נושאים חמים

רעיונות חדשים לעזרת עסקים קטנים

העסקים הקטנים מהווים חלק ניכר מהפעילות במשק ומיסוי אחיד בינם לבין עסקים גדולים מהווה בעצם אפלייתם לרעה. ד"ר ירוון סוקולוב מעלה מספר הצעות לתמיכה בהם

רה"מ נתניהו ושר האוצר כחלון הורידו לפני כחודש את מס החברות מ 26.5% ל 25%. המהלך, כמו גם הורדת המע"מ ל 17%, נועד לדברי אנשי האוצר לעודד את הפעילות הכלכלית במשק הנמצא בהאטה. דוח של OECD שפורסם לאחרונה קובע שנטל המס על עסקים קטנים ובינוניים בארץ גבוה ומעיק בהשוואה לחברות בינוניות וגדולות. לפיכך ממליץ הדוח לגבש מדיניות מס מקילה מיוחדת כלפי עסקים קטנים ובינוניים שתקדם את צמיחתם ואת הפעילות הכלכלית במשקים מפותחים כבמערב ובישראל בהם עסקים קטנים מהווים, לעיתים, 90% מכלל החברות. חשוב לציין שלעסקים קטנים ישנה תרומה משמעותית להגברת התעסוקה והצריכה הפרטית במשק.

למרות שלכאורה המיסוי האחיד על עסקים גדולים וקטנים יוצר פערים לרעת עסקים קטנים עדיין הנושא לא זכה לטיפול מקיף. בפועל, עסקים קטנים לא מכירים דרכים לקיזוז הפסדים, תנאי האשראי שלהם נחותים והם משלמים ריביות גבוהות בהשוואה לעסקים גדולים. עסקים קטנים אינם מסוגלים להעסיק משרדי רואה חשבון מובילים בשל ההוצאה הכספית הכבדה. על רקע זה מדינות חברות ב OECD או ב G20 (הכלכלות הגדולות בעולם) גיבשו הטבות מס והקלות בתהליכים מול רשויות המס. כך למשל בעלי עסקים קטנים בשנים הראשונות משלמים מס חברות בלבד וגם נזקפת לזכותם הכרה בחלק מההשקעה לצורך קבלת זיכוי במס. הטבות מס נוספות נועדו לעודד תעסוקה או חדשנות, המלצות נוספות היו הקלה ברגולציה והקלה בעסקים שתורמים לסביבה ולחברה.

חייבים הבדל במיסוי בין חברות קטנות לגדולות

בישראל אין הבדלים במיסוי חברות קטנות או גדולות בכל הקשור למס חברות או למס הכנסה. עיקר ההטבות בארץ מופנות למשקיעים בסטארט אפ או לחברות גדולות הנהנות מהטבות חריגות כחלק מחוק עידוד השקעות הון. מדובר גם בחברות שמייצאות מעל 25% מהיקף מכירותיהן. כך יוצא שעסקים קטנים בישראל אינם נהנים מהטבות ייחודיות. חברות ישראליות קטנות שמכירותיהן אינם עולות על 100,000 שקל לשנה (עוסק פטור) אינן משלמות מע"מ אולם שאר המיסים חלים עליהן כמו על חברות גדולות. יתכן שחלק מבעיות המימון לעסקים קטנים יוקלו כאשר יוקמו קרנות מימון להלוואות לעסקים קטנים ע"י האוצר ואולם הבעיות האחרות של הקלות מס חייבת להשתנות. חברות בעלות מחזור עסקים קטן צריכות לקבל הקלות במס חברות ובנוסף הכרה במס על הוצאות לשיווק ופרסום בשנתיים הראשונות לפעילותם. בנוסף אפשר להקל במס על שכר בשנת הפעילות הראשונה. המדינה צריכה לדאוג לפשט את הגדת הדוח השנתי לרשות המסים ולביטוח לאומי כדי לחסוך בהוצאות עסקים קטנים בתחילת דרכם.

חשוב שמשרדי האוצר והכלכלה לא יתמקדו רק בנושא המימון ויתחילו לפתור את מכלול בעיות העסקים הקטנים כפי שהועלו בדוח OECD. פתרון כולל יתרום להאצת הפעילות הכלכלית במשק בגלל שעסקים קטנים יוכלו להתמקד יותר בפיתוח ושיווק ולא רק בשרידות כלכלית. יש סיכוי שהתעסוקה תגדל והטובה שתצמח למשק תהיה גדולה מההטבות וההקלות שהממשלה תיתן לעסקים קטנים. שינוי בחשיבה וביחס לעסקים, מכל ההיבטים הכלכליים יתרום לפעילות המשקית דבר שעשוי להגדיל את הצריכה ולסייע חברתית וכלכלית לעסקים קטנים שבמשך שנים לא זכו לתשומת לב מספקת וכיום זוכים לעניין רב מבעבר.

ד"ר ירון סוקולוב, מרצה בכיר במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א) אור יהודה