לוין: "ראשי האוניברסיטאות עוברים על החוק"

במכתב ששלח הממונה על השכר באוצר אילן לוין לוועדה לתכנון ותקצוב ולשר החינוך גדעון סער טען לוין כי ראשי האוניברסיטאות ממשיכים לשלם שכר חורג לבכירים ולא מעבירים מידע כנדרש בחוק

ליאור דטל
04/01/2012

משבר אמון בין משרד האוצר לראשי האוניברסיטאות - הממונה על השכר במשרד האוצר, אילן לוין, תוקף בחריפות את התנהלות ראשי האוניברסיטאות על רקע חריגות השכר בהן, וטוען כי הם "מסרבים לפעול על פי חוק".

במכתב חריף ששלח לפני כשבועיים לוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג, האחראית על התקצוב והפיקוח של מוסדות ההשכלה הגבוהה, ולשר החינוך גדעון סער, המשמש כיו"ר המל"ג, טען לוין כי ראשי האוניברסיטאות עיכבו את מסירת המידע על שכר הבכירים בהן, בניגוד לסיכום עם משרד האוצר ב-2009, וכי הם ממשיכים בתשלום חריגות שכר לבכירים, שלא אושרו על ידי אגף הממונה על השכר באוצר, "תוך התכחשות לתחולת חוק יסודות התקציב, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם ערכים של מינהל תקין וציות לחוק".

במכתב מאיים לוין כי ימליץ לשר האוצר להקפיא חלק מתקציבי האוניברסיטאות שלא ישתפו פעולה עם אגף השכר באוצר, וכי ישקול להעביר את הנושא לטיפול יחידת החקירות באגף השכר "ולנקוט בצעדים משמעותיים כנגד בעלי תפקידים בכירים באוניברסיטאות, שהיו שותפים להחלטה שלא לפעול לפי הוראות החלטתי". השנה עמד תקציב האוניברסיטאות מהמדינה על כ-5.3 מיליארד שקל.

בתגובה למכתב פנתה יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות ונשיאת אוניברסיטת בן גוריון, פרופ' רבקה כרמי, ללוין, סער, וכן ליו"ר הות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג ולמשרד מבקר המדינה, וטענה כי לוין לא "תיאר את כל העובדות". לדבריה, "סחבת וגרירת רגליים מצד האוניברסיטאות לא היתה כאן. האיומים בעיכוב תקציבים ובחקירות אינם מבוססים בחוק. אין לממונה על השכר סמכות להתערב ברמות שכר של העובדים, ובכל מקרה לא התקיימו הנסיבות המנויות בחוק יסודות התקציב, המקנות לאוצר סמכות לעכב תקציב כלשהו.

"החוק אינו מקנה לממונה סמכות להורות על ביצוע חקירה בכלל ובנסיבות דנן בפרט", כתבה כרמי, והוסיפה כי "לצערנו הרב, אחרי שנים רבות, לאחר שנוצרה אפשרות להגיע להבנות, שייפתרו מחלוקות וייפתחו דרך חדשה ביחסים, נקטת בפעולה המכשילה את המוסכמות בין הצדדים. אני תקווה שתמצאו לנכון לחזור למסלול של הידברות".

הידרדרות במערכת היחסים

מדובר בהידרדרות במערכת היחסים המתוחה שבין משרד האוצר לראשי אוניברסיטאות המחקר בישראל בשנים האחרונות, שהגיעה לשיאה ב-2009. אז, בעקבות דו"ח חמור של מבקר המדינה על חריגות שכר בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנה באוניברסיטאות, דרש לוין מראשי המוסדות להעביר נתונים על שכר העובדים בהן.

כפי שעולה מדו"ח מבקר המדינה, שמתח ביקורת קשה גם נגד הממונים על השכר לדורותיהם והות"ת, מאז 1999 סירבו האוניברסיטאות לאפשר לממונה לפקח עליהן, בטענה שחוק יסודות התקציב, הקובע כי גופים נתמכים על ידי המדינה לא יעניקו תנאי שכר לעובדיהם ללא הסכמת האוצר, לא חל עליהן, וכי הן כפופות לחוק המל"ג, המאפשר חופש אקדמי ומינהלי.

המבקר קבע כי "לניסיון המתמשך של האוניברסיטאות להתחמק מפיקוחו של הממונה על השכר אין כל מקום. חופש אקדמי לא מצדיק היעדר ריסון בתחום השכר, ואינו מכשיר חריגות שכר". לדבריו, האוניברסיטאות עשו במשך שנים "ככל העולה על רוחן". המבקר דרש מהממונה על השכר להתערב בנושא.

בעקבות דרישתו של לוין מ-2009, הקפיא משרד האוצר חלק מתקציב אוניברסיטת בר אילן, לאחר שלא הסכימה להעביר את הנתונים. המתיחות הגיעה לשיאה כאשר ראשי האוניברסיטאות הצהירו שהם נערכים למאבק משפטי מול משרד האוצר, בטענה כי דרישתו של לוין אינה חוקית. לבסוף הוסכם בין האוצר והות"ת לאוניברסיטאות כי הן יעבירו את נתוני השכר למשרד האוצר ולות"ת, וישמרו על שקיפות מירבית.

עם זאת, כאשר העבירו האוניברסיטאות את נתוני השכר התגלה כי רובן אינן מיישמות את החלטות משרד האוצר, המגבילות את שכר הבכירים בהן, והוחלט להקים צוות משותף לנציגי האוניברסיטאות, ות"ת והאוצר, שדן בנושא וקבע רף חדש לתשלום שכר הבכירים. בעקבות זאת, באפריל האחרון קבע לוין כי שכרם של נשיאי האוניברסיטאות לא יהיה גבוה מ-66,545 שקל (ברוטו). לוין קבע תקרה של עד 57,865 שקל לחודש לשכר הרקטור ו-52,079 שקל לחודש לשכר המנכ"ל, וכן תקרות שכר לבעלי תפקידים בכירים נוספים והגדרת תנאי העסקתם. בור"ה טוענים כי החלטתו הסופית של לוין התקבלה באופן חד צדדי, תוך התעלמות מההסתייגות שהעלו בפניו.

למרות ההחלטה, האוניברסיטאות ממשיכות לשלם שכר גבוה מכך גם כיום. כך למשל, שכרו של רקטור באחת אוניברסיטאות המחקר הוא כ-71 אלף שקל בחודש, חריגה של כ-13 אלף שקל מהשכר שאושר בתקנה שהוציא לוין. עלות החריגה הזאת בלבד למדינה, שבאה לידי ביטוי גם בחריגות בעלות השכר, היא כ-200 אלף שקל בשנה. שכרו של סגן נשיא באחת האוניברסיטאות גבוה בכ-16 אלף שקל בחודש מהשכר שאושר לו, ומסתכם בעלות שכר חורגת של כ-240 אלף שקל בשנה.

על פי החלטת האוצר, שכרו של יועץ משפטי יעמוד על 36,889-41,807 שקל בחודש, אך שכרו בפועל של אחד מהיועצים באוניברסיטאות הסתכם בכ-60,500 שקל. שכרו של סמנכ"ל אמור להסתכם ב-36,889-41,807 שקל בחודש, אך בפועל, שכרו של אחד הסמנכ"לים באוניברסיטאות הסתכם בכ-63,500 - חריגה של עד 27 אלף שקל בחודש.

יישום הוראתו של הממונה על השכר על ידי האוניברסיטאות תביא לקיצוץ שכר הבכירים. דו"ח הממונה על השכר מגלה שב-2010 - לפני שפורסמו הנחיותיו החדשות של לוין - היה שכרו של נשיא מכון ויצמן, פרופ' דניאל זייפמן, 70,978 שקל בחודש (ברוטו); שכרו של נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא, היה 70,721 שקל בחודש; ושכרו של נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' יוסף קלפטר, היה 67,304 שקל בחודש.

חריגות השכר באוניברסיטאות נמשכו כבר שנים רבות, לאחר שלא עמדו גם בהוראות הממונה בעבר. בתקנות החדשות מ-2011 הוחלט בין היתר להעלות את הרף הגבוה של שכר הבכירים בעד כ-8% ולהצמידו למדד.

"מתנערים מהבנות"

לדברי לוין, "התגובות שהגיעו אלי לימדו אותי כי על אף שור"ה היה שותף מלא בגיבוש ההחלטה כבקשתו, הוא אינו מתכוון לפעול ליישומה הלכה למעשה. במקום זאת, בחר לנקוט גישה של סחבת וגרירת רגליים, כפי שנהג בעבר. לצערי, התנהלות האוניברסיטאות וממצאי בדיקת התלושים מלמדים כי האוניברסיטאות משתמשות בהליכי ההידברות בינינו כאמצעי להתחמקות מהוראות החוק".

לפי האוניברסיטאות, למרות שהיו שותפות לדיונים על שכר הבכירים, החלטתו של לוין התקבלה לבסוף שלא באישורן. במכתב כתבה כרמי כי ור"ה "רואה בחומרה רבה את צעדך החד צדדי, בניגוד לסיכומים מפורשים עמכם, להפעיל על האוניברסיטאות לחץ ליישום 'החלטה' בלתי בשלה ובלתי חוקית, שהתקבלה בחופזה, ללא נכונות לפגוש אותנו ולהגיע להבנות כפי שסוכם".

לדברי כרמי, לוין פירסם את החלטתו ללא התייחסות להערות האוניברסיטאות, ולאחר מכן סירב מספר פעמים להיפגש עמם, עד שלא יישמו את ההחלטה על שכר הבכירים.

מוועד ראשי האוניברסיטאות נמסר כי "אין אלא להצטער על התנהלותו של מר לוין, שנועדה להפעיל לחץ על האוניברסיטאות ליישום החלטה בלתי חוקית. האוניברסיטאות מקיימות עם משרד האוצר הידברות עניינית וחיובית, במטרה להגיע להסדר מוסכם באשר לנושאי השכר. בניגוד לסיכומים מפורשים, ודווקא ולאחר שהושגה התקדמות מהותית, מר לוין נוקט בפעולה חד צדדית שיש בה בכדי להכשיל התקדמות זו".

גורמים באוניברסיטאות ביקרו את החלטתו של לוין, ותלו אותה בפרישתו הקרובה: "זה מכתב שלא משרת לא את האוצר ולא את האוניברסיטאות, אלא רק את לוין עצמו. ברור שמכתב כזה יוצא מלוין רק בשל הודעת הפרישה שלו", אמרו.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי "הממונה על השכר מצר על כך שלמרות שנושא שכר הבכירים באוניברסיטאות הוסדר, האוניברסיטאות וועד ראשי האוניברסיטאות מתנערים מההבנות שגובשו במשותף".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully