פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   בנק מזרחי הרוויח 251 מיליון שקל ברבעון

   רווחיו של בנק מזרחי טפחות ברבעון הראשון של השנה עלו ב-5.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון ירדה ל-13.6% עקב גידול בהון עצמי של הבנק

   בנק מזרחי טפחות הציג הבוקר רווח של 251 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2012, עלייה של 5.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הבנק הציג תשואה על ההון של 13.6% לעומת 14.3%. הירידה בתשואה על ההון נובעת בעיקר מגידול של 15.2% בהון העצמי של הבנק ל-7.93 מיליארד שקל.

   הבנק הציג שיעור הפרשות להפסדי אשראי בשיעור של 0.22% (במונחים שנתיים), עליה קלה לעומת 0.2% ברבעון המקביל אשתקד. היקף ההפרשה להפסדי אשראי הסתכם ברבעון בכ-67 מיליון שקל המורכבת מהפרשות שליליות (הצלחה בגביית חובות שהופרשו בעבר) במגזר משקי הבית ומנגד הפרשה חריגה של 68 מיליון שקל במגזר הבנקאות העסקית שנרשם בעיקר בגין חוב של חברת גנדן (באמצעות מחזיק נוחי דנקנר בשליטה בקבוצת אידיבי) לבנק. יחס הלימות ההון עמד בסוף הרבעון הראשון של 2012 על 7.94%.

   הבנק הגדיל את היקף האשראי לציבור בכ-10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-120 מיליארד שקל והכנסות המימון עלו בכ-9.3% ל-788 מיליון שקל.

   אלי יונס, מנכ"ל הבנק מסר הבוקר כי "הצמיחה, בשיעורים דו-ספרתיים, כללה הן את מגזרי הפעילות הקמעונאיים - ובהם ענף המשכנתאות שבו הגדיל הבנק את נתח השוק שלו ל- 36.7% , חרף "מלחמת המחירים" העזה שנוקטים כמה מן המתחרים - והן את התחומים העסקיים והבנקאות הפרטית.

   עוד מסר כי "צמצום של כ 50%- במחזורי המסחר הממוצעים בבורסה לניירות ערך, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד – שהביא לירידה בהכנסות הבנק מעמלות בתחום הזה, כמו-גם השפעות חשבונאיות קצרות-טווח על סך ההכנסות המימוניות, מיתנו את השפעת הצמיחה על התוצאות הכספיות".

   "סביבת המאקרו המורכבת שבתוכה פועלת המערכת הבנקאית והשלכות ההאטה בגוש מדינות היורו על המשק הישראלי בכלל ועל הסקטור העסקי בפרט, הביאו לקיטון בביקוש לאשראי לעסקים ולעלייה במרכיב הסיכון בשוק הזה. כתוצאה מכך, פעל הבנק ברבעון הראשון של השנה להעמיק, וביתר שאת, את פעילותו מול מגזר משקי הבית, המתאפיין בפיזור רב יותר ובסיכון נמוך יחסית, והגדיל את חלקו של האשראי הקמעונאי לכדי כ-71% מסך האשראי הכולל של הבנק".

   הרחבת הפעילות מול המגזר הקמעונאי מתאפשרת, בין השאר, הודות לתנופת הגיוס המואצת של לקוחות חדשים לבנק, מתחילת 2012 . בחמשת החודשים הראשונים של השנה עומד הבנק על קצב גיוס שנתי של למעלה מ 60- אלף לקוחות חדשים נטו, לעומת . כ 46- אלף לקוחות חדשים שהצטרפו לבנק ב 2011- רמת הרווחיות הגבוהה, היציבות באופי הפעילות ופרופיל הסיכון הנמוך המאפיינים את מזרחי-טפחות, מהווים פלטפורמה מיטבית להשגת יעד הלימות ההון של 9.0% , עד למועד שקבע בנק ישראל - סוף 2014 . במקביל, אנו מצויים בעיצומו של תהליך אימוץ מודלים מתקדמים לניהול סיכונים, שנועד לאפשר הקצאת הון, באופן מדויק ויעיל, כנגד מאפייני הסיכון של כל עסקה או לקוח ספציפי. לכשיושלם המהלך ויקבל את אישור הרגולטור, יוכל הבנק לפנות הון יקר למגוון שימושים אחרים", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.