וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שר האוצר חתם על תקנות ההשקעה בקופות הגמל וקרנות הפנסיה

הארץ

11.4.2002 / 8:53

בתום שנים של דיונים עברה הרפורמה בכללי ההשקעה של קופות הגמל וקרנות הפנסיה את המכשול המינהלי האחרון שעמד בפניהמאת יורם גביזוןשר האוצר סילבן שלום חתם על התקנות לרפורמה בכללי ההשקעה בקופות גמל ובקרנות פנסיה, ובכך הושוו בראשונה תקנות ההשקעה של כל גופי ההשקעה המוסדיים: קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח, שהרפורמה בתקנות ההשקעה שלהן החלה באפריל 2001.מועד תחילתן של מרבית התקנות שעליהן חתם שר האוצר, בכפוף לפרסומן ברשומות, הוא אוקטובר 2002. ואולם, לדברי סגן בכיר לממונה על שוק ההון באוצר אייל בן שלוש, מועד זה חל רק על שינויים שמחייבים התארגנות של קופות הגמל וקרנות הפנסיה, למשל אלו המגבילות את שיעור ההשקעה בקבוצת לווים, ואילו השינויים שמסירים מגבלות השקעה, למשל מגבלות כמותיות, נכנסות לתוקף מיידית.בן שלוש אמר כי חשיבות הרפורמה שעליה הוכרז אתמול היא שתקנות ההשקעה של כל הגופים המוסדיים מבוססות על תשתית זהה, שמהותה היתר של כל השקעה אלא אם נאסרה במפורש, הסרת מרבית המגבלות על מכסות ההשקעה והעברת עיקר האחריות לידי הקופות.ביטול הפיקוח הישיר של אגף שוק ההוןהשינויים העיקריים מבטלים את הפיקוח הישיר של אגף שוק ההון באוצר באמצעות מגבלות כמותיות על השקעות מסוימות, וקביעת מכסת מינימום להשקעות בנכסים אחרים. כך למשל, בוטלו המגבלה הכמותית על השקעה במניות והחובה להשקיע לפחות 50% מנכסי הקופה באג"ח ממשלתיות, פיקדונות ואג"ח קונצרניות בעלות דירוג גבוה. עוד בוטלה המגבלה הכמותית להשקעה בחו"ל (5%), וכן קביעת הנכסים המותרים להשקעה מחוץ לישראל. מעתה המגבלה היחידה היא ההוראה של הפיקוח על המט"ח בבנק ישראל, שמחייבת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה להשקיע לא יותר מ-20% מנכסיהם בחו"ל. מגבלה זו תוסר בסוף 2002.תקנות ההשקעה החדשות הסירו את המגבלות הכמותיות על השקעה בנדל"ן, ולדברי בן שלוש הן מתמרצות את הקופות להשקיע בנדל"ן מניב בשל ההתאמה בטווח ההשקעה ובתזרימי המזומנים בנדל"ן להתחייבויות וצורכי ההשקעה של הקופות.נוסף לביטול מגבלות השקעה כמותיות מרחיבות תקנות ההשקעה החדשות את המגבלות היציבותיות שחלות על קופות הגמל וקרנות הפנסיה. לדברי בן שלוש, המגבלות הן משני סוגים: מגבלות על שיעור ההשקעה של קופת הגמל או קרן הפנסיה מסך נכסיה, ומגבלות ביחס לשיעור ההשקעה של הקופה או הקרן מכלל הונה של החברה.הוא ציין כי שיעור ההשקעה המרבי של קופה או קרן במנפיק אחד (לווה בודד) הוא 5% מנכסיה באופן בלתי תלוי בדירוגו של המנפיק. עם זאת, על פי התקנות החדשות רשאית הקופה או הקרן להשקיע עוד 2.5% מנכסיהן בלווה שדירוגו BBB ומעלה ועוד 2.5% במנפיק שדירוגו AA ומעלה, כך שבסך הכל רשאי הגוף המוסדי להשקיע לא יותר מ-10% מנכסיה בלווה בודד.התקנות מגבילות את סך הבטוחות שקופה נשקשת להעניד בגין עסקות באופציות חוזים עתידיים ומכירות בחסר ל-10% מנכסי הקופה. בן שלוש אמר שמגבלה זו עונה על הרצון לאפשר לקופות לגדר את השקעותיהן.התקנות מגבילות את ההשקעה בהלוואות, באיגרות חוב ובפיקדונות של קבוצת לווים ל-8%. ניתן יהיה להשקיע עוד 2% בקבוצת לווים שדירוגה BBB ומעלה ו-5% נוספים בקבוצת לווים שדירוגה AA, כך שבסך הכל רשאי גוף מוסדי להשקיע לכל היותר 15% מנכסיו בקבוצת לווים.עם זאת, מדינת ישראל, בנק ומבטח לא ייחשבו לקבוצת לווים. בן שלוש אמר שיש טעם כפול לקביעה זו: גופים אלו הם מפוקחים, כך שדרישות ההון של הגופים המפקחים מתייחסים לכל אחד ואחד מהם ישירות. הסיבה האחרת היא שבשל המבנה הריכוזי של המשק הגדרת בנק כקבוצת לווים היתה חוסמת את האפשרות להשקיע בקבוצת לווים.באשר לסוג השני של מגבלות יציבותיות, מגבילות התקנות החדשות את ההשקעה של קבוצת משקיעים המנוהלות ונשלטות על ידי אותו אדם, למשל קופות בנק הפועלים, ל-20% מהונו של הגוף שבו משקיעה הקופה. תקנה זו מבטיחה שהקופה תישאר משקיע פיננסי ולא תגיע לשליטה בגוף שבו היא משקיעה.עוד נקבעו בתקנות ההשקעות המותרות בגופים קשורים, וכן קביעת הדרכים המותרות להתקשרות עם גוף מסוג זה.היבט אחר של תקנות ההשקעה נוגע לחובות הגילוי וההשתפות באסיפות כלליות. התקנות מעגנות את חובת ההשתתפות של נציגי קופות הגמל באסיפות הכלליות, ומחייבת אותם להצביע בעד או נגד. חובה זו חשובה לנוכח שיעורי האחזקה הגבוהים של בעלי השליטה בחברות ציבוריות בישראל. הקופות יחויבו לכלול את דמי הניהול שהן משלמות למנהלי קרנות נאמנות ובעלי רישיון לניהול תיקי השקעות כחלק מדמי הניהול שהן גובות מעמיתיהם.בן שלוש אמר שתקנה זו נועדה להגביר את השקיפות בניהול הקופה, כך שקופה לא תוכל להציג דמי ניהול נמוכים מדמי הניהול המקסימליים המותרים (2% מנכסי העמית), בעוד שבפועל משולמים סכומים נוספים כדמי ניהול לגופים חיצוניים ללא ידיעתו של העמית.הקופה תהיה חייבת להציג אחת לשנה בדו"חות שתשלח לעמיתים מדד אינפורמטיווי לפיזור השקעות הקופה בנכסים שונים על פי שני פרמטרים: איכותם ורמת נזילותם. כך שלכל אחד נקבעו משקלות שבאמצעותן ידורג פיזור הנכסים של הקופה בציון מ-0 עד 100.בן שלוש העריך שלתקנות ההשקעה החדשות לא תהיה השפעה דרמאטית מיידית על שוק המניות או על שוק המט"ח. לדבריו, בשלב זה הקופות אינן מנצלות את שיעור ההשקעה המרבי בחו"ל בשל שיקולי מיסוי. להערכתו, יחלוף זמן התארגנות מרגע קבלת ההחלטה על השקעה בחו"ל ועד לביצועה, אם כי בטווח הארוך הוא משוכנע שתיק הנכסים של הציבור יהיה מפוזר יותר.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully