וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

"בטווח הקרוב – נטל המס יוכבד"

אבי הלר

12.6.2002 / 14:48

מומחי פירמת ראיית החשבון קסלמן וקסלמן PwC מסבירים את רפורמת רבינוביץ' ועונים לחמש שאלות בסיסיות. בשעה 16:30 ובמשך שעתיים הם יענו לשאלותיכםבשעה 16:30 ובמשך שעתיים יענו מומחי המס של קסלמן וקסלמן PwC על שאלותיכם, כפי שיצטברו במנגנון התגובות של TheMarker בתחתית העמודכבר במחצית השנה נראה כי שנת 2002 תירשם בדפי ההיסטוריה הכלכלית, בין השאר, כשנת המסים ובדרך כלל בכיוון של העלאת נטל המס. ב-17 בפברואר הוטל מס בצורת היטל בשיעור של 0.5% על בעלי הכנסות מעבודה או מעסק שהכנסתה השנתית עולה על 360 אלף שקל.בטרם עוכלה גזירה זו ובמסגרת חוק תכנית החירום הכלכלית, הוטלו מסים נוספים בדרך של העלאת מס הבריאות ודמי הביטוח הלאומי, המעלים את שיעור המס המקסימלי על יחידים בישראל לשיעור חסר תקדים של כ-63% (לא פחות) - על ידי ביטול התקרות לביטוח לאומי ומס בריאות. כבר בחודש יולי ירדו מסכום הנטו אלפי שקלים נוספים לבעלי הכנסות של מעל כ-35 אלף שקל.יודגש כי לבעלי הכנסות החל מכ-19 אלף שקל עד 35 אלף שקל שיעור המס השולי עומד על כ-60% - גם ללא העלאת נטל המס על פי תוכנית החירום הכלכלית.המשמעות ברורה: מכל שקל שולי של הכנסה יוותרו כ-40 אגורות בידי היחיד בלבד.היום אנו מתבשרים בהמלצות הוועדה לרפורמה במס - ועדת רבינוביץ', המטילות מסים נוספים על שוק ההון ותכניות החסכון.יודגש כי בעיקרן המלצת הוועדה חיוביות ומתונות. יש מקום לשקול הטלת מסים בשיעורים מתונים על שוק ההון, אך הטלת מס כזו חייבת להיות במקביל להורה דרסטית בנטל המס על הכנסות מעסק ומעבודה. אולם בפועל, בטווח הקרוב לא מלווה בפעולה זו בהפחתת מס משמעותית על עבודה, אלא אף בהכבדת נטל המס הכולל.דו"ח הוועדה לרפורמה במס מציג תוכנית, לפיה יופחתו המסים על הכנסות מעסק ומעבודה. הטבלאות המוצגות בדו"ח הוועדה הבאות להציג הפחתת מס מסוימת מעבודה, מתעלמות מהעלאת התשלומים לביטוח לאומי. עובדה זו מוזכרת רק בהערת שוליים.בטבלאות המוצגות בדו"ח הועדה ביחס לשנות המס 2003 ו-2004 מוצגת הפחתת המס מעבודה. עם זאת נראה, כי מס שיוטל על תכניות חיסכון, גם בשיעור מתון של 15%, יבטל מרמת חסכונות נמוכה יחסית הטבה זו. לדוגמא, מי שהכנסתו החודשית היא 10,000 שקל, נהנה מהפחתת מס הכנסה של 160 שקל, אולם, אם לאותו יחיד תכנית חסכון בסך של כ-256 אלף שקל שהריבית עליה (בשיעור של
5%) תהיה כפופה למס בשיעור 15%, יחזיר הטבה זו בדרך של מס על הריבית. חסכון בסכום גבוה יותר יגרור העלאת נטל המס על אותו אדם.לגבי מי שהכנסתו החודשית מעל 35 אלף שקל, ההטבה היא של 200 שקל ב-2003 ו-2004. אולם אם בידו תכנית חסכון בסך של כ-320 אלף שקל, תוחזר הטבה זו בדרך של מס על הריבית. חסכון בסכום גבוה יותר יגרום להעלאת נטל המס על אותו אדם, וזאת בנוסף להעלאת התשלום לביטוח לאומי לבעלי הכנסות אלה עד תום שנת 2003 שהינה בשיעור של כ-10%.המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל היא כי מכלול הצעדים הוא העלאה משמעותית של נטל המס. אי לכך במקביל לאימוץ המלצות הועדה יש להפחית את נטל המס בצורה דרסטית.שאלות ותשובות1. מהו שיעור מס רווח ההון שיחול בעת מכירתן של אג"ח שנרכשו בבורסה בת"א במהלך שנת 2002?ככלל, הוועדה יצרה אבחנה בין איגרות חוב צמודות למדד או מטבע אחר, לבין אגרות חוב שאינן צמודות. הוועדה קבעה כי המס שיוטל על רווחים ממימוש אג"ח צמודות בבורסה בת"א (כגון אג"ח מסוג גליל או כפיר) המס יהא בשיעור של 15% על הרווח הריאלי, דהיינו התשואה העודפת על שיעור עליית המדד או המטבע בגין התקופה שתחילתה ביום הקובע, ואילו לגבי אג"ח שאינן צמודות קבעה הועדה כי יוטל מס בשיעור של 10% על כל הרווחים הנובעים ממימוש אותם אג"ח (כגון אג"ח מסוג גילון או שחר).המס יוטל איפוא על אותם אג"ח ממשלתיות שיימכרו החל מהמועד הקובע, והרווח שימוסה בגינן יהא אותו חלק יחסי של הרווח שייצבר מאותו מועד. טרם נקבע על ידי הוועדה האם היום הקובע יהא יום פרסום המלצות הועדה (12.6.02) או תאריך אחר (ככל הנראה 1.1.2003).יחד עם זאת, המלצת הועדה היא כי אג"ח ממשלתיות שיימכרו עד סוף שנת 2003 לא יחויבו במס. מכירתן של אותן אג"ח ממשלתיות החל משנת 2004 תחויב במס בהתאם לסוג המלווה (צמוד או לא צמוד) ורק על עליית הערך מתום שנת 2003.
2. מהו שיעור המס שיחול על קבלת ריבית מאג"ח ממשלתיות?ככלל, שיעור המס שיוטל על הכנסות ריבית מאג"ח ממשלתיות יקבע בהתאם לאפיון סוג האג"ח כנכס צמוד או לא צמוד ורק על ריבית שנצמחה מהיום הקובע, שטרם נקבע. כלומר, ריבית המתקבלת בגין אג"ח מסוג גליל או כפיר (נכסים צמודים) המס יהא בשיעור של 15%, ואילו לגבי ריבית המתקבלת בגין אג"ח מסוג גילון או שחר (נכסים לא צמודים) המס יהא בשיעור של 10% . המס על הריבית יחול כבר על תשלומי ריבית המשתלמים בשנת 2003 ומתייחס גם לגבי אג"ח ממשלתיות שנרכשו לפני שנה זו (דהיינו שנת 2002 או לפני כן).3. מהו שיעור המס שיוטל על מק"מ שנרכש במהלך שנת 2002 ומועד פדיונו חל במהלך שנת 2003?הוועדה קבעה ככלל כי כל הרווח הנומינלי המופק ממימוש מלוות קצרי מועד (מק"מ) ימוסו בשיעור של 10%. ואולם, רווחים הנובעים ממימוש מק"מ עד תום שנת 2003 לא ימוסו כלל - בין אם מדובר מרווחים הנובעים ממכירת המק"מ, ובין אם מדובר ברווחים הנובעים מדמי הניכיון המתייחסים אליו במועד הפדיון.4. איזה שיעור מס יוטל על מכירת מניה נסחרת בבורסה בת"א בידי יחיד בשנת 2003, שמועד רכישתה בשנת 2002 או קודם לכן?ככלל, הוועדה סיווגה מניה הנסחרת בבורסה בת"א כנכס צמוד, ולפיכך שיעור המס שיוטל על הרווח הריאלי מימוש אותה מניה שיתהווה ליחיד מהמועד הקובע (כפי שיקבע בחקיקה) יהא בשיעור של 15%. הרווח הריאלי ממכירת אותה מניה יקבע כהפרש שבין התמורה ממימוש אותה מניה בבורסה לבין "עלות המניה ליום הקובע". לצורך כימות הרווח הריאלי, "עלות המניות ליום הקובע" בידי היחיד תהא הגבוה מבין עלות רכישת המניה בפועל מתואמת למועד הקובע או מחיר הבורסה של אותה מניה ביום הקובע. טרם נקבע על ידי הועדה האם היום הקובע יהא יום פרסום המלצות הועדה (12.6.02) או תאריך אחר (ככל הנראה

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully