מסתמן: נהגים פרטיים ישלמו רק 15 אגורות יותר מנהגי ליסינג עבור דלק

לפי הצעת משרד התשתיות, החל ב-2013 מחיר הבנזין המרבי בתחנות ייגזר מממוצע ההנחות שתעניק כל חברת דלק. כך הממשלה מקווה לאפשר גם לנהגים פרטיים להנות מפירות התחרות בין חברות הדלק

אבי בר-אלי
17/08/2011

מחיר הבנזין שבו יחויב לקוח פרטי בתחנות הדלק לא יהיה גבוה מהמחיר המוזל שמשלם חבר במועדוני לקוחות או נהג ליסינג ביותר מ-15 אגורות לליטר - כך קבע משרד התשתיות, בטיוטת הרפורמה במרווח השיווק שהפיץ לחברות הדלק הקמעוניות.

לפי הטיוטה, בכל שנה יחושב המחיר הממוצע של הדלק המוזל שמכרה כל חברת דלק במהלך השנה החולפת. על המחיר הממוצע יתווספו 15 אגורות - וממחיר זה ייגזר התמחור המקסימלי שיותר לכל חברה לגבות מלקוח שאינו נמנה על ציי הרכב המוסדי. באופן זה, מקווה הממשלה לאפשר גם לנהגים הפרטיים ליהנות מפירות התחרות בין חברות הדלק בחוזים מול ארגוני הלקוחות.

מדובר בפתרון לעיוות הגובר בשנים האחרונות, שבמסגרתו מסבסד למעשה הנהג הפרטי את התחרות העזה בין חברות הדלק על החוזים מול מועדוני הצרכנות, או את מחיר הדלק המוזל שמציעות החברות במכרזי ציי הרכב המוסדיים. במציאות כזו, נדרש הלקוח המזדמן לשלם עבור הבנזין את המחיר המלא לצרכן - בעוד שהלקוחות המאוגדים נהנים מהנחות שנעות בין 10-40 אגורות לליטר בנזין.

טוב לדעת (מקודם)

הלחצן הזה יכול להציל את חייך במקרה חירום רפואי

מוגש מטעם שחל
הלקוח המזדמן לשלם עבור הבנזין את המחיר המלא לצרכן - בעוד שהלקוחות המאוגדים נהנים מהנחות שנעות בין 10-40 אגורות לליטר בנזין(צילום: AP, Vahid Salemi)

מרווח השיווק הוצמד לאירופה - וזינק

שיעור הלקוחות המוסדיים מבין לקוחות חברות הדלק הקמעונאיות גדל בשנים האחרונות בהתמדה. היקף המכירות של הדלק המוזל מגיע כיום לכ-40% ממכירות חברות הדלק. "מכיוון שלגבי ציי הרכב מתקיימת תחרות מחירים, לפי שיטה זו נכון יהיה לאמץ את המחיר המתקבל במציאות תחרותית - כמחיר הייחוס למחיר המרבי בתחנה ללקוח הפרטי, בתוספת מרווח מסוים", נכתב בטיוטה שהועברה לשימוע.

לפי המודל המוצע, החל מ-2011, כל חברה תגיש בכל שנה דו"ח מפורט של המחירים והכמויות של מכירותיה לציי הרכב. ועדת המחירים הבינמשרדית תכונס ב-2013 לבחון את הממצאים, ולהציע שיטה הכוללת מנגנון עדכון למחירי הדלק בהתאם לממצאים אלה. בכל מקרה, ההסדר החדש לא יחול לפני מארס 2013, כדי לאפשר לחברות הדלק להיערך להוראה.

ואולם, משמעות מהלך שכזה היא שינוי מנגנון הפיקוח על מחיר הדלק הקמעוני. בענף הדלק הביעו ספק באשר להיתכנות המהלך, ולאופן יישומו של המנגנון המוצע. כמו כן, נטען כי הפעלת המנגנון תביא לצמצום ההנחות המוענקות כיום לחברי המועדונים, ולפגיעה בחוזים שעליהם חתמו כבר חברות הדלק מול הלקוחות המוסדיים, ובהם גם מול צי הרכב הממשלתי.

משרדי התשתיות והאוצר יחלו היום בהליך השימוע מול חברות הדלק, באשר למנגנון מרווח השיווק החדש. זאת, במטרה להגיע להחלטה על הפחתת המרווח עד סוף החודש. כפי שפורסם, החליט מנהל הדלק במשרד התשתיות להפחית את מרווח השיווק הנגבה עבור כל ליטר בנזין בתדלוק עצמי מ-70.6 ל-56.6 אגורות.

בנוסף, הוחלט להפחית את ההכרה בהוצאות אחזקת הדלק (דלף, ביטוח ואחסון מלאי תפעולי) מ-5.7 אגורות לליטר ל-1.2 אגורות בלבד. בכך, יפחת מרווח השיווק הכולל של החברות ב-18.5 אגורות לליטר - שבתוספת מע"מ יסתכמו לכדי הוזלה של 21.5 אגורות במחיר ליטר בנזין לצרכן.

