וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

רשות ההגבלים שוקלת: דלק ונובל אנרג'י - מונופול

חיים ביאור

25.5.2011 / 8:36

על מנת לפתור את בעיית הריכוזיות בשוק הגז שוקלת רשות ההגבלים העיסקיים להכריז על דלק ונובל אנרג'י כמונופול ולחלק את הגז במאגר תמר ביניהן ולאסור על מכירה משותפת של הגז

ממשלת ישראל מאבדת את סבלנותה לנוכח כשל השוק בענף הגז הטבעי, והתעקשות שותפות מאגר הגז תמר לייקר את הגז שימכרו.

ל-TheMarker נודע כי רשות ההגבלים העסקיים שוקלת להכריז על חברות דלק ונובל אנרג'י כמונופול ולאסור עליהן מכירה משותפת של הגז הטבעי במאגרי תמר ולווייתן. לפי המתווה הנבחן בימים אלה, יחויבו השותפות במאגרי הגז במכירה נפרדת של הגז, כל אחת בהתאם לשיעור אחזקתה היחסי בזכויות שבמאגר.

כך למשל, הגז שבמאגר תמר יחולק וירטואלית בין נובל אנרג'י (36%), דלק (31.25%), ישראמקו (28.75%) ו אלון גז (4%), כאשר כל אחת מהן תורשה לנהל משא ומתן למכירת חלקה היחסי בלבד בגז שבמאגר (247 מיליארד מ"ק).

תכלית המהלך היא לפתור את בעיית הריכוזיות שבה נגוע שוק הגז הטבעי, לאור הפיכתה האפשרית של שותפות תמר לספק הגז היחיד במשק ולאור העובדה שנובל ודלק מחזיקות למעשה בכלל עתודות הגז הטבעי של ישראל. איסור על מכירה משותפת יבטיח לצרכני הגז תחרות בין ספקים, וכן את מכירת הגז מהמאגר לכלל הצרכנים ללא תנאים מפלים. אגב, אישור כזה (היתר לפעול במשותף) ניתן בעבר לדלק ולנובל לאחר תגלית ים-תטיס.

בתוך כך, בפגישה שקיים שלשום מנכ"ל משרד התשתיות, שאול צמח, עם נציגי קבוצת נובל אנרג'י ודלק - השותפות במאגרי הגז תמר, לווייתן וים-תטיס - הבהיר להן צמח כי "לאור הדינמיקה שמתפתחת בשוק הגז הטבעי ומחיריו, תיאלץ הממשלה להתערב כדי שלא תתקבע בשוק רמת מחירים בלתי סבירה".

הנהלת חברת החשמל קיימה שלשום פגישה נוספת עם נציגי שותפות תמר בניסיון להגיע להסכמות סביב חוזה מכירת הגז מהמאגר. כפי שנחשף ב-TheMarker המשא ומתן בין הצדדים הגיע למבוי סתום, בעקבות סירוב חברת החשמל להיעתר לדרישת שותפות תמר להעלות את מחיר הגז שיסופק לה ב-40%.

בחברת החשמל סבורים כי שותפות תמר מנצלת את כשל השוק שנוצר בעקבות היעדרות הגז המצרי כדי לפתוח את החוזים עמה, ולהכתיב מחיר גז שרירותי לכאורה. משום כך, פנתה לממשלה בבקשה שתתערב במשא ומתן מול השותפות. הפגישה שקיימו שלשום הצדדים הסתיימה אף היא ללא תוצאות, כאשר הפערים בין הצדדים מוגדרים על ידי מקורבים כ"בלתי ניתנים לגישור".

המשמעות: תוספת של 10% לתעריף החשמל

מדובר בחוזה למכירה שנתית של 2.7 BCM גז למשך 15 שנה בהיקף כולל של 9.5 מיליארד דולר, שסוכם עקרונית בדצמבר 2009 לפי מחיר גז של 4.5-5 דולרים למיליון BTU. ואולם לאחר חצי שנה שבה הקפיאה השותפות את המשא ומתן, דרשה זו לפני חודשיים מחברת החשמל להעלות את מחיר הגז לטווח של 6-6.5 דולרים למיליון BTU. זאת, אף שמדובר בחוזה גדול וארוך טווח שאמור ליהנות מיתרון לגודל, לעומת החוזה שעליו סיכמה ים-תטיס עם חברת החשמל ב-2009 לרכישת 5 BCM גז טבעי לחמש שנים - בעלות גז של 5.6 דולרים למיליון BTU בלבד.

המשמעות המיידית של דרישה זו היא לפיכך ייקור הרכש ב-3-4 מיליארד דולר. ואולם חברת החשמל הציעה לשותפות תמר להכפיל את רכש הגז לכמות שנתית של 4.94 BCM בשנה, כך שהשלכת הייקור עשויה להיות כפולה. בנוסף, תעריף חברת החשמל משמש בנצ'מרק גם ליתר החוזים שעליהם תחתום תמר מול יצרני החשמל הפרטי המתחרים בחברת החשמל (ראו מסגרת).

הגידול הצפוי בצריכת הגז של תחנות הכוח יגדיל את שיעור הגז בסל הדלקים של חברת החשמל מ-40% כיום לכ-70% בסוף העשור. משום כך, הסכמה להעלאת מחיר הגז תגרור העלאה דרמטית בתקציב סל הדלקים במשק, שעשויה לבוא לידי ביטוי בהעלאת תעריף החשמל לציבור בשיעור של 5%-10%.

שר התשתיות, עוזי לנדאו, אמר אתמול כי "לאור ההתפתחויות במשק הגז בתקופה האחרונה, אנו פועלים במטרה להכריז על הגז הטבעי כמוצר בר פיקוח. משק האנרגיה הישראלי יעבוד במחירים סבירים, באופן שישמור על כיסו של הצרכן". משמעות המהלך, שטרם הוחלט על יישומו, היא הכרזה ראשונית על הגז הטבעי כמוצר במחסור, ולאחר מכן חתימה על צו פיקוח על ידי שרי התשתיות והאוצר.

פי חוק הפיקוח על המחירים, תקבל המדינה לידיה את פרטי עסקות הגז, ובמידת הצורך תקבע מחיר מפוקח שמובא לדיון בוועדת המחירים הבין-משרדית.

מחזיקים בכלל עתודות הגז של ישראל

מזה כמה שבועות דנים משרד האוצר והרשות להגבלים עסקיים באפשרות להכריז על קבוצת נובל ודלק מונופול. מהלך זה צבר תאוצה נוכח ההפסקות התכופות בהזרמת הגז ממצרים ואי-היציבות הפוליטית במצרים, שהותירו למעשה במשק ספק גז טבעי אחד.

מציאות חדשה זו הביאה כמה צרכני גז גדולים במשק להזהיר בחודשים האחרונים מפני היווצרות מונופול גז שיביא להעלאת רף מחירי הגז במשק. בשבועיים האחרונים חתמה שותפות ים-תטיס של נובל ודלק על חוזי אספקת גז מול נייר חדרה ומול בזן במחירים גבוהים שנעו סביב 8 דולר למיליון BTU - אם כי מדובר בחוזים קצובים לשנתיים שנועדו להחליף עסקות SPOT (נקודתיות) יקרות יותר, עד שתתבהר מפת ספקי הגז למשק ב-2013.

ואולם גם חזרת הגז המצרי לאספקה סדירה אינה מבטיחה תחרות, בין היתר בשל החשש במערכת הבנקאות ממימון פרויקטים התלויים באספקת הגז ממצרים. בנוסף, ספקית הגז המצרית EMG קרובה ממילא למיצוי מכסת הגז המצרי המשוריינת לישראל, לאחר שסיכמה על מכירת 5 BCM גז טבעי לשנה מתוך נפח שנתי של 7 BCM המשוריין לישראל.

בה בעת, שוק הגז בישראל מתאפיין בריכוזיות גבוהה ביותר, שהיא תוצר של חלוקת רישיונות חיפוש וקידוח באופן לא מבוקר ולא תחרותי בידי משרד התשתיות מזה כעשור. כתוצאה מכך, השותפות האסטרטגית שהתגבשה בין קבוצת דלק של יצחק תשובה לבין חברת נובל אנרג'י האמריקאית, מחזיקה כיום בכלל עתודות הגז הטבעי של ישראל, לרבות במאגרי מארי B ונועה (100%), תמר ודלית (67%) ולווייתן (85%).

מעבר להשלכות הרוחביות של ריכוז מוצר חיוני כמו גז טבעי בידי גוף מונופוליסטי, הרי שמציאות זו עלולה למנוע תחרות מצד מאגרי גז מתחרים שיחשפו בעתיד. זאת, בשל היתרון לגודל של מאגרים כמו לווייתן ותמר, אך בעיקר בשל היתרון שבראשוניות הנחת תשתית הולכת הגז מהים לחוף.

מאגרי גז טבעי שייחשפו בעתיד יידרשו לעשות שימוש בצנרת הולכת הגז התת-ימית שכבר תניח נובל אנרג'י ממאגרי תמר או לווייתן אל החוף, אם ירצו להתמודד מולה על שיווק הגז ללקוחות בשוק המקומי. בנוסף, יידרשו לעשות שימוש במאגרי מארי B המתרוקנים שמול אשקלון לשם אחסון אסטרטגי והגברת הגמישות התפעולית בהזרמה ללקוחות.

כך למשל, בהסכם העקרונות שעליו חתמה חברת החשמל עם שותפות תמר, נאלצה חברת החשמל לסכם במקביל עם ספקית הגז ים-תטיס על מסמך כוונות לרכישת גז ושירותי אחסון לגז משדה הגז המתרוקן של הספקית מול חופי אשקלון (מארי B). זאת, לצרכיה התפעוליים המחייבים גמישות בהזרמת הגז. מכאן, עשויים גם מאגרים מתחרים לספק שירות חיוני זה ללקוחותיהם, אך במקביל להידרש בתשלום דמי שימוש לדלק ולנובל אנרג'י באופן המייצר תלות המסכנת את פיתוח התחרות.

כפי שפורסם לפני חודשיים ב-TheMarker, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לבחון את הדרכים להגברת התחרות בענף הגז, לצד טיפול בהגדלת הביקושים בו. מדובר בהקמת צוותי עבודה ייעודיים ובין-משרדיים שיעסקו בהיבטי המקרו של גיבוש הענף, לרבות גיוון מספר ספקי הגז למשק והתערבות ממשלתית באכיפת התחרות החופשית בו.

בין היתר, דובר בחיוב דלק ונובל בהענקת גישה חופשית (open access) לשימוש במתקניהן תוך הטלת פיקוח על גובה דמי השימוש שייגבו.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully