עמדו ביעדים? מה השיגו משרדי הממשלה ב-2011

השבוע מפרסמים משרדי הממשלה את יעדיהם לשנת 2012. בבדיקת יעדי השנה החולפת עולה כי במשרדים רבים לא הושגו חלק גדול מהיעדים

מוטי בסוק, איתי טרילניק, דניאל שמיל, אמיתי זיו, רוני לינדר-גנץ, אורה קורן, רינה רוזנברג
12/03/2012

היום ומחר יתקיים במלון ממילא בירושלים כנס לא שגרתי: 23 מנכ"לים של משרדי הממשלה יתכנסו כדי להציג את תכניות העבודה של משרדיהם ל-2012.

את ספר תכניות הממשלה ואת הכנס מארגן האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה, בראשות אודי פראוור. האגף פועל מול כל משרדי הממשלה, במטרה לגבש את תכניות העבודה שלהם תחת קורת גג אחת. תהליך תכנון שנת העבודה הבאה מתחיל בכל משרד ממשלתי ביולי של השנה הקודמת. לאחר הערכת מצב של ראשי המשרד, מתחיל שלב התכנון וכתיבת התכניות.

אתמול פורסמו ב-TheMarker עיקרי התכניות והיעדים של המשרדים השונים ל-2012, ובהם הגדלת מספר הזכאים לבגרות, יישום המלצות טרכטנברג וועדת הריכוזיות, היערכות לקליטת 4 מיליון תיירים והוספת עשרה קידוחי גז.

טוב לדעת (מקודם)

הלחצן שיכול להציל את חייך במקרה חירום רפואי

מוגש מטעם שחל
יעדי ממשלה ל-2011(צילום: TheMarker)

ואולם מבדיקת TheMarker עולה כי משרדים רבים לא עמדו ביעדים שקבעו ל-2011. כך למשל, אף אחד מהיעדים שהציב לעצמו משרד התקשורת ל-2011 - כמו הרחבת הערוצים שיועברו חינם על גבי תשתית DTT, חיוב HOT ו-yes להציע חבילת ערוצים צרה והקמת רשות תקשורת בישראל - לא הושג. המשרד כלל לא פירסם את תוכנית העבודה ל-2012, וגם לא בטוח שהוא יפרסם אותה.

בעוד משרד הבריאות עמד ביעד שהציב לטפל בבעיות כוח האדם בפריפריה, בעזרת ההסכם שהושג עם הרופאים - קיצור התורים ברפואה הציבורית, הגדרת זמן המתנה סביר לטיפול וריסון ההוצאה הפרטית לבריאות נדחו ל-2012. האוצר עמד ביעדיו לפיתוח תשתיות וקידום צמיחה, ואף השיג חלקית את יעדיו לטיפול בשוק העבודה - אך החמיץ לחלוטין את יעדיו לייעול והפחתת הנטל הביורוקרטי.

האוצר: כישלון גדול בחיסכון הפנסיוני

האוצר קבע חמש מטרות ויעדים עיקרים ל-2011: קידום ההון האנושי והתעשיות המתוחכמות, טיפול בשוק העבודה, ייעול והפחתת הנטל הביורוקרטי, קידום מדיניות פיסקלית אחראית, פיתוח תשתיות וקידום מנוע צמיחה פנימי. למרבה הפלא, האוצר עמד במרבית היעדים שקבע לעצמו. יש שיאמרו כי מלכתחילה קבע לעצמו האוצר רף יעדים נמוך.

המטרה העיקרית של האוצר, קידום ההון האנושי והתעשיות המתוחכמות, חולקה לכמה יעדים. רובם בוצע או בתהליך ביצוע, כולל קידום התעשיות עתירות הידע, קידום הרפורמה עוז לתמורה בחינוך העל יסודי וקידום תוכנית מרכזי מצוינות. כמו כן נפתרה בעיית השכר של הסגל הבכיר באוניברסיטאות. אף שהמו"מ עם הסגל הזוטר עדיין מתקיים ולא הושגו הסכמות עם נציגיו, הסעיפים הרלוונטיים לאוצר סוכמו. לא הושגה התקדמות ביעד השאפתני של הקמת שני מרכזי מו"פ חדשים של תאגידים פיננסיים המעסיקים יותר מ-80 עובדים עד סוף 2013.

המטרה השנייה של האוצר, טיפול בשוק העבודה, נחלה הצלחה חלקית. מצד אחד שיעור התעסוקה במשק גדל במקצת - 54.2% ב-2011 לעומת 53.5% ב-2010. רמת האבטלה ירדה מ-6.6% מכוח העבודה האזרחי ל-5.6% ולשפל של 32 שנה. מצד שני היעד של הגדלת מספר הנשים הערביות והגברים החרדים בשוק העבודה, נחל כישלון - לפי נתוני הלמ"ס. גם היעד של הטמעת והרחבת יישום חוק מס הכנסה שלילי בכל המדינה נחל הצלחה חלקית בלבד.

המטרה השלישית, ייעול והפחתת הנטל הביורוקרטי, כללה שיפור השירותים למבוטחים ולחוסכים בחיסכון הפנסיוני. בנושא זה עומדת בפני האוצר דרך ארוכה מאוד. 2011 היתה כישלון קולוסלי מבחינה זו: השירות למבוטחים בדרך כלל כושל, העמלות גבוהות מאוד והשקיפות נמוכה.

רוב היעדים של המטרה הרביעית - קידום מדיניות פיסקלית אחראית, הפחתת סיכונים תפעוליים והפחתת סיכונים פיננסיים - הושגו. גם יעדי המטרה החמישית, פיתוח תשתיות ומנוע צמיחה פנימי, הושגו לרוב כולל הגברת היקף היצוא, קידום פרויקטי תשתית בשיתוף המגזר הפרטי, קידום מכרזים בפרויקטים של תשתיות והגברת האחריות של הגופים המוסדיים. לא בוצעה עדיין הרפורמה המובטחת בנמלי הים.

אנרגיה ומים: האנרגיה המתחדשת תקועה

בעת כתיבת תוכניות העבודה של המשרד לאנרגיה ומים ל-2011, הגז המצרי זרם בצינור מסיני, וים תטיס סיפק את הכמות החוזית. בסופו של דבר, ולמרות המשבר בגז הטבעי, מספר צרכנים רב מהצפוי התחבר למערכת הולכת הגז הטבעי. מדובר בצרכנים גדולים, המחוברים לרשת הגז המרכזית. התכנון ל-2011 היה כי יתחברו שישה צרכנים כאלה, ובתחילת 2012 הגיע מספרם לתשעה, על פי התוכנית החדשה.

מטרות ייצור האנרגיה המתחדשת נותרו כפי שקבעה אותן הממשלה: 5% עד 2014 ו-10% עד 2020. משרד האנרגיה והמים כתב בתחילת 2011 כי שיעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות הוא 1.2%, ערך הבסיס גם ב-2012. כלומר, לא חלה התקדמות רבה בתחום.

התוכנית להחלפת 3 מיליון נורות ליבון בנורות חסכוניות צומצמה למיליון וחצי ונדחתה ל-2012 - מבצע הנורות החל לפני כחודש וממשיך בימים אלה. גם החלפת 25 אלף מכשירי חשמל הוחלפה בפיילוט בן כ-700 מקררים לאוכלוסיות נזקקות, ויישום התוכנית המלאה התבצע רק בתחילת 2012.

בתחום הדלק, תיכנן המשרד לבחון מחדש את מרווח השיווק בבנזין המפוקח. המרווח הופחת בכ-19 אגורות בספטמבר, במקביל להעלאת הבלו בכ-20 אגורות. ב-2011 היה אמור לצאת גם הדלקן האוניברסלי לשוק הרכב, אך המהלך מתעכב.

הגנת הסביבה: שיעור המיחזור ירד

בתחום הפסולת, נראה כי מאמצי המשרד להגנת הסביבה לצמצם את ההטמנה ולהגביר את שיעור המיחזור לא הבשילו לכדי תוצאות של ממש. יתר על כן, על פי הנתונים הרשמיים, חלה אף הרעה בשיעור הפסולת המועברת למיחזור. בתחילת 2011 היה ערך הבסיס 23%, תוך ציפייה להגיע ל-25% ב-2012 ול-50% בסוף 2015. המטרה לסוף 2015 עומדת בעינה בתוכנית החדשה, אך כעת מתברר כי שיעור הפסולת שהועברה למיחזור ב-2011 היה רק 20% - נמוך אף מ-2010 - וכי היעד של 25% יושג רק ב-2013.

בתחום זיהום האוויר, תיכנן המשרד בתחילת 2011 לסיים את קביעת תקני איכות האוויר המעודכנים, והם אכן פורסמו באמצע השנה. גם התוכנית להפחתת זיהום אוויר שתיכנן המשרד להגיש לאישור ממשלה - הוגשה. אך התוכנית לא אושרה בשל מחלוקת אודות תקצובה בכ-700 מיליון שקל.

גם צמצום מספר מחנות צה"ל שאינם מחוברים לביוב נדחה: מספרם נותר כשהיה בתחילת 2011 - 173. זאת, למרות חיבור מתוכנן של 20 מהם לביוב במהלך 2011. השנה מתכנן המשרד חיבור של 33 מחנות צה"ל לביוב, והגעה ליעד של 30 מחנות לא מחוברים בלבד עד סוף 2015. גם סיום תוכניות המים לנחלים נדחה חלקית. שלושה נחלים היו אמורים לקבל תוכנית מים ב-2011, אך מהלך זה הושלם רק עבור אחד. בשנה הקרובה צפויים להסתיים ההליכים עבור השניים הנוספים, וכך יהיו חמישה נחלים עם תוכניות מים מסודרות.

תחבורה: הביצוע של מרבית היעדים נדחה

התוכנית המקורית של משרד התחבורה ל-2011 כנראה היתה שאפתנית מדי, או שפקידי המשרד היו אופטימים מדי, שכן יעדים רבים בה לא מומשו וחלקים ממנה מופיעים, כמעט באותו נוסח, גם בתוכנית ל-2012.

כמה יעדים כן התממשו: שלב המיון המוקדם להארכת כביש 6 אכן פורסם, וגם פורסמו מכרזים חדשים לאשכולות קווי תחבורה ציבורית לתחרות. כמו כן, פורסמו מכרזים למסילת הרכבת עכו-כרמיאל ולמסילת העמק.

הרפורמה בתחבורה הציבורית בגוש דן, שיצאה השנה לדרך, לא נכללה בתוכנית שהוגשה לממשלה אך המשרד עמד ביעדיו להטמיע כרטיס חכם בכל קווי האוטובוס, אם כי הקמת מרכז המידע הארצי למידע על תחבורה ציבורית תתממש רק השנה. משרד התחבורה יכול גם להתגאות בעליית מספר הבדיקות הטכניות שנעשות בידי ניידות בטיחות למכוניות פרטיות ל-50 אלף, ועלייה במספר השקילות למשאיות ל-15 אלף.

ואולם רשימת הפרויקטים שהתעכבו והיעדים שלא הוגשמו ארוכה בהרבה. המכרזים לשדרוג הזרוע המזרחית בכבישים הצפוניים יתפרסם רק השנה. כן נדחו הקמת רשות מטרופולונית לתחבורה באזור חיפה תחילה, ובשאר הערים הגדולות.

בתחום הבטיחות בדרכים קבע המשרד מספר מדיד - 372 הרוגים בתאונות, ירידה של 6% לעומת 2010. ואולם 2011 הסתיימה עם 380 הרוגים, ירידה של 4% בלבד. בתוכנית ל-2012 מצוין רק כי תאושר תוכנית רב-שנתית לבטיחות בדרכים. הטבות למערכות בטיחות לרכב ייכנסו לתוקף רק השנה.