באשר למחיר הבנזין בשירות מלא, הרי שכאן תסתכם ההוזלה בשיעור נמוך יחסית. זאת, מאחר שלדעת משרד התשתיות אמורה עמלת השיווק בידי מתדלק לזנק בשיעור של כ-53% ולעלות מ-13 אגורות לליטר לכ-20 אגורות. בשקלול עלייה זו בעמלת השיווק שיגבו חברות הדלק, תסתכם ההוזלה הצפויה של מרווח השיווק בכל ליטר בנזין בשירות מלא בכ-14 אגורות בלבד.

המטרה: הפחתת מרווח השיווק עד סוף החודש

לצד ההמלצות להפחית את מרווח השיווק בדלק, כוללת הטיוטה שהופצה גם הודעה על שינוי נוסחת העדכון השוטף של המרווח. במקום להצמיד את המרווח בישראל למרווח השיווק הנהוג באירופה - הוחלט להצמיד מעתה את מרווח השיווק למדד המחירים לצרכן, בקיזוז מקדם התייעלות שנתית של 1%. זאת, לאחר שהתברר כי ההצמדה למרווח האירופי מאז 2002 - הביאה את המרווח לזנק בשיעור גבוה מהותית מעליית המדד בישראל (ראו תרשים).

על אף שחברות הדלק ליוו את עבודת מנהל הדלק במהלך השנה החולפת, הופתעו אלה מן ההמלצות במסמך לשימוע, והביעו תרעומת נוכח ההפחתה הצפויה. זאת מחשש לפגיעה מהותית בהכנסותיהן בהיקף של כ-500 מיליון שקל מדי שנה, ואף להורדת דירוג החוב של החברות. ביום ראשון הגישו החברות את טיעוניהן לשימוע, וכיום יתחיל כאמור שלב השימוע בעל פה.

פגיעה בחברות הקטנות

חברות הדלק הקמעוניות צפויות לטעון בדיון כי בעוד שמרווח השיווק מהווה כ-10% בלבד ממחיר הדלק לצרכן - מרכיב המס הרגרסיבי (בלו ומע"מ) מהווה כיום כ-54% מן המחיר. זאת, לאחר שרשם בשנים האחרונות עלייה משמעותית בלא הצדקה. החברות יטענו עוד כי מרווח השיווק החדש חושב לפי נתוני החברות מ-2007, וכי נתונים אלה אינן רלבנטיים בהכרח למצב השוק כיום. זאת, נוכח עליית דמי השכירות, המעבר לתחנות בבעלות חברות, פתיחת חנויות נוחות, שינויים בשכר המינימום ודרישות המשרד להגנת הסביבה.

החברות הקטנות בענף הדלק, דוגמת דור אלון או סונול, צפויות להדגיש את הפגיעה הייחודית להן בקביעת מרווח השיווק. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי ההפחתה המומלצת במרווח השיווק היא תוצאה של ממוצע ההפחתות שחושבו לגבי כל אחת מחברות הדלק בנפרד. כלומר, לפי נתוני חברות הדלק החזקות יחסית, כמו פז, היה אמור מרווח השיווק לצלול בשיעור גבוה יותר.

לפי נתוני החברות החלשות בענף, היה אמור המרווח לרדת בשיעור נמוך. הבחירה בחישוב ממוצע לפיכך, מותירה בידי חברות הדלק החזקות רווח עודף, על חשבון פגיעה עודפת במתחרותיהן.

הבלו יתייקר שוב בספטמבר

הבלו המוטל על ליטר בנזין 95 אוקטן צפוי להתייקר ב-1 בספטמבר חזרה ב-20 אגורות לליטר. זאת, לאחר שהופחת בסוף יולי דרמטית ב-31 אגורות לליטר - כדי למנוע את ייקור הדלק לצרכן.

כיום "משחק" מחיר הנפט בעולם לידיו של משרד האוצר, לאחר שרשם ירידה של כ-10% במחירו לעומת סוף יולי. לפיכך, עשויה להידרש בעוד שבועיים הוזלה מהותית במחיר הבנזין לצרכן, שתקוזז בהחזר מסוים של הבלו שהופחת. באשר להחזרת 11 האגורות הנותרות מן ההפחתה, הממשלה עדיין לא דנה במועד העמסתם חזרה על מחיר הדלק.

כזכור, לקראת עדכון מחיר הבנזין המפוקח ב-1 באוגוסט, התברר כי מחירו לציבור אמור לעלות ב-4.3%. זאת, בעקבות התייקרות הבנזין בעסקות אירופה ב-11%. נוכח גלי המחאה הציבוריים שהיו אז בשיאם, הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפחתת הבלו כדי לספוג את הייקור הנדרש. לפיכך, נותר מחיר הבנזין לצרכן על 7.22 שקלים לליטר, בעוד שהבלו הופחת ל-2.65 שקלים לליטר. עלות מהלך זה הסתכמה ב-106 מיליון שקל. ואולם, מדובר היה בהוראת שעה שאמורה להתבטל כעבור חודש.

רכיב הבלו במחיר הבנזין היה לפני ההפחתה 2.92 שקלים לליטר. סך גביית המע"מ חושבה בשקל לליטר, כשהמע"מ מוטל גם על הבלו ככפל מס. לפיכך, היה רכיב המס במחיר לצרכן לפני הפחתת הבלו 54.3%.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully