השלכות השינויים במכס באירופה על חברות ישראליות

המכס האירופי עומד להכניס שינויים בשיטת חישוב המכס בעת ייבוא וייצוא. עו"ד אילת יצחקי מסבירה כיצד זה ישפיע בישראל

אילת יצחקי
26/02/2015

ב-1 במאי 2016 צפויות להיכנס לתוקף תקנות המכס החדשות של האיחוד האירופי ולהחליף את התקנות הקיימות. תכליתן לפשט, לייעל, ליצור אחידות ובהירות בענייני מכס באירופה, לצמצם את הצורך בניירת ולעבור לסביבת עבודה אלקטרונית. עם זאת, נכללו במסגרתן כמה שינויים מהותיים ביותר, אשר למיטב ידיעתנו נמצאים עדיין בדיון ועשויים לחול לגביהם שינויים בין בנוסח ובין לעניין מועד התחולה.

אחד הנושאים המהותיים עשוי להשליך על חברות ישראליות המייצאות לאירופה או על חברות אירופיות המייבאות לארץ הוא ערך הטובין עליהם יחול מכס. על פי נוסח התקנות המוצע, ערך הטובין ביבוא לאירופה ייקבע במועד קבלת ההצהרה לצרכי מכס, על בסיס העסקה המתקיימת מיד לפני כניסת הטובין וההצהרה עליהם לצרכי מכס. מכאן, לכאורה, כי הכלל הידוע כ- "First sale for export" יבוטל באירופה. זאת, בניגוד למצב השורר באיחוד האירופי כיום, בו בהתקיים שרשרת של עסקאות טרום יבוא טובין לאיחוד האירופי, כגון מכירה מיצרן למפיץ (המכירה הראשונה) ומהמפיץ לחברה המייבאת את הטובין לאירופה (המכירה השנייה), אזי, בתנאים המתאימים, יכירו שלטונות המכס באירופה במחיר העסקה הראשונה כמחיר הלגיטימי לעניין מכס, ולא המחיר הגבוה יותר, נשוא המכירה השנייה.

יצוין כי אחת הטענות כנגד הנוסח המוצע של התקנות החדשות באירופה, הוא כי הינו מנוגד לכלל המעוגן בהסכם עליו חתומות המדינות החברות בארגון ה WTO Agreement on implementation of article VII of general agreement on tariffs and trade 1994 שעניינו המחיר ששולם בפועל או היה צריך להיות משולם בעבור הטובין, במכירה ליצוא למדינת היבוא, ומקובל לפרש כמקפל בתוכו את עקרון ה first sale for export האמור.

לגישת הרשויות באירופה (European Commission) לעומת זאת, ביטול הכלל הקיים מתאים יותר למציאות הכלכלית השוררת כיום. לגישתם, קביעת השווי לעניין מכס על פי מחיר העסקה האחרונה משקף בצורה נכונה יותר את המהות של העסקה הכוללת, וזאת למשל, כדי למקסם הכללת ערך התמלוגים בערך לצרכי מכס ביבוא לאירופה, בניגוד למצב השורר כיום כאשר תמלוגים כאמור עלולים שלא להתחייב במכס ביבוא לאירופה.

נוסיף ונציין כי בנוסח התקנות המוצע אף נכללה הוראה מרחיבה מעבר לנוסח הקיים כיום באירופה, בשאלה מתי תשלום תמלוגים ייכלל בערך לצרכי מכס בגין טובין המיובאים לאירופה.

נראה כי מגמת ה European Commission להחמיר לעניין הערכת טובין ביבוא לאירופה, עומדת בסתירה למאמצים של מדינות באיחוד האירופי להקל דווקא על יבוא לשטחן ולעודד סחר בין לאומי בתחומן, תוך מתן הקלות לעניין מע"מ ביבוא.

כידוע, מע"מ ביבוא חל בד"כ עם שחרור הטובין מפיקוח המכס, ובתנאים המתאימים, הינו בר קיזוז בדו"ח התקופתי המוגש לעניין מע"מ לאחר מכן. במקרים של דו"ח להחזר (הכולל מס תשומות העולה על סך מס העסקאות באותה תקופת דיווח), ההחזר עשוי להיות מעוכב, בכל מדינה לפי כלליה והמדיניות שלה. כך, שנוצר הפרש עיתוי בין מועד תשלום המע"מ ביבוא לבין מועד קבלתו חזרה באמצעות קיזוז מס התשומות.

יצוין לעניין זה, כי הגם שבמכירת הטובין המיובאים, בד"כ יחול מס עסקאות אשר ייגבה מהלקוח, מכירת המלאי איננה תמיד מקבילה וסמוכה למועד היבוא וכמו כן עיתוי הגבייה מהלקוח עשויה להדחות בשל תנאי תשלום הכוללים פריסה או אשראי. יתירה מכך, מכירות רבות בתוך אירופה, מכירות לייצוא, ועוד, ככלל, אינן חייבות במס עסקאות, מה שמעצים את הסיכוי להווצרות דו"ח להחזר ופער מימון כתוצאה מתשלום המע"מ ביבוא.

לפתרון בעיה זו, מדינות מסוימות אפשרו זה מכבר, ליישם פרוצדורות שונות המאפשרות להימנע מתשלום המע"מ ביבוא. בימים אלה מדינות נוספות מיישמות בדין הפנימי הקלות מסוג זה לפתרון בעיית פער המימון בגין המע"מ ביבוא.

ומה לגבי ישראל? בישראל אמנם דין המכס מנוסח באופן התואם את הסכמי ה WTO לעניין החלת כלל ה first sale for export אולם לבעיית מימון המע"מ ביבוא לא ניתן מענה, וטוב יעשו הרשויות בישראל אם ייבאו מנגנונים דומים לאלו החלים במדינות שונות באירופה להסיר קושי זה ולהיות אטרקטיביות יותר.

באשר לשינויים המתגבשים באירופה, המלצתנו לחברות אשר מוכרות טובין לאירופה ובפרט כאלה המייבאות בעצמן לאירופה במישרין (בעסקאות DDP) או באמצעות חברות בנות מקומיות, מוצרים שאינם מגובים במסמך העדפה (EUR1) וחייבים במכס, להיערך לשינויים הצפויים, אשר עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על עסקיהן, ולמשל, לבחון חלופות שונות למיצוי אפשרויות יישום הסכמי סחר חופשי.

עו"ד אילת יצחקי, שותפת מסים עקיפים (מע"מ ישראלי, אירופי ומכס), BDO זיו האפט

  • יבוא
  • יצוא

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully