וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מלח - שווי המניות בבנק הפועלים נמוך ב-640 מיליון שקל מעלות ההשקעה בהן

הארץ

3.6.2002 / 8:39מניות בנק הפועלים ירדו ב-22% מתחילת 2002. בעקבות הירידה החליטה חברת תעשיות מלח שבשליטת משפחת דנקנר לפנות למעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי כדי שיאמוד את שווי אחזקתה במניות בנק הפועלים.תעשיות מלח רכשה בספטמבר 97' את המניות, המהוות 25% מגרעין השליטה בבנק הפועלים, בהלוואה מבנק לאומי. מניות הבנק הגדול במדינה נסחרות זה זמן רב מתחת לשווי ההון העצמי של הבנק ועלות רכישתו על ידי תעשיות מלח. ואולם הנפילה בשווי המניות מתחילת השנה והקצב המהיר של האינפלציה ברבעון החולף העמיקו את הפער.עלות הרכישה של מניות הפועלים בספריה של תעשיות מלח היא 1.7 מיליארד שקל, בעוד ששוויין לסוף הרבעון הראשון של 2002 היה 1.2 מיליארד שקל ו-1.1 מיליארד שקל סמוך לפרסום הדו"חות של החברה. פער זה של 636 מיליון שקל כפול מהונה העצמי של תעשיות מלח, כך שאילו נדרשה תעשיות מלח לבצע הפרשה בגין מחצית הסכום היתה נותרת ללא הון עצמי.הקווים המנחים שפירסמה רשות ניירות ערך בנובמבר 2001 לבחינת הצורך בהפחתת השקעות קבע שמוצגות, ציינו 11 סימני אזהרה לירידת ערך, שחלקם רלוונטיים להשקעתה של תעשיות מלח, כגון שווי שוק של ההשקעה נמוך משמעותית ביחס לערכה בספרים (מניית בנק הפועלים מוצגת במחיר של 11.9 שקל למניה בספרי מלח, לעומת מחיר בורסה של 7.44 שקלים למניה), המצב בענף שבו פועלת החברה המושקעת, מצב הבנקאות אינו מהמשופרים, עסקות במניות מחוץ לבורסה, וכן מועד ביצוע ההשקעה, כשבמקרה של תעשיות מלח מדובר על השקעה לפני 5.5 שנים.בעלי השליטה בתעשיות מלח נימקו בדו"חות הכספייים לרבעון הרביעי את החלטתם שלא לבצע הפחתה לירידת ערך השקעתם בבנק הפועלים בהערכת ההנהלה ואנליסטים כי הירידה בשווי השוק של בנק הפועלים היא זמנית ואינה נושאת אופי קבוע. ואולם נראה כי המכה שספגה המניה וההרעה במצב הכלכלי שיכנעו את בעליה של תעשיות מלח לאשש את ההערכה בחוות דעת של מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, על אף שבתעשיות מלח משוכנעים ששוויו של בנק הפועלים גבוה משמעותית משווי ההון העצמי שלו.בחברה אומרים כי גם אם יקבע מעריך השווי כי שוויו של בנק הפועלים נמוך משוויו בספריה, היא לא תידרש להגדיל את הבטחונות שנתנה ללאומי כנגד ההלוואה שקיבלה לרכישת השליטה בבנק הפועלים, שכן שוויים של נכסי המקרקעין של החברה שהועמדו בטחון - 90 דונם של קרקע חקלאית, והון המניות שלה גדולים מהפער של 636 מיליון שקל בין עלות ההשקעה בבנק הפועלים לשוויה בבורסה.תעשיות מלח התחייבה בהסכם לקבלת האשראי מלאומי לפרוע מכספי הדיווידנד שתקבל מבנק הפועלים את הריבית הריאלית בגין ההלוואות הצמודות שקיבלה, וכן את הריבית השקלית בגין ההלוואות השקליות.חלוקות דיווידנד אגרסיוויות בבנק הפועלים ומדיניות אשראי ליברלית, שגררו הפרשות מואצות לחובות מסופקים ב-2001, שחקו את ההון העצמי של בנק הפועלים לגבול היחס המותר בין הונו העצמי לרכיבי הסיכון בנכסיו. בעקבות זאת הוקפאה חלוקת הדיווידנד על ידי בנק הפועלים בעידודו של המפקח על הבנקים יצחק טל, ובנק הפועלים חדל לפי שעה לשמש כמקור לתשלום בעבור הריבית בגין ההלוואה שנלקחה לרכישת השליטה בו.לנוכח היעדרו של מקור זה ניצלה תעשיות מלח את הזכות שניתנה לה בהסכם ההלוואה מלאומי לקבלת הלוואת גישור של 15 חודש מיום קבלת הדיווידנד האחרון מבנק הפועלים, כלומר מיולי 2001.בתעשיות מלח מדגישים כי בחלוף 15 חודשים תוכל לממש את נכסיה, אף כי בקופתה 30 מיליון שקל במזומן ותזרים שוטף מפעולות, כך שלו השתמשה ביתרות הנזילות שלה יכלה לקבל ארכה נוספת של 15 חודשים.תעשיות מלח סיימה את הרבעון הראשון של 2002 ברווח של 18.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 12.8 מיליון שקל. זאת, בעיקר כתוצאה מירידה של 17.5 מיליון שקל בהוצאות המימון של רכישת מניות בנק הפועלים בהלוואות צמודות מדד ונושאות ריבית ממוצעת של 5.34% ב-1.2 מיליארד שקל, וכן 329 מיליון שקל בהלוואות שקליות לא צמודות נושאות ריבית של פריים עד פריים + 0.95%. מכירותיה של החברה, שהחלה את דרכה כחברה לייצור מלח ב-4 אתרים ושיווקו, צמחו בשיעור זניח של 0.6% ל-24.7 מיליון שקל.לתעשיות מלח יש השפעה מהותית על ניהולו של בנק הפועלים, ועל כן היא זוקפת את חלקה בתוצאותיו הכספיות על פי שיטת השווי המאזני. חלקה של תעשיות מלח ברווחיו של הבנק לאחר הפחתת מוניטין שנוצר ברכישה, ירד ל-20 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2002, בהשוואה ל-32 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2001 בעקבות גידול בהפרשה שביצע הבנק לחובות מסופקים.למרות ההרעה התפעולית עלה הרווח הנקי של החברה בחוזקה כתוצאה מירידה משמעותית בהוצאות המימון. ירידה זו נובעת משחיקה של 12.5 מיליון שקל בריבית השקלית כתוצאה מעלייה של 2.4% במדד המחירים ברבעון הראשון של 2002.תעשיות מלח התחייבה במסגרת העסקה שנחתמה ל-12 חודשים לשלם בגין הלוואה צמודת המדד שקיבלה מלאומי הצמדה של 0.7% בנוסף לריבית. ההימור על האצה בקצב האינפלציה הוכיח את עצמו והניב רווח של 2.4 מיליון שקל, שתרם להקטנת הוצאות המימון של החברה.תעשיות מלח תשנה את הקשר עם חברת מפעלי ים המלח מיחסי ספק-לקוח ליחסי שותפות. תעשיות מלח תחדל להיות המשווקת הבלעדית של מלח מתוצרת מפעלי ים המלח, וזאת על פי הסכם שתוקפו עד 2010, ותקבל פיצוי של מיליון דולר בשמונה תשלומים שנתיים שווים.פעילות המלח של תעשיות מלח ומפעלי ים המלח תמוזג בחברה חדשה שתוקם. החברה החדשה תקצה 50% ממניותיה למפעלי ים המלח תמורת השקעה על פי ההון העצמי של החברה, שתרכוש את נכסי תעשיות מלח המשמשים לייצור מלח, חוץ מקרקע, תמורת 15 מיליון דולר.החברה סבורה שאישור הסכמים אלה יגדילו את כושר התחרות של החברות בשוקי חו"ל, שייהפכו לשווקים המרכזיים שלהן.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully