רווחי ענף הביטוח זינקו ב-140% ברבעון

ברבעון השלישי של 2012 רשמו חברות הביטוח רווח נקי של כ-634 מיליון שקל. הראל מובילה עם רווח כפול כמעט מהבאה אחריה בתשעת החודשים הראשונים

  • חברות ביטוח
רון שטיין

רבעון שלישי חזק ורווחי, לעומת רבעון מקביל הפסדי לרוב, הוביל את ענף הביטוח להציג תוצאות חזקות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2012. חברות הביטוח - הציבוריות הגדולות, והפרטיות הבינוניות והקטנות - נהנו מהתשואות הטובות בשוקי ההון ומהמשך גידול בהכנסותיהן מפרמיות בכל תחומי הביטוח המרכזיים.

עוד בוואלה! NEWS

הטיפול בכאב הברכיים שמחזיר לתפקוד מלא - ללא כאב

לכתבה המלאה
(צילום: גלובס)

בחינת "גלובס" מעלה כי ברבעון השלישי של 2012 רשמו חברות הביטוח רווח נקי של כ-634 מיליון שקל, לעומת הפסד מצרפי של כ-335 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התמונה מתחדדת אף יותר כשבוחנים את הרווח הכולל, המשקלל רווחי השקעה שנזקפו לקרנות הון - ולא ישירות לדוח הרווח והפסד. ברבעון השלישי השנה הסתכם הרווח הכולל של ענף הביטוח בכ-1.2 מיליארד שקל, וזאת לעומת הפסד כולל של כ-762 מיליון שקל ברבעון השלישי ב-2011.

בעקבות הרבעון החזק, ובהמשך למחצית שנה ראשונה חיובית, מסכם ענף הביטוח את תשעת החודשים הראשונים של 2012 עם זינוק של כ-140% ברווח הנקי, שצמח מכ-489 מיליון שקל בתקופה זו ב-2011 לסך של כ-1.2 מיליארד שקל.

בשורת הרווח הכולל מדובר בתוצאות טובות אף יותר, כתוצאה מרווחי ההשקעה משוקי ההון. מתחילת 2012 הסתכם הרווח בכ-1.8 מיליארד שקל, לעומת הפסד של כ-709 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2011.

על אף החששות מהאטה חריפה במשק, הכנסות חברות הביטוח מלמדות על כך שאין עצירה ממשית בפעילות שלהן - פעילות שקשורה במידה רבה במצב המשק בכללותו. כך, בשורת הפרמיות הכוללת רשמו החברות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הכנסות כוללות של כ-34.8 מיליארד שקל מפרמיות בכל תחומי הפעילות. מדובר בגידול של 6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בהסתכלות על מגזרי הפעילות עולה שחמש קבוצות הביטוח הגדולות - מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס ומנורה מבטחים - רשמו מתחילת השנה גידול של כ-5% בשורת הפרמיות בביטוח החיים, שהסתכמו בכ-15.3 מיליארד שקל. בפרמיות בביטוחי הבריאות יש צמיחה דו ספרתית אצל חמש החברות הגדולות ושתי החברות הישירות (AIG ישראל וביטוח ישיר) שמציגות יחדיו זינוק של 14% בפרמיות שהסתכמו בינואר עד ספטמבר 2012 בכ-5.2 מיליארד שקל.

במגזר הביטוחים האלמנטריים (הביטוחים הכלליים - רכוש וחבויות) חלה עלייה של 4.2% בפרמיות, שהסתכמו בכ-14.1 מיליארד שקל. במגזר זה, לעומת גידול דו-ספרתי בפרמיות שרשמו מנורה מבטחים (השלישית בגודלה במגזר זה), שירביט וביטוח חקלאי, היו רק שתי חברות עם קיטון בפעילות בתחום - מגדל (ירידה של 2.5%) ושלמה ביטוח עם צניחה של כ-15% בפרמיות שרשמה.

בהקשר זה נציין כי שלמה ביטוח של שלמה שמלצר נראית כמתקשה מאוד. לא רק שהחברה העבירה את תיק ביטוחי הרכב חובה שלה לחברת ביטוח זרה, כך שהיא במידה רבה פועלת בתחום כמעין סוכנות ביטוח, היא גם החברה היחידה שמציגה קיטון בעסקיה בביטוח כללי ושמציגה הפסדים.

הראל פתחה פער

בכל הנוגע לתוצאות החברות עצמן, 2012 מסתמנת כשנה של הראל, שבשליטת משפחת המבורגר, שרשמה בתשעת החודשים הראשונים רווח כפול כמעט מזה של הבאה אחריה. ברבעון השלישי רשמה החברה רווח נקי של כ-166 מיליון שקל, והרווח הכולל הסתכם בכ-262 מיליון שקל.

(צילום: גלובס)

אף חברת ביטוח לא הפסידה ברבעון השלישי. בבחינת תוצאות שלושת הרבעונים הראשונים עולה שהראל הציגה רווח נקי של כ-336 מיליון שקל, בעוד שהרווח הכולל שלה הסתכם בכ-492 מיליון שקל.

הראל נהנית ממרווח פיננסי גדול בפוליסות ביטוח החיים הישנות ומעתודות ביטוח כללי גדולות. הרווח הכולל שלה, שנבע מרווחי השקעה נאים בנוסטרו, היה משמעותית הגבוה בענף. החברה הציגה רווח כולל גבוה יותר מרווח כולל של כ-446 מיליון שקל שרשמו כל שמונה חברות הביטוח הבינוניות והקטנות (כולל אליהו הרווחית כהרגלה, איילון הגדולה ושתי החברות הישירות, שחלקן גם נהנו מרווחים חד-פעמיים).

השפעות חד פעמיות

גם בניכוי השפעות חד-פעמיות, ובראשן ההפרשות שבוצעו להגדלת העתודות בביטוחי החיים בגין שינוי באומדני תוחלת החיים (הפסדים לכל החברות), הראל עדיין מציגה את הרווח הכולל הגבוה ביותר מתחילת השנה.

(צילום: גלובס)

החברה, בניהול מישל סיבוני, הציגה רווח כולל בניכוי השפעות חד פעמיות של כ-491 מיליון שקל (ונהנתה גם מרווח חד פעמי של כ-27 מיליון שקל מעליית ערך בית הקריסטל).

הרחק מאחור מגדל, שלולא ההפחתה על הגדלת העתודות הציגה רווח כולל ללא השפעות חד פעמיות של כ-377 מיליון שקל מתחילת השנה. הפניקס שלישית, עם רווח כולל של כ-240 מיליון שקל, ואחריה מנורה מבטחים עם רווח כולל של כ-224 מיליון שקל (לא כולל רווחים חד-פעמיים של כ-86 מיליון שקל מהטבת מס בגין רכישת הבנק לפיתוח התעשייה ומעסקאות ביטוח משנה), וכלל ביטוח עם רווח כולל של כ-222 מיליון שקל.

גם בקרב החברות הקטנות יותר נרשמו רווחים חד פעמיים, שהשפיעו לחיוב על רווחיות שתיים מהן: AIG ישראל רשמה רווח של כ-51 מיליון שקל בגין שינוי אופן שמירת הרזרבות בביטוחי הרכב חובה, ואיילון נהנתה מתשלום של 22.5 מיליון שקל מבעל השליטה לוי רחמני, שהשיב לה בעקבות תביעה נגזרת בגין תשלומי עבר של החברה שנמצאו לא תקינים.

במגזר החיסכון לטווח ארוך, שכולל את פעילויות ביטוחי החיים, הפנסיה והגמל, הציגו הגדולות גידול של כ-347% ברווח הכולל לפני מס, לכ-589 מיליון שקל מתחילת השנה.

כל חמש הקבוצות הציגו רווחיות בתקופה זו. תחום ביטוח החיים תרם לחמש החברות רווחיות של כ-189 מיליון שקל מתחילת השנה (לעומת הפסד של כ-221 מיליון שקל בתקופה המקבילה), ופעילות הגמל הניבה גידול של כ-14% ברווח, שהסתכם מתחילת השנה בכ-187 מיליון שקל.

תחום הפנסיה הניב לחמש הגדולות רווח מצרפי של כ-213 מיליון שקל - עלייה של כ-11% ביחס לתקופה המקבילה. כדי להמחיש עד כמה הפנסיה הפכה מהותית לחברות הגדולות, להוציא הפניקס, נציין שמנורה מבטחים, מגדל, כלל ביטוח והראל מציגות בפעילויות הפנסיה רווח בשיעור של 25%-29% מדמי הניהול.

עם הגידול בצבירה בקרנות אלה (מגמה שנראית ודאית לפי שעה) יגדלו גם דמי הניהול שהן גובות מהעמיתים בהן, כשרבע מהכנסות אלה יהפוך לרווח. כבר מדובר במקור רווח יציב ומשמעותי שרק ילך ויתחזק.

במגזר הביטוח הכללי מנורה מבטחים (וגם החברה הבת שלה שומרה) בולטת לחיוב, לצד החברות הישירות ואליהו ביטוח. כל הארבע הציגו רווחיות חיתומית (רווח ממכירת ביטוח שאינו נובע מרווחי השקעות). למעשה, מנורה בולטת עם שיעור הרווח מפרמיה בביטוח הכללי הגבוה מקרב החברות הגדולות (11%), וגם AIG ישראל, אליהו, ישיר איי.די.איי (ביטוח ישיר) ומגדל בולטות עם רווחיות דו-ספרתית.

תחום הבריאות ממשיך להיות מנוע צמיחה מבחינת כל החברות הגדולות, שמתחילת השנה הציגו צמיחה ממוצעת של כ-14% בפרמיות בתחום. האחרונות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-5 מיליארד שקל. הראל, מובילת השוק המסורתית, צמחה בתחום בכ-16% לפרמיות בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל, כשאחריה יתר החברות הגדולות, שהציגו גידולים של כ-12%-13% בפרמיות. ביטוח ישיר ו-AIG ישראל צמחו בשיעור חד אף יותר בפרמיות, הגם שהן קטנות בהרבה.

תחום הבריאות היה מקור רווחים נאה, וחמש הגדולות הציגו בתחום רווח מצרפי של כ-478 מיליון שקל - גידול של יותר מפי 12 ביחס לרווח בשלושת הרבעונים הראשונים אשתקד. מבחינת הרווחיות מדובר בשיעור רווח ממוצע של 10% מהפרמיה. שיעור הרווח הכי גבוה היה במנורה ובביטוח ישיר (כ-21%), והנמוך ביותר בכלל בריאות - כ-5% בלבד. הראל מציגה את הרווח הגבוה בתחום זה - 194 מיליון שקל מתחילת השנה, ואחריה הפניקס, עם רווח של כ-95 מיליון שקל.

ובפיננסים? בדומה למגמה המורגשת בכל ענף בתי ההשקעות, גם בקרב השירותים הפיננסיים של חברות הביטוח יש שחיקה בהכנסות. זאת על רקע שחיקת ההכנסות מדמי הניהול בעיקר בקרנות הנאמנות. שחיקה זו מתבטאת גם ברווחי החברות מתחום פעילות זה, שקטנו מתחילת השנה.

ההחזקה באקסלנס מניבה להפניקס את הרווח הכי משמעותי משירותים פיננסיים מקרב חמש הקבוצות הגדולות, וכלל ביטוח ממשיכה "לסבול" מהפסדי כלל פיננסים.

ומה הלאה? חברות הביטוח הן אופציה על שוק ההון, ורווחיהן תלויים ישירות במתרחש בשווקים. מבחינה זו התמונה ברבעון הרביעי מסתמנת לפי שעה כהמשך לשלושת הרבעונים הראשונים, ונראה שהחברות צפויות להציג תוצאות חזקות ב-2012 כולה.

בהקשר זה נציין כי החברות כבר רואות את האור שבקצה מנהרת ה"בור" בדמי הניהול המשתנים בפוליסות ביטוחי המנהלים, ורובן כבר שבו לגבות דמי ניהול אלה.

מה יקרה עם מניות הביטוח לאחר הריצה שכבר עשו ב-2012?

האנליסטית מרב פישר שרוני מלאומי פרטנרס אופטימית בכל הנוגע למניות חמש קבוצות הביטוח הגדולות ומניית ביטוח ישיר. מבחינתה הן עדיין אטרקטיביות להשקעה גם לאחר שכבר נסקו בעשרות אחוזים עד כה השנה.

"ענף הביטוח נהנה יחסית מכך שסקטורים אחרים יקרים בתמחור שלהם, ומכך שהוא אופציה על שוק ההון והמשק, שנראים לפי שעה חיוביים", היא מסבירה.

לדבריה, מניית כלל ביטוח "הכי זולה כיום מקרב חמש מניות הביטוח הגדולות, משום שהיא בדיסקאונט הכי גדול. אם וכאשר מהלך החשיבה הארגונית החדשה יבשיל, ונבין להיכן הוא הולך, זה יתבטא בתוצאות החברה וגם במניה. נראה שהחברה עושה תפנית בכיוון הנכון". ביחס למניית מגדל, היא מציינת ש"אליהו מגיע לחברה וזה בסיס לשינויים בה. החברה תגדיל את תיק האלמנטר שלה ותאזן במקצת את תיק החיים הגדול. יש גם צפי לדיבידנד גדול מהממוצע, להערכתי בין 300 ל-500 מיליון שקל. לא רע שבא לחברה איש ביטוח, אם כי לאחר הדיבידנד המניה תהיה כנראה פחות מעניינת".

ביחס להראל, פישר שרוני אומרת שהיא "החברה הכי לא מוערכת בשוק הביטוח. לאו דווקא מבחינת השווי, משום שאצל כלל הדיסקאונט גדול יותר, אלא משום שלחברה מבנה נכון, והיא עובדת מאוד יפה ורווחית מהאחרות. יש מקום למניה זו".

היא מפרגנת גם למניית מנורה, ש"היא חברה טובה. המניה כבר נתנה קפיצה ויש לחברה עוד מה לעשות במיוחד בצד ההוצאות", היא אומרת, ומוסיפה ש"מבטחים החדשה כבר הפכה לפרה חולבת".

לגבי הפניקס היא מציינת, כי "יש שם עוד הבטחה, אם כי החברה מיצתה איזשהו מהלך לשלב זה. המניה עדיין מומלצת על-ידיי בגלל שרוב הסקטורים כבר בתמחור גבוה".

גם מניית ביטוח ישיר זוכה לפרגון מלאומי פרטנרס: "הם יודעים לעבוד וגם לזהות טעויות אם יש, ולתקן אותן במהרה. גם הנדל"ן בביטוח ישיר מתומחר לדעתי בזול. מדובר בחברה מצוינת".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully