נושאים חמים

כך תעקפו החמרת מיסי הנדל"ן - העבירו דירה לילדים

החל מ-2014 ישלמו המוכרים מס שבח של 25% אפילו אם עברו יותר מ-4 שנים מהמכירה הקודמת. עו"ד גיל מיכלס מסביר כיצד ניתן לעקוף החמרות מסוג זה

על רקע הדיבורים והאמירות על האפשרות של הטלת מס ירושה והאפשרות לשינוי החוק בעתיד כך שיקשה על העברת הבעלות על הדירה לבני משפחה, מציע עורך הדין גיל מיכלס דרך שבמסגרתה ניתן יהיה לעקוף את כל ההחמרות במסים על הנדל"ן.

ההצעה של עו"ד מיכלס מתייחסת לאנשים שמחזיקים ביותר מדירה אחת וטוען כי על רקע הדיבורים על החלת מס ירושה והחלת מגבלות נוספות בתחום הנדל"ן כדאי לשקול אפשרות של העברת הבעלות על אחת הדירות לילדים. "החוק החדש מאוד מרע את מצב בעלי דירה שנייה, אך ניתן לעקוף אותו על ידי העברת אחת הדירות לילדים, או לקרובי משפחה", אומר עו"ד גיל מיכלס.

עד עתה נהנו בעלי יותר מאשר דירה אחת המוכרים דירה שבבעלותם מפטור מתשלום מס שבח על עליית ערך הדירה כל עוד עברו 4 שנים לפחות מאז הפעם האחרונה בה מכרו דירה שנייה שבבעלותם. עם כניסת החוק לתוקף והחלתו בינואר 2014 ישלמו המוכרים מס שבח בשיעור של 25% על הדירה הנמכרת אף אם עברו יותר מ-4 שנים מאז הפעם האחרונה בה מכרו דירה.

כך לדוגמה בעל דירה שנייה שרכש דירה במחיר של 500 אלף שקל ב-2004, וירצה למכור אותה ב-2014 ב-1.5 מיליון שקל ישלם מס שבח של 25% על עליית הערך בסך מיליון שקלים כפול שנה אחת בה החזיק את הנכס מעת החלת החוק (2014) ולחלק מספר השנים הכולל של החזקת הנכס ( שנים 10). משמע 25% ממיליון שקל לחלק 10 = 25 אלף שקל.