ב-2011 הצהיר משרד התחבורה כי ארבעה יבואני רכב חדשים יפעלו ביבוא מקביל של מותגי רכב עד סוף 2012. מאחר שהדבר לא קרוב למימוש, התוכנית החדשה היא גיבוש תוכנית לתחרות בענף הרכב, בעקבות מסקנות זליכה. הנפקת חברות הנמל לא הוזכרה בתוכנית, אלא רק מכירת נמל אילת, שתצא לפועל רק השנה.

תקשורת: אף סעיף בתוכנית לא הושג

"השנה נצפה בכניסתם של מפעילים חדשים בסלולר, מתן רישיון לחברה חדשה שתפרוש תשתית נייחת מהירה יותר בישראל והרחבת הערוצים שיועברו חינם על גבי תשתית DTT" - כך כתב שר התקשורת משה כחלון בתוכנית העבודה שפירסם משרד התקשורת בינואר 2011, לקראת השנה שתבוא. אגב, תוכנית ל-2012 לא פורסמה עדיין וייתכן שגם לא תפורסם.

מעט מאוד מהיעדים שהציב השר התממשו. מפעילת סלולר אחת אכן נכנסה לשוק בדצמבר 2011 - זו של רמי לוי, אך מפעילות הסלולר "המלאות" יחלו לפעול רק בחודשים הקרובים. רישיון לחברת הסיבים (בשיתוף חברת החשמל) עוד לא ניתן והמכרז נתון כרגע בספק גדול בעקבות כדאיותו הכלכלית המוגבלת. הרחבת הערוצים ב-DTT לא קרתה ב-2011 וכרגע גם הרפורמה הזו מקרטעת.

בתוכנית העבודה ל-2011 שורה של רפורמות שלא קרו בכלל, ולמעשה מעולם לא התחילו. חיוב HOT ו-yes להציע חבילת ערוצים צרה - לא קרה וגם לא יקרה. גם הרופרמה לאספקת שירותי תקשורת נייחים על בסיס גישה אלחוטית בטכנולוגיית WiMax מעולם לא יצאה לדרך וגם לא תצא. היעד להרחיב את פרישת ה-WiFi הציבורי בישראל לא יצא לפועל וגם לא ייצא, ואפילו היעד החשוב של בחינה ועדכון של מדיניות הניטרליות ברשת - לא קרה.

ואולי המפתח להבין את כל הכישלון הענק הזה בהוצאה לפועל של תוכניות בתחום התקשורת מסתתר בסעיף שמדבר על "הקמת רשות תקשורת בישראל" - כנראה הכישלון הגדול ביותר של כחלון עד כה.

הישגיו העיקריים של משרד התקשורת ב-2011 כלל לא הוגדרו בתוכנית העבודה. כך, דמי הקישוריות הופחתו ב-2011, קנסות היציאה ללקוחות בכלל שוק התקשורת בוטלו והושלם מכרז תדרי הסלולר.

בריאות: קיצור התורים עבר ל-2012

משרד הבריאות רשם ב-2011 עמידה חלקית ביעדים. המשרד עמד בצורה יפה באחד היעדים המרכזיים לשנה זו - קידום תחום בריאות הציבור. השנה אושרה בממשלה התוכנית לצמצום ממדי העישון שכוללות הגבלות נוספות על עישון בשטחים ציבוריים, החמרת האיסור על עישון במקומות בילוי, הקשחת המגבלות על פרסום מוצרי טבק ופיילוט לפרויקט בתי ספר נקיים מעישון. בסוף השנה עלה המס על סיגריות ומוצרי טבק. לאחרונה פירסם משרד הבריאות חוזר האוסר גם על עישון בכניסות לבתי חולים.

יעד נוסף שחלה התקדמות משמעותית בהשגתו הוא צמצום אי השוויון התרבותי בבריאות: בתחילת השנה פירסם המשרד חוזר מנכ"ל הדורש מכל מוסדות הבריאות לאפשר לחולים מכלל האוכלוסיות להבין בצורה ברורה את המידע הבריאותי הקשור למחלתם ולטיפול בה. בין השאר כולל החוזר דרישה להנגיש שפתית את אתרי האינטרנט שלהם ולהכשיר צוותים מיוחדים לטיפול בדוברי מגוון שפות.

עוד החל המשרד לטפל בנושא כוח האדם ושירותי הבריאות בפריפריה, באמצעות הסכם הרופאים, פתיחת בית הספר לרפואה בצפון ועוד. יעד נוסף אותו קידם המשרד הוא הקמת מינהל לתכנון מדיניות הבריאות - צעד שעליו הכריז המנכ"ל פרופ' רוני גמזו בשבועות האחרונים. בראש המינהל יעמוד סמנכ"ל המשרד ד"ר טוביה חורב.

מטרות אחרות שהציב המשרד, כמו חיזוק הרפואה הציבורית וריסון ההוצאה הפרטית לבריאות, עברו לשנים הבאות. בין השאר כוללות תוכניות אלה פיקוח אדוק יותר על ביטוחי הבריאות הפרטיים והקשחת התנאים לקבלת רישיונות כירורגיים לגופים פרטיים. גם היעד של צמצום התורים במערכת הציבורית והגדרת זמן המתנה סביר לטיפול עבר ליעדי 2012.

התמ"ת: לא מודדים פעילות סחר הוגן

שינוי הגדרות במשרד התמ"ת, כמו השוואה למדדי האיחוד האירופי שהוחלפה במדדי ארגון המדינות המפותחות (OECD), ויעדים שנעלמו ב-2012 מקשים על בחינת העמידה ביעדי 2011. עם זאת, מהמדדים נראה כי יעד היצוא התעשייתי הושג - יעד היצוא התעשייתי היה 179.7 מיליארד שקל ובפועל הגיע ל-193.5 מיליארד שקל. ומנגד הוחמץ יעד יצוא השירותים: יעד יצוא השירותים היה 104.2 מיליארד שקל ובפועל הגיע ל-97.7 מיליארד שקל. יעד היצוא להודו היה 2.018 מיליארד דולר, ובפועל לא מומש והגיע ל-1.865 מיליארד דולר. מנגד, יעד היצוא לסין היה 1.88 מיליארד שקל, אך הגיע ל-1.925 מיליארד דולר.

יעד התעסוקה בפריפריה היה 790 אלף ובפועל עבר אותו והגיע ל-857 אלף איש. מנגד, יעד הפער בין המרכז לפריפריה בתעסוקה היה 3% ובפועל היה כפול - 6%. בשנתיים האחרונות בולטת בהיעדרה תוכנית ממשית לפעילות הרשות לסחר הוגן עם מדדים כמותיים מעבר לאלה שאיפיינו את הפעילות במשרד התמ"ת לפני הקמת הרשות.

תיירות: פחות תיירים מהמתוכנן

משרד התיירות ציפה ל-4 מיליון מבקרים בישראל ב-2011. אך המשרד לא עמד ביעד ורק 3.4 מיליון איש ביקרו בישראל.

עם זאת, מבחינת היעד שהציב בקטגוריית לינות תיירות פנים המטרה כמעט הושגה: ב-2011 נרשמו 16.3 מיליון לינות בבתי מלון, כשהיעד היה 16.5 מיליון. גם היעד להעסקת 200 אלף עובדים בענף הושג.

בראש סדר העדיפויות ל-2011 עמד המחסור בחדרים בבתי המלון. היעד הכמותי שהציב לעצמו המשרד היה תוספת של כ-3,000 חדרי מלון, אך לפי נתוני הלמ"ס נוספו בשנה זו כ-500 חדרים. המשרד גם דירג את בתי המלון בישראל כפי שתיכנן, ועדיין אין סטנדרטיזציה בתחום. בענף הצימרים דורגו רק 300 יחידות אירוח.

  • ממשלת ישראל

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully