה בהגדלת ההחזקות במזומן ובאג"ח ממשלתיות תוך הצפת השוק באג"ח קונצרניות. זאת כדי להכין את תיק ההשקעות המנוהל למכירה, כאשר בתום התקופה נשוא התובענה הושלמה ההתכנסות לתמהיל ההשקעה של קופות הגמל של פסגות, באופן מלא".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully