פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   בנק ישראל: המחאה החברתית פגעה בבורסה

   בדיוני הריבית של חברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל העריכו הנוכחים כי מגמת ההתמתנות במחירי הדיור במשק תימשך .כמו כן, האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי המשיך לגדול

   במסגרת הדיונים על גובה הריבית במשק בחודש מרץ, כל שש חברי הוועדה המוניטרית בבנק ישראל הצביעו על הותרתה ללא שינוי ברמה של 2.5%. זאת בעיקר בשל הימצאות האינפלציה בתוך היעד הממשלתי, נתונים המעידים על שיפור קל שחל לאחרונה בפעילות הריאלית של המשק, עלייה מסוימת ברמת האופטימיות בחו"ל ורמות ריבית נמוכות השוררות בחו"ל.

   כמו כן, במסגרת הדיונים בפורום הרחב בהם משתתפים הנגיד, המשנה לנגיד, היועץ הבכיר לנגיד, 3 חברי הוועדה המוניטרית שמקרב הציבור, ראשי החטיבות הכלכליות בבנק וכלכלנים מהחטיבות השונות, ציינו כי הנתונים שהתווספו בפברואר האחרון התאפיינו במגמה מעורבת, וכי ההערכה הכללית היא כי נמשכה ההאטה בקצב הגידול של הפעילות והביקושים. יתרה מזו, נתונים אלה מתיישבים עם תחזית בנק ישראל לצמיחה של כ-2.8% בשנת 2012.

   התמתנות מחירי הדירות תימשך

   בהתייחס לשוק הדיור, ציינו המשתתפים בדיוני הריבית כי הרמה הגבוהה של הפעילות בענף הבנייה נמשכת וכי ההתמתנות במחירי הדירות בחודשים האחרונים באה על רקע המשך הגידול של מספר התחלות הבנייה, ההשפעה-בפיגור של העלאת הריבית, צעדי בנק ישראל בתחום המשכנתאות וצעדי משרד האוצר במיסוי על נדל"ן. "צעדים אלה, יחד עם מאמצי שיווק הקרקעות מצד משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל, צפויים להוסיף ולהשפיע בהמשך", ציינו בבנק ישראל. על פי הערכת חטיבת המחקר בבנק, סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן יעלה בשנת 2012 ב-4%.

   בין הנתונים אשר סיפק שוק הדיור המקומי, הוזכרו בדיון עלייה של 5% בסעיף הדיור במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים, עלייה של 0.6% בחודשים נובמבר-דצמבר במחירי הדירות הנמדדים על פי סקר הלמ"ס, ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן וההתחלות והסיומים של בניית דירות ב-12 החודשים האחרונים, שעמדו בחודש נובמבר על 43,535 ו-33,629 בהתאמה. אולם, על פי נתונים של סקר החברות לרבעון האחרון של 2011, שעורך בנק ישראל, דווח על עלייה חדה של מגבלת הביקוש העומדת בפני חברות נדל"ן.

   יתרה מזו, נציגי חטיבת המחקר ציינו כי עלייה מתמשכת במחירי הנפט צפויה להביא לכך שהאינפלציה ב-2012 תהיה גבוהה מ-2.1%. על פי אומדנים שהוצגו, עלייה של 10% במחירי הנפט תביא לעלייה הדרגתית של 0.3% במדד המחירים לצרכן. המשתתפים ציינו כי אמנם חלה עלייה בציפיות לאינפלציה, שמקורה בצפיות להתייקרות במגזר הדלקים והאנרגיה, אולם היא בשיעורים נמוכים מאלו שנצפים על ידי הנתון משוק ההון.

   המחאה החברתית, ריבוי הסדרי החוב והעלאת המס על רווחי הון גרמו לזרימת הון החוצה, היחלשות השקל וביצוע חסר של שוק המניות

   בנוסף, חברי הוועדה המויטרית דנו בסוגיית זמינות האשראי במשק ועודכנו כי האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי המשיך לגדול במהלך החודשים האחרונים, אם כי בקצב נמוך ביחס לשנים האחרונות ובפרט בקצב נמוך ביחס לצמיחת התוצר. בפרט, בולטת האטה באשראי לענף הנדל"ן, שבו הביאה עליית הסיכונים להקשחת התנאים למתן אשראי לקבלנים. במקביל נדונו הקשיים במחזור חובות בשוק ההון נוכח העלייה בתשואות אגרות החוב הקונצרניות, בעיקר לחברות בדירוגים הבינוניים והנמוכים ולרוב בחברות נדל"ן ובחברות קטנות.

   בהתייחס להתפתחויות הגיאו-פוליטיות ציינו חברי הוועדה כי העלייה בסיכון הגיאו-פוליטי באזורנו בתקופה האחרונה השפיעה על ביצועי חסר של שוק המניות הישראלי ביחס לשוקי המניות בעולם, על היחלשות השקל וליציאה של הון מישראל, בין היתר בשל גורמים נוספים המאפיינים את ישראל בזמן האחרון כגון השפעת המחאה החברתית, ריבוי הסדרי החוב והעלאת המס על רווחי הון.