פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   "השפעת הפחתת הריבית על מחירי הדיור מתונה"

   חברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל סבורים כי נוכח המגמה בשוק הדיור והמגבלה על שעור האשראי במשכנתאות בריבית משתנה, לא תהייה להורדת הריבית השפעה חריגה על המחירים

   בסוף חודש ינואר, החליט בנק ישראל, בניגוד למרבית התחזיות בשוק, להוריד את הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 2.5% החל מחודש פברואר. הגורם העיקרי אשר השפיע על החלטת חברי הועדה המוניטרית היה המשך ההאטה בצמיחת המשק הישראלי אשר באה לידי ביטוי הן מצד הביקושים המקומיים והן מצד היצוא, והערכה כי האטה זאת צפויה להימשך. ההחלטה התקבלה ברוב של 5 חברי הועדה כנגד קול אחד אשר טען כי אין הרעה ממשית במצב המשק וכי ניתן להמתין עם הורדת הריבית עד להתבהרות ממדי המשבר באירופה.

   במסגרת הדיון בפורום המצומצם, התייחסו חברי הועדה המוניטרית לנושאים כלכליים שונים וביניהם נערך הדיון סביב מצבו של שוק הדיור המקומי. חברי הוועדה העריכו הערכות אלה תוך שהם מציינים את הירידה המסוימת במחירי הדירות, הירידה בהיקף המשכנתאות החדשות הניתנות, וכן את הרמה הגבוהה יחסית של מספר התחלות הבנייה.

   הועדה המוניטרית של בנק ישראל סבורה כי השפעת הפחתת הריבית על מחירי הדירות תהינה מתונה, זאת נוכח המגמה בשוק והמגבלה על שעור האשראי במשכנתאות בריבית משתנה. בנוסף, הוערך כי מקור קשיי גיוס האשראי בענף הנדל"ן הינו כתוצאה מעליית הסיכון בענף, אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, מדיווחי החברות על עלייה חדה של מגבלת הביקוש העומדת בפניהן, לצד עלייה מתונה יותר גם במגבלת המימון.

   החלטת הועדה התבססה על הנתונים שהוצגו בדיון הרחב ועל פיהם, מחירי הדיור (שכר הדירה), ירדו בדצמבר ב-0.1%, ומחירי הדירות ירדו בחודשים אוקטובר ונובמבר ב-0.3% - ירידה שלישית ברציפות. כמו כן, נמשכת הרמה הגבוהה של הפעילות בענף הבנייה. ההתחלות והסיומים של בניית דירות ב-12 החודשים האחרונים עמדו בחודש אוקטובר על 42,682 ו-34,313, בהתאמה, לעומת 43,766 ו-33,652 בחודש הקודם.

   "ההתמתנות במחירי הדירות באה על רקע המשך הגידול של מספר התחלות הבנייה, ההשפעה בפיגור של העלאת הריבית, צעדי בנק ישראל בתחום המשכנתאות וצעדי משרד האוצר במיסוי על נדל"ן. השפעתם של צעדים אלה, כמו גם של מאמצי שיווק הקרקעות של משרד הבינוי והשיכון ומנהל מקרקעי ישראל, צפויה להוסיף ולבוא לידי ביטוי בהמשך", נאמר בפורום הרחב של כלכלני בנק ישראל.

   האטה בצמיחת המשק נובעת הן מהאטה בביקושים המקומיים והן מהאטה ביצוא

   בנוגע לפעילות הריאלית בישראל, המשתתפים בדיון המצומצם הסכימו כי הנתונים שהתווספו לאחרונה המשיכו להצביע על האטה בצמיחת המשק הנובעת הן מהאטה בביקושים המקומיים והן מהאטה ביצוא, על רקע החולשה בכלכלה העולמית וחוסר הודאות הרב הקיים בסביבה העולמית בעיקר מכיוון אירופה. בהערכת המצב הכלכלי בעולם הצביעו חברי הועדה על התפתחויות שליליות וחיוביות שהצטברו בחודש האחרון. בצד השלילי, הביעו דאגה מנתוני הסחר העולמי בפועל המצביעים על המשך התכווצות היקפי הסחר, ומעדכון כלפי מטה לתחזית קצב התרחבות הסחר העולמי אשר צפויים להמשיך ולפגוע בייצוא. כמו כן, הוזכר כי רמת אי הוודאות סביב ההתפתחויות במשבר באירופה ממשיכה להיות גבוהה. בצד החיובי, צוינו העליות האחרונות בשווקי המניות בישראל ובעולם אשר יתכן והן מבשרות על שיפור במצב הכלכלה העולמית, וכן נתוני הצריכה והתעסוקה המעודדים בארה"ב.

   בנוגע לאינפלציה במשק, צויין כי בהסתכלות על 12 חודשים אחרונים ממשיכה זו להתבסס בתוך תחום יעד האינפלציה. בחינת האינפלציה מצביעה על האטה משמעותית שחלה במחצית השניה של 2011. להערכת בנק ישראל האינפלציה צפויה להישאר בתחום יעד האינפלציה בשנה הקרובה.