וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

המדינה אסרה על חברת החשמל להסכים לייקור הגז

אבי בר אלי

9.6.2011 / 8:26

מליאת רשות החשמל החליטה ערב החג כי לא תכיר בעלות גז גבוהה מזו הנהוגה היום במשק. בחברת החשמל סברו כי שותפות תמר מנצלת את כשל השוק שנוצר בעקבות משבר הגז המצרי, כדי להכתיב מחיר גז שרירותי

שבועיים לאחר פיצוץ המשא ומתן בין חברת החשמל לבין שותפות תמר - שהופסק בעקבות דרישות השותפות לייקר את מחיר הגז בכ-40% - מתערבת הממשלה לראשונה בתמחור הגז הטבעי במשק. מליאת רשות החשמל החליטה ערב החג כי לא תכיר לחברת החשמל בעלות גז גבוהה מזו הנהוגה כיום במשק.

משמעות ההחלטה היא שתעריף החשמל לציבור לא יועלה אם חברת החשמל תסכם עם שותפות תמר על מחיר גז גבוה ביחס לזה שנקבע במשא ומתן בין הצדדים לפני שנה וחצי - ואם תעשה כן, היא תידרש לספוג את העלויות העודפות במאזנה. כך, "סונדלה" למעשה חברת החשמל משום שלא תוכל להיענות לדרישת שותפות תמר לייקר את מחיר הגז שתמכור לה. לפיכך, הובהר לשותפות תמר כי ייקור מחיר הגז לא יתאפשר גם לגבי יתר צרכני הגז בענף ייצור החשמל הפרטי, הנשענים על סבסוד ממשלתי קבוע.

במקביל, החליטה רשות החשמל להעמיק את ההגבלות על פעילות קבוצת דלק בשוק החשמל הפרטי. זאת, תוך הגבלת היקף ייצור החשמל בתחנות הכוח שתפעיל דלק - ובנתח השוק שתורשה לתפוס.

"מיעוט ספקי הגז - לא צריך להשפיע על מחירו"

החלטת הרשות באשר לתמחור הגז במשק מתייחסת למחיר הגז הנורמטיווי שקבעה ברגולציה לייצור חשמל פרטי ב-2008 - אז מחיר הגז היה 4 דולרים למיליון BTU. ואולם כאמור, המחיר יעודכן בהתאם למחיר הגז שעליו סיכמו חברת החשמל ושותפות תמר במסמך העקרונות שעליו חתמו בדצמבר 2009 - שהיה 4.5-5 דולרים למיליון BTU. ואולם התערבות הרשות נדרשה לאחר ששותפות תמר העלתה במפתיע לפני כחצי שנה את מחיר הגז שדרשה מחברת החשמל בכ-35%-40% לטווח של 6-6.5 דולרים למיליון BTU.

"שינויים הנגזרים משינוי מספר ספקי הגז למשק הישראלי אינם צריכים להשפיע על עלויות הגז הטבעי ביחס לעסקות ארוכות טווח או הסכמי עקרונות, שנחתמו בין ספקי גז ליצרני חשמל", כתבה הרשות בדברי ההסבר להחלטתה. "כפועל יוצא מכך, שינויים אלה אינם צריכים להיות בעלי השפעה על מחירי החשמל במשק הישראלי. הרשות, בבואה להכיר בעלויות המוכרות להסכמי הגז, תפעל בהתאם לעקרונות אלה".

כפי שנחשף ב-TheMarker, בחברת החשמל סברו כי שותפות תמר מנצלת את כשל השוק שנוצר בעקבות מיצויה הקרב של מכסת הגז המצרי (והיעדרותו בפועל), כדי לפתוח את החוזים עמה, ולהכתיב מחיר גז שרירותי לכאורה.

משום שמדובר היה בחוזה אספקת 2.7 מיליארד מ"ק גז ל-15 שנה בהיקף של 9.5 מיליארד דולר, הרי שהמשמעות המיידית של דרישה זו היא ייקור העסקה ב-3-4 מיליארד דולר. ואולם, חברת החשמל הציעה לשותפות תמר להכפיל את רכש הגז, כך שהשלכת הייקור עשויה להיות כפולה. בנוסף, מחיר חברת החשמל משמש בנצ'מארק גם ליתר החוזים שעליהם תחתום תמר מול יצרני החשמל הפרטי המתחרים בחברת החשמל.

"תלות בתמר - בעיה לתחרות בחשמל"

הסכמה לייקור מחיר הגז עשויה לפיכך לגרור העלאה דרמטית בעלות סל הדלקים במשק, שעשויה לבוא לידי ביטוי בייקור תעריף החשמל לציבור בשיעור של עד 10%. משום כך, פנתה חברת החשמל לממשלה בבקשה שתתערב במשא ומתן מול השותפות. פנייה זו גררה הודעה מצד שר התשתיות, עוזי לנדאו, שלפיה בכוונתו להכריז על הגז הטבעי כמוצר בר-פיקוח, במטרה לפקח על תמחורו. במקביל, בוחנים משרד האוצר והממונה על ההגבלים העסקיים את האפשרות לבטל את הפטור מהכרזה על הסדר כובל שבו זכו שותפות תמר לפני כשש שנים - ובזכותו התאפשר להן למכור את הגז מן המאגר יחדיו.

בתוך כך, הטילה מליאת רשות החשמל בישיבתה השבוע כמה מגבלות על פעילות קבוצת דלק בשוק החשמל הפרטי. כפי שנחשף בשבוע שעבר ב-TheMarker, הביעה הרשות חשש מפני פגיעה בתחרות בין יזמי החשמל הפרטי משום אחזקתה הצולבת של דלק בשני הענפים השלובים זה בזה של הגז הטבעי והחשמל.

מדובר בחשש שלפיו ספקיות הגז הטבעי למשק - ים תטיס ותמר, שבהן שותפה דלק בשיעור של 53% ו-31.25% (בהתאמה) - מנצלות את מעמדן המונופוליסטי לכאורה בשוק הגז כדי לתמחר ביתר את הגז שהן מספקות לצרכנים.

"כניסת בעלי עניין בספקי גז טבעי לפעילות רחבה בתחום ייצור חשמל פרטי בנסיבות הקיימות עלולה לגרום לפגיעה קשה בתחרות ובכלל זה, לאור הפוטנציאל להעלאת מחירי גז, לכלל המשק מחד, ומתן עדיפות לבעלי הרישיונות בהם ספקי גז הם בעלי עניין מאידך", כתבה הרשות בהחלטתה.

"לאור זאת, נכון להיום, הרשות מאפשרת כניסה מוגבלת של בעלי עניין בספקי גז טבעי למשק החשמל, תוך קביעת מגבלות שיבטיחו שמירה על תחרות הוגנת, אי-אפליה וטובת הצרכנים בטווח הבינוני והרחוק", הוסיפה.

"עיצומו של תהליך כניסת יצרני חשמל פרטיים"

מרכיב הגז הטבעי בעלות ייצור חשמל בתחנת כוח נע כיום בין 60% ל-70% מעלות החשמל המיוצר. ברשות החשמל טענו בעבר כי אחזקה צולבת של ספק גז בתחנת כוח תעניק לתחנה יתרון משמעותי הן בעלות הפרויקט ובתמחור החשמל המיוצר, הן בגמישות אספקת החשמל ובתנאים שיוצעו ללקוחות הקצה - ובעיקר, תקל משמעותית על הליכי גיוס האשראי לפרויקט, משום הפחתת רכיב הסיכון בו.

משום כך, הקפיאה הרשות בשבועיים האחרונים את הענקת רישיון ייצור החשמל לתחנת הכוח המתוכננת של החברה הבת דלק תשתיות ברמת גבריאל (מפעל נילית). זאת, עד שבשיתוף משרדי האוצר והתשתיות תחליט הרשות לקבוע מנגנונים לאכיפת התחרות בענף החשמל הפרטי - תוך מניעת סבסוד צולב בין יזמית תחנות כוח לספק גז הקשור בה.

"שוק החשמל בישראל נמצא בעיצומו של תהליך כניסת יצרני חשמל פרטיים ויצירת תנאים בסיסיים לפתיחת תחרות", כותבת הרשות בהחלטתה. "אחד החסמים הבולטים המעכב יזמים בתהליכים הנדרשים להקמת תחנות כוח פרטיות הוא היעדר יכולת חתימה על חוזי גז בשלב זה בשל האי-ודאות במשק הגז בכל הקשור להתנהלות מול ספק הגז המצרי ומול ספקי גז למשק הישראלי. בנוסף, חשוב להדגיש כי כעת, לאור הבעיות באספקת הגז המצרי ולאור השינויים הפוליטיים במצריים, צפוי השוק הישראלי להיות תלוי בעיקר בספק גז אחד בלבד, שותפי מאגר הגז תמר. תלות זו מהווה בעיה מהותית בהתפתחות שוק תחרותי במשק החשמל", הוסיפה.

ההחלטה הראשונה שקיבלה הרשות תגביל את הנתח שתוכל דלק להחזיק בשוק הקוגנרציה (ייצור משולב של חשמל וקיטור) ל-50% בלבד מכושר ייצור החשמל במתקנים הפועלים בישראל. החלטה זו תחול על כל בעל עניין בספק גז למשק (כלומר, בעל אחזקה של יותר מ-5% בזכויות רישיון הפקה). סך המגה-וואטים שייצרו מתקנים אלה בטווח הזמן הקרוב הוערך בידי רשות החשמל ב-520 מגה-ואט. משום שדלק תשתיות כבר מפעילה תחנת כוח בקוגנרציה באשקלון (87 מגה-ואט) וקיבלה שני רישיונות נוספים להקמת תחנות כוח דומות בהיקף כולל של 195 מגה-ואט (באלון תבור עבור תנובה, וסמוך למתקן ההתפלה הנבנה בשורק) - לא תוכל למעשה דלק לקבל רישיון נוסף.

כמו כן, החליטה רשות החשמל כי במתקן קוגנרציה, תהיה דלק חייבת למכור יותר ממחצית החשמל המיוצר לצרכנים במתחם התעשייתי הרצוף שבו ממוקמת התחנה. כלומר, לפחות 30 מגה-ואט מתחנת הכוח המתוכננת של דלק בנילית (בסך כולל של 60 מגה-ואט) תהיה מחוייבת להירכש בידי מפעל נילית. כך גם בעתיד, תוגבל עיקר מכירת החשמל של תחנות דלק תשתיות ללקוחות עבורם הוקמה התחנה.

"מכירת החלק הארי של החשמל בשטח גיאוגרפי מצומצם תואם באופן מלא את היעדים של מתקני קוגנרציה", נכתב בהחלטת הרשות. "היא תמנע הקמת מתקנים שמרבית החשמל שלהם יימכר מחוץ לאתר הצרכן - כך שבפועל, יפעל בעל המתקן כיצרן חשמל פרטי קונבנציונלי לכל דבר ועניין".

מגבלה שלישית עליה הכריזה הרשות היא שדלק לא תוכל לקבל רישיון ייצור חשמל לתחנת קוגנרציה בהספק הגבוה מ-100 מגה-ואט - לאחר שכבר קיבלה רישיון שכזה עבור תחנת הכוח שתוקם סמוך למתקן ההתפלה בשורק (140 מגה-ואט). ברשות נימקו החלטה זו בכך שצורכי הקיטור של מרבית הצרכנים בישראל אינם דורשים תחנות בהיקף ייצור חשמל גבוה מ-100 מגה-ואט. בעקבות שתי המגבלות האחרונות, נגוזו תקוות דלק לקבל רישיון קוגנרציה עבור תחנת הכוח שהיא מתעתדת להקים בקרית גת (240 מגה-ואט).

באשר לשאלת הנתח שיאושר לדלק להחזיק בענף תחנות הכוח הקונבנציונליות - זו ממתינה כבר יותר משנה להכרעת שר התשתיות, הממונה על ההגבלים ורשות החשמל. בחוות דעת שכתבה רשות החשמל בשנה שעברה, נכתב כי יש לאסור לחלוטין אחזקה צולבת בין ספק גז לבין תחנת כוח בגז. זאת, כאשר דלק מקדמת במקביל רישיונות ייצור בהיקף כולל של 360 מגה-ואט בתחנות אלה (בקרית גת ובאשדוד).

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully