המדינה נגד מונופול הגז של תמר; "צרכני החשמל ישלמו"

"מחירי הגז שנקבעו בחוזים שבין שותפות תמר ליצרני החשמל במשק מעלים חשש לעלויות עודפות, בשל היות ספק הגז מונופול" - כך קבעה אתמול רשות החשמל בתום בדיקה בת חודשיים

אבי בר-אלי
22/05/2012

רעידת אדמה במשק הישראלי בעקבות כוונת הממשלה להתערב בחוזי הענק שנחתמו בשנה האחרונה לרכש גז טבעי ממאגר הגז תמר - רשות החשמל הודיעה אתמול כי בכוונתה להורות על פתיחתם של חוזי הגז שנחתמו במשק ועל שינויים בדיעבד. זאת, מחשש כי יביאו להטלת עלויות עודפות על ציבור צרכני החשמל בישראל, וינציחו את המונופול של שותפות תמר בשוק הגז.

הסיבה להתערבות נובעת ממחיר גז גבוה לכאורה שעליו סיכמו לקוחות הגז במשק עם מונופול הגז של שותפות תמר. ההתערבות נובעת גם מתנאי החוזים, אשר כבלו למעשה את הלקוחות לרכש גז ממושך מהמאגר היחיד, תוך קיבוע מחיר הגז הגבוה וחסימת הכניסה העתידית של ספקי גז נוספים.

עוד בוואלה!

מבחן טיורינג: סיפורו הטרגי של אבי מדעי המחשב

בשיתוף "הטכנולוגית", חטיבת הטכנולוגיה של בנק הפועלים
חוזי הגז במשק, טוענת הרשות במסמך שפירסמה לשימוע, יקוצרו לשבע שנים ויקוצצו במחצית - או שהמדינה תטיל פיקוח על מחירי הגז הטבעי. יצחק תשובה(צילום: אורי לנץ)

בתום בדיקה ממושכת של חוזי רכש הגז שנחתמו בשנה האחרונה, ובראשם חוזה הגז בין תמר לחברת החשמל, ולאחר חודשיים של דיונים קדחתניים שנערכו בין רשות החשמל, רשות ההגבלים העסקיים ומשרדי האוצר והאנרגיה, החליטה רשות החשמל כי תכיר בחוזי הגז שנחתמו רק אם ישונו - ויבטיחו את מזעור עלויות החשמל וכניסתם של ספקי גז ויצרני חשמל פרטי נוספים למשק.

למרות הביקורת הציבורית, רשות החשמל נמנעה בינתיים מלהתערב במחיר הגז עצמו. תחת זאת, הציעה הרשות לחברת החשמל וליצרני החשמל הפרטיים מספר חלופות לשינוי תנאי החוזה, כך שירסנו את עליית מחירו בעתיד, ישמרו פתח לתחרות עתידית בענף - ולא יידרשו פתיחה גורפת של החוזים, באופן שיפגע במאמצי גיוס המימון של הלקוחות. במידה ושותפות תמר יסרבו לשתף פעולה עם המהלך, ציינה הרשות, תפנה זו אל ועדת המחירים הבין-משרדית בבקשה להטיל פיקוח על מחיר הגז במשק.

"מחירי הבסיס בהסכמים לרכישת גז טבעי אשר נחתמו לאחר עיכוב רב בין תמר לבין יצרני חשמל פרטיים, מבטאים חשש לעלויות עודפות, בשל היות ספק הגז מונופול", נכתב בהודעת הרשות. זאת, כשהיא מציינת כי ההסכמים אינם כוללים אפשרות לעדכון המחיר במשך כל תקופת ההסכמים, גם במקרה של כניסת ספקי גז עתידיים.

"רשות החשמל לא תסכים לגלגל על הצרכנים את כל העלויות המופיעות בהסכמי הגז שחתם מונופול תמר, ותתנה את את ההכרה שלה בעלויות בשינוי תנאים שונים בהסכמים, שימנעו הנצחת מונופול תמר ויבטיחו כניסת ספק גז טבעי נוסף", נכתב עוד. ההחלטה עברה במליאת הרשות ברוב של ארבעה מבין חמשת חברים.

עלות ההצמדה למשק - חצי מיליארד דולר

מוקד מסמך ההחלטה שפירסמה אתמול רשות החשמל לשימוע בן שבועיים, עומד מן הסתם החוזה מעורר המחלוקת שעליו חתמה חברת החשמל מול שותפות תמר לפני כחודשיים. מדובר בחוזה לרכש שנתי של 2.7 BCM גז טבעי למשך 15 שנה, עם אופציה להכפלת הרכש ל-5 BCM בשנה, שעשויים להביא את היקפו הכספי הכולל ל-16-20 מיליארד שקל.

מחיר הגז הבסיסי שנקבע בחוזה הוא 5.1 דולר למיליון BTU. זאת, לעומת מחיר של 4.7 דולר למיליון BTU שנקבע בהסכם העקרונות בין הצדדים בסוף 2009. בנוסף, נשען המחיר על מנגנון המצמיד אותו למדד המחירים לצרכן בארה"ב. זאת, כאשר ב-8 השנים הראשונות לחוזה, יתווסף על ההצמדה למדד האמריקאי אחוז נוסף מדי שנה, ואילו ב-8 השנים האחרונות תופחת ההצמדה באחוז. מנגנון בעייתי זה הביא עד כה להאמרת מחיר הגז בפועל לכ-5.4 דולר למיליון BTU.

רשות החשמל מציינת במסמך את העובדה כי חברת החשמל נאלצה לקיים את המשא ומתן מול שותפות תמר במצב של חוסר ודאות, בנסיבות מורכבות - ובעצם מול מונופול בפועל. עוד משבחת הרשות את החלטת חברת החשמל לכלול בתנאי החוזה שתי נקודות פתיחה, המאפשרות לחברה ולספק לנהל מו"מ מחודש על מחיר הגז (בגבולות גזרה של 25% ממחירו הבסיסי). ואולם, בה בעת מעירה הרשות על מספר ליקויים שאיתרה בחוזה.

בראש ובראשונה, תוקפת הרשות את מנגנון הצמדת מחירי הגז: "מנגנון זה הוא מנגנון חריג לשימוש בהסכמי גז טבעי, ואין הוא מבטא מתודולוגיה ברורה להתפתחות מחירי גז בהסכם לאורך השנים באופן המשקף את מחירי השוק" - ביקרה הרשות את הבחירה בהצמדה, שנועדה לכאורה להבטיח יציבות למחירים והינתקות מכבילה למדד תנודתי יותר, כמו למשל מחיר חבית נפט.

אלא שעיקר קצפה של רשות החשמל יצא כלפי הרכיב השני במנגנון ההצמדה, המוסיף אחוז נוסף למדד בשנות החוזה הראשונות. "הרשות סבורה כי מנגנון הפלוס מינוס אחד מעלה על פניו חשש לפערי עלויות עודפות, שאינן עולות בקנה אחד עם החלטת הרשות. מנגנון זה עשוי גם לייקר את הגז באופן מלאכותי לקראת המועד לכניסת ספק גז נוסף, באופן שעשוי לפגוע במזעור העלויות לטווח הארוך של צרכני החשמל, ואף עלול לתרום להגדלת פערי המחיר בין הסכם חברת החשמל, אפילו ביחס ליזמות פרטית", תקפה הרשות את התוספת בחריפות. לפי הערכות, נאמדת העלות הציבורית העודפת של מנגנון זה בחצי מיליארד דולר.

לפיכך, מציעה רשות החשמל לחברת החשמל ולשותפות תמר שני מתווים אופציונליים, כתנאי לקבלת הסכמתה לאישור החוזה ולהכרה בעלויותיו בתעריף החשמל לציבור. זאת, ללא התערבות במחיר הגז הבסיסי שנקבע בין הצדדים, ותוך התמקדות באופציה שהוענקה לחברת החשמל לרכש גז נוסף (כדי שלא לפגוע בהסכמי המימון של קבוצת דלק ואלון למשל).

עיקר קצפה של רשות החשמל יצא כלפי הרכיב השני במנגנון ההצמדה, המוסיף אחוז נוסף למדד בשנות החוזה הראשונות(צילום: שלומי גבאי)

החלופה האחת היא פשוט ביטול מנגנון ה"פלוס מינוס אחד" בהצמדה של מחיר הגז. לחלופין, מציעה הרשות לשותפות תמר לשמור על מנגנון ההצמדה הבעייתי שעליו סוכם, אך לנכות את העלות העודפת שהוא מגלם ממחיר האופציה. למשל, באמצעות ריכוך מנגנון ההצמדה לגבי כמות הגז הנוספת שתרכוש חברת החשמל במימוש האופציה, או באמצעות הוזלת מחיר הגז הבסיסי שיירכש. כל זאת, בתנאי שהאופציה להגדלת רכש הגז תתוקן, כך שתאפשר לחברה אפשרות להשתחרר מהרכישה הנוספת במידה וייכנס בעתיד ספק נוסף לשוק הגז.

בנוסף, דורשת רשות החשמל מחברת החשמל הבהרות לגבי מנגנון פתיחת המחיר שנקבע בחוזה, וכן הבהרה לעובדה כי פתיחת המחיר לא חלה על מנגנון ההצמדה. בנוסף, מודיעה הרשות כי תשקול לקבוע תמריץ לחברת החשמל לפעול להורדת מחיר הגז, בעת פתיחת המחיר הראשונה והשנייה. כבר כעת, מבהירה רשות החשמל כי תדרוש שמחיר הגז הנוסף שיירכש לא יהיה יקר יותר ממחיר הבסיס.

"בהחלטתה זו, הרשות פועלת בהתאם לחובתה לקדם מזעור עלויות ותחרות במשק החשמל, תוך רצון שלא לאבד את היתרונות הגלומים בהסכם חברת החשמל, תוך התחשבות בצורכי המימון של ספק הגז, אשר הסכם העוגן מול חברת החשמל משמש אותו למימון חלק מהשותפות בתמר, ולאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים", ציינה הרשות.

להוזיל את הגז בחזרה

בנוסף, בחנה רשות החשמל את חוזי הגז שעליהם חתמה שותפות תמר מול יצרני החשמל הפרטי, בהם דליה אנרגיות, תחנות הכוח של אדלטק, נייר חדרה, נשר ופז. זאת, במקביל להקפאתם בידי הממונה על ההגבלים העסקיים, דיויד גילה, בחודש שעבר, מחשש כי הם מגלמים הסדרים כובלים.

בחינה זו של הרשות העלתה פערים בין מחיר הגז שעליו סיכמו הצדדים בהסכמי העקרונות לפני כשנתיים לבין החוזים הסופיים. זאת, באופן המעלה לדעת הרשות חשש כי שינוי זה נבע מהפיכת תמר למונופול בפועל.

למשל, בניגוד לחוזה שנחתם מול חברת החשמל, חוזים אלה לא כללו אפשרות לעדכון מחיר הגז למשך כל תקופת ההסכמים (15-17 שנה), גם במקרה של כניסת ספקי גז עתידיים. זאת, כאשר אלה כן כוללים מחוייבות כמותית גבוהה לתשלום בעבור גז, גם אם לא נעשה בו שימוש בפועל (Take Or Pay), באופן שמעלה "חשש להיוותרות כמויות גז פנויות נמוכות לרכישה או מכירה במשק, אשר יכולים ליצור חסם לכניסה עתידית של ספקי גז ויצרני חשמל נוספים" - כלומר, פגיעה בתחרות בענפי הגז והחשמל יחד.

הרשות מסייגת את טענותיה בכך שהסכמי ההצמדה שנקבעו בחוזים עם יצרני החשמל הפרטי (הצמדה לרכיב הייצור) ממתנים לאורך זמן את עליית מחיר הבסיס של הגז. ואולם, הרשות מציינת כי איתרה כמה טעויות בחישוב נוסחות ההצמדה שבחוזים.

אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה!
החלופות המוצעות: להוזיל חזרה את הגז, קיצור משך ההתקשרות הקבוע בחוזה החתום ל-7 שנים או לבטל את הבלעדיות שלה התחייבו הלקוחות לרכישת גז מתמר. קידוח תמר(צילום: מערכת וואלה!, צילום מסך)

לפיכך, מציבה רשות החשמל לשותפות תמר וליצרנים הפרטיים שלוש חלופות כתנאי להסכמתה לאשר את חוזי הגז שהגישו, ולהכיר בעלויותיהם לצורך קביעת תעריף החשמל. החלופה הראשונה היא חזרה לטיוטת הסכמי העקרונות שעליהם חתמו הצדדים ב-2009. כלומר, להוזיל חזרה את הגז, שמחירו הועלה בידי שותפות תמר לאחר העיכוב בהגעת הגז למשק וכינון ועדת ששינסקי. זאת, לצד הפחתת המחויבות של היצרנים לרכוש את הגז (Take or Pay).

לחלופין, מציעה הרשות שתי אפשרויות שימנעו לכאורה את פתיחתו הגורפת של החוזה הקיים. האחת היא קיצור משך ההתקשרות הקבוע בחוזה החתום ל-7 שנים בלבד, ובכל אופן לא יאוחר מ-2020 (או מועד מוקדם יותר שייקבע הממונה על ההגבלים העסקיים). זאת, כדי לאפשר ללקוח לנהל משא ומתן תחרותי מול ספקי גז נוספים שייכנסו עד אז למשק. אפשרות נוספת שמציעה הרשות היא לבטל את הבלעדיות שלה התחייבו הלקוחות לרכישת גז מתמר - ולאפשר להם לרכוש לפחות מחצית מכמות הגז שלה התחייבו מהספקים העתידיים.

מדובר לפיכך ביותר מרמיזה באשר לתוצאות הבדיקה שעורכת בימים אלה רשות ההגבלים העסקיים בנוגע לחוזי הגז שנחתמו. בנוסף, קבעה הרשות כי כך או כך, תבוטל המגבלה על מכירת גז משנית בין יצרן חשמל אחד לאחר, כמו גם הפרמיה שנגבתה בעבור מכירה שכזו. כל זאת, מבלי שתנאי החוזים הקיימים ישונו - ולרבות מחיר הגז שנקבע.

באשר לאפשרות כי מונופול תמר יבקש לסכל את הוראות הרשות או שיסרב לשתף פעולה עם המתווים שתציע, מאיימת רשות החשמל בצעד הקיצוני של פיקוח על המחירים. "במקום בו בניגוד לאמור לעיל, ספק הגז הטבעי ישנה את תנאי ההסכמים עם יצרן החשמל הפרטי או עם חברת החשמל, או יפתח את ההסכמים אשר נחתמו עמם זה מכבר באופן שיעכב את התקדמותם, או יפעל בניגוד לחובותיו בהתאם לרשיונו - הרי שהרשות לחשמל תבחן מחדש את המלצותיה האמורות, לרבות ביחס לצורך לקביעת מחיר גג וביחס לצורך בפנייה לממשלה לנקיטת אמצעים אחרים לפי סמכותה", כתבה הרשות בלשון ברורה.

עוד נכתב כי "כך למשל, הרשות תשקול פנייה לוועדה לפיקוח על המחירים שבמשרד האוצר, על מנת שזו תפעל להטלת פיקוח על מחירי גז טבעי בשל ריכוז באספקת המוצר. בנוסף, הרשות תבחן פנייה למשרד האנרגיה לבדוק את הפעלת סמכויותיו לפי חוק הנפט, חוק משק הגז הטבעי, לרבות לוועדת היצוא על הגז".

מחברת החשמל נמסר כי "תלמד את החלטת הרשות, תגיב בעת השימוע ותכבד כל החלטה שתתקבל". משותפות תמר לא נמסרה תגובה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully