וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

יצחק טל ובנק הפועלים גולשים יחדיו

הארץ

16.4.2002 / 8:53

"גלישה זמנית" כותב המפקח על הבנקים, כשהוא מסביר מדוע אישר לבנק הפועלים לחשב את יחס הלימות ההון שלו בדרך שונה מהמקובל - בתשקיף הנפקת הבנק אין לגלישה הזו כל זכר * הפועלים מכחיש כי אינו עומד ביחס הלימות ההון הנדרשמאת עמית שרביטהמפקח על הבנקים יצחק טל אישר לבנק הפועלים לגלוש זמנית מהחישוב המקובל של יחס הלימות הון (היחס בין ההון העצמי לנכסי הסיכון) של 9%. החישוב המקובל הוא הון ראשוני בשיעור של לפחות 6% והון משני בשיעור של לפחות 3%. טל מאשר כי הון משני עליון אינו צריך להיכלל ביחס הלימות ההון המינימלי, אך אומר כי זמנית הוא מאשר זאת, וכי לא מדובר בעבירה על הוראותיו. הוא גם מדגיש כי הבנק עומד בהוראות יחס הלימות ההון המינימלי על פי דרישות הפיקוח (9%).ההודעה של טל אמורה לחדד ולענות על השאלה אם בנק הפועלים חרג מיחס הלימות ההון ל-2001. תשובתו, כאמור, היא שהבנק חורג, אך מדובר בחריגה זמנית, ולכן - מאושרת. עם זאת ההודעות של הפיקוח והפועלים בעניין מעלות שאלות נוקבות בנוגע ליחסים בין הבנק לפיקוח, כלומר מידת יכולתו לכפות את מדיניותו על הבנקים שבפיקוחו. בנוסף, עולות תמיהות בנוגע למידת הפירוט שנוקט הבנק בדיווחיו השונים, כמו למשל בתשקיף הנפקת ההון המשני העליון שפירסם בדצמבר 2001.מהפיקוח על הבנקים נמסר: "ההון המשני העליון שהונפק על ידי הפועלים נכלל בבסיס ההון של הבנק לצורך מגבלות יחס ההון המזערי שבהוראות הפיקוח, ושהבנק עומד בהוראות יחס ההון המזערי של הפיקוח. אישור הפיקוח על הבנקים שניתן בעבר לגיוס הון משני עליון אכן התבסס על מדיניות הפועלים שהון זה יבוא בנוסף להון ראשוני ומשני 'רגיל' בשיעור של 9%. מדיניות זו של הבנק לא השתנתה, והפיקוח על הבנקים אינו רואה בגלישה זמנית של ההון הראשוני והמשני הרגיל אל מעט מתחת ל-9% שינוי במדיניות או דבר המצריך את הבנק להפחית את ההון המשני העליון מבסיס הונו לצורך חישוב יחס ההון". בפיקוח הזכירו עוד כי ההון המשני העליון הוא הון עדיף על פני ההון המשני הרגיל מנקודת ראות הפיקוח והמפקידים בבנק.טל התייחס לדיווח ב"הארץ" שלפיו הפועלים ירד מיחס הלימות ההון הנדרש על פי מגבלות הפיקוח על הבנקים (9%). הבנק דיווח בדו"חותיו הכספיים ל-2001 כי הכליל את ההון המשני העליון שגייס בדצמבר לצורך חישוב יחס הלימות ההון, שהגיע בסוף 2001 ל-9.1%.עם זאת בתשקיף ההנפקה נכתב כי הבנק לא יכליל את שטרי ההון (שמשמשים כהון משני עליון) לצורך חישוב יחס ההון המינימלי: "המפקח נתן את אישורו האמור (להנפקת שטרי ההון), בהתבסס על כך שנמסר לו כי מדיניות הבנק היא לשמור על יחס הון ראשוני ומשני בשיעור של לפחות 9% מהסכום המשוקלל של רכיבי הסיכון, גם ללא התחשבות בשטרי ההון הנדחים המוצעים לפי תשקיף זה". שטרי ההון המוצעים הנדחים שמוזכרים בתשקיף משמשים כהון משני עליון.לפיכך, לפי מדיניותו התחייב הבנק לפני המפקח לשמור על לפחות 6% הון ראשוני ו-3% הון משני רגיל, וביחד לפחות 9%. שטרי ההון שגויסו לא היו אמורים להיכלל בחישוב. ללא חישוב שטרי ההון שגויסו (ההון המשני העליון), יחס הלימות ההון של הבנק הוא 8.96% בלבד - נמוך מדרישות המינימום של הפיקוח על הבנקים. הפיקוח, כאמור, רואה בכך חריגה זמנית בלבד. הפיקוח אינו מוסר מהי חריגה זמנית, או באלו מקרים יחליט כי הבנק חורג ממדיניותו.הבנק טוען כי לטענה שלפיה ירד מתחת ליחס ההון המינימלי אין בסיס או סימוכין. בתשקיף, כאמור, נכתב כי מדיניות הבנק היא לשמור על יחס הון ראשוני ומשני בשיעור מינימלי של 9%, גם ללא התחשבות בשטרי ההון הנדחים (הון משני עליון).הודעת הבנק לבורסה מגלה גרסה מעט שונה מזו שכתובה בתשקיף: "בין הבנק למפקח על הבנקים הוסכם והובן במפורש כי ייתכנו מקרים שבו ישמש ההון המשני העליון כחלק מההון לצורך חישוב יחס ההון המזערי הנדרש (9%), מבלי שהדבר ייחשב לחריגה ממדיניות הבנק או הפרה של הוראות הפיקוח".כלומר, לבנק יש ההבנות והסכמות עם הפיקוח שלא קיבלו ביטוי בתשקיף שפירסם הבנק לפני ההנפקה. הדבר מעלה שאלות ותהיות לגבי מידת הפירוט בתשקיף שלפיו רכשו משקיעים את שטרי ההון. רשות ניירות ערך סירבה להתייחס לתהיות אלה, ומסרה כי אינה מגיבה לעניינים הקשורים בחברות ספציפיות".מהודעת הבנק לבורסה עולה עוד כי הבנק אכן אימץ מדיניות ולפיה ישמור על יחס הון מזערי בשיעור של 9%, גם ללא התחשבות בשטרי ההון הנדחים המשמשים לצורך חישוב הלימות ההון. הפועלים טוען כי יש לבחון את המדיניות שלו בפרספקטיווה ארוכת טווח. "אושר לבנק לגייס סכום של 2 מיליארד שקל. בפועל גויס על ידו עד כה סכום של 615 מיליון שקל (308 מיליון שקל נכללו בדו"חות הכספיים של 2001 ונכללו לצורך חישוב יחס הלימות ההון - ע.ש). כלומר, הבנק טוען כי יישום המדיניות שעליה התחייב בפני הפיקוח תלויה בהמשך הגיוסים של הבנק במסגרת ההיתר שניתן לו.המדיניות היא מלת המפתח בפרשייה זו, כלומר כיצד מפרש הפועלים את המדיניות של הפיקוח ולהפך. מדובר במכשיר הון מורכב (הון משני עליון) שמהווה הכלאה בין איגרת חוב למניה. הפיקוח אישר את ההנפקה של הפועלים, הראשונה מסוגה בישראל, בכפוף לידיעה כי לבנק יהיה הון ראשוני של לפחות 6%, ושמדיניות הבנק תהיה לקיים את יחס הלימות ההון מעל ה-9% גם ללא ההון המשני העליון.הפיקוח מקבל בינתים את הסבריו של הפועלים כי מדובר בחריגה זמנית. לא ברור מהי מסגרת הזמן שלפיה הפועלים והפיקוח אומדים את טווח הזמן שמוגדר כזמני. נראה כי נקודת החיכוך הבאה בין הפיקוח לפועלים תהיה סביב מועד ההחלטה על חלוקת הדיווידנד.יו"ר הבנק שלמה נחמה הבהיר במסיבת העיתונאים לפני כמה שבועות כי לבנק יש מדיניות חלוקת דיווידנד של 50% כל שנה, וכי הבנק עדיין לא קיבל החלטה בעניין (למרות הפצרותיו של המפקח לבנקים שיימנעו מחלוקת דיווידנד ל-2001). הפועלים עשוי לטעון בהמשך כי גייס מספיק הון משני עליון שמאפשר לו חלוקת דיווידנד, ולעמוד עדיין במסגרת יחס ההלימות. מעניין יהיה לבדוק את תגובת הפיקוח ולבחון אם שני הגופים מפרשים את ה"מדיניות" באותו אופן.דיווח בנק הפועלים לבורסהבעקבות הידיעה שהתפרסמה ב"הארץ", ולפיה כלל הבנק, למרות הוראת המפקח על הבנקים, את ההון המשני העליון שגויס בסוף 2001 בחישוב

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully