תעשיינים: מכירות המזון יעלו , השאר יירדו

סקר שנערך בקרב התעשיינים בנוגע לרבעון הראשון של 2012 מעלה כי במרבית תחומי התעשייה צפויות ירידות במכירות. בשוק המזון לעומת זאת, מביעים התעשיינים אופטימיות

  • תעשיינים
אורה קורן

למרות המחאה החברתית, שהתמקדה בחצי השנה האחרונה במאמצים להורדת מחירים בענף המזון, ולמרות הפסקת מבצעים בחלק מהמוצרים ומהרשתות בתחילת 2012 - תעשייני המזון הם היחידים בכל התעשייה, שצופים עלייה במכירות בשוק המקומי בחודשים הקרובים (ינואר-מרץ 2012). יתר ענפי התעשיה צופים ירידה במכירות.

בנוסף צופים תעשייני המזון עלייה בהשקעותיהם, עלייה ביצוא וצמיחה מהירה בתפוקה. למרות זאת, צפויים פיטורי עובדים בענף המזון בחודשים הקרובים. בשאר ענפי התעשייה צפויה ירידה במכירות.

סקר שנערך בקרב התעשיינים לרבעון הראשון של 2012 העלה, כי בתחילת 2012 צפויה נסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי, תוך העמקת עוצמת הנסיגה שאיפיינה את סוף 2011. הציפיות משקפות מאזן נטו שלילי של 11%, כאשר 39% צופים ירידה במכירות המקומיות, מרביתם ירידה קלה, אל מול 24% אשר צופים עלייה - עלייה קלה ברוב המקרים.

הצפי להעמקת הנסיגה במכירות לשוק המקומי בולט בענפי האלקטרוניקה, הכרייה ומוצרי הבנייה, הטקסטיל וההלבשה, המתכת והחשמל. עוד צופים ירידה במכירות המקומיות בענפי הכימיה, הגומי והפלסטיק. לעומתם, היחידים שצופים גידול במכירותיהם בשוק המקומי הם תעשייני ענף המזון, לאחר שדיווחו על נסיגה במכירות בסוף 2011.

התעשיינים בסקר דיווחו על האצה בקצב ירידת ההזמנות לשוק המקומי ברבע האחרון של 2011 (מאזן נטו שלילי, של 11%, בהמשך למאזן שלילי של 5% ברבע השלישי אשתקד).

מניתוח ראשוני של הסקר, שנערך בקרב 150 חברות תעשייתיות, שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, עולה כי התעשיינים פסימיים בציפיותיהם לקראת הרבע הראשון של 2012 בתחומים נוספים. תחזיות התעשיינים מצביעות גם על העמקת עוצמת הנסיגה בתפוקת התעשייה, לצד צמצום נוסף במצבת העובדים ונסיגה נוספת ביצוא. בנוסף, צופים התעשיינים קיפאון בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים לאחר תשעה רבעונים רצופים של עלייה בהיקף ההשקעות.

ברבע האחרון של 2011 נרשמה נסיגה בתפוקת התעשייה לאחר תשעה רבעונים רצופים של צמיחה מהירה: דיווחי התעשיינים מצביעים על מאזן נטו שלילי של 8%, כאשר 36% דיווחו על ירידה בתפוקתם ורק 27% דיווחו על גידול. זאת לאחר מאזן נטו חיוב של 5% בממוצע ברבע השני והשלישי של 2011. נסיגה זו חדה אף מעבר לציפיות התעשיינים לסוף 2011 מסקר קודם.

נסיגה זו לוותה בירידה בניצולת הציוד בתעשייה: מאזן נטו שלילי של 10% נרשם ברבע האחרון של 2011, בהמשך לקיפאון בניצולת הציוד ברבע השלישי אשתקד. נציין כי הנסיגה המדווחת בניצולת הציוד מהירה אף היא בהשוואה לנסיגה בניצולת שנרשמה ערב המשבר הכלכלי הקודם (ברבע הראשון של 2008 נרשם מאזן נטו שלילי של 7%). במקביל, מדווחים התעשיינים בסקר על ירידה במלאי חומרי הגלם ברבע האחרון של 2011, לצד נסיגה גם במלאי המוצרים הגמורים, לאחר שנתיים רצופות של גידול. נתונים אלו תואמים את הדיווח על ירידה בפעילות בסוף 2011 ומצביעים על צפי לצמצום נוסף בחודשים הבאים.

עוד בוואלה! NEWS

גפן פרימו: "הג'ודו היה אהבה ממבט ראשון"

לכתבה המלאה

43% מהתעשיינים צופים ירידה בתפוקתם; 28% צופים גידול

לרבע הראשון של 2012 צופים התעשיינים נסיגה נוספת בתפוקתה. ציפיות התעשיינים מצביעות על מאזן נטו שלילי של 11%, כאשר 43% מהם צופים ירידה בתפוקתם, ו-28% צופים גידול, מרביתם גידול קל בלבד. הנסיגה החדה הצפויה בתחילת 2012 בתפוקה התעשייתית תיגזר מהעמקת עוצמת הנסיגה במרבית ענפי התעשייה, לצד מעבר של ענף האלקטרוניקה מקיפאון לנסיגה. מנגד, צמיחה מהירה צפויה בענף המזון, לצד האצה קלה בקצב צמיחת ענף הכימיה.

לראשונה, לאחר שמונה רבעונים רצופים של קליטת עובדים בתעשייה, חלה ברבע האחרון של 2011 ירידה במצבת העובדים: 25% מהתעשיינים דיווחו על פיטורי עובדים, אל מול 15% בלבד שרשמו עלייה במצבת העובדים, מרביתם עלייה קלה. כך, נרשם מאזן נטו שלילי של 6%, לאחר מאזן נטו חיובי של 5% ברבע השלישי אשתקד. ירידה זו במצבת העובדים הינה חדה מזו שצפו התעשיינים בסקר לרבעון האחרון של 2011. בחודשים אוקטובר-נובמבר נרשמה ירידה של 0.5% במצבת העובדים, המשקפת ירידה של 1,700 מועסקים בתעשיה.

לרבע הראשון של 2012 צופים התעשיינים ירידה נוספת במצבת העובדים בתעשייה: תחזית למאזן נטו שלילי של 7%, כאשר 25% מהתעשיינים צופים פיטורי עובדים, אל מול 15% הצופים גידול.

פיטורי עובדים צפויים בענפי הגומי והפלסטיק, המתכת והחשמל, הכרייה ומוצרי הבנייה והמזון. קיפאון צפוי בענף הטקסטיל וההלבשה. מנגד, האצה חדה צפויה בקצב קליטת המועסקים לענף הכימיה, לצד צפי לקליטת עובדים מחודשת בענף האלקטרוניקה.

בהתאם לציפיות, חודשה ברבע האחרון של 2011 גם הנסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי: 34% מהתעשיינים רשמו ירידה, לעומת 27% שדיווחו על עלייה. כך, נרשם מאזן נטו שלילי של 7%, לאחר מאזן חיובי נמוך ביותר, של 1% בממוצע הרבע השני והשלישי של 2011.

הנסיגה במכירות המקומיות, עלייה מדווחים התעשיינים, דומה בעוצמתה לקצב הירידה המהיר שנרשם ערב המשבר הכלכלי הקודם: ברבע הראשון של 2008 נרשם מאזן נטו שלילי של 7.5%.

ברבע האחרון של 2011 העמיקה הנסיגה במשלוחי היצוא: מאזן נטו שלילי של 8%, בהמשך למאזן שלילי של 4% ברבע השלישי אשתקד. כך, 41% מהיצואנים דיווחו על צמצום משלוחי היצוא בסוף 2011, אל מול 34% שדיווחו על גידול, מרביתם גידול קל.

השחיקה ברווחיות היצוא נמשכה בעוצמה הדומה לזו שנרשמה ברבע השלישי של 2011: 40% מהיצואנים רשמו ירידה ברווחיות, אל מול 21% שרשמו שיפור קל. כך, נרשם מאזן נטו שלילי של 17% ברבע האחרון אשתקד, בהמשך למאזן שלילי דומה ברבע השלישי (16%) ולאחר מאזן שלילי, נמוך ביותר, של 37% ברבע השני של 2011. נציין כי ההתמתנות בשחיקה במחצית השנייה של 2011 חלה על רקע הפיחות בשערו של השקל ביחס לדולר במהלך תקופה זו, בשיעור של כ-10%.

ירידה משמעותית במחירי היצוא

במקביל, הואץ משמעותית קצב ירידת מחירי היצוא במונחי מט"ח: מאזן נטו שלילי של 12% נרשם בסוף 2011, לאחר מאזן שלילי של 4% ברבע השלישי אשתקד. בראש רשימת הקשיים עמם מתמודד היצואן נמצאים היקף הזמנות היצוא, עם ציון ממוצע של 3.5, לצד רווחיות וקשיי חדירה לשווקים חדשים (ציון ממוצע של 3.4 כל אחד) והמחירים הבינלאומיים (ציון ממוצע 3.3). במקום השני דירגו היצואנים את קשיי השיווק בשוק קיים (3.0), ובמקום השלישי דורג גורם היעדר תמיכה ממשלתית לעידוד היצוא (2.8). לרבע הראשון של 2012 צופים היצואנים נסיגה נוספת ביצוא בקצב דומה לזה שנרשם בסוף 2011: צפוי מאזן נטו שלילי של 7.5%, כאשר 33% מהיצואנים צופים קיטון, אל מול 28% הצופים גידול, מרביתם גידול קל.

להערכת היצואנים, ברבע הראשון של 2012 תימשך הירידה במחירי היצוא במונחי מט"ח (צפוי מאזן נטו שלילי של 9%). הדבר משקף את קשיי היצואנים בהתמודדות מול התחרות בשוקי העולם, לרבות קושי רב להעלות את מחירי תפוקתם במונחי מט"ח.

היצואנים בסקר מדווחים על ירידה חדה נוספת בהיקף ההזמנות ליצוא ברבע האחרון של 2011 (מאזן נטו שלילי, של 11%, בהמשך למאזן שלילי של 12% ברבע השלישי אשתקד), אשר צפויה להימשך גם ברבע הראשון של 2012: מאזן נטו שלילי של 7%.

הנסיגה הצפויה בסך היצוא משקפת צפי להעמקת הנסיגות ביצוא ענפי האלקטרוניקה, הגומי והפלסטיק, המתכת והחשמל ולחידוש הנסיגה בענף הטקסטיל וההלבשה. מנגד, האצה צפויה בקצב התרחבות יצוא ענף הכימיה, לצד צפי לגידול מחודש ביצוא ענף המזון.

ברבע האחרון של 2011 חלה האטה נוספת בקצב גידול השקעות התעשייה בנכסים קבועים: מאזן נטו חיובי של 6%, לאחר מאזן חיובי של 10% ברבע השלישי של 2011. 28% רשמו גידול בהשקעותיהם בסוף 2011, מרביתם גידול קל, לעומת 17% שרשמו ירידה.

לראשונה לאחר תשעה רבעונים רצופים: קיפאון בהשקעות התעשייה

תחזיות התעשיינים לרבע הראשון של 2012 מצביעות על קיפאון בהשקעות התעשייה, לאחר תשעה רבעונים רצופים של עלייה בהיקף ההשקעות: מאזן נטו אפס צפוי לתחילת השנה, כאשר 24% מהתעשיינים בסקר צופים גידול בהשקעות, מרביתם גידול קל, ואחוז דומה צופה ירידה (23%).

הקיפאון הצפוי לתחילת השנה בהשקעות משקף צפי לירידה בהשקעות ענפי הכימיה, הטקסטיל וההלבשה, לצד האטה בקצב גידול ההשקעות בענפי הכרייה ומוצרי הבנייה, המתכת והחשמל וקיפאון בהשקעות ענף האלקטרוניקה. מנגד, תעשייני ענפי הגומי והפלסטיק, והמזון צופים גידול נוסף בהשקעותיהם בקצב הדומה לזה שנרשם ברבע האחרון של 2011.

במקביל, מדווחים התעשיינים על האטה ניכרת בקצב עליית הוצאות המימון הריאליות ברבע האחרון של 2011, זאת על רקע השילוב של האטה בקצב גידול ההשקעות, הצמצום המדווח במלאים, והורדת ריבית בנק ישראל ב-0.5% במהלך הרבע האחרון של 2011. כך, נרשם בסוף 2011 מאזן נטו חיובי של 8% בהוצאות המימון (24% דיווחו על עלייה בהוצאות, למול 10% בלבד שדיווחו על ירידה), לאחר מאזן חיובי של 20% ברבע השלישי אשתקד.

בתחילת 2012 צופים התעשיינים עלייה נוספת בהוצאות המימון הריאליות, בקצב דומה לזה שנרשם בסוף 2011: מאזן נטו חיובי צפוי של 7%, כאשר 22% צופים עלייה בהוצאות ו-10% בלבד צופים ירידה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully